دانلود رایگان


مقاله درباره آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند

دانلود رایگان مقاله درباره آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:75
آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران
فهرست مطالب
مقـدمـه
آفات گندم و اهميت اقتصادي آنها
راست بالان زيان آور گندم
سن هاي زيان آور گندم
جوربالان زيان آور گندم
بال ريشك داران زيان آور گندم
سخت بالپوشان زيان آور گندم
بال پولك داران زيان آور گندم
دو بالان زيان آور گندم
بال غشائيان زيان آور گندم
كنه هاي زيان آور گندم
مديريت تلفيقي آفات گندم
منابع
مقـدمـه ابتداي صفحه
گندم عمده ترين محصول زراعي كشور است. سطح زير كشت گندم آبي و ديم كشور در سال 1380 به ترتيب27/2 و51/3 ميليون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرايط آبي و ديم به ترتيب 3 و 7/0 تن در هكتار بوده است. نرخ خودكفايي گندم در سال هاي مختلف بين 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتي كه متوسط عملكرد در شرايط آبي و ديم به ترتيب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هكتار افزايش يابد، خودكفايي در توليد اين محصول تحقق خواهد يافت(كشاورز و همكاران، 1380).
مهم ترين عوامل تآثيرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زير مي باشند(آهون منش،1371):

آفات گندم و اهميت اقتصادي آنها ابتداي صفحه
در اكوسيستم هاي زراعي كشور كه گندم و جو بستر زيست را تشكيل مي دهند، عوامل زنده و غير زنده اي در توليد محصول تآثيرگذار هستند كه انسان براي بدست آوردن محصول بيشتر مدام آنها را تغيير مي دهد. شناخت اين عوامل و روابط متقابل بين آنها در حفظ تعادل كمي و كيفي گونه هاي تشكيل دهندة يك اكوسيستم اهميت بسيار زيادي دارد. در ايران بيش از 70 گونه حشرة گياه خوار شناسايي شده اند كه به عنوان مصرف كنندگان اوليه از گندم و جو تغذيه مي كنند. اين حشرات گياه خوار، خود مورد تغذيه حشره خواران (حشرات انگل، انگل هاي بالقوه و شكارگران) كه مصرف كنندگان ثانوية هستند، قرار مي گيرند. اتلاق واژة آفت به گونه هايي كه زيان اقتصادي ندارند جايز نيست و تلاش براي حذف اين گونه ها، نابودي دشمنان طبيعي آنها، طغيان احتمالي آفات بالقوه و كاهش تنوع زيستي در اكوسيستم هاي زراعي را به همراه خواهد داشت.
گسترش و طغيان سن گندم در اثر تخريب مراتع به عنوان زيستگاه هاي دائمي اين حشره و تبديل آنها به اراضي ديم كم بازده و فراهم آوردن بستر زيست مناسب تر براي تغذيه و توليد مثل آن، مثال خوبي براي نشان دادن چگونگي ايجاد يك آفت در اثر تغيير اكوسيستم توسط انسان است.
محدود بودن دامنة ميزباني آفات غلات و مكان زمســـتان گذراني تعداد زيادي از آنها كه در خاك و بقــاياي محصول صورت مي گيرد، موجب مي شود كه جمعيت اكثر اين آفات، با تناوب زراعي و انجام عمليات زراعي پس از برداشت، به مقدار قابل توجهي كاهش يابند. عليرغم اين مسئله، حدود 15 گونه از حشرات زيان آور گندم و جو را مي توان نام برد كه به عنوان آفات درجة اول و دوم، زيان اقتصادي قابل توجهي به اين محصولات وارد مي كنند.
خسارت ناشي از آفات، بيماريها و علف هاي هرز در كشور ما حدود 30-35 درصد برآورد گرديده است كه
10-12 درصد آن به حشرات زيان آور اختصاص دارد. بدين معني كه با مديريت كنترل اين عوامل، مي توان
10-12 درصد عملكرد واقعي گندم را افزايش داد و آن را به حداكثر عملكرد قابل دسترس كه در شرايط ديم و آبي به ترتيب 4 و 14 تن در هكتار ذكر شده است، نزديك تر ساخت.
راهكارهاي توصيه شده براي مديريت منطقي كنترل آفات در مزارع گندم و جو كشور، مبتني بر استفاده از روش هاي غير شيميايي است. كنترل شيميايي سن گندم به عنوان مهم ترين حشرة زيان آور مزارع گندم و جو كشور كه به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد، از اين قاعده مستثني است. طبق استنتاجي از گزارش عملكرد فعاليت هاي سازمان حفظ نباتات در سال 1378، سالانه در سطحي معادل 22-25 درصد كل اراضي گندم كشور، براي كنترل حشرات زيان آور مبارزة شيميايي صورت مي گيرد(1200000 هكتار براي كنترل سن گندم و حدود 75000 هكتار براي كنترل ساير حشرات زيان آورگندم). ميانگين مصرف آفت كش ها در اين محصول حدود4/0- 5/0 كيلوگرم در هكتار است كه2/0-25/0 كيلوگرم آن به حشره كش ها اختصاص دارد و اين ميزان در مقايسه با ميانگين مصرف آفت كش ها در درختان ميوه(5/9 ليتر درهكتار)، برنج (7/18 ليتر در هكتار)، پنبه(9 ليتر در هكتار) و چغندر قند(1/8 ليتر در هكتار) مقدار قابل توجهي نيست(سازمان حفظ نباتات، 1378).
عليرغم اين مسئله سياست جاري وزارت جهاد كشاورزي و ديگر سياست گزاران توليد گندم كشور، رسيدن به كشاورزي پايدار(توليد بهينه و مستمر محصولات كشاورزي با حفظ و يا حداقل زيان وارده به محيط زيست) است وخودكفايي در توليد گندم و كاهش ســطوح مبارزة شــيمــيايي با آفات گندم، از مهم ترين برنامه هاي بخش كشاورزي و زير بخش هاي تابع آن( سازمان حفظ نباتات و موسسة تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي) مي باشد.
در اين مجموعه نكات مهم و كليدي در رابطه با مناطق انتشار، خسارت، زيست شناسي و مديريت كنترل آفات مهم گندم و جو كشور، به اختصار بيان شده است و تصاويري در رابطه مهم ترين آفات گندم و جو ارايه شده است. براي كسب اطلاعات بيشتر و جزئيات دقيق تري در خصوص اين آفات مي توان به منابع و مراجع علمي مورد استفاده در اين نوشته، مراجعه كرد.
راست بالان زيان آور گندم ابتداي صفحه
تا كنون چندين گونه ملخ كه ميزبان آنها گندم ذكرگرديده است، جمع آوري و شناسايي شده اند. در بين اين ملخ ها گونه هاي زيرحائز اهميت مي باشند(شكل 1):
آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران


