دانلود رایگان


مقاله درباره آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند

دانلود رایگان مقاله درباره آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:75
آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران
فهرست مطالب
مقـدمـه
آفات گندم و اهميت اقتصادي آنها
راست بالان زيان آور گندم
سن هاي زيان آور گندم
جوربالان زيان آور گندم
بال ريشك داران زيان آور گندم
سخت بالپوشان زيان آور گندم
بال پولك داران زيان آور گندم
دو بالان زيان آور گندم
بال غشائيان زيان آور گندم
كنه هاي زيان آور گندم
مديريت تلفيقي آفات گندم
منابع
مقـدمـه ابتداي صفحه
گندم عمده ترين محصول زراعي كشور است. سطح زير كشت گندم آبي و ديم كشور در سال 1380 به ترتيب27/2 و51/3 ميليون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرايط آبي و ديم به ترتيب 3 و 7/0 تن در هكتار بوده است. نرخ خودكفايي گندم در سال هاي مختلف بين 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتي كه متوسط عملكرد در شرايط آبي و ديم به ترتيب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هكتار افزايش يابد، خودكفايي در توليد اين محصول تحقق خواهد يافت(كشاورز و همكاران، 1380).
مهم ترين عوامل تآثيرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زير مي باشند(آهون منش،1371):

آفات گندم و اهميت اقتصادي آنها ابتداي صفحه
در اكوسيستم هاي زراعي كشور كه گندم و جو بستر زيست را تشكيل مي دهند، عوامل زنده و غير زنده اي در توليد محصول تآثيرگذار هستند كه انسان براي بدست آوردن محصول بيشتر مدام آنها را تغيير مي دهد. شناخت اين عوامل و روابط متقابل بين آنها در حفظ تعادل كمي و كيفي گونه هاي تشكيل دهندة يك اكوسيستم اهميت بسيار زيادي دارد. در ايران بيش از 70 گونه حشرة گياه خوار شناسايي شده اند كه به عنوان مصرف كنندگان اوليه از گندم و جو تغذيه مي كنند. اين حشرات گياه خوار، خود مورد تغذيه حشره خواران (حشرات انگل، انگل هاي بالقوه و شكارگران) كه مصرف كنندگان ثانوية هستند، قرار مي گيرند. اتلاق واژة آفت به گونه هايي كه زيان اقتصادي ندارند جايز نيست و تلاش براي حذف اين گونه ها، نابودي دشمنان طبيعي آنها، طغيان احتمالي آفات بالقوه و كاهش تنوع زيستي در اكوسيستم هاي زراعي را به همراه خواهد داشت.
گسترش و طغيان سن گندم در اثر تخريب مراتع به عنوان زيستگاه هاي دائمي اين حشره و تبديل آنها به اراضي ديم كم بازده و فراهم آوردن بستر زيست مناسب تر براي تغذيه و توليد مثل آن، مثال خوبي براي نشان دادن چگونگي ايجاد يك آفت در اثر تغيير اكوسيستم توسط انسان است.
محدود بودن دامنة ميزباني آفات غلات و مكان زمســـتان گذراني تعداد زيادي از آنها كه در خاك و بقــاياي محصول صورت مي گيرد، موجب مي شود كه جمعيت اكثر اين آفات، با تناوب زراعي و انجام عمليات زراعي پس از برداشت، به مقدار قابل توجهي كاهش يابند. عليرغم اين مسئله، حدود 15 گونه از حشرات زيان آور گندم و جو را مي توان نام برد كه به عنوان آفات درجة اول و دوم، زيان اقتصادي قابل توجهي به اين محصولات وارد مي كنند.
خسارت ناشي از آفات، بيماريها و علف هاي هرز در كشور ما حدود 30-35 درصد برآورد گرديده است كه
10-12 درصد آن به حشرات زيان آور اختصاص دارد. بدين معني كه با مديريت كنترل اين عوامل، مي توان
10-12 درصد عملكرد واقعي گندم را افزايش داد و آن را به حداكثر عملكرد قابل دسترس كه در شرايط ديم و آبي به ترتيب 4 و 14 تن در هكتار ذكر شده است، نزديك تر ساخت.
راهكارهاي توصيه شده براي مديريت منطقي كنترل آفات در مزارع گندم و جو كشور، مبتني بر استفاده از روش هاي غير شيميايي است. كنترل شيميايي سن گندم به عنوان مهم ترين حشرة زيان آور مزارع گندم و جو كشور كه به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد، از اين قاعده مستثني است. طبق استنتاجي از گزارش عملكرد فعاليت هاي سازمان حفظ نباتات در سال 1378، سالانه در سطحي معادل 22-25 درصد كل اراضي گندم كشور، براي كنترل حشرات زيان آور مبارزة شيميايي صورت مي گيرد(1200000 هكتار براي كنترل سن گندم و حدود 75000 هكتار براي كنترل ساير حشرات زيان آورگندم). ميانگين مصرف آفت كش ها در اين محصول حدود4/0- 5/0 كيلوگرم در هكتار است كه2/0-25/0 كيلوگرم آن به حشره كش ها اختصاص دارد و اين ميزان در مقايسه با ميانگين مصرف آفت كش ها در درختان ميوه(5/9 ليتر درهكتار)، برنج (7/18 ليتر در هكتار)، پنبه(9 ليتر در هكتار) و چغندر قند(1/8 ليتر در هكتار) مقدار قابل توجهي نيست(سازمان حفظ نباتات، 1378).
عليرغم اين مسئله سياست جاري وزارت جهاد كشاورزي و ديگر سياست گزاران توليد گندم كشور، رسيدن به كشاورزي پايدار(توليد بهينه و مستمر محصولات كشاورزي با حفظ و يا حداقل زيان وارده به محيط زيست) است وخودكفايي در توليد گندم و كاهش ســطوح مبارزة شــيمــيايي با آفات گندم، از مهم ترين برنامه هاي بخش كشاورزي و زير بخش هاي تابع آن( سازمان حفظ نباتات و موسسة تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي) مي باشد.
در اين مجموعه نكات مهم و كليدي در رابطه با مناطق انتشار، خسارت، زيست شناسي و مديريت كنترل آفات مهم گندم و جو كشور، به اختصار بيان شده است و تصاويري در رابطه مهم ترين آفات گندم و جو ارايه شده است. براي كسب اطلاعات بيشتر و جزئيات دقيق تري در خصوص اين آفات مي توان به منابع و مراجع علمي مورد استفاده در اين نوشته، مراجعه كرد.
راست بالان زيان آور گندم ابتداي صفحه
تا كنون چندين گونه ملخ كه ميزبان آنها گندم ذكرگرديده است، جمع آوري و شناسايي شده اند. در بين اين ملخ ها گونه هاي زيرحائز اهميت مي باشند(شكل 1):
آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران


مقاله درباره آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران


تحقیق درباره آفات مهم گندم و مدیریت کنتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آفات - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مرکزی

دسته: گندم. بدون دیدگاه. یکشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶. بیماریها و آفات مهم گندم و
روشهای کنترل و. مبارزه با آنان. Rusts –۱ زنگهای گندم. زنگهای گندم (زنگ نواری، زنگ
برگ و زنگ ساقه) از جمله بیماریهای مهم این محصول می باشند ... ۴۰۰ فعالیت ______
قارچ شدیداً C 15۰ و بالای C 26۰ )، در دمای زیر C آن نیاز دارد (بهترین دما نزدیک به.

آفات و بیماریهای گیاهی

آفات و بیماریهای گیاهی - آفات و بیماریهای گیاهان. ... كشاورزي ارگانيك يك سيستم
مديريتي جامعي است كه كميت و كيفيت محصولات از توليد تا فرآوري و انتقال به
مصرف كننده، سلامت خاك، گياه، حيوان، انسان، ميكروارگانيسم‌ها و محيط سياره زمين .... از
آفات مهم يونجه مي باشد كه اگر با آن مبارزه قاطع نشود چين اول يونجه را به كلي نابود مي
كند.

آفات و بیماری‌های گیاهی

نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران
می‌باشد که از سال 1325 تا کنون به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از
دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو
شماره در موسسه "تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور" به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات
...

كار برد فناوري هسته اي دردفع آ فات گياهي نريتور - دانشگاه آزاد اسلامی ...

کارایی فناوری هسته ای در مبارزه با آفات و بررسی اولویت های پژوهشی تحقیقات
کاربردی کشاورزی هسته ای ایران ... برای دستیابی به اهداف فوق فعالیت های
تحقیقاتی در ۴ گروه زیر انجام میشوند: 1- ژنتیک و اصلاح نباتات، 2- مدیریت آب و
خاک و تغذیه ی گیاهی، 3- پرتودهی مواد غذایی و کنترل آفات و 4- بهداشت دام و فرآورده
های دامی. استفاده ...

