دانلود رایگان


مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون - دانلود رایگاندانلود رایگان مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون انواع روش های حذف رنگ های آزو از پساب صنایع مختلف

دانلود رایگان مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون چکیده
مواد رنگزا در بسیاری از صنایع همچون کاغذ، پلاستیک، مواد غذایی، مواد آرایشی، نساجی و رنگرزی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به کاهش منابع آب و بروز مشکلات زیست محیطی در سال های اخیر صنایع و موسسات، عملیات تصفیه را جز مهمترین مسائل خود قرار داده اند، به طوری که بتوانند با ایجاد فرآیند مناسب برای تصفیه، کیفیت پساب خروجی را در سطح استاندارد تنظیم کرد و حتی بخشی از پساب تصفیه شده را دوباره مورد استفاده قرار دهند. صنایع رنگرزی و نساجی از بزرگترین مصرف کنندگان آب بشمار می روند، از این رو مقدار قابل توجهی پساب نیز در مراحل مختلف فرآیند در این صنایع تولید می شود. پساب اغلب واحدهای رنگرزی و نساجی حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد آلی و سمی هستند، از جمله این ترکیبات، رنگ های آلی می باشند. در صورتی که پساب های رنگی بدون تصفیه به محیط زیست تخلیه شوند می توانند به طرق مختلف اکوسیستم آبی را به طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار دهند. وجود مواد رنگی در آب به علت کاهش نفوذ نور به درون آب، فتوسنتز گیاهان را کاهش می دهد و به علت سمی بودن این ترکیبات، باعث مرگ و میر موجودات آبزی شده و نهایتا رودخانه ها و جویبارهایی که محل جاری شدن این پساب ها در آن ها هستند در طولانی مدت به باطلاق تبدیل می شوند. بنابراین تصفیه پساب های رنگی قبل از تخلیله آنها به محیط زیست ضروری است. به منظور حذف اینگونه مواد سمی که در برابر تصفیه بیولوژیکی مقاومت می کنند، فرآیندهای دیگری غیر از روش های بیولوژیکی مورد توجه قرار گرفته اند. از جمله این روش ها می توان به فرآیندهای انعقاد- لخته سازی، جذب سطحی، ازوناسیون و انعقاد الکتریکی اشاره کرد. با این وجود، این روش های معمول تصفیه در عمل دارای محدودیت هایی هستند، به عنوان مثال در اغلب روش های جداسازی، مواد آلاینده فقط از یک فاز به فاز دیگر منتقل می شوند. با این حال در این میان اکسایش شیمیایی به روش فنتون به عنوان یک تکنولوژی موثر و کارا در حذف رنگ و سایر آلاینده های آلی از آب کاربرد فراوانی دارد. روش اکسایش شیمیایی به دلیل سادگی عمل عمومی ترین روش شیمیایی حذف رنگ می باشد و به مفهوم اکسید کردن رنگ آلی به سایر ترکیبات مانند دی اکسید کربن، آب و دیگر ترکیبات بی ضرر است. این عمل می تواند با اکسید کننده های مختلفی مانند معرف فنتون (پراکسید هیدروژن فعال شده با نمک های آهن (II)، ازون یا کلرین) انجام گیرد. کلرین از قدرت اکسید کنندگی بالایی برخوردار است اما می تواند به دلیل تولید محصولات جانبی هالوژنه سمی، مضر باشد. ازون به علت ناپایداریش، یک عامل اکسید کننده بسیار قوی می باشد. در اکثر موارد عامل اکسید کننده پراکسید هیدروژن می باشد که به علت پایداری آن در شکل خالص، نیاز به فعال شدن دارد. برای این منظور مواد مختلفی مانند نمک های آهن می توانند بکار روند. مطالعات اخیر نشان می دهد که روش فنتون (پراکسید هیدروژن فعال شد با نمک های آهن) برای اکسایش پساب هایی که تصفیه بیولوژیکی آنها مشکل است، بسیار مناسب می باشد.
در این تحقیق، سعی شده است با استفاده از روش اکسیداسیون فنتون بتوان شرایط بهینه مناسبی را برای تخریب دو ماده آلاینده متیلن بلو و اسید رد 14 که از رنگ های مورد استفاده در صنایع نساجی می باشند، به دست آورد. به همین منظور پنج فاکتور غلظت آهن (II)، غلظت آب اکسیژنه، غلظت اگزالات، pH و زمان واکنش بهینه شدند. سپس بهینه آنها روی نمونه حقیقی آزمایش و درصد تخریب آلاینده های مورد نظر بررسی شد.