مقاله درباره آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران


تحقیق درباره آفات مهم گندم و مدیریت کنتر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله - آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها

مقاله - آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها - مقاله. ... در ایران بیش از 70 گونه حشرة گیاه
خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند.
این حشرات گیاه خوار، ... کنترل شیمیایی سن گندم به عنوان مهم ترین حشرة زیان آور
مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، از این قاعده مستثنی است
.

مدیریت تلفیقی کنترل سن گندم - فروشگاه اینترنتی پادیاب

بیش از 10 گونه سن زیان آور غلات در ایران جمع آوری و شناسایی شده اند. در بین آن ها سن
گندم از اهمیت اقتصادی بیشتری برخوردار است. سن گندم. سن گندم مهم ترین آفت
کشاورزی کشور ما به شمار می آید. به جز مناطق خوزستان، اراضی ساحلی خلیج فارس،
دریای عمان، دریای خزر و کویرهای مرکزی فلات ایران، این آفت در سایر مناطق کشور وجود
دارد.

مطالب قدیمی‌تر - دانشجوی علمی کاربردی

عروسک خربزه که برخی زارعین آن را با کفشدوزک خربزه اشتباه میگیرند در ایران
اولین بار در سال 1317 توسط افشار شرح داده شده است. این حشره سوسک قرمز رنگ
درازی است ... مگس جالیز از آفتهای مهم محصولات جالیزی بوده و لاروهای آفت مزبور با
تغذیه از میوه ها موجب فساد و غیر قابل استفاده شدن میوه می شود.ضمناًاز نظر اقتصادی
نیز ضرر ...