ذخیره سازی غلات - شرکت سیلوسازان پارسیان - پارسیان سیلو

11 ژوئن 2017 ... هر چند نوع واریته گندم و مشخصات ذاتی آن مولفهای مهم و اساسی در کیفیت گندم محسوب
میشود، ،از آنجائیکه دانه گندم زنده است و طی مدت نگهداری تنفس میکند، مجموعه ... برای
ثابت نگهداشتن دمای انبار و ماده غذائی ذخیره شده، انبار در مقابل دما ایزوله میگردد ، در
صورت استفاده از شیشه در ساختمان انبار جهت کنترل دما، ترجیحا از ...

آفات کش ها و مبارزات شیمیایی

آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ. و. ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. (. ﺟﺰوه ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺳﻤﻮم. ) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻓﺎت،
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤ. ﺪ. ه ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪاﺳﺖ ... ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﻮاع آﻓﺖ ﻫﺎ از. ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات، ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز، ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ. •. ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ ا.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻣﺰ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﻘﺪم. 1. ، ﺗﺮاﻧﻪ
اﺳﮑﻮ. 2. ،ﺣﺴﻦ اﺳﺪﭘﻮر. 3. ﭼﮑﯿﺪه. زارﻋﯿﻦ اﻫﺪاف و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی آﻧﻬـﺎ ﻧﻘـﺶ
ﺑﺰرﮔـﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . ﻟـﺬا. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ را. ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﮐﺮد . از اﯾﻨـﺮو در ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﻓﻮق ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرت زا ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
...

تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران - فایل ناب ...

26 نوامبر 2017 ... تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران. گندم عمده ترین محصول
زراعی كشور است سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب272
و513 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 70 تن در
هكتار بوده است ...

آفت - ایسنا

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت:
مدیریت تلفیقی آفت مگس میوه زیتون بهترین راه برای کنترل این آفت است. .... مدیر
حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: گندم غذای اصلی جامعه ماست و
آفت مهم و خطرناک آن سن غلات بوده که از برگ، جوانه، ساقه، سنبله و دانه های گندم و جو
تغذیه و ...

دی ۱۳۹۲ - گیاه پزشکی

گیاه پزشکی - تحقیق و پژوهش در حوزه ی مهندسی فناوری گیاه پزشکی. ... معرفی آفت
لاروها از برگ و حشرات کامل از گل و دانه ها در مرحله شیری تغذیه می نمایند. خسارت لارو
روی جوانه های گندم مشاهده می شود که در اثر آن برگها روی زمین می خوابند. خسارت این آفت
بصورت لکه ..... آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران (نویسنده علی جدیدمغانلو ).

دكتر پسته - مرجع تخصصي پسته - آفات پسته

دكتر پسته - مرجع تخصصي پسته - آفات پسته - وبلاگ تخصصي پسته، تغذيه و
آفات و مديريت باغات پسته. ... سؤال بسیار مهم و اساسی که در رابطه با کنترل
شیمیایی آفات مختلف پسته به ذهن متبادر می شود این است که چرا برخی سموم آفات را
کنترل نمی کنند و یا چرا نتیجه استفاده .... این آفت در اکثر مناطق پسته کاری ایران
وجود دارد.

کرم خراط ( پروانه فری ) - نوآوران حیات پاک

به همین دلیل کنترل دقیق این آفت روی درختان گردو توصیه می شود. ... منطقه اصلی و
عمده فعالیت این پروانه در ایران شهرستانهای استان مرکزی است که در این نواحی به
صورت یکی از آفات مهم سیب درآمده است. ... وجود آنها در این قسمت به وسیله توده های قهوه
ای از فضولات و خاک اره که از سوراخ روی تنه و سرشاخه بیرون زده اند مشخص می شوند.
گاهی از ...

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران |27755| مقاله

20 نوامبر 2017 ... آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران 75 ص. لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 75. آفات مهم
گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران. فهرست مطالب. مقدمه. آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها
. راست بالان زیان آور گندم. سن های زیان آور گندم. جوربالان زیان آور گندم.

