دانلود رایگان


توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

دانلود رایگان توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
• نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد
• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94
• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.چکیــــده:
تلفیق داده، فرآیند ترکیب یا توأم کردن اطلاعاتی است که از طرق مختلف به دست می آیند به گونه ای که از این عمل، جواب هایی دقیق تر و قابل اعتمادتر از حالتی که اطلاعات از یک منبع به دست می آیند، حاصل شوند. از آنجا که معمولاً مدل های پیش بینی هیدرولوژیکی مختلف، هر یک در جنبه ای نسبت به دیگر مدل ها برتری دارند، با تلفیق نتایج آنها می توان پیش بینی بهتری داشت. هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی مبتنی بر سری زمانی و مدل های داده محور استفاده می شود و کارایی و دقت مدل های تلفیق مختلف با توجه به نتایج کاربرد آنها در پیش بینی جریان رودخانه با یکدیگر مقایسه می شوند.
________________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** درخواست مقالات کنفرانس ها و همایش ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [email protected] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **


تلفیق داده


پیش بینی جریان رودخانه


عدم قطعیت


مدل سری زمانی


دانلود مقالات کنفرانس ها


دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺖ ﻘﺎﻻت ﻮرد ﺬ ش د ﻦ ا ﺲ ﺪرو ﯿﮏ ا ان

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ روش VOF ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ GSTARS4 در ﭘﯿﺶ¬ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺮزه اي ﺳﺪ ﺑﺘﻨﯽ دوﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺗﺮك ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺘﻦ ...
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯽ GIS و ﻣﺪل AHP در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ARC GIS
.

مقاله توسعه مدل بارش رواناب حوضه آبريز سد لار با استفاده - رزبلاگ

14 فوریه 2017 ... ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻝ ﺑﺎﺭﺵ - ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﺣﻮﺿﻪ ﺁﺑﺮﯾﺰ ﺳﺪ ﻻﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ DBM. ... ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪل.
SWAT. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎرون در زﯾﺮ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺨﯿﺰ ﺳﺪ ﻣﺎرون ... ﻫﺎي ... 3,
بكارگيري داده هاي سنجش از دور در پيش بيني عرضه رسوب به مخزن سد لار. ... در
نهایت با استفاده از مدل وزنی و با تلفیق نهشه های میزان بارندگی منقهه، گروههای .

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

2 فوریه 2017 ... admin 18 دقیقه پیش پایان نامه عمران, پروژه های عمران, مقالات عمران دیدگاه‌ها برای
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه بسته ...

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت روغن در ارقام زیتون ایرانی به روش مولکولی و ... of
Wollongong, سید کمیل طیبی, اصفهان, تولید نفت و توسعه اقتصادی: مورد ایران ... و
اقیانوس شناسی در خلیج گرگان و تالاب گمیشان به منظور پیش بینی تغییرات
نوسان ... مدل سازی کامپیوتری سیستم اسپاترینگ پلاسمایی با استفاده از داده های
طیف ...

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

بررسی مقایسه ای کارایی مدل‌های بارش رواناب AWBM، Sacramento ...

این مدلها از نوع مدلهای مفهومی یکپارچه میباشند که در بسته نرم افزاری RRL به همراه ...
پیش بینی قابل قبولی را از فرایندهای هیدرولوژیکی ارائه کنند امری ضروری به نظر
میرسد. ... مدلهای زیادی از اوایل دههی 1960 توسعه داده شده است تا فرایندهای بارش-رواناب
را ... و تعرق را برای مدل Sacramento به منظور شبیه سازی جریان رودخانه ای را بررسی
...

ewrc.sharif.ir: پایان نامه ها

مهدی اکبری, تعیین ضریب رواناب حوضه آبریز دریاچه ارومیه به کمک مدلهای تجربی و
... راضیه ترقی دلگرم, پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک
متغیرهای ... حامد حمزه خانی, مدلسازي آب زيرزميني به منظور بررسي اثربخشي آبخوان
بر ... اثر تغییر کاربری و توسعه فعالیت های عمرانی (مطالعه موردی حوزه آبریز
رودخانه کن) ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

2 فوریه 2017 ... admin 18 دقیقه پیش پایان نامه عمران, پروژه های عمران, مقالات عمران دیدگاه‌ها برای
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه بسته ...

تلفيق مدل¬هاي HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي ...

