دانلود فایل


دانلود مقاله نماز جماعت و اهميت، آثار، امام جماعت - دانلود فایلدانلود فایل نماز جماعت و اهمیت, آثار, امام جماعت یک فایل کامل و جامع بوده که برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود فایل دانلود مقاله نماز جماعت و اهميت، آثار، امام جماعت عنوان: نماز جماعت و اهميت، آثار، امام جماعت
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 16


خلاصه آنچه در مقاله نماز جماعت و اهميت، آثار، امام جماعت می خوانید :گرچه برخوردارى از عدالت،و داشتن ملكه ترك گناه،از اموردرونى افراد است،ولى با علائم و نشانه‏هايى كه در زندگى و عمل افرادبروز مى‏كند،مى‏توان به بود و نبود آن در افراد،پى برد.در روايات، برخى از اين علائم به چشم مى‏خورد و بعضى ملاك‏ها بيان شده كه باوجود آنها،مى‏توان كسى را عادل شمرد.
از امام صادق(ع)پرسيدند:عادل كيست؟
فرمود:
اذا غض طرفه من المحارم و لسانه عن الماثم و كفه عن‏المظالم‏ (38) كسى كه چشمش را از نامحرم،زبانش را از گناه، ودستش را از ظلم حفظ كند:
پيامبر خدا(ص)نيز در حديثى انسان جوانمرد و عادل را چنين معرفى‏مى‏كند:
من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم‏فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته... (39) كسى كه با مردم،در معاملات،ستم نكند و در سخن،دروغ نگويد و در وعده‏هايش تخلف نكند،او از كسانى‏است كه مروتش كامل و عدالتش آشكار است.
از امام صادق(ع)سؤال شد:عدالت انسان را از كجا بشناسيم؟
فرمود:همين كه كسى اهل حيا و عفت‏باشد و در خوراك و گفتار وشهوت،خود را به گناه نيالايد،و از گناهان بزرگى مثل زنا،ربا،شراب،فرار از جنگ،...(كه مورد تهديد قرآن است)بپرهيزد،و جز در مواردى‏كه عذر دارد،از شركت در جماعت مسلمين دورى نكند،چنين انسانى‏عادل است و تفتيش از عيوب او و غيبت او بر مردم حرام است... (40) در روايات ديگرى مى‏خوانيم:
به آنكس كه نمازهاى پنجگانه را به جماعت‏بخواند،خوشبين باشيدو گواهى او را بپذيريد. (41) شايد آنچه را كه فقهاء،به عنوان‏ حسن ظاهرى‏ در عدالت‏بيان‏مى‏كنند،همين باشد كه با حضورش در مراسم و جماعت مسلمين ونبودنش در مراكز فساد و گناه،مايه اعتماد مردم شود و او را از اين‏طريق،انسان عادل و درست كارى بشناسند.
همين كه اهل حجاب و از خانواده‏هاى محترم بود و از شوهر خويش‏اطاعت مى‏كرد و از كارهاى ناپسند و جلوه‏گرى‏هاى ناروا پرهيز داشت،عادل است. (42) در بعضى روايات، فاسق‏ را كسانى مى‏داند كه به خاطر گناهان‏زشت علنى،در جامعه شلاق خورده،يا ميان مردم مشهور به خلاف وبدكارى يا مورد سوءظن باشند. (43) البته معناى عدالت در يكنفر،آن نيست كه در طول عمر،مرتكب‏گناهى نشده باشد،چرا كه اين ويژگى،تنها در انبياء و اولياء معصوم‏است،ولى همين كه ما،در ظاهر،از او گناه بزرگى نديده باشيم،كافى‏است.
اين نيز ناگفته نماند كه:اگر كسى خود را عادل نمى‏داند،و حتى به مردم بگويد كه من عادل نيستم،اما مردم او را عادل و با تقوا بشناسند،مى‏تواند امام جماعت‏شود و مردم نيز مى‏توانند به او اقتدا كنند و اگرمردم،مايل به اقتدا باشند،نبايد سرپيچى كند. (44) و حتى اگر پس ازنماز جماعت،معلوم شود كه امام جماعت،عادل نبوده،نمازهايى را كه‏پشت‏سر او خوانده‏اند صحيح است و اعاده لازم نيست. (45)
چرا بعضى به جماعت نمى‏روند؟
