دانلود رایگان


پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. doc
نوع فایل: word
قابل ویرایش 100 صفحه

چکیده:
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.
مقدمه:
جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.
دلیل عمده آن اینست که. در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.
جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.
لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.
لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.
هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.
قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده 100 قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.
با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.
اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت کم توجهی و بی مهری متولی آن ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است. بنابراین علت انتخاب موضوع (بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد) که یکی از مسائل مهم و پیچیده، حقوق ثبت است و اهمیت فوق العاده ای در روابط عمومی مردم دارد و با توجه به مقتضیات کار بنده که انجام وظیفه در ثبت اسناد و املاک است، یکی از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.
سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شوند عبارتند از.
1 ) اساسی ترین چالش نظام عدالت کیفری در قبال جعل اسناد رسمی چیست؟
2 ) راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران در قالب فزاینده ی در ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی چیست؟
فرضیاتی که در پاسخ این سوالات مطرح می گردد به قرار ذیل است.
- به نظر می رسد عدم پیش بینی ساز و کارهای نظامند و قاطع جزایی در خصوص پیشگیری جعل در اسناد رسمی و نیز فقد ضمانت اجراهای موثر کیفری در قبال جرائم ارتکابی از اساسی ترین چالش های نظام عدالت کیفری ایران باشد.
- به نظر می رسد اصلاح و تغییر قوانین و آئین نامه های موجود مسئولیت پذیری کلیه کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول. کلیات مباني و تحول تاريخي جعل
فصل اول
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل
گفتار اول. معناي لغوي و اصطلاحي بزه جعل
الف) معناي لغوي بزه جعل
ب) معناي اصطلاحي بزه جعل
گفتار دوم. سابقه تاریخی جعل
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ايران
1- دوران قديم
2- دوران قبل انقلاب
3- دوران بعد از انقلاب
گفتار سوم. تعریف جعل از ديدگاه قانون و حقوقدانان
فصل دوم. انواع جعل و وجوه افتراق آنها
گفتار اول. جعل مادی
مصاديق جعل مادي
1- خراشيدن و تراشيدن ، محو يا سياه كردن
2- قلم بردن ، الحاق و اضافه كردن عبارتي در سند
3- الصاق متقلبانه سندي به سند ديگر
4- مقدم يا مؤخر نمودن تاريخ سند
5- ساختن نوشته يا سند
6- ساختن مهر و امضاء
گفتار دوم. جعل معنوی
مصاديق جعل معنوي.
1- تخريب موضوع و مفهوم سند
2- امر باطني را صحيح جلوه دادن و يا امر صحيحي را باطل جلوه دادن
3- چيزي را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن
4- تغيير اسامي اشخاص توسط مامورين دولتي و دفاتر اسناد رسمي
5- تقديم يا تاخير سند يا ثبت سند نسبت با تاريخ حقيقي
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی
فصل سوم. تعریف سند و انواع آن
گفتار اول. مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران
گفتار دوم. انواع سند
الف) سند رسمي
سند رسمي از نظر قانون ثبت
آثار سند رسمي در قانون ثبت
  1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمي
  2. حدود و اعتبار اسناد رسمي
  3. قدرت اجرائي اسناد رسمي
ب) تعريف سند عادي و اقسام آن
1- اسناد عادي كه افراد امضاء يا مهر نموده اند.
2- دفاتر تجاري.
الف. دفتر تجاري رسمي
ب. دفتر تجاري عادي
3- اسناد بازرگاني
4- نوشته هاي خصوصي افراد
بخش دوم. جعل در حقوق موضوعه
فصل اول. تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد
گفتار اول. عنصر قانونی
گفتار دوم. عنصر مادی. صورت هاي مختلف پيش بيني شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد
الف) مرتكب جرم
ب) انواع عمل فيزيكي در ماده يكصد كه مي تواند جرم جعل در سند
رسمي را تحقق سازد.
1- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
2- سندي را بدون حضور اشخاص كه مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمايند.
3- سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
4- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.
5- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر
را بكشد يا بوسيله متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد.
6- اسناد انتقالي را با علم و عدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
7- سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاد ثبت كند.