استراتژی مدیریت تلفیقی آفات ( IPM ) در کنترل جوندگان مضر ...

25 دسامبر 2017 ... بسم الله الرحمن الرحیماستراتژی مدیریت تلفیقی آفات ( IPM ) در کنترل جوندگان
مضر کشاورزیتهیه کننده:علی اکبری عض. ... جدی ترین مشکلات ایجاد شده به وسیله
جوندگان در زمین های کشاورزی بر سر محصولات گرمسیری کشتزارهای مانند درخت خرما ،
کاکائو ، برنج ، گندم و سایر غلات و محصولات غذایی اتفاق می افتد ...

ﭼﻜﻴﺪﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻼﻳﺖ ﻓﻮﺯﺍﺭﻳﻮﻣﻲ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ F

ﻗﺎﺭﭼﻜﺶ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺭﭼﻜﺶ ﻭ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ. ﻣﺰﺍﺭﻉ
ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ. ﻧﺒﻮﺩﻩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ
ﺭﺍﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻓﻮﺯﺍﺭﻳﻮﻡ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ. ﮔﻨﺪﻡ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ...

حشره شناسی و آفات - بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران

بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران - لیست مقالات و تحقیقگیاه پزشکی - حشره
شناسی و آفات - وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله
کشاورزی رایگان.

مقاله در مورد آفات مهم گندم وکنترل آنها - مگ ایران

راهكارهاي توصيه شده براي مديريت منطقي كنترل آفات در مزارع گندم و جو كشور، مبتني
بر استفاده از روش هاي غير شيميايي است. كنترل شيميايي سن گندم به عنوان مهم
ترين حشره زيان آور مزارع گندم و جو كشور كه به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد، از اين
قاعده مستثني است. طبق استنتاجي از گزارش عملكرد فعاليت هاي سازمان حفظ نباتات
در ...

1-يادنامه دكتر مرتضي اسماعيلي

با توجه به‌مراتب فوق چنين استنباط مي‌شود كه مجريان طرح بررسي جامع سن گندم به
اغلب هدف هاي پيش‌بيني‌شده در اين طرح دست‌يافته‌اند ما وظيفه داريم درباره ساير آفات
گياهان زراعي و راه‌هاي پيشگيري و مبارزه با آن‌ها بررسي نماييم. لذا ايشان طرح بررسي
فونستيك اكوسيستم هاي زراعي و مديريت كنترل آفات را تهيه و تا مرحله تصويب
مجدانه ...

مبحث کامل آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران – بخش سوم (بخش ...

13 مارس 2013 ... مشاوره و نگارش پروپوزال، پایان نامه و مقاله در رشته‌های زراعت، گیاهان دارویی و
تکنولوژی بذر.

مقاله مروری بر آفات مهم رز و مدیریت کنترل آنها در فضای سبز شهری

در بررسی سالهای 1384-85 که در پارکها و فضای سبز شهر تهران و برخی از شهرهای
کشور صورت گرفت آفات متعدد ذیل شناسایی گردید: 1. ... ملکشی, سید حسن و زهرا
مجیب حق قدم، ۱۳۸۶، مروری بر آفات مهم رز و مدیریت کنترل آنها در فضای سبز شهری،
سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری، جزیره کیش، سازمان شهرداریها و دهداریهای
کشور، ...

تریپس گندم Haplothrips tritici - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز ...

6 ژانويه 2017 ... در این نوشته به معرفی آفت تریپس گندم Haplothrips tritici ( Wheat thrips ) خواهیم
پرداخت و توضیحات و روشهای مبارزه با ان را بیان خواهیم کرد. ... بختیاری خراسان
رضوی، زنجان، فارس، قم، کرمانشاه، مرکزی، سمنان، کرمان، یزد، خوزستان و در واقع هر جا
که در ایران گنـدم کـشت می شود این تریپس کم و بیش فعال است.