با همه پاداشها و آثارى كه براى نماز جماعت وجود دارد،برخى ازاين فيض بزرگ محرومند و با تاسف،شاهديم كه بسيارى، به آن‏بى اعتنا و كم رغبت‏اند و حتى در همسايگى مسجد به سر مى‏برند،ولى‏در جماعت مسلمين حاضر نمى‏شوند و مسجدها،گاهى به صورت‏ناراحت كننده و دردآورى خلوت است.
علت‏شركت نكردن افراد در نمازهاى جماعت،گوناگون است.
بعضى واقعا عذر دارند و دليلشان پذيرفتنى است،ولى در بسيارى موارد،بهانه‏هايى پوچ،بيشتر نيست.مرورى به اينگونه دلايل و بهانه‏هامى‏كنيم:
بعضى،از پاداشهاى نماز جماعت،غافلند.
برخى،از بدرفتارى برخى نمازگزاران در مسجد،به نماز جماعت‏بى رغبت مى‏شوند.
بعضى،تنها بد اخلاقى امام جماعت را،بهانه عدم شركت‏خود قرارمى‏دهند و آنرا منافى با عدالت او به حساب مى‏آورند.
بعضى،بخاطر همفكر نبودن امام جماعت،با ديدگاههاى سياسى آنان‏نسبت‏به موضوعات و اشخاص و...از شركت در جماعت،دورى‏مى‏كنند.
بعضى،بخاطر مشغوليت‏هاى اقتصادى و اجتماعى و گرفتارى‏هاى‏روزمره،از پاداشهاى عظيم نماز جماعت محروم مى‏شوند.
بعضى،از برخورد سرد افراد مسجد،دلسرد مى‏شوند و ديگرنمى‏روند.
بعضى،عيب‏هاى بستگان و نزديكان امام جماعت را به حساب اومى‏گذارند و او را قبول ندارند.
بعضى،شركت‏خود را در نماز جماعتى را،مايه تقويت و بزرگ شدن‏پيشنماز در جامعه مى‏دانند و از آن پرهيز دارند،بى آنكه دليلى روشن بربيعدالتى امام جماعت داشته باشند.
برخى هم،تن‏پرور و تنبل‏اند و در عبادات،بى حوصله و كسل‏اند ونماز جماعت را،بجاى آنكه كار بدانند،بار مى‏دانند و به سختى‏حاضرند دست از كارهاى ديگر بكشند و به جمع مسلمانان در نمازبپوشندند.
بعضى نيز،از طول كشيدن نماز جماعت،از مسجد مى‏گريزند.
بعضى نيز،از متولى يا دست‏اندركاران مسجد،خوششان نمى‏آيد،ازاين رو به نماز جماعت نمى‏آيند.
اينها گوشه‏اى از علل سردى برخى نسبت‏به حضور در نماز جماعت‏بود.
همانطور كه ديديد،بيشتر اينها،بهانه‏هايى غير قابل اعتناست. اگر آگاهى و رشد دينى مردم به حدى برسد كه عوامل ياد شده راكنار بگذارند،و با خلوص و همدلى،در صفوفى منظم كنار هم بنشينند،به پاداش‏هاى عظيم جماعت،توجه داشته باشند،بدخلقى پيشنماز را،مغاير با عدالت او ندانند،گناه بستگان او را به حساب او نگذارند،و...به بركات و آثار مثبت فراوان اين‏ گردهمايى دينى‏
بينديشند،خواهيم ديد كه مساجد،رونق بيشترى خواهد يافت و خلوتى‏نمازهاى جماعت،از ميان خواهد رفت.
البته،صلاحيت‏هاى علمى و اخلاقى پيشنماز،و محيط گرم وآموزنده بودن مساجد،و برخورد شايسته و احترام‏آميز با شركت كنندگان درنماز،به خصوص با جوانان و نوجوانان،مى‏تواند سهم عمده‏اى در جذب‏آنان به مسجد،اين كانون وحدت و معنويت داشته باشد.
سهم مسئولان فرهنگى،تبليغى و تربيتى كشور نيز در اين زمينه،مهم‏است.
اگر مربيان محترم و معلمان و پدران و مادران،خود در جماعت‏هاشركت كنند و در برابر شاگردان و فرزندان به نماز بايستند،يا به مساجدبروند،الهام بخش ديگران نيز خواهد بود.
اگر مدارس،در كنار مساجد ساخته شود،براى حضور دانش‏آموزان‏در نمازهاى جماعت،تسهيلى به حساب مى‏آيد.
بخشی از فهرست مطالب مقاله نماز جماعت و اهميت، آثار، امام جماعتآثار نماز جماعت
آثار معنوى
2- آثار اجتماعى
3- آثار سياسى
4- آثار اخلاقى،تربيتى
امام جماعت
انتخاب امام جماعت
عدالت در امام جماعت
راه شناخت عدالت
چرا بعضى به جماعت نمى‏روند؟
پى‏نوشتها:


اهمیت نماز جماعت


انتخاب امام جماعت


آثار نماز جماعت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


احكام نماز جماعت و فضيلت نماز جماعت - بهجت

آیت الله العظمی محمد تقی بهجت قدس سره,مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله
العظمی ... کتاب «رحمت واسعه»، بیانات آیت‌الله بهجت درباره امام حسین (ع) منتشر شد
... اهمیت ماه ذی‌القعده ... آيا نماز جماعت اوّل وقت مهم تر است يا ادامه عزادارى امام حسين عليه
السّلام ؟ ج. ... اگر نماز جماعت پس از زمان فضيلت اوّل وقت برپا شود، چگونه مى توان
بين دو ...

دانلود مقاله کامل درباره اهميت نماز جماعت - تخفیفستان فایل

1 مارس 2017 ... در اينجا به اهميت «نماز جماعت» و آثار گوناگون آن اشاره مي‌كنيم: اهميت نماز جماعت غير از
... یک فایل دانلود مقاله کامل درباره اهميت نماز جماعت – بازدید امروز ... تحقیق-مقاله-نماز
-جماعت-و-اهمیت-آثار-امام-جماعت Cachedتحقیق مقاله نماز جماعت و ...

دانلود مقاله در مورد نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت در فایل ورد (word ...

10 سپتامبر 2016 ... دانلود مقاله در مورد نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت در فایل ورد (word) دارای 16
صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده ...

مقاله بررسي عوامل موثر در شركت به نماز جماعت در بين دانش‌آموزان دختر ...

دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و نمونه سوال پيام نور ... مقاله بررسي عوامل موثر در شركت
به نماز جماعت در بين دانش‌آموزان دختر مدرسه راهنمايي ... 2- بین صحبت های امام جماعت
درباره آثار و فواید نماز جماعت و شرکت دانش آموزان به نماز جماعت رابطه معناداری وجود
دارد. .... با توجه به اهميت و تأثير نماز جماعت در بهداشت رواني،روحي،فردي،اجتماعي ...

راه ایجاد انگیزه برای حضور دانش آموزان در نماز جماعت مدارس - خاطرات و ...

19 سپتامبر 2013 ... اگرچه نماز دارای اهمیت فراوان است، اما برگزار کردن نماز به جماعت اهمیت بیشتر دارد،
زیرا ... نماز جماعت علاوه بر پاداش های زیادی که دارد، آثار معنوی و اجتماعی و سیاسی و ....
آقای داود راعی در وبلاگ خود در مقاله ایی تحت عنوان ( راه های علاقه مند کردن دانش آموزان به
نماز ) ... ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری امام جماعت مساجد و مدارس است.

مقاله در خصوص نماز جماعت

در روایتی وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت از نماز آنان ...
اگر بین کسانی ... 10 - پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : کسی که سه نوبت نماز جمعه را
از روی اهمیت ندادن به ... مقاله در مورد اهمیت ... دانلود مقاله در مورد نماز جمعه · مقاله ای در مورد
... نماز حدیث درباره نماز آثار نماز نماز اول وقت فضیلت نماز شب نماز جماعت چهل حدیث .

بررسي اهميت و آثار نماز جماعت | سماموس

نویسنده در این مطلب به ابعاد و اهمیت نماز جماعت در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی ... در
کتاب فقه القرآن با اشاره به آیه ۲۳۸ سوره بقره آمده است که افضل نمازها نماز جماعت است
که ... از جمله آمده است که امام رضا(ع) فرمود: فضیلت نمازجماعت نسبت به نماز فرادا در هر
...