ج) نتيجه عمل محرمانه يا ركن نتيجه (عنصر ضرر)
مفهوم ضرر
اقسام ضرر
ضرر مادي
ضرر معنوي
ضرر اجتماعي
گفتار سوم. عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه)
گفتار چهارم. مجازات مرتكبين اعمال ماده يكصد قانون ثبت
1- مجازات اصلي جعل اسناد رسمي
2- مجازات تبعي جعل اسناد رسمي
3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمي
4- غير قابل گذشت بودن و غير قابل تعليق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمي
فصل دوم. جعل ارتكابي توسط شاغلين ثبت اسناد
گفتار اول. عنصر قانونی
گفتار دوم. عنصر مادی.
1- عمل مرتكب
2- موضوع جرم
3- ركن نتيجه
گفتار سوم. عنصر معنوی یا اخلاقی
گفتار چهارم. مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع
فصل سوم.
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی
گفتار اول. الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی
گفتار دوم. پذيرش سند عادي به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت
گفتار سوم. تنظيم سند عادي انتقال به حكم قانون بدون ضرورت حضور مالك
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:
- ابرام ، احمد ؛ ماهيت حقوقي قولنامه ، چاپ چهارم ، تهران ، فردوسي ، 1374.
2- امامي ، دكتر سيد حسين ؛ حقوق مدني ، چاپ چهارم ، جلد ششم ، تهران ، كتاب فروشي اسلاميه ، 1373.
3- بازگير ، يداله ؛ سرقت ، جعل ، خيانت در امانت در آراء ديوان عالي كشور ، چاپ اول ، نشر حقوقدانان ، 1376.
4- پيماني ، دكتر ضياء الدين ؛ جرائم عليه امنيت و آسايش ، چاپ سوم ، تهران ، نشر ميزان ، 1377.
5- جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ حقوق ثبت ، چاپ چهارم ، جلد چهارم ، جلد اول ، تهران ، گنج دانش ، 1382.
6- جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ فرهنگ عناصر شناسي حقوق مدني – حقوق جزا ، چاپ اول ، گنج دانش ، 1382.
7- جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ ترمينولوژي حقوق ، چاپ دهم ، تهران ، گنج دانش ، 1381.
8- جعفري لنگرودي ، دكتر محمدجعفر ؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، چاپ دوم ، جلد سوم ، گنج دانش ، 1381.
9- علي اكبر ، دهخدا ؛ لغت نامه ، بي تا ، جلد 16 و 28 ، تهران ، چاپ سيروس ، 1338.
10- سليمانپور ، دكتر محمد ؛ جعل اسناد در حقوق ايران از نظر حقوق تطبيقي ، بي تا ، تهران ، گنج دانش ، 1341.
11- شاملو احمدي ، محمدحسين ؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزائي ، چاپ اول ، اصفهان ، نشر داديار ، 1380.
12- شهري ، غلامرضا ؛ حقوق ثبت اسناد و املاك ، چاپ يازدهم ، تهران ، انتشارات جهاد دانشگاهي علامه طباطبائي ، 1382.
13- گلدوزيان ، دكتر ايرج ؛ ادله اثبات دعوا ، چاپ دوم ، تهران ، نشر ميزان ، 1384.
14- گلدوزيان ، دكتر ايرج ؛ حقوق جزاي اختصاصي ، چاپ يازدهم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1384.
15- گلدوزيان ، دكتر ايرج ؛ حقوق جزاي عمومي ايران ، چاپ نهم ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1385.
16- مير محمد صادقي ، دكتر حسين ؛ جرائم عليه اموال ، مالكيت ، چاپ هشتم ، تهران ، نشر ميزان ، 1380.
17- مير محمد صادقي ، دكتر حسين ؛ جرائم عليه امنيت و آسايش ، چاپ اول ، تهران ، نشر ميزان ، 1380.
18- يوسفي ، مرتضي ؛ فرهنگ اصطلاحات حقوقي در املاك ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات خليليان ، 1383.
19- مجموعه نشست هاي قضائي (3) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ دوم ، قم ، ناشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه ، 1382.
20- مجموعه نشست هاي قضائي (2) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، 1383.
21- مجموعه نشست هاي قضائي (5) مسائل قانون مجازات اسلامي ، چاپ اول ، قم ، نشر قضاء ، 1383.
22- مجموعه مقالات نخستين همايش – كاربري به سوي ثبت نوين – چاپ اول ، تهران ، نقش گستران بهار ، 1385.
23- ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 51 ، تهران ، چاپ مهنا ، 1383.
24- ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 75 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1386.
25- ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 77 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1386.
26- ماهنامه حقوقي كانون سردفتران و دفترياران ، دوره دوم ، شماره 79 ، تهران ، چاپ صفيه ، 1387.
27- مجموعه قوانين و مقررات ثبتي ، تقي آريا فر ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات خورشيد ، 1381.
28- مجموعه كامل قوانين و مقررات جزائي ، غلامرضا حجتي اشرفي ، چاپ بيست و دوم ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1378.
29- قانون مدني ، فرج اله قرباني ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات دانشور ، 1372.