مقاله آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها

آفاتی که به دانه ذرت در انبار حمله می‌کنند و آن را آلوده می‌سازند اکثراً همان آفاتی هستند
که دیگر غلات را آلوده می‌سازند که از مهمترین آنها بید غلات، شپشه گندم، سوسک
کشیش، ... ۳٫ حبیبی، جلال‌الدین، آفات مهم و کلیدی ذرت و عوامل و عملیات مورد کاربرد
در مدیریت تلفیقی آنها جهت ارائه در گردهمایی آموزش آفات ذرت در مرکز تحقیقات
کشاورزی ...

PDF مقاله سن گندم خطرناکترين آفت گندم در ايران

سن گندم خطرناکترين آفت گندم در ايران,گندم,آفت گندم,حشره شناسی,گیاهان میزبان
سن گندم,تغذیه حشره,مقاله PDF, شرح:گسترش و طغيان سن گندم Eurygaster ... انجام
سم پاشي هاي بي رويه بر عليه سن گندم و نابودي دشمنان طبيعي ان از جمله عوا ملي است
که سبب گرديده است سن گندم بعنوان يکي از مهمترين آ فا ت گندم و جو مطرح شود و ...

کشاورزی و حفظ نباتات ( حفظ نباتات شهرستان خمین)

جهت دانلود فهرست آفات، بیماریها و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی، سموم و
روشهای توصیه شده جهت کنترل آنها به ادامه مطلب مراجعه فرمائید. ادامه مطلب. تاريخ :
دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٦ | ٧:٥۸ ب.ظ | نویسنده : علی اصغر کاظمی | نظرات (0) · سموم
ضدعفونی بذور گندم و جو. یکی از مسائل مهم کنترل بعضی از بیماریهای گندم و جو،
ضدعفونی بذور آنها ...

آفات و بیماری‌های گیاهی

نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران
می‌باشد که از سال 1325 تا کنون به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از
دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو
شماره در موسسه "تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور" به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات
...

آفات و بیماری‌های گیاهی

نشریه علمی- پژوهشی "آفات و بیماری‌های گیاهی" نخستین نشریه گیاهپزشکی ایران
می‌باشد که از سال 1325 تا کنون به چاپ رسیده است. در این نشریه مقالات علمی حاصل از
دستاوردهای تحقیقاتی پژوهندگان داخلی و خارجی در رشته گیاهپزشکی بطور منظم در دو
شماره در موسسه "تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور" به چاپ می‌رسد و به بسیاری از موسسات
...

مقاله درباره آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران - دانلود از فایل ...

2 نوامبر 2017 ... فایل با عنوان اصلی مقاله درباره آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران که دارای
طرفداران زیاد بوده و از فایل های دارای بیشترین جستجو در موتور های جستجوگر گوگل
و yahoo و بینگ به شمار می رود و از این جهت رکورد دار است، به صورت کاملا رایگان از
طریق سرور های پرقدرت سایت ما از محیط اینترنت جمع اوری و لینک ...

The review of pesticide hazards with emphasis on insecticide ...

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن. آﻓﺖ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روش. ﺑﺮرﺳﯽ. : ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﻣﺮوري. و. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. واژه ﻫـﺎي ﮐﻠﯿـﺪي. ,
Insecticide Resistance, Ecotoxicology,. Pesticide Residue Environment ..... ﻫﺎي
ﻓﺴﻔﺮه در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ. ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺸﺮات داراي اﻫﻤﯿﺖ. ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از. آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺳﻮﺳﺮي آﻟﻤﺎﻧﯽ از. آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺷﺎره. ﻧﻤﻮد.
ﻟﺪﻧﯽ.

مقاله سن گندم - گياهپزشكي نوين

مقاله سن گندم. چكيده‌ سن‌ گندم‌، مهمترين‌ آفت‌ گندم‌ و جو در ايران‌ و كشورهاي‌ منطقه‌ است‌.
اهميت‌ اين‌ آفت‌ بقدري‌ است‌ كه‌ در زمان‌هاي‌ قديم‌ باعث‌قحطي‌ و مرگ‌ و مير در مناطق‌ غربي‌ و
مركزي‌ ايران‌ .... سن‌ گندم‌ داراي‌ دشمنان‌ طبيعي‌ بسيار مهم‌ و متعددي‌ مي‌باشد كه‌ بطور
خودبخود و طبيعي‌ تا حدود زيادي‌ آفت‌ را كنترل‌ مي‌كنند كه‌از جمله‌ مهمترين‌ آنها مي‌توان‌ به‌
زنبورهاي‌ ...

