دانلود فایل


توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - دانلود فایلدانلود فایل مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

دانلود فایل توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
• نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.چکیــــده:
تلفیق داده، فرآیند ترکیب یا توأم کردن اطلاعاتی است که از طرق مختلف به دست می آیند به گونه ای که از این عمل، جواب هایی دقیق تر و قابل اعتمادتر از حالتی که اطلاعات از یک منبع به دست می آیند، حاصل شوند. از آنجا که معمولاً مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی مختلف، هر یک در جنبه ای نسبت به دیگر مدل ها برتری دارند، با تلفیق نتایج آنها می توان پیش بینی بهتری داشت. هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی مبتنی بر سری زمانی و مدل های داده محور استفاده می شود و کارایی و دقت مدل های تلفیق مختلف با توجه به نتایج کاربرد آنها در پیش بینی جریان رودخانه با یکدیگر مقایسه می شوند.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** درخواست مقالات کنفرانس ها و همایش ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [email protected] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


تلفیق داده


پیش بینی جریان رودخانه


عدم قطعیت


مدل سری زمانی


دانلود مقالات کنفرانس ها


دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی ...

87. ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور. ،. GIS. و ﻣﺪل. LCM. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ...
ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺋﻤـﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ. ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺷــﻬﺮي. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و. ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ آن در آﯾﻨـﺪه، ...
داده اﺳــﺖ . ﺑــﺮﺑــﺮ. ﻣﺒﻨــﺎي. اﯾــﻦ. ﺗﻐﯿﯿــﺮات. ،. 11. ﻣﺘﻐﯿــﺮ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان ورودي ﻣـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
و ﺳـﭙﺲ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ،
ﻏﯿﺮ ...

دکتر کیوان خلیلی | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

مقايسهمدلهایخطیوغیرخطیسریهایزمانیدرپیش بینیجريانرودخانه ... اولین کنفرانس
ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و .....
تحليل روند و ايستايي فرآيند جريان رودخانه به منظور مدلسازي سريهاي زماني
هيدرولوژيكي. .... کاربرد مدلهای تلفیقی AR-ARCH در پیشبینی تراز سطح آب
دریاچه ارومیه.

نتایج جستجو برای ' پیش بینی ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

به منظور پیش بینی دقیقتر و بهتر کشش سطحی، در این کار مدل اصلاح شده ی جدیدی
..... پیش بینی جریان خروجی از مخزن سد با مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و ...
ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیش بینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطه شکست
متوالی .... اهمیت تعیین عمر سازه ها با توجه به رسوب رودخانه ها باعث گردیده که برآورد
میزان ...

مقاله توسعه مدل بارش رواناب حوضه آبريز سد لار با استفاده - رزبلاگ

14 فوریه 2017 ... ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﺭﺵ - ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﯾﺰ ﺳﺪ ﻻﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ DBM. ... ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪل.
SWAT. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون در زﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ ﺳﺪ ﻣﺎرون ... ﻫﺎي ... 3,
بكارگيري داده هاي سنجش از دور در پيش بيني عرضه رسوب به مخزن سد لار. ... در
نهایت با استفاده از مدل وزنی و با تلفیق نهشه های میزان بارندگی منقهه، گروههای .

پیش بینی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تجربی مدلهای پیش بینی کننده ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم .... پیش
بینی جریان رودخانه به کمک مدل شبکه عصبی ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود تجریشی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ...
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان
ثبت شده است. ... 6, ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد
زاینده رو با .... 65, مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست
حوضه ...

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

1053 K

استفاده از مدل های شبکه عصبی، خروجی مدل در محیط مکانی به نقشه های آلودگی دست
پیدا کرده ایم. همچنین با ... آب زیرزمینی به دلیل اطمینان و صرفه ی اقتصادی آن توسعه
... منظور پیش بینی مطالعات هیدرولوژی و مدیریتی، مصارف ... سازی جریان رودخانه انجام
شد از ترکیب الگوریتم ژنتیک ... بوده و داده هاي حاصل از دقت و قطعیت قابل قبولي.

پایان نامه بررسی کاربرد روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد رواناب ...