فرمت فایل pdf
تعداد صفحات 103

فهرست مطالب
1- فصل اول: مقدمه
1-1 آب و اهمیت آن
1-2 آلودگی آب و کنترل آن
1-3 انواع آلاینده ها
1-4 مواد آلی و جزئی موجود در آب
1-5 تعریف کلی رنگ های سنتزی آزو و ویژگی های شیمیایی آنها
1-6 موارد و اثرات استفاده رنگ های آزو در صنایع
1-7 انواع روش های حذف رنگ های آزو از پساب صنایع مختلف
1-8 واکنش فنتون
1-9 کاتالیست پتاسیم اگزالات
1-10 فعالیت رادیکال هیدروکسیل
1-11 فاکتورهای موثر در واکنش فنتون
1-12 تجزیه رنگ سنجی
2 فصل دوم: کارهای تجربی
2-1 مواد شیمیایی به کار برده شده
2-2 وسایل و دستگاه های استفاده شده
2-3 تهیه محلول ها
2-4 نرم افزار آماری
2-5 نحوه ی انجام واکنش فنتون جهت تخریب رنگ متیلن بلو در نمونه
2-6 نحوه انجام واکنش فنتون جهت تخریب رنگ اسید رد 14 در نمونه
3 فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1 بررسی همزمان تاثیر پنج فاکتور غلظت آهن (II)، غلظت آب اکسیژنه، غلظت اگزالات، pH و زمان واکنش بر فرآیند تخریب ماده رنگزای متیلن بلو
3-2 بررسی همزمان تاثیر پنج فاکتور غلظت آهن (II)، غلظت آب اکسیژنه، غلظت اگزالات، pH و زمان واکنش بر فرآیند تخریب ماده رنگزای اسید رد 14
3-3 نتیجه گیری
4 فهرست منابع
این پایان نامه به فرمت pdf می باشد
برای دریافت ورد عنوان را ایمیل بزنید
[email protected]


ماده رنگزای


تخریب رنگ


واکنش فنتون


فنتون


تجزیه رنگ سنجی


رنگ های آزو


مواد آلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه ارشد مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 ...

11 ژانويه 2017 ... ... نامه ارشد مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش ...
مطالعات اخیر نشان می دهد که روش فنتون (پراکسید هیدروژن فعال شد با ...

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها (
EIA) ... بررسی حذف رنگ واکنش پذیر سیاه 5 از آب های آلوده با استفاده ازپتاسیم ....
بررسی پارامترهای موثر بر حذف رنگ اسید بلو 161 از محلول آبی توسط جاذب .....
تصفیه پساب آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از فرآیند فنتون با کاربرد
ضایعات آهن.

مقاله ‌‌‌نـقش‌ بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

در چند سال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی» برای مقابله با فشارها و تهدیدهای ... می باشد،
در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد ... و
بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد. ....
رود در خرابه منزل کند نگار دهمصفحه83 , اجراهای قسمت نهم استیج به صورت تکی
14بهمن ...

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺛﺒ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ... 14. اﺣﻤﺪي ﻣﺴﻌﻮد،ﻧﺴﺘﺮن. 10793.
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﮔﺎز در آﺑﺎدي ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﺸﻜﺮدر ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دوﻛﻔﻪ اي
Crassostrea gigas ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ... ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺣﺬف رﻧﮓ اﺳﻴﺪ آﺑﻲ 113 ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮﻓﻨﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ.
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ .... ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻮﻧﻮﻓﻮﺗﻮﻓﻨﺘﻮن آﻻﻳﻨﺪه رﻧﮕﻲ Sky blue 5b ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .... اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻨﺘﻮن.

