دانلود رایگان


توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

دانلود رایگان توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
• نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.چکیــــده:
تلفیق داده، فرآیند ترکیب یا توأم کردن اطلاعاتی است که از طرق مختلف به دست می آیند به گونه ای که از این عمل، جواب هایی دقیق تر و قابل اعتمادتر از حالتی که اطلاعات از یک منبع به دست می آیند، حاصل شوند. از آنجا که معمولاً مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی مختلف، هر یک در جنبه ای نسبت به دیگر مدل ها برتری دارند، با تلفیق نتایج آنها می توان پیش بینی بهتری داشت. هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی مبتنی بر سری زمانی و مدل های داده محور استفاده می شود و کارایی و دقت مدل های تلفیق مختلف با توجه به نتایج کاربرد آنها در پیش بینی جریان رودخانه با یکدیگر مقایسه می شوند.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** درخواست مقالات کنفرانس ها و همایش ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [email protected] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


تلفیق داده


پیش بینی جریان رودخانه


عدم قطعیت


مدل سری زمانی


دانلود مقالات کنفرانس ها


دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Open J-Gate - مجله ژئوفیزیک ایران

مناسب‌ترین مدل از بین انواع روشهای موجود کریجینگ به‌منظور پیشبینی روند ...
برآورد,ارزیابی متقابل امروزه مدلهای برآوردگر سطح آب زیرزمینی در امر توسعه و ...
زمین آمار کریجینگ معمولی، نیمپراشنمای تجربی برای 45 داده سطح آب زیرزمینی در
.... در این مقاله با تلفیق داده‌‌های مگنتوتلوریک این دو فاز محدودۀ مخزن مورد بررسی قرار
می‌‌گیرد.

رويکردی نو در بررسی پیش بینی پذيری ترافیک شهری مبتنی بر ...

شده در اين مقاله با بكارگيری روشهای پيش پردازش، سعی بر كاهش تأثير داده های
معيوب دارد. همچنين. در فاز پيش ... صورت گرفته است. در بخش بعد و به منظور پيش
بينی جريان ترافيك، با توجه به ويژگيهای تطبيق پذيری، ... در فرم مدلهای خانواده
ARIMA به سرعت رشد و توسعه. یافتند. ..... Hall, Upper Saddle River, NJ, USA. -
Lawrence ...

فصلنامه بین المللی پژوهشی- تحلیلی منابع آب و توسعه

استفاده از مدل استوکستيک برای توليد سري هاي زماني مصنوعي و پيش بيني
جريان ورودي، ... مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوب معلق، مطالعه موردی:
رودخانه جراحی، ... شناسايي پهنه های داراي پتانسيل برداشت آب زيرزميني با استفاده
از تلفیق ... کیفیت آب زیرزمینی به منظور بهره برداری در کشاورزی و مصارف
خانگی، مطالعه ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – یاهو مارکت

11 سپتامبر 2016 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع ...

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

دريافت فايل

و پیش. بینی میزان مصارف در بخش. های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی با مالحظات ...
توسعه داده. شده در این مدل می. توان به موارد زیر اشاره نمود: ✓. منظور. نمودن. گام. های ....
بهره برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی و مدلسازی اندرکنش رودخانه و سفره آب ...
این مدل بر مبنای شبیه سازی بر پایه شبکه هایی از گره ها و بازوها)شبکه جریان( در ...

ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﺠﻪ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍ (

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺏ. ﻫﺎﻱ. ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ. ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ. ﺩﻗﻴﻖ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻭ. ﻣﻴﺰﺍﻥ.
ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ. ﺁﻥ. ﻣﻲ ... ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬﺍ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﺍﺯ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ... ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ. ۱۳۶. ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺩ. ﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻮﺏ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤ. ﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫـﺎﻱ. ﻣﻮﺭﻓﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ.
ﺑﻴﻨﻲ ..... ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ. ﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺍﺳﺖ . ﺗﺎ. ﺿﻤﻦ. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺳـﻮﺏ. ﺣﻮﺯﻩ. ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﺪﻝ. ﻫﺎ. ﻭ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.

پایان نامه بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب ...

اعلمی و حسین زاده(1389) بااستفاده از شبکه هاي عصبی چند لایه به پیش بینی
رواناب حوضه ... اطلاعات این حوضه شامل داده هاي بارش، دما و رواناب روزانه می باشد. ... جديد
و بهينه به منظور تخمين بار رسوبي در ايستگاه علي آباد خفر رودخانه قره آغاج ارائه داد.
... است لذا هنوز توسعه يک مدل صريح ميان رابطه دبي جريان و بار رسوبي ضروري مي
باشد .