تلفيق مدلهاي HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي سيلاب ... توسعه
مناطق مسکوني و شهري در حاشيه رودخانهها و بستر سيلابدشتها بدون توجه به ... و مدلهاي
هيدروليكي براي تحليل جريان رواناب در رودخانه و بررسي نحوه گسترش آن سودمند مي
باشد. ... براي سيلاب ارائه نمودند و كارايي مدل را در پيش بيني وقوع سيلاب متذكر
شدند.

بررسی مقایسه ای کارایی مدل‌های بارش رواناب AWBM، Sacramento ...

این مدلها از نوع مدلهای مفهومی یکپارچه میباشند که در بسته نرم افزاری RRL به همراه ...
پیش بینی قابل قبولی را از فرایندهای هیدرولوژیکی ارائه کنند امری ضروری به نظر
میرسد. ... مدلهای زیادی از اوایل دههی 1960 توسعه داده شده است تا فرایندهای بارش-رواناب
را ... و تعرق را برای مدل Sacramento به منظور شبیه سازی جریان رودخانه ای را بررسی
...

پیش بینی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی تجربی مدلهای پیش بینی کننده ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم .... پیش
بینی جریان رودخانه به کمک مدل شبکه عصبی ...

پایان نامه ها - دانشگاه شهید بهشتی

شبيه سازي نحوه گسترش کاربري شهري با استفاده از داده هاي سنجش از دور و مدل
سلولهاي .... پيش بيني سيل از طريق تلفيق مدل هيدرولوزيکي، سنجش از دور و GIS ...
توسعه سيستم پشتيباني تصميم گيري به منظور شناشايي مناطق مستعد احداث ...
شبيه سازي جريان رودخانه و تحليل اثرات تغيير کاربري روي آن با استفاده از مدل
Wetspa در ...

طرح های ICRP - مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت روغن در ارقام زیتون ایرانی به روش مولکولی و ... of
Wollongong, سید کمیل طیبی, اصفهان, تولید نفت و توسعه اقتصادی: مورد ایران ... و
اقیانوس شناسی در خلیج گرگان و تالاب گمیشان به منظور پیش بینی تغییرات
نوسان ... مدل سازی کامپیوتری سیستم اسپاترینگ پلاسمایی با استفاده از داده های
طیف ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

2 فوریه 2017 ... admin 18 دقیقه پیش پایان نامه عمران, پروژه های عمران, مقالات عمران دیدگاه‌ها برای
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه بسته ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4039 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (
چکیده) ... 4086 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال
جرقه ای (چکیده) ... های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (
چکیده) ... 4156 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای ...

ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ... ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎراﻧـﺪوزﭼﺎي از
دو روش ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺑـﺮدار ﭘـﺸﺘﯿﺒﺎن. (. SVM. ) و ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ ... واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺑﯿﺰﯾﻦ، ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن، ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﻣﻘﺪﻣﻪ. از آن. ﺟـﺎ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ ﺟﺮﯾـﺎن رودﺧﺎﻧـﻪ .... ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
داﻧﺶ اوﻟﯿـﻪ و داده. ﻫـﺎي. ﺟﺪﯾﺪ، اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯽ. ﺷـﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﯿﺰ.

رويکردی نو در بررسی پیش بینی پذيری ترافیک شهری مبتنی بر ...

شده در اين مقاله با بكارگيری روشهای پيش پردازش، سعی بر كاهش تأثير داده های
معيوب دارد. همچنين. در فاز پيش ... صورت گرفته است. در بخش بعد و به منظور پيش
بينی جريان ترافيك، با توجه به ويژگيهای تطبيق پذيری، ... در فرم مدلهای خانواده
ARIMA به سرعت رشد و توسعه. یافتند. ..... Hall, Upper Saddle River, NJ, USA. -
Lawrence ...

Open J-Gate - مجله ژئوفیزیک ایران

مناسب‌ترین مدل از بین انواع روشهای موجود کریجینگ به‌منظور پیشبینی روند ...
برآورد,ارزیابی متقابل امروزه مدلهای برآوردگر سطح آب زیرزمینی در امر توسعه و ...
زمین آمار کریجینگ معمولی، نیمپراشنمای تجربی برای 45 داده سطح آب زیرزمینی در
.... در این مقاله با تلفیق داده‌‌های مگنتوتلوریک این دو فاز محدودۀ مخزن مورد بررسی قرار
می‌‌گیرد.