مقاله آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها

آفاتی که به دانه ذرت در انبار حمله می‌کنند و آن را آلوده می‌سازند اکثراً همان آفاتی هستند
که دیگر غلات را آلوده می‌سازند که از مهمترین آنها بید غلات، شپشه گندم، سوسک
کشیش، ... ۳٫ حبیبی، جلال‌الدین، آفات مهم و کلیدی ذرت و عوامل و عملیات مورد کاربرد
در مدیریت تلفیقی آنها جهت ارائه در گردهمایی آموزش آفات ذرت در مرکز تحقیقات
کشاورزی ...

تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران – فایل ناب ...

28 نوامبر 2017 ... تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران. گندم عمده ترین محصول
زراعی كشور است سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب272
و513 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 70 تن در
هكتار بوده است ...

پسوریازیس - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این سیگنال‌ها باعث افزایش سرعت چرخهٔ رشد سلول‌های پوست می‌شود؛ یعنی افزایش
بیش از حد سلول‌های پوستی از میزان ریختن آن‌ها. پسوریازیس ... در حال حاضر این
بیماری درمان قطعی ندارد، اما داروهای بسیاری وجود دارند که با استفاده از آنها،
پسوریازیس کنترل می‌شود. ..... در درمان پسوریازیس مدیریت و کنترل بیماری اهمیت
دارد. صحبت با ...

مبحث کامل آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران – بخش سوم (بخش ...

13 مارس 2013 ... مشاوره و نگارش پروپوزال، پایان نامه و مقاله در رشته‌های زراعت، گیاهان دارویی و
تکنولوژی بذر.

تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران – فایل ناب ...

28 نوامبر 2017 ... تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران. گندم عمده ترین محصول
زراعی كشور است سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب272
و513 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 70 تن در
هكتار بوده است ...

1-يادنامه دكتر مرتضي اسماعيلي

با توجه به‌مراتب فوق چنين استنباط مي‌شود كه مجريان طرح بررسي جامع سن گندم به
اغلب هدف هاي پيش‌بيني‌شده در اين طرح دست‌يافته‌اند ما وظيفه داريم درباره ساير آفات
گياهان زراعي و راه‌هاي پيشگيري و مبارزه با آن‌ها بررسي نماييم. لذا ايشان طرح بررسي
فونستيك اكوسيستم هاي زراعي و مديريت كنترل آفات را تهيه و تا مرحله تصويب
مجدانه ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻣﺰ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﻘﺪم. 1. ، ﺗﺮاﻧﻪ
اﺳﮑﻮ. 2. ،ﺣﺴﻦ اﺳﺪﭘﻮر. 3. ﭼﮑﯿﺪه. زارﻋﯿﻦ اﻫﺪاف و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎی آﻧﻬـﺎ ﻧﻘـﺶ
ﺑﺰرﮔـﯽ اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ . ﻟـﺬا. ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ را. ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﮐﺮد . از اﯾﻨـﺮو در ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﻓﻮق ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرت زا ﺑﺎ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ واﻗﻌﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد
...

انجمن علوم و فنون پارس - مقاله مدیریت تلفیقی آفات IPM

27 جولای 2010 ... در این بخش، مدیریت تلفیقی آفات به صورت زیر تعریف می شود؛ «استراتژی كنترل
آفات كه در پی پیشینه سازی عوامل كنترل بیولوژیك و زراعی بوده و از ... كه از بسیاری
آفت كشهای ارگانو كلره (O.C) به دلیل سمیت، دوام و انباشتگی آنها در محیط صرف نظر
شده، حشره كش های ارگانو فسفره (O.P) یكی از گروه های مهم حشره ...

گیاهپزشکان ایران - گیاه پزشکی- بیماریها

زنگ زرد. دراواخر زمستان و اوایل بهار جوش های زرد رنگی به شکل خطوط مشخص و منظم بر
روی برگها دیده می شوند. این جوش ها پس از تشکیل سنبله بر روی آنها نیز پدید می آیند
و سطح گلوم ها را آلوده می کنند ...

نشريه كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي، - Magiran

مقاله كامل ... شناسايي عوامل قارچي مولد لكه برگي گوجه فرنگي و كنترل بيولوژيكي
آنها توسط آنتاگونيست هاي ناحيه ريزوسفر گوجه فرنگي در منطقه سيستان محمد
بيدقي ، ناصر پنجه كه ... اثر كاربرد هم زمان قارچ بيمارگر Beauveria bassiana (
Ascomycota، Hypocreales) و ارقام مختلف گندم روي شته روسي گندم Diuraphis noxia
(Hem.