مجموعه مقالات ششمين همايش ملي مهندسي محيط زيست همزمان با برگزاری ...

19 نوامبر 2012 ... بررسي حذف رنگ واكنش پذير سياه 5 از آب هاي آلوده با استفاده ازپتاسيم ... ارزيابي
كيفيت آب زيرزميني با استفاده از روش‌هاي آماري: مطالعه موردي منطقه راميان ... بررسي
پارامترهاي موثر بر حذف رنگ اسيد بلو 161 از محلول آبي توسط جاذب معدني ليكا ...
تحليل آلودگي رودخانه شاهرود شهرستان خلخال با شاخص تنوع گونه اي ...

Nanoparticles Zero Valent - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

های محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ... رنگها مواد آلی، با
ساختار پیچیده، غالبا سمی، سرطانزا، جهش زا، غیرقابل تجزیه بیولوژیکی و ... این
مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ... نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی،. هیدروژن
پراکسید. ،. Acid Red 18. ، حذف رنگ . مقاله ... مقایسه با فرآیند فنتون معمولی
بیشتر خواهد بود.

اصول تصفیه پساب صنایع نساجی - مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

رنگین بودن پساب های نساجی در نتیجه حضور مواد رنگزا علاوه بر سمی بودن و سرطان زا
بودن .... با این وجود مصرف کروم در فرآیند رنگرزی پشم اهمیت ویژه ای دارد.

7 - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

اکسایش الکتروکاتالیتیکی اریوکروم بلو بلک B و برخی رنگ‌های خوراکی با
استفاده .... تخریب همزمان رنگ‌های اسید اورانژ 7 و اسید رد 88 تکنیک واکنش فنتون
همگن با ... در طول فرآیند آنالیزهایی با ابزار کمومتری وتکنیک های تجزیه‌ای صورت
گرفته است ... یافته برروی سیلیکا و کاربرد آنها برای حذف رنگ متیلن بلو
ازمحلولهای آبی ...

مقاله ‌‌‌نـقش‌ بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

در چند سال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی» برای مقابله با فشارها و تهدیدهای ... می باشد،
در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد ... و
بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد. ....
رود در خرابه منزل کند نگار دهمصفحه83 , اجراهای قسمت نهم استیج به صورت تکی
14بهمن ...

بررسی بازتاب مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در ...

قرآن، احادیث و مفاهیم برگرفته ازآن، درتمامی عرصه های زندگی (فرهنگ، سیاست،
اقتصاد، ... نامه مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش
فنتون ...

Nanoparticles Zero Valent - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

های محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ... رنگها مواد آلی، با
ساختار پیچیده، غالبا سمی، سرطانزا، جهش زا، غیرقابل تجزیه بیولوژیکی و ... این
مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ... نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی،. هیدروژن
پراکسید. ،. Acid Red 18. ، حذف رنگ . مقاله ... مقایسه با فرآیند فنتون معمولی
بیشتر خواهد بود.

Nanoparticles Zero Valent - دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

های محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ... رنگها مواد آلی، با
ساختار پیچیده، غالبا سمی، سرطانزا، جهش زا، غیرقابل تجزیه بیولوژیکی و ... این
مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ... نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی،. هیدروژن
پراکسید. ،. Acid Red 18. ، حذف رنگ . مقاله ... مقایسه با فرآیند فنتون معمولی
بیشتر خواهد بود.

تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی در پتروشیمی آبادان | جستجو ...

تحقیق درباره تصفیه فاضلاب ها و پساب های صنعتی + doc. الهی ! .... پایان نامه
مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون. چکیده

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران مهر 1392

31 ژانويه 2017 ... 5/18/2013 بررسي اثرات بهداشتي مواجهه با ميادين الكترومغناطيسي روي .... محلول های
آبی http://congress.tbzmed.ac.ir/be/Abstract/11019 شبه فنتون، اکسیداسون ...
تجزیه فوتوکاتالیستی آنتی بیوتیک تتراسایکلین در محلول های آبی با .... حذف
رنگ کاتیونی متیلن بلو از محیط های آبی با استفاده جذب بر روی لجن ...