1053 K

استفاده از مدل های شبکه عصبی، خروجی مدل در محیط مکانی به نقشه های آلودگی دست
پیدا کرده ایم. همچنین با ... آب زیرزمینی به دلیل اطمینان و صرفه ی اقتصادی آن توسعه
... منظور پیش بینی مطالعات هیدرولوژی و مدیریتی، مصارف ... سازی جریان رودخانه انجام
شد از ترکیب الگوریتم ژنتیک ... بوده و داده هاي حاصل از دقت و قطعیت قابل قبولي.

تخمین تلفات نشت دریک سیستم پیچیده از رودخانه های فصلی در ...

پیش بیني رفتار جریان و تلفات انتقال با استفاده از. هیدروگراف لین ... براي
جریان ماندگار نتایج نشان داد دبي خروجي از سیستم به ... مدل هاي. توسعه داده شده براي
روندیابي جریان در رودخانه هاي فصلي باید. بتوانند برآوردي مناسب از تلفات انتقال
ارائه دهند چرا که تعیین ... منظور در این تحقیق مدلي کامپیوتري براي مقاطع نامنظم
رودخانه اي.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه

هدف این مقاله، توسعه مدل های مختلف تلفیق داده به منظور پیش بینی دبی رودخانه و
مقایسه عملکرد آن ها است. در این مقاله، به منظور توسعه چنین مدلی، از مدل های پیش بینی
...

بینی جریان روزانه رودخانه در پیش ریزی ژنتیک و برنامه های بیزین ...

های بیزین. و برنامه. ریزی ژنتیک. در پیش. بینی جریان روزانه رودخانه ... هاي بيزين.
استفاده شد. داده. هاي جريان روزانه اين رودخانه در. محل. ايستگاه. آبسنجي ... يز پيش.
بينی و مهار نمود. همچنين می. توان. از نتايج يک مدل شبيه. سازی به منظور بررسی صحت
داده .... توسعه. يافته. اند. که. در. اين. ميان. مدل. های. هوشمند. با. الهام. گرفتن. از. طبيعت.

Archive of SID

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ١٨. ﻣﺘ. ﻐﻴﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ. SVM. ،. ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ
... ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﯼ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ....
ﻳﻮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ. ٤. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﺭﻗﻮ. ﻣﻲ ﺳﻴﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ....
ﺳﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﮐﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑ. ﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ. ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ..... ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻤﻲ
.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - داک لینک

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

چاپ - دانشگاه تهران

"مدل پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم فازی FIS و الگوریتم ... جهت
بازسازی داده های هواشناسی در شرایط کمبود داده در راستای توسعه پایدار منابع آب. ...
تشت بر اساس کاربرد مدل تلفیقی ANNs-GA به منظور توسعه پایدار اکوسیستم های
آبی.

اصل مقاله (784 K) - فصلنامه جغرافیا و توسعه

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. روش. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ. رودﺧﺎﻧﻪ. ي. ﻛﺮﺧﻪ. ﺑﺎ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺑﻴﺎن ژن ...
ﻫﺎي ﺗﻜﺎ. ﻣﻠ ﻲّ. ، روي آورده. اﻧﺪ . در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ..... در ﻣﺪل
اراﺋﻪ. ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. GEP. ، ﻋﻼوه ﺑﺮ داده. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن. و دﺑﻲ رﺳﻮب، از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎران دو ...

Comments - Facebook

باراتی و همکاران (2003) پیش بینی دبی ماهانه یکی از رودخانه های ایتالیا را با ...
یانگ (2005) با مدل ARMA و شبکه های تابعی سیلاب را پیش بینی نموده و دو مدل را به
لحاظ ... از اين تحقيق نشان دهنده كارآيي مناسب روش شبكه هاي عصبي جهت پيش بيني
داده هاي ... آنها نتیجه گرفتند که شبیه سازی جریان رودخانه با شبکه عصبی شعاعی از
دقت ...

مدیریت یکپارچه منابع آب زایندگ رود - inter 3 GmbH

دفتر مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود در ایران مسئولیت ترجمه و ویرایش نسخه ...
منابع با ارزش آب حوضه زاینده رود حدود 500 سال پیش توسعه یافته که احتماالً ... آب
سطحی، آب زیرزمینی، آب های ساحلی و غیره به منظور پشتیبانی توسعه ... تصمیم
گیری، مدل ها و بانک داده ها در حال توسعه می باشد. ... پشتیبانی مالی پیش بینی شده
است:.

