دانلود فایل


تعادل وتعارض کار و خانواده PPT - دانلود فایلدانلود فایل تعادل وتعارض کار و خانواده PPT

دانلود فایل تعادل وتعارض کار و خانواده PPT
نام محصول : پاورپوینت تعادل وتعارض کار و خانواده
فرمت : PPT
حجم : 4 مگابایت
تعداد اسلاید : 34
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94

کد محصول : 00024


مقدمه :
•درطول تاریخ، كار به عنوان یكی از راه های اساسی مشاركت اجتماعی و بیان شخصیت و عظمت انسان بوده و انسان خود را با كار معنا كرده است، با وجود این، كار تنها راه مشاركت اجتماعی نیست و تمامی وجود انسان در كار خلاصه نمی شود. نیاز انسان به آرامش و استراحت، بر عهده گرفتن مسوولیت های اجتماعی، صرف وقت برای خانواده و مانند ‎آن، ابعاد دیگری از فلسفه وجودی انسان را تشكیل می دهند•یكی از سوال های اساسی در این زمینه این است كه رابطه كار و زندگی چگونه باید تعریف و تنظیم شود صاحب نظران و اندیشمندان علوم اجتماعی نیز به عنوان پیشگامان این حركت وظیفه دارند با گسترش فرهنگ تعادل در كار و زندگی، اهمیت موضوع را برای همه افراد، به ویژه مدیران و تصمیم گیران جامعه، تشریح و تبیین كنند و راه حل هایی برای حذف و كاهش عوارض عدم تعادل در كار و زندگی بیابند.
•تعارض conflict)) یک فرایند است و زمانی شروع می شود که یک فرد یا یک گروه احساس کند که اشخاص یا گروه دیگری در حال به خطر انداختن منافع یا دغدغه های خاطر آنها است. در این مبحث تعارض در نقش های کاری وخانوادگی فرد
مورد بحث قرار می گیرد.
•به طور کلی تعارض در نقش زمانی اتفاق می افتد که انتظاراتی که از یک فرد وجود دارد در زمان و انرژی محدود آن فرد نگنجد.بدین صورت میان نقش های مختلف او تضاد ایجاد می شود.

اثرات ناشی از نقش فرد درخانواده بر نقش وی در محیط کار را تعارض خانواده-کار یاfwcوبالعکس اثرات ناشی از نقش فرد در محیط کار با نقش وی در خانواده را تعارض کار- خانواده یاwfcمی نامیم.
بر اساس تعاریف گفته شده طی بررسی های علمی می توان گفت در موارد زیر تعارض کار-خانواده صور می پذیرد:
-Time-based conflict: فشار های زمانی یک نقش مانع ایفای نقش دوم می شود-Strain-based conflict: استرس ناشی از یک نقش باعث ایجاد تنش ورنجش در فرد گردیده و به دنبال آن ایفای نقش دوم با مشکل مواجه می شود-Behavior-based conflict: رفتارهای مورد نظردر یک نقش باعث ایجاد تنش و رنجش در فرد دیگر همخوانی ندارند.
•تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان : بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده شان می شود. این شکل از تعارض، بیشتر وقت خود را باید در محل کار بگذرانید و برای پرداختن به امور منزل دچار کمبود وقت می شوید
•تداخل خانواده در کار مبتنی بر زمان : بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته های مربوط به زندگی خانوادگی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور کاریشان می شود. این حالت هنگامی اتفاق می افتد که مثلاً، بردن بچه ها به مدرسه باعث می شود دیر به محل کارتان برسید. یعنی وقت گذاشتن برای انجام کار های منزل، زمانی که باید برای حضور در محل کارتان بگذارید را می کاهد.


تعادل وتعارض کار و خانواده PPT


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تعادل وتعارض کار و خانواده PPT | Filepark

15 آگوست 2016 ... •درطول تاریخ، كار به عنوان یكی از راه های اساسی مشاركت اجتماعی و بیان شخصیت و
عظمت انسان بوده و انسان خود را با كار معنا كرده است، با وجود این، كار ...

ﺧﺎﻧﻮاده و اﺑﻌﺎد آن در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ - ي ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﻣﻘﺎﻳ - سامانه مديريت اطلاعات ...

ﺗﻌﺎدل. ﻣﻴﺎن. ﺗﻌﻬﺪات. ﻛﺎري. و. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. را. ﺣﻔﻆ. ﻛﻨﺪ. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده
. -. ﻛﺎر، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺒ. ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ را ...

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ

ﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻗﻮﻳﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ... ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺩﻝ. ﺧﻮﺩﺑﻪ. ﺧﻮﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲ. ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎ. ﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻧﺸﻮﺩ، ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻳﺎﻥ ... ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ.
ﻫﺎ.

روش هاي برقراري تعادل میان مسئولیت های کاری و خانوادگی

بین کار، خانواده و اوقات ش خصی همیش ه کار آسانی ..... نداشتن توازن زمانی میان
محیط کاری و خانوادگی باعث شده تعارض بین کار و زندگی به همدم جدیدی برای خانواده ...

تعادل بین زندگی و کار چالش امروز دنیا | مدیر.بیز

1 سپتامبر 2015 ... «تعادل در کار و زندگی یعنی یک روز سرشار از موفقیت و خشنودی در ... یکی از عواملی
که موجب تعارض بین کار و زندگی می‌شود، ساعات کارطولانی است. ... برای دریافت
نسخه PDF بلیط، نشانی ایمیل یا شماره پیگیری خود را وارد نمایید.

ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﯿﻔﯿ ﺖ زﻧﺪﮔﯽ رؤ

ﻫﺎي ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ. ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ).1(. ﮔﺮﯾﻦ.
ﻫﺎوس و ﺑﯿﻮﺗﻞ. 1. ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده. 2. را ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن، ﻓﺸﺎر.

روش هاي برقراري تعادل میان مسئولیت های کاری و خانوادگی

بین کار، خانواده و اوقات ش خصی همیش ه کار آسانی ..... نداشتن توازن زمانی میان
محیط کاری و خانوادگی باعث شده تعارض بین کار و زندگی به همدم جدیدی برای خانواده ...

ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ : ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺮﺳﺘﺎران / ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. /. ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . روش. ﻛﺎر. : اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ر. وش ﻛﻴﻔﻲ و ... ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده. /. روﺷﻬﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي. ﻣ/. ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. : ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. –.
ﺧﺎﻧﻮاده. (. Work-Family Conflict. ) ..... زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل و ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي.
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ...

اصل مقاله (481 K) - مشاوره و روان درمانی خانواده

مشکالتی را در برقراری تعادل میان انجام وظایف کار و وظایف خانواده و زمینه. ای برای ...
واقعیت است که کاهش میزان تعارض میان کار و خانواده، خشنودی کارکنان را در حیطه.

تعادل بین زندگی و کار چالش امروز دنیا | مدیر.بیز

1 سپتامبر 2015 ... «تعادل در کار و زندگی یعنی یک روز سرشار از موفقیت و خشنودی در ... یکی از عواملی
که موجب تعارض بین کار و زندگی می‌شود، ساعات کارطولانی است. ... برای دریافت
نسخه PDF بلیط، نشانی ایمیل یا شماره پیگیری خود را وارد نمایید.

ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﯿﻔﯿ ﺖ زﻧﺪﮔﯽ رؤ

ﻫﺎي ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ. ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ).1(. ﮔﺮﯾﻦ.
ﻫﺎوس و ﺑﯿﻮﺗﻞ. 1. ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده. 2. را ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن، ﻓﺸﺎر.

The Relationship between Work Family Conflict with Job - Sid

شامل پرسشنامه هاي تعارض کار-خانواده، اشتیاق شغلي و قصدماندن درشغل بود. طرح
تحقیق ... گرچه ازکارکنان انتظارمي رود میان انتظارات نقش شغـلي وخانوادگي خـود
تعادل ...

ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﯿﻔﯿ ﺖ زﻧﺪﮔﯽ رؤ

ﻫﺎي ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ. ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ).1(. ﮔﺮﯾﻦ.
ﻫﺎوس و ﺑﯿﻮﺗﻞ. 1. ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده. 2. را ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن، ﻓﺸﺎر.

ﺧﺎﻧﻮاده و اﺑﻌﺎد آن در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ - ي ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﻣﻘﺎﻳ - سامانه مديريت اطلاعات ...

ﺗﻌﺎدل. ﻣﻴﺎن. ﺗﻌﻬﺪات. ﻛﺎري. و. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. را. ﺣﻔﻆ. ﻛﻨﺪ. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده
. -. ﻛﺎر، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺒ. ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ را ...

تعادل وتعارض کار و خانواده PPT - فایلهای مورد نیاز شما

22 جولای 2016 ... نام محصول : پاورپوینت تعادل وتعارض کار و خانواده. فرمت : PPT. حجم : 4 مگابایت.
تعداد اسلاید : 34. بهترین های مجازی تعادل وتعارض کار و خانواده PPT ...

مدیریت تعادل بین کار و زندگی - مهمترین اخبار ایران و جهان

چكیده در این مقاله تعادل بین كار و زندگی و ضرورت مدیریت كردن آن به منظور جلوگیری
از عوارض عدم تعادل بین كار و زندگی، بررسی شده و اشاره شده است كه تعارض بین ...

بررسی تعارض کار- خانواده در بین پرستاران زن و مرد شهرستان سبزوار ...

نشان داد که تعارض کار و خانواده در میان پرستاران زن به گونه ای معنی دار بیش از.
چنین تعارضی ... واژگان کلیدی. تعارض کار- خانواده، جنسیت، پرستاران، رضایت
شغلی. ...... بين نقش های مختلف از سوی افراد است تا آنان را در ايجاد تعادل بين نقش
های. محوله ياری کند. .... www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2003/ hsl03-02.pdf. Yang
, C.

تعادل وتعارض کار و خانواده PPT با موضوع تعادل وتعارض کار و خانواده ...

20 نوامبر 2010 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 521532 اینجا کلیک کنید. فایل تعادل وتعارض کار
و خانواده PPT که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه ...

طرح درس روزانه ریاضی پایه پنجم ( میلیارد )

پاورپوینت درباره كدگذاري حوادث و سوانح

فایل فلش تبلت A23 دانش آموزی EPAD A707G با مین برد AM176_MB_V1.2 و پردازشگر MT6577

تحقیق درمورد آلرژي و انواع داروهاي ضد آلرژي 15 ص

طرح توجيهي مركز راديو تراپي درمان سرطان با پرتو ايكس وگاما

بنر لایه باز و psd ایرانی برای فروشگاه موبایل2

طرح توجیهی و کار آفرینی کارآفرینی احداث گلخانه

طرح لایه باز بنر 22 بهمن کد BD201117

درآمدی بر معنا‌شناسی دکتر كورش صفوی (1379) چاپ اول فصل هشتم دلالت چندگانه

طرح توجیهی و کار آفرینی کارآفرینی احداث گلخانه