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی مبتنی بر ... پیش
پردازش داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تبخیر روزانه با ...
مقایسه روش های تصمیم گیری چند معیاری فازی و فائو به منظور ارزیابی تناسب
اراضی ... پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی (مطالعه
موردی: ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فایلدونی

3 فوریه 2017 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

خشکسالي در ايران - سامانه خشکسالي هواشناسي ايران

جريان هاي شمالي و شمال شرقي كه افت دمايي و هواي سرد وخشك را به همراه دارد و از ... از مدل
هاي آماري و ديناميكي به پيش بيني وقوع ترسالي و خشكسالي پرداختند و به اين ... هاي
ترسيمي، تغييرات زماني مكاني بارش در ايران را مورد بررسي قرار داده است. .....
بازنگري و تصويب قوانين لازم به منظور حفظ جريان رودخانه ها و جلوگيري از خشك شدن
آنها.

پایان نامه بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب ...

اعلمی و حسین زاده(1389) بااستفاده از شبکه هاي عصبی چند لایه به پیش بینی
رواناب حوضه ... اطلاعات این حوضه شامل داده هاي بارش، دما و رواناب روزانه می باشد. ... جديد
و بهينه به منظور تخمين بار رسوبي در ايستگاه علي آباد خفر رودخانه قره آغاج ارائه داد.
... است لذا هنوز توسعه يک مدل صريح ميان رابطه دبي جريان و بار رسوبي ضروري مي
باشد .

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4039 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (
چکیده) ... 4086 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال
جرقه ای (چکیده) ... های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (
چکیده) ... 4156 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای ...

دکتر کیوان خلیلی | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

مقايسهمدلهایخطیوغیرخطیسریهایزمانیدرپیش بینیجريانرودخانه ... اولین کنفرانس
ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و .....
تحليل روند و ايستايي فرآيند جريان رودخانه به منظور مدلسازي سريهاي زماني
هيدرولوژيكي. .... کاربرد مدلهای تلفیقی AR-ARCH در پیشبینی تراز سطح آب
دریاچه ارومیه.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

2 فوریه 2017 ... admin 18 دقیقه پیش پایان نامه عمران, پروژه های عمران, مقالات عمران دیدگاه‌ها برای
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه بسته ...

پایان نامه بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب ...

اعلمی و حسین زاده(1389) بااستفاده از شبکه هاي عصبی چند لایه به پیش بینی
رواناب حوضه ... اطلاعات این حوضه شامل داده هاي بارش، دما و رواناب روزانه می باشد. ... جديد
و بهينه به منظور تخمين بار رسوبي در ايستگاه علي آباد خفر رودخانه قره آغاج ارائه داد.
... است لذا هنوز توسعه يک مدل صريح ميان رابطه دبي جريان و بار رسوبي ضروري مي
باشد .

مدخلي بر علوم تصميم گيري - دانشگاه صنعتی شریف

اما برخی از شواهد مطرح در روانشناسی در سالهای اخیر نشان داده است که انسان در تصمیم
... 1-عوامل عقلايي: منظور، عوامل قابل اندازه گيري از قبيل هزينه، زمان، پيش بيني ها و
..... در عمليات بعنوان يك علم جديد در توسعه سلاح ها و سيستم هاي جنگي موثر گشت[58
]. ... به تصميم گيري در چنين سازمان هايي كمك نمايد، تلفيقي از فرآيند تدريجي و مدل
...

روزاﻧﻪ ﻳﺎن ﺟﺮ ﺑﻴﻨﻲ ﻴﺶ در ﭘ ﻴﺒﺎن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘ ﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻣﺎ

ن رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ
ﺟﺮﻳـﺎن .... ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺖ ﺷﻬﺒﺎزي. ) 5(. از ﻣﺪل. ﻣﺎﺷـﻴﻦ. ﺑـﺮدار ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﺳـﺮي ﻫـﺎي. زﻣـﺎﻧﻲ و. داده. ﻫـﺎي. رودﺧﺎﻧـﻪ
... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ. GP. و. SVM. ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن روزاﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎراﻧـﺪوزﭼﺎي،. ) 2.