اعلمی و حسین زاده(1389) بااستفاده از شبکه هاي عصبی چند لایه به پیش بینی
رواناب حوضه ... اطلاعات این حوضه شامل داده هاي بارش، دما و رواناب روزانه می باشد. ... جديد
و بهينه به منظور تخمين بار رسوبي در ايستگاه علي آباد خفر رودخانه قره آغاج ارائه داد.
... است لذا هنوز توسعه يک مدل صريح ميان رابطه دبي جريان و بار رسوبي ضروري مي
باشد .

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری ...

برآورد جریان ورودی به دریاچه ارومیه با استفاده از تلفیق مدل‌های سری زمانی و ... سپس
با وارد کردن پتانسیل جریان سطحی تولیدی رودخانه‌ها در مدل شبیه‌سازی شرایط توسعه
حوضۀ آبریز دریاچه ... نیاز آبی کشاورزی بعنوان مصرف کننده اصلی آب در حوضه داده
شود، محاسبه گردیده ... پیشبینی مصرف کوتاه مدت آب شهری به روش تحلیل سری
زمانی.

اصل مقاله (679 K)

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎﺳﺦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘ. ﻪ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻣﺪل. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ... ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﮐﺎﻧﺎل، ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮزي و ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻨﺎره. ﻫﺎ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ... ﺑﻪ ﺑﯿﺎن. دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ رژﯾﻢ در ﯾﮏ ﺗﻌـﺎدل دﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗـﺮار دارد و. اﻟﮕﻮي ﮐﺎﻧـﺎل، ﻣﻘﻄـﻊ
ﻋﺮﺿـﯽ، ﺷـﯿﺐ و زﺑـﺮي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ..... ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺟﻮاب واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌـﺎدﻻت. ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود تجریشی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ...
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان
ثبت شده است. ... 6, ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد
زاینده رو با .... 65, مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست
حوضه ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - DOCZ.ir

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

چاپ - دانشگاه تهران

"مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم ... جهت
بازسازی داده های هواشناسی در شرایط کمبود داده در راستای توسعه پایدار منابع آب. ...
تشت بر اساس کاربرد مدل تلفیقی ANNs-GA به منظور توسعه پایدار اکوسیستم های
آبی.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و
مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی
...

فصلنامه بین المللی پژوهشی- تحلیلی منابع آب و توسعه

استفاده از مدل استوکستيک برای توليد سري هاي زماني مصنوعي و پيش بيني
جريان ورودي، ... مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوب معلق، مطالعه موردی:
رودخانه جراحی، ... شناسايي پهنه های داراي پتانسيل برداشت آب زيرزميني با استفاده
از تلفیق ... کیفیت آب زیرزمینی به منظور بهره برداری در کشاورزی و مصارف
خانگی، مطالعه ...

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 3, توسعه مدلی ریاضی به منظور بهبود برنامه ریزی جدید تولید محصولات فاسد ... 4,
توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جایگزین برای فرآیند ریزش ثقلی ... 15,
تحلیل و ارزیابی داده کاوی در برآورد رواناب, مهران سیف زاده, دانشکده ... 17, مدل سازی
بار الکتریکی و پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی ...

ﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠـﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣ - انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و اﺷﺎﻋﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﺣﺮﻓﻪ ای ... ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺑﻴﺰ ﺑﺎ ... ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮض.

بررسی مقایسه ای کارایی مدل‌های بارش رواناب AWBM، Sacramento ...

این مدلها از نوع مدلهای مفهومی یکپارچه میباشند که در بسته نرم افزاری RRL به همراه ...
پیش بینی قابل قبولی را از فرایندهای هیدرولوژیکی ارائه کنند امری ضروری به نظر
میرسد. ... مدلهای زیادی از اوایل دههی 1960 توسعه داده شده است تا فرایندهای بارش-رواناب
را ... و تعرق را برای مدل Sacramento به منظور شبیه سازی جریان رودخانه ای را بررسی
...

اصل مقاله (679 K)

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎﺳﺦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘ. ﻪ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻣﺪل. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ... ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﮐﺎﻧﺎل، ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮزي و ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻨﺎره. ﻫﺎ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ... ﺑﻪ ﺑﯿﺎن. دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ رژﯾﻢ در ﯾﮏ ﺗﻌـﺎدل دﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗـﺮار دارد و. اﻟﮕﻮي ﮐﺎﻧـﺎل، ﻣﻘﻄـﻊ
ﻋﺮﺿـﯽ، ﺷـﯿﺐ و زﺑـﺮي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ..... ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺟﻮاب واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌـﺎدﻻت. ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ...

تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی ...

87. ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور. ،. GIS. و ﻣﺪل. LCM. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ...
ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺋﻤـﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ. ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺷــﻬﺮي. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و. ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ آن در آﯾﻨـﺪه، ...
داده اﺳــﺖ . ﺑــﺮﺑــﺮ. ﻣﺒﻨــﺎي. اﯾــﻦ. ﺗﻐﯿﯿــﺮات. ،. 11. ﻣﺘﻐﯿــﺮ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان ورودي ﻣـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
و ﺳـﭙﺲ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ،
ﻏﯿﺮ ...

اصل مقاله (679 K)

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﭘﺎﺳﺦ رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘ. ﻪ ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻣﺪل. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ... ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در ﮐﺎﻧﺎل، ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﻣﺮزي و ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻨﺎره. ﻫﺎ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ... ﺑﻪ ﺑﯿﺎن. دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ رژﯾﻢ در ﯾﮏ ﺗﻌـﺎدل دﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﻗـﺮار دارد و. اﻟﮕﻮي ﮐﺎﻧـﺎل، ﻣﻘﻄـﻊ
ﻋﺮﺿـﯽ، ﺷـﯿﺐ و زﺑـﺮي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ. ﮔﻮﻧﻪ ..... ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺟﻮاب واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻣﻌـﺎدﻻت. ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ...

H H H H - پژوهش های آبخیزداری

قابلیت يک مدل آبخیز برای پیش بینی شايسته جريان آبراهه برای کاربردی ويژه، از
طريق آنالیز حساسیت، واسنجی، اعتبار ... توسعه این نوع مدل ها نیازمند داده های مشاهده ای
کافی در سری های زمانی ... رســوب خروجي از حوزه آبریز رودخانه ابرو در باال دســت
ســدSWAT ... در آنالیز حساسیت که بر خروجی ها موثر می باشند، اغلب به منظور واسنجی
.

پیش‌بینی ضریب پخش آلودگی در رودخانه ها با استفاده از مدل ترکیبی ...

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺠﺎري روﺑﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ
ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ... ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
. ... ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻌﺎً در آب ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن آب ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ . ... ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

2 فوریه 2017 ... admin 18 دقیقه پیش پایان نامه عمران, پروژه های عمران, مقالات عمران دیدگاه‌ها برای
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه بسته ...

دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دریا، اقیانوس جهانی، یا به شکل ساده‌تر، اقیانوس، بدنه آبی متصل آب‌های شور .... حل
شونده آب اقیانوس‌ها از هم از آب رودخانه‌های درحال جریان و هم از جریان‌های اقیانوسی فراهم
می‌شود. .... اگرچه جزر و مد منظم و قابل پیش‌بینی است، ارتفاع مد می‌تواند با توجه به
بادهای ... امکان استفاده از مدل‌های گردش اقیانوسی را مانند سایر مدل‌های قطعات اصلی
دیگر از جمله ...

فصلنامه بین المللی پژوهشی- تحلیلی منابع آب و توسعه

استفاده از مدل استوکستيک برای توليد سري هاي زماني مصنوعي و پيش بيني
جريان ورودي، ... مصنوعی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوب معلق، مطالعه موردی:
رودخانه جراحی، ... شناسايي پهنه های داراي پتانسيل برداشت آب زيرزميني با استفاده
از تلفیق ... کیفیت آب زیرزمینی به منظور بهره برداری در کشاورزی و مصارف
خانگی، مطالعه ...

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار

1 - پیش بینی رواناب حاصل از بارش حوضه آبریز سنجابی با استفاده از شبکه
عصبی .... 56 - قابلیت داده های طیفی(ماهواره ای) در تخمین فاکتور های موثر بر
فرسایش آبی ... طراحی چارچوب کاری برای پروژه های منابع طبیعی به منظور تحقق
توسعه پایدار (مطالعه .... 159 - مدل سازی جریان آب زیرزمینی دشت ابرقویه سیرجان
حوضه شهربابک با ...

بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ...

22 ا کتبر 2014 ... 3, توسعه مدلی ریاضی به منظور بهبود برنامه ریزی جدید تولید محصولات فاسد ... 4,
توسعه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی جایگزین برای فرآیند ریزش ثقلی ... 15,
تحلیل و ارزیابی داده کاوی در برآورد رواناب, مهران سیف زاده, دانشکده ... 17, مدل سازی
بار الکتریکی و پیش بینی بارکوتاه مدت با استفاده از شبکه های عصبی ...