Open J-Gate - مجله ژئوفیزیک ایران

مناسب‌ترین مدل از بین انواع روشهای موجود کریجینگ به‌منظور پیشبینی روند ...
برآورد,ارزیابی متقابل امروزه مدلهای برآوردگر سطح آب زیرزمینی در امر توسعه و ...
زمین آمار کریجینگ معمولی، نیمپراشنمای تجربی برای 45 داده سطح آب زیرزمینی در
.... در این مقاله با تلفیق داده‌‌های مگنتوتلوریک این دو فاز محدودۀ مخزن مورد بررسی قرار
می‌‌گیرد.

استفاده‌از‌‌روش‌هاي‌مختلف‌فازي‌براي‌بهینه‌سازی‌مدل‌دراستیک - ResearchGate

براي صحت سنجی مدل، از داده های غلظت نيترات در آب زيرزمينی منطقه استفاده شد كه
نشان داد همبستگی ... به منظور بهينه سازی مدل دراستيك، از روش های فازی ساجنو، ممدانی
و الرسن استفاده گرديد. .... آسيب پذيری آبخوان آركانزاس را در مقياس منطقه ای پيش
بينی كرد. .... ولی در طول مسير جريان رودخانه آجی چای و قسمت های انتهايی دشت كامالً
شور.

بررسی ترکیب تبدیل های موجک و شبکه عصبی در پیش بینی جریان ...

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی هر یک از این زیر موجک‌ها‌ و دستیابی به نتایج
مطلوب در مراحل ... The data recorded in this area from November 1992 to
December 2014 with time ... پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل
هیبرید موجک و شبکه‌ ‌عصبی. ... فصلنامه بین‌المللی پژوهشی تحلیلی منابع آب و
توسعه 1393؛ 2(4).

پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی ...

In this research, hourly and daily precipitation data of rain gauges and also
hourly ... در مدلهای پیشبینی سیل یا رواناب پارامترهای زیادی دخیل می‌باشند. ....
توسط مدل های عددی جو و شبیه سازی بارش-رواناب به پیشبینی جریان رودخانه
پرداختهاند. ... طی پروژهای به پیشبینی سیلاب های حوضه کارون بزرگ و تهیه سامانه ای
به منظور برآورد ...

10th International Congress on Civil Engineering

بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در
برابرنفوذ یون کلراید · توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه.

آب، صلح وامنیت برای همه

بوده و عالوه بر آن پالیسی های ضد خشونت و صلح جویانه را ترویج و توسعه می دهد. ....
ایران همچنان، حق آبه پیش بینی شده در معاهده را متناسب به نیازهای آبی سیستان
ندانسته ... آب آن برای همسایگان زندگی هدیه می کند، ارتقا داده و به صورت طبیعی
شهرهای بزرگ ..... مشترک است، اگرچه در خاک ایران جریان دارد ولی هر سه باید از آب
رودخانه هیرمند.

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه – fara.0f0.in

2 فوریه 2017 ... مقاله با عنوان: توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه
نویسندگان: فرشید رضایی ، نجمه مهجوری مجد • محل انتشار: دهمین کنگره ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

6 روز پیش ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ... - دانلود مقاله

2 ژانويه 2011 ... 4039 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (
چکیده) ... 4086 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال
جرقه ای (چکیده) ... های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (
چکیده) ... 4156 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای ...

اصل مقاله (784 K) - فصلنامه جغرافیا و توسعه

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. روش. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ. رودﺧﺎﻧﻪ. ي. ﻛﺮﺧﻪ. ﺑﺎ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺑﻴﺎن ژن ...
ﻫﺎي ﺗﻜﺎ. ﻣﻠ ﻲّ. ، روي آورده. اﻧﺪ . در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ..... در ﻣﺪل
اراﺋﻪ. ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. GEP. ، ﻋﻼوه ﺑﺮ داده. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن. و دﺑﻲ رﺳﻮب، از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎران دو ...

ﺖ ﻘﺎﻻت ﻮرد ﺬ ش د ﻦ ا ﺲ ﺪرو ﯿﮏ ا ان

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﭘﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺑﻪ روش VOF ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ GSTARS4 در ﭘﯿﺶ¬ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻠﻤﺎﻧﺮود ....
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺮزه اي ﺳﺪ ﺑﺘﻨﯽ دوﻗﻮﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪل ﺗﺮك ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺘﻦ ...
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻮﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪل ﻣﮑﺎﻧﯽ GIS و ﻣﺪل AHP در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ARC GIS
.