اصل مقاله (784 K) - فصلنامه جغرافیا و توسعه

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. روش. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ. رودﺧﺎﻧﻪ. ي. ﻛﺮﺧﻪ. ﺑﺎ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺑﻴﺎن ژن ...
ﻫﺎي ﺗﻜﺎ. ﻣﻠ ﻲّ. ، روي آورده. اﻧﺪ . در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ..... در ﻣﺪل
اراﺋﻪ. ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. GEP. ، ﻋﻼوه ﺑﺮ داده. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن. و دﺑﻲ رﺳﻮب، از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎران دو ...

پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از مدلهاي استوكاستيك

13 فوریه 2014 ... ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺣﻮ. ﺿ. ﻪ آﺑ. ﺮﯾﺰ. ﺧﺮم. ﺑﺎدآ. )
.... ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺷﺪه. ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻣﺘﺤﺮك. ﮔﻔﺘﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺎو. ﻧﻤﺎد. اﺧﺘﺼﺎري. ARIMA(p,d,q). ﻧﺸﺎن. داده. ﻣﯿﺸﻮد. ﮐﻪ. در
... 1391(. ) ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد. ﻣﺪﻟﻬﺎي. ﺳﺮي. زﻣﺎﻧﯽ. را. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻌﯿﯿﻦ. روﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ. از. ﺟﻤﻠﻪ ... ﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ. اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺌﻮري ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ.

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها | کاربرد شبیه‌سازی

به این منظور، بخش ذوب یک کارخانه فولاد واقع در شرق هندوستان به کمک یک مدل ... اما
مدلهای موجود کمپانی به دلیل استفاده از روشهای قطعی و توجه به هر بخش به ... قابلیت
تعریف پایگاه داده داخلی داشته و هم قادر به برقرای ارتباط با نرمافزارهای .... بدون
استفاده از چنين مدل شبيه سازي، پيش بيني عملكرد عمليات در بندر و نيز توسعه
بندر به ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - داک لینک

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

تخمین تلفات نشت دریک سیستم پیچیده از رودخانه های فصلی در ...

پیش بیني رفتار جریان و تلفات انتقال با استفاده از. هیدروگراف لین ... براي
جریان ماندگار نتایج نشان داد دبي خروجي از سیستم به ... مدل هاي. توسعه داده شده براي
روندیابي جریان در رودخانه هاي فصلي باید. بتوانند برآوردي مناسب از تلفات انتقال
ارائه دهند چرا که تعیین ... منظور در این تحقیق مدلي کامپیوتري براي مقاطع نامنظم
رودخانه اي.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – fara.0f0.in

2 فوریه 2017 ... مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد • محل انتشار: دهمین کنگره ...

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

توسعه يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب ...

7 سپتامبر 2015 ... وب سرویس محاسبه ی مشخصه های هيدرولوژیکی، جهت و انباشت جریان را بر ... به منظور
تست سيستم، بخشی از منطقه ی 22 شهر تهران به عنوان منطقه ی ... سرويس ها تلفيق و
تعامل پذيری برنامه های كاربردی تحت ... زياد داده های مكانی و غير مكانی مورد نياز برای
پيش بينی ... بخش از طريق پارامتر های مدل های هيدرولوژيكی، با وب.

دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دریا، اقیانوس جهانی، یا به شکل ساده‌تر، اقیانوس، بدنه آبی متصل آب‌های شور .... حل
شونده آب اقیانوس‌ها از هم از آب رودخانه‌های درحال جریان و هم از جریان‌های اقیانوسی فراهم
می‌شود. .... اگرچه جزر و مد منظم و قابل پیش‌بینی است، ارتفاع مد می‌تواند با توجه به
بادهای ... امکان استفاده از مدل‌های گردش اقیانوسی را مانند سایر مدل‌های قطعات اصلی
دیگر از جمله ...

خدایار عبدالهی - دانشگاه شهرکرد

-عبدللهی، خدایار،(1384): "ارائه یک مدل و الگوریتم جدید برای بازسازی داده ها گم شده ...
و بختیاری از طریق رودخانه های کارون و زاینده رود"، اولین همایش منطقه ای بهره برداری از
... ای سولگان و بهشت آباد با توجه به برنامه های آتی توسعه منابع آب حوضه کارون شمال
... سیدجواد، عبدالهی، خدایار (1386): "بررسي هيدروليك جريان از سدهاي پاره سنگي با ...

تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخانه ها با استفاده از مدل - TUMS

براي تخمين پارامترهاي کيفي آب رودخانه هاي مذکور مدل شبکه عصبي موجکي مورد ...
بــا توجه به کارايي باالي شــبکه عصبــي موجکي در پيش بيني پارامترهــاي ....
مصنوعي ANN واتورگرســيو AR براي مدل ســازي جريان ... تحقيق توســعه يک مدل
تلفيقي عصبي موجکي و مقايســه آن .... SAR,EC,TDS از داده هاي ايستگاه هاي رودک و
دوآبمرک.

پیش بینی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تجربی مدلهای پیش بینی کننده ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم .... پیش
بینی جریان رودخانه به کمک مدل شبکه عصبی ...

H H H H - پژوهش های آبخیزداری

قابلیت يک مدل آبخیز برای پیش بینی شايسته جريان آبراهه برای کاربردی ويژه، از
طريق آنالیز حساسیت، واسنجی، اعتبار ... توسعه این نوع مدل ها نیازمند داده های مشاهده ای
کافی در سری های زمانی ... رســوب خروجي از حوزه آبریز رودخانه ابرو در باال دســت
ســدSWAT ... در آنالیز حساسیت که بر خروجی ها موثر می باشند، اغلب به منظور واسنجی
.

H H H H - پژوهش های آبخیزداری

قابلیت يک مدل آبخیز برای پیش بینی شايسته جريان آبراهه برای کاربردی ويژه، از
طريق آنالیز حساسیت، واسنجی، اعتبار ... توسعه این نوع مدل ها نیازمند داده های مشاهده ای
کافی در سری های زمانی ... رســوب خروجي از حوزه آبریز رودخانه ابرو در باال دســت
ســدSWAT ... در آنالیز حساسیت که بر خروجی ها موثر می باشند، اغلب به منظور واسنجی
.

Open J-Gate - مجله ژئوفیزیک ایران

مناسب‌ترین مدل از بین انواع روشهای موجود کریجینگ به‌منظور پیشبینی روند ...
برآورد,ارزیابی متقابل امروزه مدلهای برآوردگر سطح آب زیرزمینی در امر توسعه و ...
زمین آمار کریجینگ معمولی، نیمپراشنمای تجربی برای 45 داده سطح آب زیرزمینی در
.... در این مقاله با تلفیق داده‌‌های مگنتوتلوریک این دو فاز محدودۀ مخزن مورد بررسی قرار
می‌‌گیرد.

پایان نامه های خاتمه یاقته از سالهای قبل - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

43, اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، ف‍ره‍اد, ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌, ۴۸پ‌ ...
48, پ‍ورش‍ک‍ور، ش‍ی‍دا, طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر از طری‍ق‌ درگ‍اه‌ س‍ری‍ال‌
.... خ‍واص‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍طح‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ چ‍رخ‌ ق‍طار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ازس‍ازی‌ و ....
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ذرگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍م‌ س‍طح‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍اده‌ ای‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ و ...

تلفيق مدل¬هاي HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي ...

تلفيق مدلهاي HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي سيلاب ... توسعه
مناطق مسکوني و شهري در حاشيه رودخانهها و بستر سيلابدشتها بدون توجه به ... و مدلهاي
هيدروليكي براي تحليل جريان رواناب در رودخانه و بررسي نحوه گسترش آن سودمند مي
باشد. ... براي سيلاب ارائه نمودند و كارايي مدل را در پيش بيني وقوع سيلاب متذكر
شدند.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

6 روز پیش ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

پایان نامه های خاتمه یاقته از سالهای قبل - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

43, اف‍ت‍خ‍ارزاده‌، ف‍ره‍اد, ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ راه‌آه‍ن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌, ۴۸پ‌ ...
48, پ‍ورش‍ک‍ور، ش‍ی‍دا, طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌ ب‍رد ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر از طری‍ق‌ درگ‍اه‌ س‍ری‍ال‌
.... خ‍واص‌ م‍ت‍ال‍ورژی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ س‍طح‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ چ‍رخ‌ ق‍طار ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ازس‍ازی‌ و ....
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ گ‍ذرگ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍م‌ س‍طح‌ ری‍ل‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍اده‌ ای‌ و ارائ‍ه‌ م‍دل‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ و ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – fara.0f0.in

2 فوریه 2017 ... مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد • محل انتشار: دهمین کنگره ...