چگونگی مشارکت دادن دانش آموزان در نماز جماعت - سـتون دین

4-نماز کم اثر:نمازی است که از اول وقت خو به تأخیر افتد و با توجه کامل و حضور دل
خوانده ... بحث نماز جماعت در مدارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است آیا تاکنون در زمینه
تربیت و .... 6-تبلیغ اصل امامت و تمرین و پیروی از رهبری در شکل اقتدا به امام
جماعت . .... مطالب کتاب نماز،دانش آموزان با رغبت بهمراه دبیر مربوطه در نماز جماعت
شرکت کنند.

تحقیق در مورد اهمیت نماز جماعت - فایل تک

14 سپتامبر 2016 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
... نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت www.hawzah.net/fa/Article/.

مجموعه مقالات همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج ... آسیب شناسی دفاتر
فرهنگ اسلامی درگسترش و ترویج فرهنگ نماز جماعت دربین دانشجویان دانشگاه ازاد ...

افزایش رقبت دانش آموزان به نماز - ghazali (غزالی)

يافته هاي پژوهش به اين قرار است که در احاديث و سيره معصومين (ع)از روش بينش دادن
در مورد ماهيت و اهميت نماز و نماز جماعت و بيان نقش آن در زندگي دنيا و آخرت، روش ...

مجموعه مقالات همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج ... آسیب شناسی دفاتر
فرهنگ اسلامی درگسترش و ترویج فرهنگ نماز جماعت دربین دانشجویان دانشگاه ازاد ...

عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان دختر به نمازجماعت-قسمت دوم: : دین و اندیشه ...

15 آگوست 2015 ... ... سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات ... در باب
نمازجماعت و اهميت آن، احاديث فراواني از پيامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است. ...
امام صادق(ع) فرمودند: مسلماني كه نمازهاي صبح و عشا را به جماعت بخواند، در پناه ... آثار
معنوي : بزرگ ترين اثر معنوي نماز جماعت، همان پاداش هاي الهي است.

کتاب‌های نماز - قنوت | مرکز تخصصی نماز

مسعود دریس : □ مستند تصویری نماز جماعت ظهر عاشورا تولید شد ... لزوم تقویت نشاط
دینی در ورزشکاران/ورزشکاران باید نماز را به جهانیان معرفی کنند امام جمعه
فریدونکنار با بیان اینکه ... بررسی نقش نماز در پیشگیری از وقوع جرم در این مقاله
تلاش شده که به مفهوم ... دانلود رایگان کتاب‌های نماز□ لطیفه‌های نماز□ پاورپوینت
احکام نماز ...

دانلود تحقیق نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت

دانلود تحقیق نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت آئین اسلام،از بعد اجتماعى مهمى
برخوردار است و با عنایت به برکات آثار وحدت و تجمع و یکپارچگى،در بسیارى از ...

نماز جماعت و اهميت، آثار، امام جماعت - رزبلاگ

21 ژانويه 2017 ... امام جماعت نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت نماز جماعت امام جماعت آثار نماز . و اهميت . ...
پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان تحقیق آثار نماز جماعت

دانلود مقاله کامل درباره اهميت نماز جماعت - تخفیفستان فایل

1 مارس 2017 ... در اينجا به اهميت «نماز جماعت» و آثار گوناگون آن اشاره مي‌كنيم: اهميت نماز جماعت غير از
... یک فایل دانلود مقاله کامل درباره اهميت نماز جماعت – بازدید امروز ... تحقیق-مقاله-نماز
-جماعت-و-اهمیت-آثار-امام-جماعت Cachedتحقیق مقاله نماز جماعت و ...

مجموعه مقالات همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج - سیویلیکا

نمایش و دانلود مقالات همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج ... آسیب شناسی دفاتر
فرهنگ اسلامی درگسترش و ترویج فرهنگ نماز جماعت دربین دانشجویان دانشگاه ازاد ...

احادیث در مورد نماز جماعت - با ولایت زنده ایم

25 ژانويه 2014 ... ... حضرت امام خمینى (ره) در رابطه ب (۱) · وداع ماه رمضان (۱) · کتاب سرای دیگر (۱) ....
نماز جماعت قرار داده شده است ، تا اخلاص و یگانگى و اسلام و عبادت براى خداوند ... امام
جماعت هرجمعى نماینده آن در پیشگاه خداوند مى باشد، پس براى امامت .... اهمیت نماز جماعت
..... پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ آثار مقام معظم رهبری · وب سایت امام ...