عاز نقاشب بچه ها تصفیه آب - اخرین مطالب

تحقیق درباره تصفیه فاضلاب ها و پساب های صنعتی + doc. الهی ! ..... پایان نامه
مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون. چکیده

تصفیه بیولوژیکی پساب صنعتی در پتروشیمی آبادان | جستجو ...

تحقیق درباره تصفیه فاضلاب ها و پساب های صنعتی + doc. الهی ! .... پایان نامه
مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون. چکیده

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی

یکی از روش های موثر در این زمینه اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان است. .....
پایان نامه مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون ...

پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی

یکی از روش های موثر در این زمینه اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان است. .....
پایان نامه مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮ آ ﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺮ آ ﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻨﺘﻮن در ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﺘﯿﻠﻦ ...

آﯾ. ﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻨﺘﻮن در ﺣﺬف رﻧﮓ ﻣﺘﯿﻠﻦ. ﺑﻠﻮ از ﻣﺤﻠﻮل. ﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮود آﻫﻨﯽ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .... 14. ].
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻗﻮي و واﮐﻨﺶ ﻫﺎي اﮐ. ﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿﺎء ... 14.
، ﺷﻤﺎره. 9. ، ﺳﺎل. 1394. ﻓﻨﺘﻮن را در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎي آﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد . ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻨﺘﻮن از. ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﻣﺎده ... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش در ﺣﺬف رﻧﮓ. ﻣﺘﯿﻠﻦ. ﺑﻠﻮ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ.

انجام پایان نامه - بورس آگهی

15 مارس 2014 ... 14. آبیاری با پساب و فاضلاب خانگی و شهری و تاثیرات آن Fulltext 15. ... آلودگی
رودخانه های ایران در اثر توسعه شهرها: مطالعه موردی رودخانه های دشت .... ارزیابی کارآیی
فرآیند لجن فعال دو مرحله ای (AB) در تصفیه فاضلاب ... ارزیابی کربن فعال تهیه شده
از ضایعات کشاورزی برنج در حذف رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی

ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺛﺒ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ... 14. اﺣﻤﺪي ﻣﺴﻌﻮد،ﻧﺴﺘﺮن. 10793.
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻮﮔﺎز در آﺑﺎدي ﻫﺎي اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻟﺸﻜﺮدر ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دوﻛﻔﻪ اي
Crassostrea gigas ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ... ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺣﺬف رﻧﮓ اﺳﻴﺪ آﺑﻲ 113 ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮﻓﻨﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ.
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ .... ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻮﻧﻮﻓﻮﺗﻮﻓﻨﺘﻮن آﻻﻳﻨﺪه رﻧﮕﻲ Sky blue 5b ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .... اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﻨﺘﻮن.

منبع - آخرین ها

بررسی مقادیر آلاینده های معیار در هوای شهر دوگنبدان و توصیف کیفیت هوا با ...
بررسی و مقایسه میزان آلاینده های گازی و ذره ای خروجی در فصول مختلف در پالایشگاه
نفت:مطالعه .... شده با اسید نیتریک در حذف رنگ متیلن بلو و راکتیو بلک 5 -
نویسندگان مقاله .... بررسی راندمان حذف رنگ دایرکت رد 81 با استفاده از روش فنتون -
نویسندگان ...

محمد حسین جعفری - رنگهای آزو

پايان نامه کارشناسي ارشد بررسي سينتيک و مکانيسم تخريب رنگ هاي آزو در ... در
اين پروژه سينتيک و مکانيسم تخريب فوتوکاتاليستي يک نمونه رنگ آزو (Acid
Blue 92) با استفاده ... با بهره گيري از روشهاي متعارف جهت تجزيه رنگ هاي آزو مانند
جذب کربن، واكنش ... II واژ ههاي كليدي: فرآيند شبه فنتون، رنگبري، فرآيندهاي
اكسيداسيون ...

ali akbar babaei

6, تجزیه بیسفنل‌آ با فرایند سونو-فوتو فنتون هتروژنیک با استفاده از @AC در ...
14, بررسی حذف COD از فاضلاب پتروشیمی با استفاده از فرایندهای UV/H2O2 و ...
هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی (UV/m-HAP) در حذف رنگ اسید رد 73 در محیط های آبی ...
55, مطالعه اثر نانوذرات مگنتیت بر حذف مس از محلول های آبی و انتقال و دسترسی ...