اصل مقاله (315 K)

ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺟﻠﺪ. ٣٤. ، ﺷﻤﺎﺭﻩ. ٤. ، ﺳﺎﻝ. ١٣٨٢. (. ١٠٠١. -. ٩٩٥. ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻮﻟﻮﮊﻱ. (. ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ. ) ﻭﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻓﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﮔﻨﺪﻡ. ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻟﻄﻴﻔﻴﺎﻥ. ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺆ ﺳﺴﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ... ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺁﻓﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ).٤(. ﺩﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺁﻓﺎﺕ. ﮔﻨﺪﻡ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻓﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻓﺖ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ.

لمبه گندم Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae) يكي از ...

Dermestidae) يكي از آفات مهم محصولات انباري است ،كه در درجه اول از گندم و جو تغذيه
مي كند ودر تمام جهان پراكندگي دارد. با توجه به اهميت اقتصادي اين آفت ،مبارزه با اين
حشره ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق ،بيولوژي لمبه گندم در دما و رطوبت مختلف
و همچنين امكان استفاده از امواج مايكروويو در توانها و زمانهاي معين براي كنترل آن مورد ...

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران |27755| مقاله

20 نوامبر 2017 ... آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران 75 ص. لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 75. آفات مهم
گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران. فهرست مطالب. مقدمه. آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها
. راست بالان زیان آور گندم. سن های زیان آور گندم. جوربالان زیان آور گندم.

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان - محلول پاشی کود محصول گندم

16 ژوئن 2014 ... گندم به عنوان راهبردی ترین محصول کشور، قوت اصلی مردم ایران زمین را تشکیل می دهد
. ... همچنین مصرف کودهای مایع حاوی عناصر غذایی اصلی و ریز مغذی ها از طریق محلول
پاشی با توجه به سریع الجذب بودن آنها میتواند کمک زیادی ار طریق جذب برگی نموده و
جذب ریشهای ... مدیریت مصرف کودهای ازته در مزارع گندم و جو آبی – دیم.

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران - گیاهپزشک جوان - پرشین ...

پاورپوینت ، ورد، عکس،مطالب علمی،مقاله و ... گیاه پزشکی و دیگر گرایشات
کشاورزی.

آفات کش ها و مبارزات شیمیایی

آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ. و. ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. (. ﺟﺰوه ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺳﻤﻮم. ) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻓﺎت،
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤ. ﺪ. ه ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪاﺳﺖ ... ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﻮاع آﻓﺖ ﻫﺎ از. ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات، ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز، ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ. •. ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ ا.

مقاله آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها

آفاتی که به دانه ذرت در انبار حمله می‌کنند و آن را آلوده می‌سازند اکثراً همان آفاتی هستند
که دیگر غلات را آلوده می‌سازند که از مهمترین آنها بید غلات، شپشه گندم، سوسک
کشیش، ... ۳٫ حبیبی، جلال‌الدین، آفات مهم و کلیدی ذرت و عوامل و عملیات مورد کاربرد
در مدیریت تلفیقی آنها جهت ارائه در گردهمایی آموزش آفات ذرت در مرکز تحقیقات
کشاورزی ...

کاشت گندم آبی - سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

Enter a default description about your portal here. ... در مناطقی مانند آق قلا، بندر
ترکمن، گنبد فقط در صورت داشتن منابع آبی کافی برای آبیاری می توانند اقدام به
زدن زیرشکن نمایند و در اراضی که خاک آنها کمی شور است .... روش خاکورزی مرسوم منطقه
تغییر و روش ذیل به همراه مدیریت صحیح کنترل آفات و بیماریها مورد آزمایش قرار
گیرد.

مدیریت کنترل علف های هرز باغات پسته - انجمن پسته ایران

31 ژانويه 2016 ... جهت دانلود مقاله کلیک نمائید. نسرين صباحي*-سالانه ميليون ها دلار صرف مبارزه با
علف هاي هرز در مزارع و باغ ها مي شود.اين معضل به عنوان يکي از مهم ترين مشکلات
دائمي باغداران پسته مطرح است؛ به طوري که در سال هاي اخير به دليل افزايش گونه هاي
مختلف علف هاي هرز و خسارت آن ها در باغات پسته حساسيت باغداران و توجه ...