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

پیش بینی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مجموع کل اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق (100 سري داده) به سه دسته آموزش، دسته
نظارت بر ... در گام بعدي اين مقاله به منظور ارائه مدلي که قادر به مدلسازي ضريب
انتشار طولي در ... دسته‌ها فنی و مهندسیبرچسب‌ها آب, با مدل شبکه عصبی, پیش بینی,
در رودخانه های ... چکیــــده: پیش بینی دقیق جریان ترافیک کوتاه مدت، نقشی بنیادی
در ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – یاهو مارکت

11 سپتامبر 2016 ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع ...

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود تجریشی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ...
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان
ثبت شده است. ... 6, ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد
زاینده رو با .... 65, مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست
حوضه ...

دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دریا، اقیانوس جهانی، یا به شکل ساده‌تر، اقیانوس، بدنه آبی متصل آب‌های شور .... حل
شونده آب اقیانوس‌ها از هم از آب رودخانه‌های درحال جریان و هم از جریان‌های اقیانوسی فراهم
می‌شود. .... اگرچه جزر و مد منظم و قابل پیش‌بینی است، ارتفاع مد می‌تواند با توجه به
بادهای ... امکان استفاده از مدل‌های گردش اقیانوسی را مانند سایر مدل‌های قطعات اصلی
دیگر از جمله ...

فهرست مقالات (پوستر)

32, A-10-2233-1, بررسی عملکرد لرزه ای قاب های مقاوم خمشی فولادی درحوزه ی نزدیک
...... 522, A-10-1441-3, توسعه مدلهای تلفیق داده به منظور پیشبینی جریان رودخانه.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4039 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (
چکیده) ... 4086 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال
جرقه ای (چکیده) ... های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (
چکیده) ... 4156 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای ...

Open J-Gate - مجله ژئوفیزیک ایران

مناسب‌ترین مدل از بین انواع روشهای موجود کریجینگ به‌منظور پیشبینی روند ...
برآورد,ارزیابی متقابل امروزه مدلهای برآوردگر سطح آب زیرزمینی در امر توسعه و ...
زمین آمار کریجینگ معمولی، نیمپراشنمای تجربی برای 45 داده سطح آب زیرزمینی در
.... در این مقاله با تلفیق داده‌‌های مگنتوتلوریک این دو فاز محدودۀ مخزن مورد بررسی قرار
می‌‌گیرد.

پیش‌بینی ضریب پخش آلودگی در رودخانه ها با استفاده از مدل ترکیبی ...

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﺠﺎري روﺑﺎز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ
ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ... ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
. ... ﺳﺮﻋﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﯾﻌﺎً در آب ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن آب ﺑـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﺳـﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ . ... ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﻨﻈـﻮر در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺸﯿﺪﮔﯽ ...

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت روغن در ارقام زیتون ایرانی به روش مولکولی و ... of
Wollongong, سید کمیل طیبی, اصفهان, تولید نفت و توسعه اقتصادی: مورد ایران ... و
اقیانوس شناسی در خلیج گرگان و تالاب گمیشان به منظور پیش بینی تغییرات
نوسان ... مدل سازی کامپیوتری سیستم اسپاترینگ پلاسمایی با استفاده از داده های
طیف ...

بینی جریان روزانه رودخانه در پیش ریزی ژنتیک و برنامه های بیزین ...

های بیزین. و برنامه. ریزی ژنتیک. در پیش. بینی جریان روزانه رودخانه ... هاي بيزين.
استفاده شد. داده. هاي جريان روزانه اين رودخانه در. محل. ايستگاه. آبسنجي ... يز پيش.
بينی و مهار نمود. همچنين می. توان. از نتايج يک مدل شبيه. سازی به منظور بررسی صحت
داده .... توسعه. يافته. اند. که. در. اين. ميان. مدل. های. هوشمند. با. الهام. گرفتن. از. طبيعت.

Archive of SID

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ١٨. ﻣﺘ. ﻐﻴﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ. SVM. ،. ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ
... ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﯼ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ....
ﻳﻮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ. ٤. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﺭﻗﻮ. ﻣﻲ ﺳﻴﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ....
ﺳﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﮐﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑ. ﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ. ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ..... ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻤﻲ
.