پایان نامه مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو اسید رد 14 با ...

پایان نامه مطالعه تجزیه ای تخریب رنگ های متیلن بلو و اسید رد 14 با واکنش فنتون
... برترین پکیج پایان نامه بررسی تخریب پیشرونده ساختمانهای منظم و نامنظم ...

مقالات محور آب و فاضلاب هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - موژ

بررسی مقادیر آلاینده های معیار در هوای شهر دوگنبدان و توصیف کیفیت هوا با ...
بررسی و مقایسه میزان آلاینده های گازی و ذره ای خروجی در فصول مختلف در پالایشگاه
نفت:مطالعه .... ح شده با اسید نیتریک در حذف رنگ متیلن بلو و راکتیو بلک 5 -
نویسندگان مقاله ... مقایسه كارايي فرایندهای فنتون هتروژن و جذب سطحی،با استفاده از
نانو ...

7 ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻨﺘﻴﻜﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺬف اﺳﻴﺪ ا

واﻛﻨﺶ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ از ﺳـﻴﻨﺘﻴﻚ ﻣﺮﺗﺒـﻪ اول ﭘﻴـﺮوي ﻛـﺮد ﻛـﻪ در ... ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،. آب آﻟﻮده ﺑﻪ
رﻧﮕﺰاﻫﺎي. ﺳﺨﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ. ﭘـﺬﻳﺮ را. ﻣﻲ. ﺗﻮان. ﺑﺎ. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻫﺎي ... ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ. 66/2. ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳـﺎﻋﺖ ازن ﻃـﻲ ﻣـﺪت
. 30. دﻗﻴﻘﻪ، رﻧﮓ. 14. ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎوي رﻧﮕﺰا. ﻫﺎي راﻛﺘﻴﻮ ﺑﻠـﻮ ... ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. 400. ﻣﻴﻠﻲ. ﮔـﺮم
ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ رﻧﮕـﺰاي. ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ در. pH. ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. 12 ... در ﭘـﮋوﻫﺶ دﻳﮕـﺮي، ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻓﻨﺘـﻮن ﻏﻴـﺮ.

مقاله ‌‌‌نـقش‌ بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

در چند سال اخیر بحث «اقتصاد مقاومتی» برای مقابله با فشارها و تهدیدهای ... می باشد،
در شرایطی که کشور با انواع فشارها و تحریم ها مواجه است، به گونه ای که اقتصاد ... و
بین المللی شدن خود در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد. ....
رود در خرابه منزل کند نگار دهمصفحه83 , اجراهای قسمت نهم استیج به صورت تکی
14بهمن ...

فایل مقاله بدون نام نویسندگان

در این مطالعه تاثیر پارامترهای pH، دز کاتالیست و پتانسیل کاتالیستی پودر
سنگ مرمر و ... یافته ها: براساس یافته های مطالعه حاضر بیشترین راندمان حذف رنگ
جهت غلظت 50 .... افزوده مي شود که با تجزيه بیشتر ازن و ايجاد راديکال هاي فعال
هیدروکسیل سبب .... به فاز مایع و واکنش های تخریب ازن و خصوصیات سطحی
کاتالیست می گردد.

کتابچه ی ترکیبات کووالانسی

گزارش کامل کارآموزی رشته تاسیسات ماشین های تراش و تراشکاری

سورس بازی دوز به زبان پاسکال

دانلود جدیدترین وکتور برند سال 2017 میلادی قابل ویرایش در نرم افزارهای گرافیکی

تحقیق درباره تاریخچه کامپیوتر (word) 16 صفحه

تحقیق درمورد تآثیر سردخانه بر روی مواد غدایی

دانلود نقشه GIS کامل منطقه 6 شهر اصفهان

دانلود تحقیق دگر گوني اجتماعي و مسأله انتظار

برنامه زمانبندی پروژه ساختمان سازی-ساختمان 4 طبقه

معادلات دیفرانسیل