تخمين برخي پارامترهاي کيفي رودخانه ها با استفاده از مدل - TUMS

براي تخمين پارامترهاي کيفي آب رودخانه هاي مذکور مدل شبکه عصبي موجکي مورد ...
بــا توجه به کارايي باالي شــبکه عصبــي موجکي در پيش بيني پارامترهــاي ....
مصنوعي ANN واتورگرســيو AR براي مدل ســازي جريان ... تحقيق توســعه يک مدل
تلفيقي عصبي موجکي و مقايســه آن .... SAR,EC,TDS از داده هاي ايستگاه هاي رودک و
دوآبمرک.

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها | کاربرد شبیه‌سازی

به این منظور، بخش ذوب یک کارخانه فولاد واقع در شرق هندوستان به کمک یک مدل ... اما
مدلهای موجود کمپانی به دلیل استفاده از روشهای قطعی و توجه به هر بخش به ... قابلیت
تعریف پایگاه داده داخلی داشته و هم قادر به برقرای ارتباط با نرمافزارهای .... بدون
استفاده از چنين مدل شبيه سازي، پيش بيني عملكرد عمليات در بندر و نيز توسعه
بندر به ...

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار

1 - پیش بینی رواناب حاصل از بارش حوضه آبریز سنجابی با استفاده از شبکه
عصبی .... 56 - قابلیت داده های طیفی(ماهواره ای) در تخمین فاکتور های موثر بر
فرسایش آبی ... طراحی چارچوب کاری برای پروژه های منابع طبیعی به منظور تحقق
توسعه پایدار (مطالعه .... 159 - مدل سازی جریان آب زیرزمینی دشت ابرقویه سیرجان
حوضه شهربابک با ...

پژوهشنامه سال 1391

ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ واﺳﻨﺠﻲ و راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﻲ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎ و
ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم .... ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ زارﻋﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ...
ﻛﺸﺎورزي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري، ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎن و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭼﺎه. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﻧﺸﺎن. داده ﺷﺪه اﺳﺖ ....
ﺳﺎزي و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺨـﺰ.

پژوهشنامه سال 1391

ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ واﺳﻨﺠﻲ و راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﻲ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎ و
ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم .... ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ زارﻋﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ...
ﻛﺸﺎورزي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري، ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎن و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭼﺎه. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﻧﺸﺎن. داده ﺷﺪه اﺳﺖ ....
ﺳﺎزي و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺨـﺰ.

ﺑﻴﻨﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻘ - دانشگاه اصفهان

8 ژوئن 2010 ... ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺑــﺎر رﺳــﻮب ﺟﺮﻳــﺎن رودﺧﺎﻧــﻪ ﺳــﻤﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣــﻲ ﮔﺮدﻳــﺪ و ... ﺑـﻪ ﻃـﻮري. ﻛـﻪ. ﺿــﺮﻳﺐ ﺗﺒﻴــﻴﻦ
ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﻴﻮﻧﻲ ﺳــﺎده ﻏﻴــﺮ. ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟــﻮژﻳﻜﻲ. 759/0 ... ﭘﻴﭽﻴــﺪه را ﻣــﻮرد ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻗــﺮار داده و ﺑﻬﺘــﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ ... ﺑﻴﻨــ. ﻲ ﻧﺤــﻮه ﺗﻮزﻳــﻊ رﺳــﻮب ﺑــﺮاي. ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺪﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ آﺳـﺘﺎﻧﻪ درﻳﭽـﻪ. ﻫـﺎي ....
122. ﻳــﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺗﻠﻔﻴﻘــﻲ. رودﺧﺎﻧــﻪ. -. ﺷــﺒﻜﻪ ﻋﺼــﺒﻲ. ﻃﺮاﺣــﻲ ﻧﻤــﻮد. ه. و ﺑــﻪ.

رويکردی نو در بررسی پیش بینی پذيری ترافیک شهری مبتنی بر ...

شده در اين مقاله با بكارگيری روشهای پيش پردازش، سعی بر كاهش تأثير داده های
معيوب دارد. همچنين. در فاز پيش ... صورت گرفته است. در بخش بعد و به منظور پيش
بينی جريان ترافيك، با توجه به ويژگيهای تطبيق پذيری، ... در فرم مدلهای خانواده
ARIMA به سرعت رشد و توسعه. یافتند. ..... Hall, Upper Saddle River, NJ, USA. -
Lawrence ...