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران |27755| مقاله

20 نوامبر 2017 ... آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران 75 ص. لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 75. آفات مهم
گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران. فهرست مطالب. مقدمه. آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها
. راست بالان زیان آور گندم. سن های زیان آور گندم. جوربالان زیان آور گندم.

بيماريها و آفات مهم گندم و روشهاي كنترل و مبارزه با آنان – بانک اطلاعاتی ...

8 نوامبر 2016 ... زنگهاي گندم/ Rusts. زنگهاي گندم (زنگ نواري، زنگ برگ و زنگ ساقه) از جمله بيماريهاي
مهم اين محصول مي باشند كه در كشور ما زنگ زرد در درجه اول اهميت و زنگ قهوهاي در مرتبه
دوم قراردارد (زنگ سياه از اهميت كمتري برخوردار است)، بنابراين به فراخور اهميت ذيلاً
به اين سه بيماري پرداخته شده است: ...

زراعت - شبکه اجتماعی کشاورزی ایران

نمودار نظام کشاورزی – غذایی در حال حاضر هم در قله نمودار و هم در دره آن یک ادغام عمودی
است و سیر صعودی را نشان می دهد. قله نمودار در این نظام به ..... بنابراین، بیشترشدن
آگاهى کشاورزان درباره آفت کش ها و چگونگى استفاده درست از وسیله هاى سمپاشى،
اهمیت زیادى دارد. زیرا با این کار، سلامت ... آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آن گندم عمده
ترین ...

مقاله - آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها

مقاله - آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها - مقاله. ... در ایران بیش از 70 گونه حشرة گیاه
خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند.
این حشرات گیاه خوار، ... کنترل شیمیایی سن گندم به عنوان مهم ترین حشرة زیان آور
مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، از این قاعده مستثنی است
.

دی ۱۳۹۲ - گیاه پزشکی

گیاه پزشکی - تحقیق و پژوهش در حوزه ی مهندسی فناوری گیاه پزشکی. ... معرفی آفت
لاروها از برگ و حشرات کامل از گل و دانه ها در مرحله شیری تغذیه می نمایند. خسارت لارو
روی جوانه های گندم مشاهده می شود که در اثر آن برگها روی زمین می خوابند. خسارت این آفت
بصورت لکه ..... آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران (نویسنده علی جدیدمغانلو ).

سایت اکسیر کشاورزی - دیازینون

اين تركيب باطيف وسيع عليه انواع آفات برگخوار، ساقه خوار و ريشه خوار، مكنده و
خاكزي با فرمولاسيونهاي امولسيون (EC60%)، پودر وتابل (WP40%) و گرانول (G5% و
G10%) بكار مي‌رود که فرم گرانول ... دوام سم در خاك 12 تا 14 هفته است زيرا بشدت جذب
كلوئيدهاي خاك مي‌شود، بطوركلي در مدت 3-2 هفته اول بيش از 50 در صد آن تجريه مي‌شود.

نقش بورس کالا در مدیریت التهاب در بازار کشاورزی - سایت تحلیلی ...

1 آگوست 2017 ... وی که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو‌ کرده با اشاره به اینکه گندم، مرغ، جوجه یک‌روزه
و محصولات مشابه، محصولاتی هستند که در خصوص مدیریت بازار و کنترل التهاب آنها
بحث‌هایی مطرح بوده است، اضافه کرد: بخشی از مدیریت التهابات و کنترل بازار،
مدیریت‌های حمایتی از کشت و به عمل آوردن محصول است که در قالب ماده ۳۳ ...

مقاله مروری بر آفات مهم رز و مدیریت کنترل آنها در فضای سبز شهری

در بررسی سالهای 1384-85 که در پارکها و فضای سبز شهر تهران و برخی از شهرهای
کشور صورت گرفت آفات متعدد ذیل شناسایی گردید: 1. ... ملکشی, سید حسن و زهرا
مجیب حق قدم، ۱۳۸۶، مروری بر آفات مهم رز و مدیریت کنترل آنها در فضای سبز شهری،
سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری، جزیره کیش، سازمان شهرداریها و دهداریهای
کشور، ...