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت - ResearchGate

واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﯽ ﻏﻼت. ،. اﯾﺮان،. ﮔﻨﺪم،. ﮐﻨﺘﺮل. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻏﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ.
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺑﻮده. و. ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺎن و ﺗﻐﺬﯾﻪ اﮐﺜﺮ
ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﯿﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣ. ﯿﻮاﻧﺎت، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ از آن. اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﻏﻼت
، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ و ذرت از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ. ي اﻧﮕﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﺑﻌﺪ از
ﻗﺎرچ.

زراعت و اصلاح نباتات - بیماریهای گندم(زنگ زرد)

زراعت و اصلاح نباتات - بیماریهای گندم(زنگ زرد) - (شکل گیری جوامع و تمدن ها بدون
پیدایش علوم کشاورزی و زراعت غیر ممکن بود) - زراعت و اصلاح نباتات.

زراعت و اصلاح نباتات - بیماریهای گندم(زنگ زرد)

زراعت و اصلاح نباتات - بیماریهای گندم(زنگ زرد) - (شکل گیری جوامع و تمدن ها بدون
پیدایش علوم کشاورزی و زراعت غیر ممکن بود) - زراعت و اصلاح نباتات.

کشاورزی - کنترل آفات

لذا يكي از روش‌هايي كه از طريق آن مي‌توان در راستاي بهبود كيفيت موادغذايي گام
برداشت؛ مديريت تلفيقي آفات مي‌باشد. مقاله حاضر درصدد است تا به بحث در خصوص
مديريت تلفيقي آفات در راستاي بهبود كيفيت موادغذايي بپردازد. برطبق نتايج به
دست آمده، در مديريت تلفيقي آفات از روش‌هاي زراعي، فيزيكي و مكانيكي، بيولوژيكي
...

آفات کش ها و مبارزات شیمیایی

آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ. و. ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. (. ﺟﺰوه ﻣﺮﺟﻊ اﻣﺘﺤﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺳﻤﻮم. ) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻓﺎت،
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤ. ﺪ. ه ﮐﺸﺎورزي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن. ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪاﺳﺖ ... ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﻮاع آﻓﺖ ﻫﺎ از. ﻗﺒﯿﻞ اﻧﻮاع ﺣﺸﺮات، ﻋﻠﻔﻬﺎي ﻫﺮز، ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ. •. ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ ا.

استراتژی مدیریت تلفیقی آفات ( IPM ) در کنترل جوندگان مضر ...

25 دسامبر 2017 ... بسم الله الرحمن الرحیماستراتژی مدیریت تلفیقی آفات ( IPM ) در کنترل جوندگان
مضر کشاورزیتهیه کننده:علی اکبری عض. ... جدی ترین مشکلات ایجاد شده به وسیله
جوندگان در زمین های کشاورزی بر سر محصولات گرمسیری کشتزارهای مانند درخت خرما ،
کاکائو ، برنج ، گندم و سایر غلات و محصولات غذایی اتفاق می افتد ...

مقاله - آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها

مقاله - آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها - مقاله. ... در ایران بیش از 70 گونه حشرة گیاه
خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند.
این حشرات گیاه خوار، ... کنترل شیمیایی سن گندم به عنوان مهم ترین حشرة زیان آور
مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، از این قاعده مستثنی است
.

مهر ۱۳۸۹ - گیاهپزشکی آنلاین

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها (قسمت دوم). جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹. نوشته شده
توسط علی درویش زاده در ساعت 11:54. آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها. سن مائورا،
سن مغربي. Eurygaster maura L. (Scutelleridae, Heteroptera). سن مغربي يا سن
مائورا تقريبآ از سرتاسر نواحي ساحلي شمال ايران به جز منطقة مغان گزارش شده است اما
تراكم ...

تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران - فایل ناب ...

26 نوامبر 2017 ... تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران. گندم عمده ترین محصول
زراعی كشور است سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب272
و513 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 70 تن در
هكتار بوده است ...

ﭘﺎﺷﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮑﻪ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﻪ - سامانه همایش های دانشگاه ...

9 مارس 2017 ... ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻮق داده اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري، ﺑﻪ. روش. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم، ﺗﻨﺎوب ﮐﺸﺖ
، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎ، ﭘﯿﺶ. آﮔﺎﻫﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻤﻮم ﻗﺎرچ. ﮐﺶ ﮐﻨﺘﺮل. ﻣﯽ. ﺷﻮد ..... -2. دﻫﻘﺎن، م
.ع. 1389 . ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮑﻪ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ژﻧﻮﺗﯿﭗ.
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن . ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان . ص.