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

تخمین تلفات نشت دریک سیستم پیچیده از رودخانه های فصلی در ...

پیش بیني رفتار جریان و تلفات انتقال با استفاده از. هیدروگراف لین ... براي
جریان ماندگار نتایج نشان داد دبي خروجي از سیستم به ... مدل هاي. توسعه داده شده براي
روندیابي جریان در رودخانه هاي فصلي باید. بتوانند برآوردي مناسب از تلفات انتقال
ارائه دهند چرا که تعیین ... منظور در این تحقیق مدلي کامپیوتري براي مقاطع نامنظم
رودخانه اي.

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود تجریشی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ...
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان
ثبت شده است. ... 6, ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد
زاینده رو با .... 65, مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست
حوضه ...

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

بررسی مقایسه ای کارایی مدل‌های بارش رواناب AWBM، Sacramento ...

این مدلها از نوع مدلهای مفهومی یکپارچه میباشند که در بسته نرم افزاری RRL به همراه ...
پیش بینی قابل قبولی را از فرایندهای هیدرولوژیکی ارائه کنند امری ضروری به نظر
میرسد. ... مدلهای زیادی از اوایل دههی 1960 توسعه داده شده است تا فرایندهای بارش-رواناب
را ... و تعرق را برای مدل Sacramento به منظور شبیه سازی جریان رودخانه ای را بررسی
...

نتایج جستجو برای ' پیش بینی ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

به منظور پیش بینی دقیقتر و بهتر کشش سطحی، در این کار مدل اصلاح شده ی جدیدی
..... پیش بینی جریان خروجی از مخزن سد با مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و ...
ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیش بینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطه شکست
متوالی .... اهمیت تعیین عمر سازه ها با توجه به رسوب رودخانه ها باعث گردیده که برآورد
میزان ...

پیش بینی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مجموع کل اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق (100 سري داده) به سه دسته آموزش، دسته
نظارت بر ... در گام بعدي اين مقاله به منظور ارائه مدلي که قادر به مدلسازي ضريب
انتشار طولي در ... دسته‌ها فنی و مهندسیبرچسب‌ها آب, با مدل شبکه عصبی, پیش بینی,
در رودخانه های ... چکیــــده: پیش بینی دقیق جریان ترافیک کوتاه مدت، نقشی بنیادی
در ...

پیش بینی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تجربی مدلهای پیش بینی کننده ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم .... پیش
بینی جریان رودخانه به کمک مدل شبکه عصبی ...

پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از مدلهاي استوكاستيك

13 فوریه 2014 ... ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﻬﺎي اﺳﺘﻮﮐﺎﺳﺘﯿﮏ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺣﻮ. ﺿ. ﻪ آﺑ. ﺮﯾﺰ. ﺧﺮم. ﺑﺎدآ. )
.... ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺷﺪه. ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﻣﺘﺤﺮك. ﮔﻔﺘﻪ. ﺷﺪه. ﺑﺎو. ﻧﻤﺎد. اﺧﺘﺼﺎري. ARIMA(p,d,q). ﻧﺸﺎن. داده. ﻣﯿﺸﻮد. ﮐﻪ. در
... 1391(. ) ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد. ﻣﺪﻟﻬﺎي. ﺳﺮي. زﻣﺎﻧﯽ. را. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺗﻌﯿﯿﻦ. روﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ. از. ﺟﻤﻠﻪ ... ﻫﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ. اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﺌﻮري ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده. ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 34 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده) ....
95 - ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی .... 161 -
تخمین دبی در یک رودخانه جزر و مدی با جریان برگشتی موضعی (چکیده) .... زیر کشت،
عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده (چکیده)

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و
مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی
...

پیش بینی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مجموع کل اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق (100 سري داده) به سه دسته آموزش، دسته
نظارت بر ... در گام بعدي اين مقاله به منظور ارائه مدلي که قادر به مدلسازي ضريب
انتشار طولي در ... دسته‌ها فنی و مهندسیبرچسب‌ها آب, با مدل شبکه عصبی, پیش بینی,
در رودخانه های ... چکیــــده: پیش بینی دقیق جریان ترافیک کوتاه مدت، نقشی بنیادی
در ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 34 - نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده) ....
95 - ارزیابی مهمترین عوامل موثر در توسعه و دستیابی وی سایت های دولتی .... 161 -
تخمین دبی در یک رودخانه جزر و مدی با جریان برگشتی موضعی (چکیده) .... زیر کشت،
عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده (چکیده)

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

2 فوریه 2017 ... admin 18 دقیقه پیش پایان نامه عمران, پروژه های عمران, مقالات عمران دیدگاه‌ها برای
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه بسته ...