پایان


نامه


پروژه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


حقوق


کلاسی


ارائه


رشته


پروژه


بررسی


تحلیلی


جرم


جعل


در


قوانین


ثبتیdoc


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1

1386-87 محمد علی اردبیلی بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
اسلامی، زهرا ... 1352 جاوید صلاحی بررسی تحلیلی موانع مجازات برادر، ناصر 126 ...
1377 رضا نوربها جعل اسناد در حقوق کیفری ایران بشارتی فر، صمد 532 ... 1375
منوچهر خزانی جرائم ثبتی" اسناد و املاک" در حقوق کیفری ایران حاجیانی(گل بنیی)
علی 529.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392 و قوانین خاص ... یا
ورشکستگی می‌گردد، دراین پژوهش وضعیت حقوقی این قراردادها مورد تحلیل قرار خواهیم
داد . لذا هدف در این پروژه بررسی اثر فوت و حجر و انحلال و ورشکستگی مشتری بانک
در ... که بطور اعتباری و با جعل ((شخصیت حقوقی)) برای آنها واجد این صلاحیت هستند
.

ردیاب فایل – Radyab.info » بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي

21 ژانويه 2017 ... بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي ... فرمت فایل اصلی: doc ... نتیجه
ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و ... پایان نامه
بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با ...

بررسي جرم جعل - abtalebi.rozblog.co

بررسی جرم جعل - payanname2020.rozblog.com. بررسی جرم جعل ... بررسي
تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. خريد و دانلود تحقيق بررسي احكام فقهي و حقوقي ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی ... لیست پایان نامه ها ..... ۱۴۷
بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی ایرج گلدوزیان ۱۰۳; ۱۴۸ بررسی و مقایسه
میزان ...

PDF: بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی | Metered

ﻣﺸﺨﺼﺎت »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ« را در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ: ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ « ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮدی:
rar q.

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی | اِی‌اِم‌پی!

26 سپتامبر 2015 ... بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی. فرمت فایل دانلودی: .rar. فرمت فایل اصلی
: doc. تعداد صفحات: 103. حجم فایل: 129 کیلوبایت. پایان نامه ...

مقاله نقد بررسی معاملات معارض / با فرمت Word و Pdf و متن - یک قاضی

29 ژوئن 2014 ... در بخش سوم شروع به جرم معامله معارض، بررسی سیر تاریخی مجازات در معاملات معارض،
تبیین ماده ۱۱۷ قانون ثبت و در آخر بیان .... دکتر محمود کاشانی بیان می کند « زمانی
که هر دو قولنامه عادی باشند در یک تحلیل حقوقی این دو قولنامه عادی را .... یا عادی، به
قصد انتقال مال به دیگری اقدام به جعل اسناد نماید و بدین ترتیب خود ...

فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1

1386-87 محمد علی اردبیلی بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
اسلامی، زهرا ... 1352 جاوید صلاحی بررسی تحلیلی موانع مجازات برادر، ناصر 126 ...
1377 رضا نوربها جعل اسناد در حقوق کیفری ایران بشارتی فر، صمد 532 ... 1375
منوچهر خزانی جرائم ثبتی" اسناد و املاک" در حقوق کیفری ایران حاجیانی(گل بنیی)
علی 529.

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه - سایت خبری تحلیلی ...

12 دسامبر 2015 ... ج)عوارض موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای ....
وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار .... به دولت
اجازه داده می‌شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و ... پزشکی اعلام
می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب شده و با مجرم مطابق قانون مبارزه ...