گیاه پزشکی 20

این قارچ به تمام قسمت های هوایی گیاه حمله میکند و اسپورهایی که تولید مینماید حالت
لزج و چسبناک دارند بنابراین باد هیچ نقشی در انتقال آنها ندارد و حتماً بوسیله باران
منتشر میشوند. پس بارندگی و آبیاری بارانی هم در شیوع بیماری موثرند. بقای قارچ
در بقایای گیاهی آلوده و روی بذرها صورت میگیرد. کنترل: 1- استفاده از بذر سالم و
غیره ...

کرم خراط ( پروانه فری ) - نوآوران حیات پاک

به همین دلیل کنترل دقیق این آفت روی درختان گردو توصیه می شود. ... منطقه اصلی و
عمده فعالیت این پروانه در ایران شهرستانهای استان مرکزی است که در این نواحی به
صورت یکی از آفات مهم سیب درآمده است. ... وجود آنها در این قسمت به وسیله توده های قهوه
ای از فضولات و خاک اره که از سوراخ روی تنه و سرشاخه بیرون زده اند مشخص می شوند.
گاهی از ...

دكتر پسته - مرجع تخصصي پسته - آفات پسته

دكتر پسته - مرجع تخصصي پسته - آفات پسته - وبلاگ تخصصي پسته، تغذيه و
آفات و مديريت باغات پسته. ... سؤال بسیار مهم و اساسی که در رابطه با کنترل
شیمیایی آفات مختلف پسته به ذهن متبادر می شود این است که چرا برخی سموم آفات را
کنترل نمی کنند و یا چرا نتیجه استفاده .... این آفت در اکثر مناطق پسته کاری ایران
وجود دارد.

سن معمولی گندم | خدمات سمپاشی و کنترل حشرات ::شرکت مهندسی نگین ...

این حشره یکی از آفات مهم غلات در ایران و کشورهای قاره قدیم محسوب می گردد. در گذشته
حملات این آفت موجب انهدام تمامی مزارع گندم در ورامین، اصفهان، فارس و دیگر نقاط کشور
بوده است و به دلیل ارزش اقتصادی آن، جزء آفات عمومی به شمار می آید و هر ساله وزارت
کشاورزی اراضی وسیعی از مزارع گندم را جهت مبارزه با این آفت سمپاشی می کند.

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران - گیاهپزشک جوان - پرشین ...

پاورپوینت ، ورد، عکس،مطالب علمی،مقاله و ... گیاه پزشکی و دیگر گرایشات
کشاورزی.

مهر ۱۳۸۹ - گیاهپزشکی آنلاین

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها (قسمت دوم). جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹. نوشته شده
توسط علی درویش زاده در ساعت 11:54. آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها. سن مائورا،
سن مغربي. Eurygaster maura L. (Scutelleridae, Heteroptera). سن مغربي يا سن
مائورا تقريبآ از سرتاسر نواحي ساحلي شمال ايران به جز منطقة مغان گزارش شده است اما
تراكم ...

تحقیق درباره; آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران - فروشگاه ...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 75 آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران فهرست مطالب مقـدمـه آفات گندم
و اهميت اقتصادي آنها راست بالان زيان آور گندم سن هاي زيان آور گندم جوربالان زيان آور
گندم بال ريشك داران زيان آور گندم سخت بالپوشان زيان آور گندم بال پولك داران زيان ...

تحقیق در مورد عطر و بسته بندي آن

پروژه برنامه کامل کار با تاریخ ها و تبدیل آن ها به یکدیگر با زبان سی شارپ

تحقیق درباره فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در کنوانسيون بيع بين الملل کالا (1980 وين) و حقوق ايران

کتابفروشی با اکسل

تربیت زیستی و بدنی - عنوان تحقیق: آمادگی جسمانی و ورزش

دانلود تحقیق کامل درمورد كاربرد ليزر در سلاح

پاورپوینت درس سوم روانشناسی پایه یازدهم (احساس,توجه,ادراک)

دانلود تحقیق آسیب های واحد عضلانی

نمایشنامه رویای شب نیمه تابستان A Midsummer Nights Dream

دانلود شبیه سازی متلب برای مدیریت توان با استفاده از Z-source inverter