اسرار نماز - سخنان مقام معظم رهبری درباره نماز

25 جولای 2013 ... ... دانلود کتاب شیعی · ارتباط با مراجع · سایت قرآن · سایت امام خمینی · پایگاه ....
همين دعاى كميل يا دعاى صباح يا دعاى مناجات شعبانيه، كه من از امام .... برچسب ها : سخنان
مقام معظم رهبری درباره نماز, به نماز جماعت اهمیت بدهیم ... نماز را با توجه خواندن، اول وقت
خواندن، با حضور قلب خواندن، با تمركز خواندن، خيلى خيلى اثر دارد.

Ya Razi :::: یا رضی - مقاله/ فرهنگ نماز در سيره امام رضا(علیه السلام)

مأمون اصرار کرد که: مصلحت در اين است که شما اين نماز با اهميت را اقامه کنيد تا هم
موضع .... فلسفه نماز جماعت: امام رضا(ع) در مورد علل نماز جماعت فرمود: خداوند متعال نماز ...

نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت - بلاگ خوان

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 16 صفحه تهیه شده استآئین اسلام،از بعد
اجتماعى مهمى برخوردار است و با عنایت به بركات آثار وحدت و تجمع و یكپارچگى،در ...

اهمیت, حکم و ثواب نماز جماعت - آفتاب

15 مه 2011 ... از اهمیت آن همین بس که خداوند حتی در حال جنگ با دشمنان دین دستور داده و می‌فرماید: ... ۱
) «فرض عین»: امام احمد و فقهای حدیث از سلف صالح، نماز جماعت را فرض عین ... هم در
کتاب الصلاة خودش صفحه‌ی ۸۲-۸۷ به عنوان یکی از دو قول آورده است. .... تعهد امام، عدم
تقدم بر او، آگاه کردن وی به هنگام سهو و اشتباه هم دارای آثار ... دانلود مقاله

چكیده 70 مقاله هجدهمین اجلاس سراسری نماز - ستاد اقامه نماز

18 دسامبر 2010 ... عنوان و نام پدیدآور: مسجد، جوانان، چالش¬ها و راهكارها: چكيده مقالات هجدهمين اجلاس سراسري
نماز / گردآورنده معاونت .... نقش امام جماعت در جذب جوانان به نماز جماعت و مسجد . ....
بررسی نقش مؤلفه‌های آموزشی و عوامل تأثیرگذار در زمینه آثار فردی .

رضا تکتاز - مقاله ای درباره ی نماز

رضا تکتاز - مقاله ای درباره ی نماز - - رضا تکتاز. ... دانلود آهنگ جدید ... ه) آداب نماز و
آثار تربیتی آن . ... به طور کلی هدف از مقاله آگاه ساختن مردم نسبت به نماز و تاثیرات
آن است و این مقاله از این جهت اهمیت دارد که ما بدانیم نمازی را که .... ادب در بـرابـر سـخـن
امـام جماعت; در نماز جماعت وقتى امام مشغول خواندن حمد و سوره است بايد ساكت باشيم. 2.

اهميت نماز صبح-نماز در کلام معصومین (علیهم السلام) - پورتال انهار

امام رضا (علیه السلام) در روايتي که علل وضع شدن «نماز جماعت» را بيان مي کند، يکي
از آثار و برکات آن را کمک کردن به يکديگر در راه نيکي و تقوا و بازداشتن از ...

عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان دختر به نمازجماعت-قسمت دوم: : دین و اندیشه ...

15 آگوست 2015 ... ... سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات ... در باب
نمازجماعت و اهميت آن، احاديث فراواني از پيامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است. ...
امام صادق(ع) فرمودند: مسلماني كه نمازهاي صبح و عشا را به جماعت بخواند، در پناه ... آثار
معنوي : بزرگ ترين اثر معنوي نماز جماعت، همان پاداش هاي الهي است.

انیمیشن - نماز آرامش دل ها

آثار خود را (نقاشی ، عکس، مقاله و ...) برای نمایش در این ... برای دانلود انیمیشن وضو
روی لینک زیر کلیک کنید ... نماز جماعت و اهمیت، آثار، شرایط امام جماعت · اهمیت نماز ...

عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان دختر به نمازجماعت-قسمت دوم: : دین و اندیشه ...