دسته‌بندی حقوق ثبت - عدالت

فایل صوتی نقد و تحلیل حقوقی و جرم شناختی فیلم «فروشنده» ... صوتی جزای
اختصاصی 2 دکتر عباس شیری دوره کارشناسی ارشد مبحث جعل و تزویر .... با فرمت
PDF ... بررسی ماده 642 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حمایت کیفری از حقوق زن (
ترک ..... 12 Angry Men ، فیلم 12 مرد خشمگین ، پایان نامه ، پژوهش ، کار تحقیقی
حقوقی ...

قانون مبارزه با "پولشویی" مصوب 1386 به همراه آئین نامه اجرایی آن

قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1386/11/02 مجلس شورای ...
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار،
اسناد ... مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یك‌چهارم عواید حاصل از جرم محكوم
می‌شوند كه باید .... تبصره در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت
احوال کشور و ...

کامل ترین فایل بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي - خانم لینک ...

کامل ترین فایل بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. خانم مهندس 15 ... فرمت
فایل اصلی: doc ... بعد کامل ترین فایل پروژه کارآفرینی بسته بندی چای تی بگ ...

پرسش‌های حقوقی و قضایی‌تان را به وکیل‌آنلاین بفرستید - تیک

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روند ثبت اسناد در دفتر املاك ... پایان نامه
بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی , شرایط ، مواد امتحانی و منابع آزمون
سردفتری ...

پروژه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی doc :: جستجو

سرانجام پس از پیگیری های بسیار و کش و قوس های فراوان سند ثبتي ساختمان
کتابخانه عمومی .. حسین (ع) واقع در شهرک بهرام شهرستان شوش صادر گردید. این
کتابخانه ...

مقالات حقوق - پورتال ( پرتال ) حقوق - پرشین بلاگ

دکتر سیدعلی کاظمی ادامه داد: تغییر قانون مجازات اسلامی، تاثیری در موضوع فوق
الاشعار نداشته و در حال ...... مراجع قضایی است، آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد
، بررسی حقوق متهم در ... در این بخش اصول کلی و قانونی را مورد تجزیه و تحلیل قرار
داده و حقوقی را ...... یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تعریف جرم جعل می‌گوید:
جعل

واكاوي جايگاه و نحوه جرم انگاري كلاهبرداري ثبتي در نظم كنوني

پس از تحلیل مواد مرتبط با این جرم و بررسی دیدگاه قانون گذار در جرم انگاری
کالهبرداری ثبتی، با ... واکاوی جایگاه و نحوه جرم انگاری کالهبرداری ثبتی در نظم
کنونی حقوق ایران ...... آیا منظور قانونگذار از وسایل متقلبانه ثبتی، اسناد و وس
ایل جعلی است؟ آیا .... پایان نامه کارشناس ی ارشد، حقوق جزا و»حمایت کیفری از
حقوق ثبتی7.

پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. doc – ایزایران

22 آوريل 2017 ... پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. doc. نوع فایل: word. قابل ویرایش
100 صفحه. چکیده: جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر ...

پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. doc – ایزایران

22 آوريل 2017 ... پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. doc. نوع فایل: word. قابل ویرایش
100 صفحه. چکیده: جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر ...

موضوعات مصوب پایان نامه تا تاریخ 4مهرماه1391 ماهیت تعزیر و مجازات ...

تحلیل فقهی،حقوقی جرم تکدی گری،ولگردی وکلاشی. بررسی اثرجهل به قانون
درجرایم مجازات ها ازنظر فقه وحقوق موضوعه. عوامل سقوط .... نقدوبررسی قوانین مربوط به
جرایم ثبتی درحقوق کیفری ایران ... بزه جعل و طرق ارتکاب آن درحقوق کیفری ایران.

بررسي جايگاه اسناد هويتي در نظام حقوقي ايران | ايستگاه تحقيق

دانلود کار تحقیقی حقوق در خصوص بررسی جایگاه اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران از
سایت ایستگاه ... ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی ۴۰

دانلود پایان نامه بررسي مهمترین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ...

13 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه بررسی مهمترین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت ... ۱-۷-۱
تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول : ۲-۷-۱ تعریف نظری ... ۱۸-۲ جعل در
حقوق موضوعه; ۱۹-۲ تحلیل ارکان ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد; ۲۳-۲ ...

PDF: تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی | سیگنیفیکنت!</title ...

اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺎﯾﻞ ... ﮔﺰارش ﮐﺎرورزی ﺷﻤﺎ در دﻓﺘﺮ
اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در 10 ﺻﻔﺤﻪ pdf ﻟﯿﻨﮏ. ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ... ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺮم ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺮم آﻧﯽ q. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ...

PDF: پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی | خانه مقاله ...

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ. دﺳﺘﻪ: ﺣﻘﻮق. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 127 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 103. ﻣﻦ ﻗﺼﺪ داﻧﻠﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را دارم ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ
q.

وبلاگ دکتر همایون مافی

Dr. Homayoun Mafi is an associate professor in the University of Judicial
Sciences and .... 10- پیش گیری از جرم و نقش دیوان بین المللی کیفری در حقوق
بین الملل، ماهنامه تدبیر، ... 14 - تحليلي بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا،
مجله پژوهش حقوق و ... 30- بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی
منعقده در محیط ...

ﺟﺮﻡ ﻳﺎﺑﯽ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ

11 مارس 2014 ... ﺟﺮﻡ ﻳﺎﺑﯽ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻤﻊ
ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ... ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ... ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ... ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺟﻌﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ: «ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﻳﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ..... 2)
Renesse,Rudolf LVan.optical document Security(London,2002).

ﺟﺮﻡ ﻳﺎﺑﯽ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ

11 مارس 2014 ... ﺟﺮﻡ ﻳﺎﺑﯽ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ، ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ... ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻤﻊ
ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ... ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ... ﺍﻣﻀﺎ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ... ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻲ ﺟﻌﻞ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ: «ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﻳﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ..... 2)
Renesse,Rudolf LVan.optical document Security(London,2002).

قانون مبارزه با "پولشویی" مصوب 1386 به همراه آئین نامه اجرایی آن

قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1386/11/02 مجلس شورای ...
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌كردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار،
اسناد ... مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یك‌چهارم عواید حاصل از جرم محكوم
می‌شوند كه باید .... تبصره در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت
احوال کشور و ...

فهرست

فصل هفت : قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمی
و ثبت نام ... وقـوع تخلـف و جـرم كـه بـه اجمـاع كليـه مكاتـب حقوقـی و جـرم شناسـی در
انجـام ... سـازمان در حـوزه امـاك و اسـناد داشـته و پروژه هـای ملـی متعـددی بـا همـكاری
كارشناسـان و ... زيـادی از اسـناد جعلـی ، مسـئولين سـازمان ثبـت تصميـم گرفتنـد بـا
بررسـی.

فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1

1386-87 محمد علی اردبیلی بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات
اسلامی، زهرا ... 1352 جاوید صلاحی بررسی تحلیلی موانع مجازات برادر، ناصر 126 ...
1377 رضا نوربها جعل اسناد در حقوق کیفری ایران بشارتی فر، صمد 532 ... 1375
منوچهر خزانی جرائم ثبتی" اسناد و املاک" در حقوق کیفری ایران حاجیانی(گل بنیی)
علی 529.

PDF[پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی] - 2017-04-19

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ. دﺳﺘﻪ: ﺣﻘﻮق. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc. ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 127 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ.
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 103. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ. ﭼﮑﯿﺪه : ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ
...

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی - سورن داک

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در
رشته حقوق کیفری و جرم شناسی چکیده : جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای ...

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی—23512 - دانلود مقاله 2016

21 مه 2014 ... توضیح مختصر: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی
عنوان ... سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه
: 103 حجم: ... عنوان کامل: بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی.

واكاوي جايگاه و نحوه جرم انگاري كلاهبرداري ثبتي در نظم كنوني

پس از تحلیل مواد مرتبط با این جرم و بررسی دیدگاه قانون گذار در جرم انگاری
کالهبرداری ثبتی، با ... واکاوی جایگاه و نحوه جرم انگاری کالهبرداری ثبتی در نظم
کنونی حقوق ایران ...... آیا منظور قانونگذار از وسایل متقلبانه ثبتی، اسناد و وس
ایل جعلی است؟ آیا .... پایان نامه کارشناس ی ارشد، حقوق جزا و»حمایت کیفری از
حقوق ثبتی7.

پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرم - بهار 96

9 مارس 2017 ... پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه … پایان نامه
... دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 167 کیلوبایت تعداد صفحات … ... پایان
نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی | داک کده – جایی .