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی مبتنی بر ... پیش
پردازش داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تبخیر روزانه با ...
مقایسه روش های تصمیم گیری چند معیاری فازی و فائو به منظور ارزیابی تناسب
اراضی ... پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی (مطالعه
موردی: ...

خلاصه موضوعات پیشنهادی

ﮔﯿﺮي و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. )7 ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻣﺨﺎزن. )9
... )5. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﺨﻮان. )6. ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل داده ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. در. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺳﻄﺢ. آب. ﻫﺎي. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. )7 ...
ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻠﻔﯿﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. 20 .... ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﻬﺴﺎزي.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و
مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی
...

پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی ...

In this research, hourly and daily precipitation data of rain gauges and also
hourly ... در مدلهای پیشبینی سیل یا رواناب پارامترهای زیادی دخیل می‌باشند. ....
توسط مدل های عددی جو و شبیه سازی بارش-رواناب به پیشبینی جریان رودخانه
پرداختهاند. ... طی پروژهای به پیشبینی سیلاب های حوضه کارون بزرگ و تهیه سامانه ای
به منظور برآورد ...

دانلود توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه ...

2 فوریه 2017 ... توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه پایدار تعاون اعتماد مبین
اقتصادی کرمانشاه انسانی صنایع بهشهر تجارت صادرات مو مردانه ...

نتایج جستجو برای ' پیش بینی ' - پایگاه داده های علمی تمام متن

به منظور پیش بینی دقیقتر و بهتر کشش سطحی، در این کار مدل اصلاح شده ی جدیدی
..... پیش بینی جریان خروجی از مخزن سد با مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی و ...
ارزیابی معادلات انتقال رسوب در پیش بینی عددی مهاجرت و توسعه دو نقطه شکست
متوالی .... اهمیت تعیین عمر سازه ها با توجه به رسوب رودخانه ها باعث گردیده که برآورد
میزان ...

مدیریت یکپارچه منابع آب زایندگ رود - inter 3 GmbH

دفتر مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود در ایران مسئولیت ترجمه و ویرایش نسخه ...
منابع با ارزش آب حوضه زاینده رود حدود 500 سال پیش توسعه یافته که احتماالً ... آب
سطحی، آب زیرزمینی، آب های ساحلی و غیره به منظور پشتیبانی توسعه ... تصمیم
گیری، مدل ها و بانک داده ها در حال توسعه می باشد. ... پشتیبانی مالی پیش بینی شده
است:.

دریا - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دریا، اقیانوس جهانی، یا به شکل ساده‌تر، اقیانوس، بدنه آبی متصل آب‌های شور .... حل
شونده آب اقیانوس‌ها از هم از آب رودخانه‌های درحال جریان و هم از جریان‌های اقیانوسی فراهم
می‌شود. .... اگرچه جزر و مد منظم و قابل پیش‌بینی است، ارتفاع مد می‌تواند با توجه به
بادهای ... امکان استفاده از مدل‌های گردش اقیانوسی را مانند سایر مدل‌های قطعات اصلی
دیگر از جمله ...

دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب ...

توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی مبتنی بر ... پیش
پردازش داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تبخیر روزانه با ...
مقایسه روش های تصمیم گیری چند معیاری فازی و فائو به منظور ارزیابی تناسب
اراضی ... پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی (مطالعه
موردی: ...

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی ...

87. ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور. ،. GIS. و ﻣﺪل. LCM. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ...
ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺋﻤـﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ. ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺷــﻬﺮي. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و. ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ آن در آﯾﻨـﺪه، ...
داده اﺳــﺖ . ﺑــﺮﺑــﺮ. ﻣﺒﻨــﺎي. اﯾــﻦ. ﺗﻐﯿﯿــﺮات. ،. 11. ﻣﺘﻐﯿــﺮ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان ورودي ﻣـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
و ﺳـﭙﺲ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ،
ﻏﯿﺮ ...

ﺑﻴﻨﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻘ - دانشگاه اصفهان

8 ژوئن 2010 ... ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺑــﺎر رﺳــﻮب ﺟﺮﻳــﺎن رودﺧﺎﻧــﻪ ﺳــﻤﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣــﻲ ﮔﺮدﻳــﺪ و ... ﺑـﻪ ﻃـﻮري. ﻛـﻪ. ﺿــﺮﻳﺐ ﺗﺒﻴــﻴﻦ
ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﻴﻮﻧﻲ ﺳــﺎده ﻏﻴــﺮ. ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ. 759/0 ... ﭘﻴﭽﻴــﺪه را ﻣــﻮرد ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻗــﺮار داده و ﺑﻬﺘــﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ... ﺑﻴﻨــ. ﻲ ﻧﺤــﻮه ﺗﻮزﻳــﻊ رﺳــﻮب ﺑــﺮاي. ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺪﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﺳـﺘﺎﻧﻪ درﻳﭽـﻪ. ﻫـﺎي ....
122. ﻳــﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ. رودﺧﺎﻧــﻪ. -. ﺷــﺒﻜﻪ ﻋﺼــﺒﻲ. ﻃﺮاﺣــﻲ ﻧﻤــﻮد. ه. و ﺑــﻪ.

تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخانه ها با استفاده از مدل - TUMS

براي تخمين پارامترهاي کيفي آب رودخانه هاي مذکور مدل شبکه عصبي موجکي مورد ...
بــا توجه به کارايي باالي شــبکه عصبــي موجکي در پيش بيني پارامترهــاي ....
مصنوعي ANN واتورگرســيو AR براي مدل ســازي جريان ... تحقيق توســعه يک مدل
تلفيقي عصبي موجکي و مقايســه آن .... SAR,EC,TDS از داده هاي ايستگاه هاي رودک و
دوآبمرک.

ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه

ارزیابي. مدل. هاي. پیش. بیني جریان رودخانه. مژگان باقري. نیا. 1. ، علیرضا برهاني
داریان. 2 .... داده. اندد. كه به منظور بهتر شدن پيش. بيني. ها، از متغيرهاي همزمان با. دوره
پيش. بيني در ... توسعه دادند. آن. ها مدل. هاي بلند مدت برفابي را به دو. صورت با
استفاده از سنجش از دو. ر و بددون آن ... از دور و در نهايت تلفيق استفاده از سدنجش از دور
و شدبکه.

خشکسالي در ايران - سامانه خشکسالي هواشناسي ايران

جريان هاي شمالي و شمال شرقي كه افت دمايي و هواي سرد وخشك را به همراه دارد و از ... از مدل
هاي آماري و ديناميكي به پيش بيني وقوع ترسالي و خشكسالي پرداختند و به اين ... هاي
ترسيمي، تغييرات زماني مكاني بارش در ايران را مورد بررسي قرار داده است. .....
بازنگري و تصويب قوانين لازم به منظور حفظ جريان رودخانه ها و جلوگيري از خشك شدن
آنها.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - DOCZ.ir

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و
مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی
...

توسعه يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب ...

7 سپتامبر 2015 ... وب سرویس محاسبه ی مشخصه های هيدرولوژیکی، جهت و انباشت جریان را بر ... به منظور
تست سيستم، بخشی از منطقه ی 22 شهر تهران به عنوان منطقه ی ... سرويس ها تلفيق و
تعامل پذيری برنامه های كاربردی تحت ... زياد داده های مكانی و غير مكانی مورد نياز برای
پيش بينی ... بخش از طريق پارامتر های مدل های هيدرولوژيكی، با وب.

تحقیق در مورد مدرنیته و زن

طرح برش لیزر و دستی باکس گل

انوار حرم

تحقیق در مورد مدرنیته و زن

کتاب جراحی دامهای کوچک ( فوزوم ) ویرایش 4 ( small animal surgery 4th edition fossum )

جزوه توربو ماشین دکتر ریاسی دانشگاه تهران

پاورپوینت آماده معماری مدل گردان - 25 اسلاید

دانلود مقاله غده تیروئید 11ص

پاورپوینت آیین کشورداری(درس11تاریخ 1 ایران و جهان باستان پایه دهم انسانی )

29 - پرسشنامه سکوت سازمانی