دانلود رایگان


تعادل وتعارض کار و خانواده PPT - دانلود رایگاندانلود رایگان تعادل وتعارض کار و خانواده PPT

دانلود رایگان تعادل وتعارض کار و خانواده PPT
نام محصول : پاورپوینت تعادل وتعارض کار و خانواده
فرمت : PPT
حجم : 4 مگابایت
تعداد اسلاید : 34
زبان : فارسی
سال گردآوری : 94

کد محصول : 00024


مقدمه :
•درطول تاریخ، كار به عنوان یكی از راه های اساسی مشاركت اجتماعی و بیان شخصیت و عظمت انسان بوده و انسان خود را با كار معنا كرده است، با وجود این، كار تنها راه مشاركت اجتماعی نیست و تمامی وجود انسان در كار خلاصه نمی شود. نیاز انسان به آرامش و استراحت، بر عهده گرفتن مسوولیت های اجتماعی، صرف وقت برای خانواده و مانند ‎آن، ابعاد دیگری از فلسفه وجودی انسان را تشكیل می دهند•یكی از سوال های اساسی در این زمینه این است كه رابطه كار و زندگی چگونه باید تعریف و تنظیم شود صاحب نظران و اندیشمندان علوم اجتماعی نیز به عنوان پیشگامان این حركت وظیفه دارند با گسترش فرهنگ تعادل در كار و زندگی، اهمیت موضوع را برای همه افراد، به ویژه مدیران و تصمیم گیران جامعه، تشریح و تبیین كنند و راه حل هایی برای حذف و كاهش عوارض عدم تعادل در كار و زندگی بیابند.
•تعارض conflict)) یک فرایند است و زمانی شروع می شود که یک فرد یا یک گروه احساس کند که اشخاص یا گروه دیگری در حال به خطر انداختن منافع یا دغدغه های خاطر آنها است. در این مبحث تعارض در نقش های کاری وخانوادگی فرد
مورد بحث قرار می گیرد.
•به طور کلی تعارض در نقش زمانی اتفاق می افتد که انتظاراتی که از یک فرد وجود دارد در زمان و انرژی محدود آن فرد نگنجد.بدین صورت میان نقش های مختلف او تضاد ایجاد می شود.

اثرات ناشی از نقش فرد درخانواده بر نقش وی در محیط کار را تعارض خانواده-کار یاfwcوبالعکس اثرات ناشی از نقش فرد در محیط کار با نقش وی در خانواده را تعارض کار- خانواده یاwfcمی نامیم.
بر اساس تعاریف گفته شده طی بررسی های علمی می توان گفت در موارد زیر تعارض کار-خانواده صور می پذیرد:
-Time-based conflict: فشار های زمانی یک نقش مانع ایفای نقش دوم می شود-Strain-based conflict: استرس ناشی از یک نقش باعث ایجاد تنش ورنجش در فرد گردیده و به دنبال آن ایفای نقش دوم با مشکل مواجه می شود-Behavior-based conflict: رفتارهای مورد نظردر یک نقش باعث ایجاد تنش و رنجش در فرد دیگر همخوانی ندارند.
•تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان : بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده شان می شود. این شکل از تعارض، بیشتر وقت خود را باید در محل کار بگذرانید و برای پرداختن به امور منزل دچار کمبود وقت می شوید
•تداخل خانواده در کار مبتنی بر زمان : بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته های مربوط به زندگی خانوادگی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور کاریشان می شود. این حالت هنگامی اتفاق می افتد که مثلاً، بردن بچه ها به مدرسه باعث می شود دیر به محل کارتان برسید. یعنی وقت گذاشتن برای انجام کار های منزل، زمانی که باید برای حضور در محل کارتان بگذارید را می کاهد.


تعادل وتعارض کار و خانواده PPT


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﮐﺎر، ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑ

1 ژوئن 2014 ... زﻧﺪﮔﯽ را. « رﺿﺎﯾﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب در ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ. ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ. » ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد . ﻓﺮن. 2003(.
) ﺗﻌﺎدل ﮐﺎر. . زﻧﺪﮔﯽ را. « ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ و ﺳﻄﻮح. ﺑﺎﻻي ﺗﺴ.

پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS) - سایت علمی ...

30 ا کتبر 2016 ... دانلود پرسشنامه تعارض کار و خانواده کارلسون و همکاران (WFCS) به همراه ذکر روایی و
... می‌دهند و هر فرد باید میان آنچه هرکدام از این دو جنبه زندگی از او طلب می‌کنند تعادل
برقرار سازد. ... ۲- فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو و آماده استفاده.

تعادل وتعارض کار و خانواده PPT - فایلهای مورد نیاز شما

22 جولای 2016 ... نام محصول : پاورپوینت تعادل وتعارض کار و خانواده. فرمت : PPT. حجم : 4 مگابایت.
تعداد اسلاید : 34. بهترین های مجازی تعادل وتعارض کار و خانواده PPT ...

مقاله مطالعه و تحلیل عوامل و پیامدها ی عدم تعادل بین کار و زندگی مطالعه ...

مقاله مطالعه و تحلیل عوامل و پیامدها ی عدم تعادل بین کار و زندگی مطالعه موردی (اساتید
عضو هیات علمی ... خرید و دانلود PDF مقاله ... مقدمه:تعارض کار- خانواده یکی از موضوعات
عمده ایست که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان حوزه کار و خانواده قرار گرفته است.