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی - وبسایت دانلود فایل : مقاله ...

23 آوريل 2017 ... برچسب ها: بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی, پایان نامه بررسی ... ثبتی,
علوم انسانی,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ...

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

23 آوريل 2017 ... پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی. ... جرم جعل در قوانین ثبتی,
علوم انسانی,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ...

مقاله رشته حقوق با عنوان علل وانگیزه جعل سند رسمی – فروشگاه ایران ...

17 آوريل 2017 ... مثال جرایم مقید بدون دخالت انگیزه جرم موضوع ماده 206 قانون مجازات اسلامی در باب قتل
عمد ... Translate this pageجرائم جرم جعل جعل سند رسمی دانلود مقاله رشته حقوق با
عنوان علل ... [DOC]بررسي تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت
شرکتها ..... تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران …

پروپوزال (بررسي و تحليل بازداشت اموال منقول) - چگونه بيتکوين تا ...

پروپوزال (بررسی و تحلیل بازداشت اموال منقول) دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1
بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 32 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10. .... اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد
و … 27 . توقیف اموال » پایان نامه دات کام | Payaname.com 15 آوريل 2015 … ...
پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال
و …

عناوین پیشنهادی پایان نامه - حقوق خصوصی -حقوق - دکتر علیرضا حسنی

حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - عناوین پیشنهادی پایان نامه - قابل
استفاده دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و ... 2- پرداخت هزینه
ثبت نام ... 53ـ بررسی ترک فعل در جرم قتل از منظر فقه و قانون .... 172ـ تحلیل و
بررسی فقهی حقوقی قواعد حاکم بر ارش و شیوه محاسبه آن ..... آثار حقوقی جعل
اعتبارات اسنادی.

پايان نامه ارشد رشته حقوق درباره:جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرم - بهار 96

9 مارس 2017 ... پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه … پایان نامه
... دسته: حقوق فرمت فایل: doc حجم فایل: 167 کیلوبایت تعداد صفحات … ... پایان
نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی | داک کده – جایی .

بررسي تطبيقي قواعد و مقررات حاكم بر ثبت اسناد بصورت آني و سنتي

21 دسامبر 2015 ... بخش دوم و آخر این مقاله را می‌خوانیم. *** جایگاه ثبت سنتی بر طبق ماده(۱) قانون ثبت
مصوب ۱۳۰۲، ثبت همه اموال غیرمنقول ... بررسی تطبیقی قواعد و مقررات حاکم بر ثبت
اسناد بصورت آنی و سنتی .... مدیریت یکپارچه‌ی سامانه‌ی ثبت شرکت‌‌ها، پیشگیری
از جعل و تخلفات ...... آرشیو PDF · فرم اشتراک · نسخه قدیمی سایت ...

بنام خداوند جان و خرد

اشاره: مقاله اي كه در پيش رو داريم , با عنوان (تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده
حقوقي مطرح) است: قوانين, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاك از جمله مباحثي هستند كه
در حقوق ثبت مورد ... مبحث نخست: بررسي جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و
كيفري. ... 3-دعواي جعل سند رسمي با تباني سردفتر و نيز دعاوي جعل معنوي سند
رسمي,.

بررسي جايگاه اسناد هويتي در نظام حقوقي ايران | ايستگاه تحقيق

دانلود کار تحقیقی حقوق در خصوص بررسی جایگاه اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران از
سایت ایستگاه ... ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی ۴۰

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی—23512 - دانلود مقاله 2016

21 مه 2014 ... توضیح مختصر: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی
عنوان ... سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه
: 103 حجم: ... عنوان کامل: بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی.

PDF: علل وانگیزه جعل سند رسمی - موج‌مقاله!

ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 524 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺎب ﺟﻌﻞ اﺣﮑﺎم ﯾﺎ اﻣﻀﺎء ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ﯾﺎ رأﺳﺎی ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
... دﺳﺘﻪ: ﺣﻘﻮق ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 127 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 103 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ.
ﺟﺮم ﺟﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ ﭼﮑﯿﺪه: ﺟﻌﻞ اﺳﻨﺎد در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی.

سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی : پایان نامه کارشناسی ارشد ...