Archive of SID

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ١٨. ﻣﺘ. ﻐﻴﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ. SVM. ،. ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ
... ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﯼ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ....
ﻳﻮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ. ٤. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﺭﻗﻮ. ﻣﻲ ﺳﻴﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ....
ﺳﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﮐﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑ. ﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ. ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ..... ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻤﻲ
.

تحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیهسازی هدایت هیدرولیکی ...

27 ژوئن 2015 ... ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ . از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب دوره. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮاﺑﻊ اﻧﺘﻘﺎل و آﻣﻮزش ﻣﺘﻔﺎوت ...
اي از ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻋﺪدي ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه. اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺗﺨﻤـﯿﻦ اﯾـﻦ. ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ .... ﻧﯿﺰ ﻋﺪم
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣـﺪل. ﻫـﺎي. ANN. و. ANFIS. در ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ. ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮﻓﯽ ...

Archive of SID

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ١٨. ﻣﺘ. ﻐﻴﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ. SVM. ،. ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ
... ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﯼ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ....
ﻳﻮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ. ٤. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﺭﻗﻮ. ﻣﻲ ﺳﻴﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ....
ﺳﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﮐﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑ. ﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ. ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ..... ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻤﻲ
.

Archive of SID

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ١٨. ﻣﺘ. ﻐﻴﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ. SVM. ،. ﺩﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ
... ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﻝ. ﻫﺎﯼ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ....
ﻳﻮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ. ٤. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺍﻱ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﺭﻗﻮ. ﻣﻲ ﺳﻴﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ....
ﺳﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﮐﻨﺪ . ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑ. ﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻝ. SVM. ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ. ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ..... ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻛﻤﻲ
.

روزاﻧﻪ ﻳﺎن ﺟﺮ ﺑﻴﻨﻲ ﻴﺶ در ﭘ ﻴﺒﺎن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘ ﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻚ و ﻣﺎ

ن رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﻴﺶ. ﺑﻴﻨـﻲ
ﺟﺮﻳـﺎن .... ﻧﻴﻚ ﺑﺨﺖ ﺷﻬﺒﺎزي. ) 5(. از ﻣﺪل. ﻣﺎﺷـﻴﻦ. ﺑـﺮدار ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﺳـﺮي ﻫـﺎي. زﻣـﺎﻧﻲ و. داده. ﻫـﺎي. رودﺧﺎﻧـﻪ
... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ. GP. و. SVM. ﺑﺮاي. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن روزاﻧـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎراﻧـﺪوزﭼﺎي،. ) 2.

رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود تجریشی

بانک اطلاعاتی فعالان برگزاری کنفرانسها، همایشها و گردهمایی های ایران به همراه ...
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان
ثبت شده است. ... 6, ساخت مدل های پیش بینی جریان رودخانه و بهره برداری از مخزن سد
زاینده رو با .... 65, مدل سازی پویایی سیستم به منظور بررسی تاثیر توسعه بالادست
حوضه ...

رودخانه پنج رنگ | جستجو - بهتینا

همین که رودخانه به دریا بپیوندد بی کران می شود، ابدی می شود. ..... مقاله با عنوان:
توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه • نویسندگان: فرشید ...

تلفیق تکنیک‌های سنجش از دور، GIS و مدل LCM با رویکرد مدل‌سازی ...

87. ﺗﻠﻔﯿﻖ. ﺗﮑﻨﯿﮏ. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ از دور. ،. GIS. و ﻣﺪل. LCM. ﺑﺎ روﯾﮑﺮد. ﻣﺪل. ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ...
ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ داﺋﻤـﯽ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ. ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿـﮏ ﺷــﻬﺮي. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑــﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ در ﮔﺬﺷــﺘﻪ و. ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ آن در آﯾﻨـﺪه، ...
داده اﺳــﺖ . ﺑــﺮﺑــﺮ. ﻣﺒﻨــﺎي. اﯾــﻦ. ﺗﻐﯿﯿــﺮات. ،. 11. ﻣﺘﻐﯿــﺮ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـ. ﻪ. ﻋﻨـﻮان ورودي ﻣـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه
و ﺳـﭙﺲ .... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ي ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش. ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ،
ﻏﯿﺮ ...

پیش‌بینی رواناب حوضه آبریز تیره با استفاده از پیش‌بینی کمی ...