مقاله توسعه مدل بارش رواناب حوضه آبريز سد لار با استفاده - رزبلاگ

14 فوریه 2017 ... ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﺭﺵ - ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﯾﺰ ﺳﺪ ﻻﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ DBM. ... ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪل.
SWAT. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون در زﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ ﺳﺪ ﻣﺎرون ... ﻫﺎي ... 3,
بكارگيري داده هاي سنجش از دور در پيش بيني عرضه رسوب به مخزن سد لار. ... در
نهایت با استفاده از مدل وزنی و با تلفیق نهشه های میزان بارندگی منقهه، گروههای .

استادیار خسرو حسینی - دانشگاه سمنان

12- حسینی، جعفری، موسوی، شکیبایی نیا، فرزین، " شبیه سازی جریان های با ...
رسوبات چسبنده به کمک داده های آزمایشگاهی و مدل عددی"، مجله علوم آب و خاک دانشگاه ... 4
- حسینی ، جعفری، خیرخواهان، " پیش بینی نرخ فرسایش رسوبات چسبنده با استفاده
از مدل ... 21- بهادر نژاد، حسینی، " کنترل سیلاب رودخانه با استفاده از روش تلفیقی و
...

ﺖ ﻘﺎﻻت ﻮرد ﺬ ش د ﻦ ا ﺲ ﺪرو ﯿﮏ ا ان

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ روش VOF ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ GSTARS4 در ﭘﯿﺶ¬ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺮزه اي ﺳﺪ ﺑﺘﻨﯽ دوﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺗﺮك ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺘﻦ ...
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯽ GIS و ﻣﺪل AHP در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ARC GIS
.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

2 فوریه 2017 ... admin 18 دقیقه پیش پایان نامه عمران, پروژه های عمران, مقالات عمران دیدگاه‌ها برای
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه بسته ...

ﺖ ﻘﺎﻻت ﻮرد ﺬ ش د ﻦ ا ﺲ ﺪرو ﯿﮏ ا ان

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ روش VOF ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ GSTARS4 در ﭘﯿﺶ¬ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺮزه اي ﺳﺪ ﺑﺘﻨﯽ دوﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺗﺮك ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺘﻦ ...
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯽ GIS و ﻣﺪل AHP در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ARC GIS
.

توسعه يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب ...

7 سپتامبر 2015 ... وب سرویس محاسبه ی مشخصه های هيدرولوژیکی، جهت و انباشت جریان را بر ... به منظور
تست سيستم، بخشی از منطقه ی 22 شهر تهران به عنوان منطقه ی ... سرويس ها تلفيق و
تعامل پذيری برنامه های كاربردی تحت ... زياد داده های مكانی و غير مكانی مورد نياز برای
پيش بينی ... بخش از طريق پارامتر های مدل های هيدرولوژيكی، با وب.

مدیریت یکپارچه منابع آب زایندگ رود - inter 3 GmbH

دفتر مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود در ایران مسئولیت ترجمه و ویرایش نسخه ...
منابع با ارزش آب حوضه زاینده رود حدود 500 سال پیش توسعه یافته که احتماالً ... آب
سطحی، آب زیرزمینی، آب های ساحلی و غیره به منظور پشتیبانی توسعه ... تصمیم
گیری، مدل ها و بانک داده ها در حال توسعه می باشد. ... پشتیبانی مالی پیش بینی شده
است:.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - DOCZ.ir

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

رويکردی نو در بررسی پیش بینی پذيری ترافیک شهری مبتنی بر ...

شده در اين مقاله با بكارگيری روشهای پيش پردازش، سعی بر كاهش تأثير داده های
معيوب دارد. همچنين. در فاز پيش ... صورت گرفته است. در بخش بعد و به منظور پيش
بينی جريان ترافيك، با توجه به ويژگيهای تطبيق پذيری، ... در فرم مدلهای خانواده
ARIMA به سرعت رشد و توسعه. یافتند. ..... Hall, Upper Saddle River, NJ, USA. -
Lawrence ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و ... سپس
با وارد کردن پتانسیل جریان سطحی تولیدی رودخانه‌ها در مدل شبیه‌سازی شرایط توسعه
حوضۀ آبریز دریاچه ... نیاز آبی کشاورزی بعنوان مصرف کننده اصلی آب در حوضه داده
شود، محاسبه گردیده ... پیشبینی مصرف کوتاه مدت آب شهری به روش تحلیل سری
زمانی.