تعادل وتعارض کار و خانواده PPT - فایلهای مورد نیاز شما

22 جولای 2016 ... نام محصول : پاورپوینت تعادل وتعارض کار و خانواده. فرمت : PPT. حجم : 4 مگابایت.
تعداد اسلاید : 34. بهترین های مجازی تعادل وتعارض کار و خانواده PPT ...

رابطۀ تعارض کار خانواده با عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و سرزندگی

ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. . ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺎر. ي. اﻗﻤﺎري
و .... ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪ، ... ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻳـﺎ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻌـﺎدل.

رابطۀ تعارض کار خانواده با عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و سرزندگی

ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. . ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. و ﺳﺮزﻧﺪﮔﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻛﺎر. ي. اﻗﻤﺎري
و .... ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﻌﺎدل اﻳﺠـﺎد ﻛﻨﻨـﺪ، ... ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻳـﺎ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻌـﺎدل.

ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﯿﻔﯿ ﺖ زﻧﺪﮔﯽ رؤ

ﻫﺎي ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ. ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ).1(. ﮔﺮﯾﻦ.
ﻫﺎوس و ﺑﯿﻮﺗﻞ. 1. ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده. 2. را ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن، ﻓﺸﺎر.

ﺧﺎﻧﻮاده و اﺑﻌﺎد آن در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ - ي ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﻣﻘﺎﻳ - سامانه مديريت اطلاعات ...

ﺗﻌﺎدل. ﻣﻴﺎن. ﺗﻌﻬﺪات. ﻛﺎري. و. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. را. ﺣﻔﻆ. ﻛﻨﺪ. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده
. -. ﻛﺎر، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺒ. ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ را ...

The Relationship between Work Family Conflict with Job - Sid

شامل پرسشنامه هاي تعارض کار-خانواده، اشتیاق شغلي و قصدماندن درشغل بود. طرح
تحقیق ... گرچه ازکارکنان انتظارمي رود میان انتظارات نقش شغـلي وخانوادگي خـود
تعادل ...

اصل مقاله (481 K) - مشاوره و روان درمانی خانواده

مشکالتی را در برقراری تعادل میان انجام وظایف کار و وظایف خانواده و زمینه. ای برای ...
واقعیت است که کاهش میزان تعارض میان کار و خانواده، خشنودی کارکنان را در حیطه.

مقاله مطالعه و تحلیل عوامل و پیامدها ی عدم تعادل بین کار و زندگی مطالعه ...

مقاله مطالعه و تحلیل عوامل و پیامدها ی عدم تعادل بین کار و زندگی مطالعه موردی (اساتید
عضو هیات علمی ... خرید و دانلود PDF مقاله ... مقدمه:تعارض کار- خانواده یکی از موضوعات
عمده ایست که امروزه مورد توجه بسیاری از محققان حوزه کار و خانواده قرار گرفته است.

تعارض کار- خانواده چیست؟ | وب سایت روانشناسی صنعتی و سازمانی

تعارض کار- خانواده Work-Family Conflict تعریف و مقدمه تقابل میان کار و خانواده ...
مردان و زنان میان مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود تعادل ایجاد می کنند، داشته اند ...

تعادل وتعارض کار و خانواده PPT - بهترین های مجازی(مقالات , پژوهش ها ...

•درطول تاریخ، كار به عنوان یكی از راه های اساسی مشاركت اجتماعی و بیان شخصیت و
عظمت انسان بوده و انسان خود را با كار معنا كرده است، با وجود این، كار تنها راه مشاركت ...

ﺧﺎﻧﻮاده و اﺑﻌﺎد آن در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ - ي ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر ﻣﻘﺎﻳ - سامانه مديريت اطلاعات ...

ﺗﻌﺎدل. ﻣﻴﺎن. ﺗﻌﻬﺪات. ﻛﺎري. و. ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ. را. ﺣﻔﻆ. ﻛﻨﺪ. واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﺗﻌﺎرض ﻛﺎر. -. ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻌﺎرض ﺧﺎﻧﻮاده
. -. ﻛﺎر، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺒ. ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﻧﺎاﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻲ را ...

تعادل وتعارض کار و خانواده PPT با موضوع تعادل وتعارض کار و خانواده ...

20 نوامبر 2010 ... برای دانلود مستقیم فایل شماره 521532 اینجا کلیک کنید. فایل تعادل وتعارض کار
و خانواده PPT که برای دانلود شما عزیزان آماده شده از مجموعه فروشگاه ...

ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﯿﻔﯿ ﺖ زﻧﺪﮔﯽ رؤ

ﻫﺎي ﮐﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ. ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ).1(. ﮔﺮﯾﻦ.
ﻫﺎوس و ﺑﯿﻮﺗﻞ. 1. ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده. 2. را ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن، ﻓﺸﺎر.

تحقیق با عنوان آشنائی با مسجد الحرام و مسجد النبی

نقشه GIS راههای استان گلستان با آخرین تغییرات سال 96در فرمت Shapefile

پاورپوینت درس 21 مطالعات اجتماعی نهم (نهاد حکومت)

چک لیست تمام دروس سوم

دانلود گزارش کارآموزی خط توليد كارخانه كاشي صبا

کتاب روش های انرژی ردی Energy Principles and Variational Methods in Applied Mechanics

پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي

پاورپوینت درباره موضوع میادین مشترک نفت و گاز

دانلود پاورپوینت ایدز و اعتیاد

سورس نرم افزار مدیریت دفتر وکالت