The review of pesticide hazards with emphasis on insecticide ...

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن. آﻓﺖ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روش. ﺑﺮرﺳﯽ. : ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ روش ﻣﺮوري. و. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. واژه ﻫـﺎي ﮐﻠﯿـﺪي. ,
Insecticide Resistance, Ecotoxicology,. Pesticide Residue Environment ..... ﻫﺎي
ﻓﺴﻔﺮه در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ. ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﺸﺮات داراي اﻫﻤﯿﺖ. ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ
ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ از. آن ﻣﯿﺎن ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺳﻮﺳﺮي آﻟﻤﺎﻧﯽ از. آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺷﺎره. ﻧﻤﻮد.
ﻟﺪﻧﯽ.

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران |31999| کالیبری

15 نوامبر 2017 ... (کالیبری) کارآمدترین روش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیازتان در مورد خواندن مقالات
موجود در این سایت می باشد. -> 31999 » (کالیبری) 31999 - فروش برترین پروژه ها و
پایان نامه ها در خصوص آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران --> [کالیبری] اگر
درمورد آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران مقاله ای پیدا ...

حشرات از منظر گیاهپزشکی - نرم افزار گیاهپزشکی

اولین نسخه کتاب موبایلی آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران با صرف مدت
زیادی زمان ساخته شد که به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد. در مجموعه که به
توضیح بیش از 50 آفت مهم گندم و جو و مدیریت کنترل آنها می پردازد به صورت جاوا
برنامه نویسی شده است و دارای قابلیت های فروان از جمله ارسال متن از طریق پیامک و
بلوتوث ...

ذخیره سازی غلات - شرکت سیلوسازان پارسیان - پارسیان سیلو

11 ژوئن 2017 ... هر چند نوع واریته گندم و مشخصات ذاتی آن مولفهای مهم و اساسی در کیفیت گندم محسوب
میشود، ،از آنجائیکه دانه گندم زنده است و طی مدت نگهداری تنفس میکند، مجموعه ... برای
ثابت نگهداشتن دمای انبار و ماده غذائی ذخیره شده، انبار در مقابل دما ایزوله میگردد ، در
صورت استفاده از شیشه در ساختمان انبار جهت کنترل دما، ترجیحا از ...

مقاله در مورد آفات مهم گندم وکنترل آنها - مگ ایران

راهكارهاي توصيه شده براي مديريت منطقي كنترل آفات در مزارع گندم و جو كشور، مبتني
بر استفاده از روش هاي غير شيميايي است. كنترل شيميايي سن گندم به عنوان مهم
ترين حشره زيان آور مزارع گندم و جو كشور كه به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد، از اين
قاعده مستثني است. طبق استنتاجي از گزارش عملكرد فعاليت هاي سازمان حفظ نباتات
در ...

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران - گیاهپزشک جوان - پرشین ...

پاورپوینت ، ورد، عکس،مطالب علمی،مقاله و ... گیاه پزشکی و دیگر گرایشات
کشاورزی.

مقاله آفت سن غلات - مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند

سن گندم مهمترین آفت گندم و جو در ایران می باشد و در اکثر مناطق گندم کاری ایران
انتشار دارد. از جنس Eurygaster Lapعـلاوه بـر گونه مذکور ، سن مغربی (E . maura L.)
نیز درایران وجود دارد ولی خسارت مربوط به سن معمولی گندم است و در حال حاضر مهمترین
مسئله گیاه پزشکی ایران محسوب می شود. شکل شناسی: طول حشره کامل 8-8/12و عرض
آن ...

ﭘﺎﺷﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮑﻪ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺰرﻋﻪ - سامانه همایش های دانشگاه ...