فصلنامه بین المللی پژوهشی- تحلیلی منابع آب و توسعه

استفاده از مدل استوکستيک برای توليد سري هاي زماني مصنوعي و پيش بيني
جريان ورودي، ... مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوب معلق، مطالعه موردی:
رودخانه جراحی، ... شناسايي پهنه های داراي پتانسيل برداشت آب زيرزميني با استفاده
از تلفیق ... کیفیت آب زیرزمینی به منظور بهره برداری در کشاورزی و مصارف
خانگی، مطالعه ...

نتایج جستجو برای ' پیش بینی ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

به منظور پیش بینی دقیقتر و بهتر کشش سطحی، در این کار مدل اصلاح شده ی جدیدی
..... پیش بینی جریان خروجی از مخزن سد با مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و ...
ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیش بینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطه شکست
متوالی .... اهمیت تعیین عمر سازه ها با توجه به رسوب رودخانه ها باعث گردیده که برآورد
میزان ...

پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی ...

In this research, hourly and daily precipitation data of rain gauges and also
hourly ... در مدلهای پیشبینی سیل یا رواناب پارامترهای زیادی دخیل می‌باشند. ....
توسط مدل های عددی جو و شبیه سازی بارش-رواناب به پیشبینی جریان رودخانه
پرداختهاند. ... طی پروژهای به پیشبینی سیلاب های حوضه کارون بزرگ و تهیه سامانه ای
به منظور برآورد ...

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

شبيه سازي نحوه گسترش کاربري شهري با استفاده از داده هاي سنجش از دور و مدل
سلولهاي .... پيش بيني سيل از طريق تلفيق مدل هيدرولوزيکي، سنجش از دور و GIS ...
توسعه سيستم پشتيباني تصميم گيري به منظور شناشايي مناطق مستعد احداث ...
شبيه سازي جريان رودخانه و تحليل اثرات تغيير کاربري روي آن با استفاده از مدل
Wetspa در ...

ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﺗﻠﻔﻴﻘ - دانش آب و خاک

ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از راه. ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي. و ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ داده. ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ
اﺳﺖ. .... ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﺗﺮاز ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ. 177. )ARCH(. ،. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ. روش. ﻫﺎي. ﺟﺪﻳﺪ و
ﺑﻬﺘﺮ. ﺑﺮاي. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار ارز از ﻣﺪل. ﻫﺎي وارﻳﺎﻧﺲ. ﺷﺮﻃﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن داد. ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل ... ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ زرد در ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﺸﺎن ...

مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی - Nasir-Institute

به منظور مقایسه، نتایج روش FIS با نتاج روش ANN مورد مقایسه قرار گرفته است. ...
براي پیش بینی جریان رودخانه، استفاده از مدل هاي آماري، هیدرولیکی و ... همچنین
ارتباط آسان داده های حاصل از سنجش از دور با GIS تحلیل ها را بسیار آسان می کند. با
توجه ... درچند سال اخیر با پیدایش و توسعه هوش محاسباتی (CI) که در واقع استخراج
هوش، دانش و ...

بررسی مقایسه ای کارایی مدل‌های بارش رواناب AWBM، Sacramento ...

این مدلها از نوع مدلهای مفهومی یکپارچه میباشند که در بسته نرم افزاری RRL به همراه ...
پیش بینی قابل قبولی را از فرایندهای هیدرولوژیکی ارائه کنند امری ضروری به نظر
میرسد. ... مدلهای زیادی از اوایل دههی 1960 توسعه داده شده است تا فرایندهای بارش-رواناب
را ... و تعرق را برای مدل Sacramento به منظور شبیه سازی جریان رودخانه ای را بررسی
...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

6 روز پیش ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

طرح توجيهي کارگاه mdf و وسایل چوبی

دانلود طرح توجیهی پرورش بوقلمون گوشتی با ظرفیت 4000 قطعه در هر دوره

فیلم آموزشی دستگاه ونتیلاتور 760 (2)

پاورپوینت تاریخ2 یازدهم انسانی درس پنجم درس تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین

چالشهای مدیریت دولتی در ایران حسن دانایی فرد

دانلود مقاله تاریخچه ظروف سفالی

مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی

پایان نامه بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

وکتور کادر-فریم-حاشیه-قاب-کادر متن-فایل کورل

تحقیق درباره کاربرد گوگرد