15 آگوست 2015 ... ... سرگرمی دانلود نرم افزار مرکز کتاب پایگاه ها جستجو روابط عمومی مقالات ... در باب
نمازجماعت و اهميت آن، احاديث فراواني از پيامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شده است. ...
امام صادق(ع) فرمودند: مسلماني كه نمازهاي صبح و عشا را به جماعت بخواند، در پناه ... آثار
معنوي : بزرگ ترين اثر معنوي نماز جماعت، همان پاداش هاي الهي است.

نماز ستون دین است - مقاله ای درباب آثار تربیتی نماز و نماز در ادیان ...

مقاله ای درباب آثار تربیتی نماز و نماز در ادیان دیگر و آرامش روحی نماز و . .... در اهميت
نماز همين بس كه حضرت علي (ع) در جنگ صفين و امام حسين (ع) در ظهر عاشورا دست از
جنگ كشيدند و ..... اهميتي كه نماز جماعت در سفارشات معصومين عليهم السلام يافته است
، شايد از آن رو مي باشد كه علاوه بر عبادات و .... دانلود فیلم · دانلود نرم افزار · قالب
وبلاگ ...

تحقیق درباره اهميت نماز جماعت | فروشگاه فایل

20 فوریه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* ... غير از آثار فردي و اجتماعي نماز جماعت (كه به
آنها اشاره خواهد شد) پاداشهاي عظيمي براي آن بيان شده كه در اينجا به بعضي از ... اگر
اقتدا كنندگان و امام جماعت به 10 نفر رسيدند، پاداش 72800 نماز را دارد.

معلم یار - چگونه دانش آموزان را به نماز خواندن تشویق نماییم.

در اين زمينه امام باقر (ع) مي‌فرمايند: نماز، اولين سؤال در روز حساب است اگر نماز انسان
قبول شود، ساير اعمال نيز قبول است . ... مطالعه‌ي آثار زندگي بشر نشان مي‌دهد هر زمان هر
جا كه بشر وجود داشته است نيايش و ... 5- خانواده هايمان به نماز اهميت نمي دهند و به نماز
جماعت مساجد نمي روند .... {اوشم :کتاب هیسن هسین مینگ ترجمه رضا صادقی مرداد 1386}

کتاب‌های نماز - قنوت | مرکز تخصصی نماز

مسعود دریس : □ مستند تصویری نماز جماعت ظهر عاشورا تولید شد ... لزوم تقویت نشاط
دینی در ورزشکاران/ورزشکاران باید نماز را به جهانیان معرفی کنند امام جمعه
فریدونکنار با بیان اینکه ... بررسی نقش نماز در پیشگیری از وقوع جرم در این مقاله
تلاش شده که به مفهوم ... دانلود رایگان کتاب‌های نماز□ لطیفه‌های نماز□ پاورپوینت
احکام نماز ...

نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟ - گنجینه پاسخ‌ها - اسلام کوئست ...

نماز جمعه دارای دو خطبه می باشد که با حمد و ثنای الاهی شروع می شود و امام جمعه در این ...
که در فضیلتش همین بس که سوره ای از قرآن به نامش آمده است و به جماعت خوانده می شود.

اهمیت نماز اول وقت - پایگاه جامع نماز

اهمیت نماز جماعت(٢) ... پیشوایان معصوم علیهمالسلام همواره به نماز اول وقت اهمیت میدادند
و آن را در هر حالی به جای میآوردند. ... برآورده شدن خواسته‌ها از دیگر اثرات و برکات
خواندن نماز اول وقت است، چنانچه حضرت عبدالعظیم حسنی از امام حسن عسکری(ع) ...
برگرفته از کتاب حکمت عبادات حضرت آیت الله جوادی آملی،ص101 ... دانلود کلیپ
صوتی.

Ya Razi :::: یا رضی - مقاله/ فرهنگ نماز در سيره امام رضا(علیه السلام)

مأمون اصرار کرد که: مصلحت در اين است که شما اين نماز با اهميت را اقامه کنيد تا هم
موضع .... فلسفه نماز جماعت: امام رضا(ع) در مورد علل نماز جماعت فرمود: خداوند متعال نماز ...

مقاله در خصوص نماز جماعت

در روایتی وارد شده است که اگر یک نفر به امام جماعت اقتدا کند هر رکعت از نماز آنان ...
اگر بین کسانی ... 10 - پیامبر اکرم (ص) می فرمایند : کسی که سه نوبت نماز جمعه را
از روی اهمیت ندادن به ... مقاله در مورد اهمیت ... دانلود مقاله در مورد نماز جمعه · مقاله ای در مورد
... نماز حدیث درباره نماز آثار نماز نماز اول وقت فضیلت نماز شب نماز جماعت چهل حدیث .