In this research, hourly and daily precipitation data of rain gauges and also
hourly ... در مدلهای پیشبینی سیل یا رواناب پارامترهای زیادی دخیل می‌باشند. ....
توسط مدل های عددی جو و شبیه سازی بارش-رواناب به پیشبینی جریان رودخانه
پرداختهاند. ... طی پروژهای به پیشبینی سیلاب های حوضه کارون بزرگ و تهیه سامانه ای
به منظور برآورد ...

اصل مقاله (784 K) - فصلنامه جغرافیا و توسعه

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. روش. ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﺮآورد ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ. رودﺧﺎﻧﻪ. ي. ﻛﺮﺧﻪ. ﺑﺎ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺑﻴﺎن ژن ...
ﻫﺎي ﺗﻜﺎ. ﻣﻠ ﻲّ. ، روي آورده. اﻧﺪ . در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺎر رﺳﻮب ﻣﻌﻠﻖ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ..... در ﻣﺪل
اراﺋﻪ. ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. GEP. ، ﻋﻼوه ﺑﺮ داده. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ دﺑﻲ ﺟﺮﻳﺎن. و دﺑﻲ رﺳﻮب، از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎران دو ...

دکتر کیوان خلیلی | رزومه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه

مقايسهمدلهایخطیوغیرخطیسریهایزمانیدرپیش بینیجريانرودخانه ... اولین کنفرانس
ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و .....
تحليل روند و ايستايي فرآيند جريان رودخانه به منظور مدلسازي سريهاي زماني
هيدرولوژيكي. .... کاربرد مدلهای تلفیقی AR-ARCH در پیشبینی تراز سطح آب
دریاچه ارومیه.

مدخلي بر علوم تصميم گيري - دانشگاه صنعتی شریف

اما برخی از شواهد مطرح در روانشناسی در سالهای اخیر نشان داده است که انسان در تصمیم
... 1-عوامل عقلايي: منظور، عوامل قابل اندازه گيري از قبيل هزينه، زمان، پيش بيني ها و
..... در عمليات بعنوان يك علم جديد در توسعه سلاح ها و سيستم هاي جنگي موثر گشت[58
]. ... به تصميم گيري در چنين سازمان هايي كمك نمايد، تلفيقي از فرآيند تدريجي و مدل
...

پیش بینی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

مجموع کل اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق (100 سري داده) به سه دسته آموزش، دسته
نظارت بر ... در گام بعدي اين مقاله به منظور ارائه مدلي که قادر به مدلسازي ضريب
انتشار طولي در ... دسته‌ها فنی و مهندسیبرچسب‌ها آب, با مدل شبکه عصبی, پیش بینی,
در رودخانه های ... چکیــــده: پیش بینی دقیق جریان ترافیک کوتاه مدت، نقشی بنیادی
در ...

مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی - Nasir-Institute

به منظور مقایسه، نتایج روش FIS با نتاج روش ANN مورد مقایسه قرار گرفته است. ...
براي پیش بینی جریان رودخانه، استفاده از مدل هاي آماري، هیدرولیکی و ... همچنین
ارتباط آسان داده های حاصل از سنجش از دور با GIS تحلیل ها را بسیار آسان می کند. با
توجه ... درچند سال اخیر با پیدایش و توسعه هوش محاسباتی (CI) که در واقع استخراج
هوش، دانش و ...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه - داک لینک

عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز تعداد صفحات:۸ نوع فایل : pdf …

پژوهشنامه سال 1391

ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ واﺳﻨﺠﻲ و راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﻲ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻳﺎ و
ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم .... ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ زارﻋﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ...
ﻛﺸﺎورزي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ، ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري، ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎن و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﭼﺎه. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﻧﺸﺎن. داده ﺷﺪه اﺳﺖ ....
ﺳﺎزي و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﻴﻪ. ﺳﺎزي و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﻣﺨـﺰ.

خلاصه موضوعات پیشنهادی

ﮔﯿﺮي و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن و رﺳﻮب در رودﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. )7 ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻣﺨﺎزن. )9
... )5. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﺨﻮان. )6. ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل داده ﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ. در. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. ﺳﻄﺢ. آب. ﻫﺎي. زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. )7 ...
ﻫﺎي آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻠﻔﯿﻖ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ. 20 .... ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﻬﺴﺎزي.

ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی جریان رودخانه

ارزیابي. مدل. هاي. پیش. بیني جریان رودخانه. مژگان باقري. نیا. 1. ، علیرضا برهاني
داریان. 2 .... داده. اندد. كه به منظور بهتر شدن پيش. بيني. ها، از متغيرهاي همزمان با. دوره
پيش. بيني در ... توسعه دادند. آن. ها مدل. هاي بلند مدت برفابي را به دو. صورت با
استفاده از سنجش از دو. ر و بددون آن ... از دور و در نهايت تلفيق استفاده از سدنجش از دور
و شدبکه.

اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار

1 - پیش بینی رواناب حاصل از بارش حوضه آبریز سنجابی با استفاده از شبکه
عصبی .... 56 - قابلیت داده های طیفی(ماهواره ای) در تخمین فاکتور های موثر بر
فرسایش آبی ... طراحی چارچوب کاری برای پروژه های منابع طبیعی به منظور تحقق
توسعه پایدار (مطالعه .... 159 - مدل سازی جریان آب زیرزمینی دشت ابرقویه سیرجان
حوضه شهربابک با ...

انجمن علوم و مهندسی منابع آب تحقیقات منابع آب ایران 1735-2347 11 3 ...

همچنین به منظور ارزیابی کارایی مدل ارائه شده از معیارهای آماری شامل (ریشه میانگین ...
از تلفیق مدل‌های شبیه ساز‌-‌بهینه سازی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و مدل‌های ....
مدلهای تولید داده مصنوعی به عنوان ابزار مناسبی جهت پیش‌بینی و تولید سری های
زمانی ... ماهیانه و روزانه بارندگی یا جریان رودخانه ای در طی دهه های اخیر توسعه داده شدهاند
.

مدخلي بر علوم تصميم گيري - دانشگاه صنعتی شریف

اما برخی از شواهد مطرح در روانشناسی در سالهای اخیر نشان داده است که انسان در تصمیم
... 1-عوامل عقلايي: منظور، عوامل قابل اندازه گيري از قبيل هزينه، زمان، پيش بيني ها و
..... در عمليات بعنوان يك علم جديد در توسعه سلاح ها و سيستم هاي جنگي موثر گشت[58
]. ... به تصميم گيري در چنين سازمان هايي كمك نمايد، تلفيقي از فرآيند تدريجي و مدل
...

توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه | فروشگاه ...

6 روز پیش ... عنوان مقاله :توسعه مدل های تلفیق داده به منظور پیش بینی جریان رودخانه. محل انتشار:
دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز. تعداد صفحات:8.

توسعه يك سيستم اطالعات مكاني تحت وب براي پيش بيني و پايش آب ...

7 سپتامبر 2015 ... وب سرویس محاسبه ی مشخصه های هيدرولوژیکی، جهت و انباشت جریان را بر ... به منظور
تست سيستم، بخشی از منطقه ی 22 شهر تهران به عنوان منطقه ی ... سرويس ها تلفيق و
تعامل پذيری برنامه های كاربردی تحت ... زياد داده های مكانی و غير مكانی مورد نياز برای
پيش بينی ... بخش از طريق پارامتر های مدل های هيدرولوژيكی، با وب.

ﻨﺎﺑﻊ آب اﯾﺮان اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠـﻮم و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣ - انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

در آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و اﺷﺎﻋﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﺣﺮﻓﻪ ای ... ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺑﻴﺰ ﺑﺎ ... ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮض.

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی استان اردبیل

طرح لایه باز کارت ویزیت عکاسی و آتلیه

هوشمندسازی با تجهیزات تمام اتوماتیک

دانلود نقشه GIS کاربری اراضی استان اردبیل

دانلود گزارش تخصصی سرپرست سالن مطالعه و بررسي شاخصهاي استاندارد و ايمني در اماكن ورزشي

دانلود فایل فلش تبلت چینی TJ-A23-P862-V2.0، دانلود فایل فلش tj-a23-p862-v2.0 2015-03-25، کاملا تست شده و بدون مشکل

دانلود فایل فلش تبلت چینی TJ-A23-P862-V2.0، دانلود فایل فلش tj-a23-p862-v2.0 2015-03-25، کاملا تست شده و بدون مشکل

بررسی پارامترهای جوشکاری میکرو پلاسما

پاورپوینت بیماری التهابی حاد روده آپاندیسیت

دانلود تحقیق در مورد كاراته چيست