9 مارس 2017 ... ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻮق داده اﺳﺖ . اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري، ﺑﻪ. روش. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم، ﺗﻨﺎوب ﮐﺸﺖ
، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎ، ﭘﯿﺶ. آﮔﺎﻫﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻤﻮم ﻗﺎرچ. ﮐﺶ ﮐﻨﺘﺮل. ﻣﯽ. ﺷﻮد ..... -2. دﻫﻘﺎن، م
.ع. 1389 . ﺑﺮرﺳﯽ ﻇﻬﻮر و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮑﻪ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ژﻧﻮﺗﯿﭗ.
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻨﺪم. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن . ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﯿﺎﻫﭙﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان . ص.

آفات - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مرکزی

دسته: گندم. بدون دیدگاه. یکشنبه - ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶. بیماریها و آفات مهم گندم و
روشهای کنترل و. مبارزه با آنان. Rusts –۱ زنگهای گندم. زنگهای گندم (زنگ نواری، زنگ
برگ و زنگ ساقه) از جمله بیماریهای مهم این محصول می باشند ... ۴۰۰ فعالیت ______
قارچ شدیداً C 15۰ و بالای C 26۰ )، در دمای زیر C آن نیاز دارد (بهترین دما نزدیک به.

اهمیت پزشکی ناقلین ونحوه کنترل آنها - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان

ناقلین مهم در بهداشت محیط ونحوه کنترل آنها آفت کش ها و تجهیرات کاربردی. شبکه
بهداشت و درمان فلاورجان. واحد بهداشت محیط. Heshmatollah Moradpour. Ms.c, MPH of
Environment Health. حشرات چگونه هستند؟ حشرات یعنی جانورانی که ستون فقرات
ندارند. همه حشرات یک بدن سه بخشی (سر، سینه و شکم) سه جفت پای بنددار (تاشو)،
چشم ...

مقاله درباره آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران - دانلود از فایل ...

2 نوامبر 2017 ... فایل با عنوان اصلی مقاله درباره آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران که دارای
طرفداران زیاد بوده و از فایل های دارای بیشترین جستجو در موتور های جستجوگر گوگل
و yahoo و بینگ به شمار می رود و از این جهت رکورد دار است، به صورت کاملا رایگان از
طریق سرور های پرقدرت سایت ما از محیط اینترنت جمع اوری و لینک ...

ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﻨﺪم، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ زرا - گیاه پزشکی - دانشگاه ...

ﮔﻨﺪم آﻓﺎت ﻣﺘﻌﺪدي. دارد. ﮐﻪ. ﺳﻦ ﮔﻨـﺪم،. Eurygaster integriceps. Puton, 1881. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ آﻓـﺖ. آن.
در اﯾـﺮان. (. Moore, 2000; Aykut et al., 2006; Gence et al., 2008; Iranipour et al2010
,. ) ... ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل. اﯾﻦ آﻓﺖ. ﺿﺮوري ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم. ﯾﮑﯽ از روش. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻦ ﮔﻨﺪم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ. اﯾـﻦ. آﻓﺖ اﺳﺖ. (. Sanaey & Najafi-
Mirak ...

گیاه پزشکی 20

این قارچ به تمام قسمت های هوایی گیاه حمله میکند و اسپورهایی که تولید مینماید حالت
لزج و چسبناک دارند بنابراین باد هیچ نقشی در انتقال آنها ندارد و حتماً بوسیله باران
منتشر میشوند. پس بارندگی و آبیاری بارانی هم در شیوع بیماری موثرند. بقای قارچ
در بقایای گیاهی آلوده و روی بذرها صورت میگیرد. کنترل: 1- استفاده از بذر سالم و
غیره ...

آموزش ایمپورت کردن آندروید استودیو در ایکلیپس(رایگان)

دانلود پاورپوینت ریاضی پایه هفتم مبحث مساحت جانبی و کل - 16 اسلاید

دانلود کتاب بیشعوری

فرمول تولید آمپول ب کمپلکس

دانلود طرح توجیهی کارخانه موزاییک سازی

دانلود مطالعات طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان

دانلود پروژه آماده آمار مرگ و میر سالهای 80 تا 85 با فرمت word-ورد 30 صفحه

تحقیق درمورد مظلومي به درازاي تاريخ و پهناي گيتي 25 ص

آموزش نرم افزار پاورپوینت با جزئیات کامل

اصول نامگذاری و شناسایی فولادهای متداول در صنعت و روش کاربرد کلید فولاد