راه کارهای عملی ایجاد انگیزه نماز در دانش آموزان | | مبلغان سایبری چهارده ...

15 نوامبر 2015 ... اگرچه نماز دارای اهمیت فراوان است، اما برگزار کردن نماز به جماعت اهمیت ... امام علی (ع):
نماز رحمت الهی؛ « اگر نماز گزار بداند که چقدر از رحمت(خداوند ... ۲- مطالعه کتب ، مقالات
و مجلات مرتبط با این موضوع ؛ ... در نماز جماعت ۱۰-برگزاری نمایشگاه در خصوص نماز از
آثار دانش آموزان ۱۱- .... کتابخانه: دانلود مستقیم رایگان کتاب ...

نماز جماعت در سازمان ها و ادارات دولتی - پاراف

25 ا کتبر 2015 ... آیات بسیاری نیز در وصف نماز جماعت و نماز اول وقت آمده است؛ غير از آثار ... پیامبر
اکرم(ص) در اهمیت نماز جماعت فرموده است که “هر گاه تعداد افرادی که ... 4- چاپ مقالات
ويژه نماز در پيك برق و دعوت از همكاران جهت ارائه مقالات در ... 2- در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۶۲
نخست وزیر وقت استفتایی به شرح زیر را به محضر امام خمینی ارسال می ...

نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت - شهر وبلاگ

آی دانلود| مرجع فیلم و سریال · محل تبلیغات شما. لیست سرویس ها : بلاگفا · رزبلاگ ·
پرشین بلاگ · بلاگ ... لینک منبع و پست :نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت

سايت جامع تبليغ - اخبار > فضیلت و برکات نماز جماعت

14 ژوئن 2011 ... دانلود نرم افزار, سبک زندگی, تاریخ معصومین, روش تبليغ, نقشه سایت, ارتباط با ما
... حضور در نماز جماعت و برگزاري آن به طور صحيح، آثار، بركات و فوايد .... هر چه امام
جماعت مورد اعتمادتر و پرهيزكارتر و افضل باشد، فضيلت جماعت ..... از مطالعه مجموع
رواياتي كه در اين مقاله نقل شد، اهميت نماز جماعت در نمازهاي يوميه به ...

سايت جامع تبليغ - اخبار > فضیلت و برکات نماز جماعت

14 ژوئن 2011 ... دانلود نرم افزار, سبک زندگی, تاریخ معصومین, روش تبليغ, نقشه سایت, ارتباط با ما
... حضور در نماز جماعت و برگزاري آن به طور صحيح، آثار، بركات و فوايد .... هر چه امام
جماعت مورد اعتمادتر و پرهيزكارتر و افضل باشد، فضيلت جماعت ..... از مطالعه مجموع
رواياتي كه در اين مقاله نقل شد، اهميت نماز جماعت در نمازهاي يوميه به ...

تحقیق در مورد نماز جماعت و اهميت، آثار، امام جماعت | کانون صبای روستای ...

23 جولای 2016 ... لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*. فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت).
تعداد صفحه۱۶. فهرست مطالب ...

نماز جماعت و اهمیت، آثار، امام جماعت - بلاگ خوان

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، در 16 صفحه تهیه شده استآئین اسلام،از بعد
اجتماعى مهمى برخوردار است و با عنایت به بركات آثار وحدت و تجمع و یكپارچگى،در ...

جزوه مفهومی و ترکیبی فصل ژنتیک جمعیت(فصل پنجم) زیست شناسی سال چهارم

مقاله ویلا ساوا - لوکوربوزیه

همسرداری - بررسی اصول اخلاق خانوادگی و همسرداری نزد پیامبر2

آموزش نرم افزار Matlab سریع و ساده به همراه فرمت دستورات

طرح توجیهی راه اندازی شركت توليد آب معدني و خدمات رساني آن 56 ص

دانلود رام تبلت چینی Wintouch Q73

اپیکیشن حرفه ای حسابداری

تعاليم اسلامي راهگشايي براي مصرف بهينهپاورپوینت صورتهاي مالي تلفيقي روش اتحاد منافع - 40 اسلاید