DOC. سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته
حقوق ... تیم دیجی لود پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” سیاست
کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی ... دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری
و جعل ثبتی است. ... ۲- بررسی قوانین و جمع‌آوری موارد مربوط به جرائم ثبتی و تحلیل
آنها.

حقوق ثبت - جزوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء

14 دسامبر 2016 ... حقوق ثبت - جزوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء - مطالب علمی ،آموزشی وکابردی
حقوق ثبت. ... ارائه مقاله و پیشنهاد در خصوص عناوین پایان نامه های تخصصی حقوق
ثبت و . ... 5نمونه از اسناد عادی که به حکم قانون لازم الاجراء هستند را نام ببرید؟ ...
وقوع جرم اقدام به طرح شكايت كيفري جعل عليه جاعل نمايد ، طرح شكايت توسط ...

دسته‌بندی حقوق ثبت - عدالت

فایل صوتی نقد و تحلیل حقوقی و جرم شناختی فیلم «فروشنده» ... صوتی جزای
اختصاصی 2 دکتر عباس شیری دوره کارشناسی ارشد مبحث جعل و تزویر .... با فرمت
PDF ... بررسی ماده 642 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حمایت کیفری از حقوق زن (
ترک ..... 12 Angry Men ، فیلم 12 مرد خشمگین ، پایان نامه ، پژوهش ، کار تحقیقی
حقوقی ...

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ

21 مه 2010 ... ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ راﺟﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﻮاع ﺟﺮاﯾﻢ و ﻣﺠﺎزات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﻴﻨﯽ و ﺗﺮﺑﻴﺘﯽ. ﮐﻪ درﺑﺎرﻩ ﻣﺠﺮم ...
ﺟﻌﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ رﺳﻤﯽ رﯾﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺎ رﯾﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراﯼ اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺷﻮراﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﯾﺎ رﯾﻴﺲ ﻣﺠ ..... ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ
ﻣﺠﺎزات اﻟﻐﺎء ﮔﺮدد، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮرا ﺑﺮاﯼ ﺛﺒﺖ در ﺳﺠﻞ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮا.

: قانون مبارزه با پولشویی ـ۱ ماده قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفا

های اطالعاتی هوشمند، شناسایی معامالت مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشویی ...
آوری و كسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه .... معامله، نقل و انتقال
وجوه و اموال گران قیمت ... كشف جعل، اظهار كذب و یا گزارش خالف واقع از سوی ارباب رجوع
ق .... تبصره در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و
تطبیق ...

پرتال جامع علوم انسانی - جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی

در این مقاله، با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به
... تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر ...
همین امر دلالت بر آن دارد که ثبت الکترونیکی در معرض خطا، اشتباه، سرقت هویت و
جعل رایانه‌ای قرار دارد. ... مفهوم و اصطلاحات ثبت الکترونیکی به ترتیب بررسی
می‌شوند:

apadana.p30gig.ir - پاورپوینت ریچارد راجرز (پروژه درس زندگی نامه ...

... پروژه بررسی تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان. doc پروژه بررسی
رابطه دین داری با طلاق بین زنان. doc پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين
ثبتي.

متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه - سایت خبری تحلیلی ...

12 دسامبر 2015 ... ج)عوارض موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای ....
وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار .... به دولت
اجازه داده می‌شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل‌های انرژی و ... پزشکی اعلام
می‌کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب شده و با مجرم مطابق قانون مبارزه ...

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی—23512 - دانلود مقاله 2016

21 مه 2014 ... توضیح مختصر: پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی
عنوان ... سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه
: 103 حجم: ... عنوان کامل: بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی.

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

23 آوريل 2017 ... پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی. ... جرم جعل در قوانین ثبتی,
علوم انسانی,دانلود فایل , دانلود , مقاله , پروژه , کتاب , pdf ,doc ...

مجازات های جرائم اسناد | دنیای دانشجویی!

3 دسامبر 2016 ... کلاهبرداری ثبتی; مطالعات ثبتی; مجازات های جرائم اسناد; جعل سند ... راه پیشگیری
از سرقت و جعل اتومبیل ها و اسناد آن: 30 ... در مورد اثبات جرائم منافی عفت در قانون
مجازات اسلامی، در قالب doc و در 31 ... دسته بندی: علوم انسانی» حقوق دانلود پایان نامه
با موضوع تأثیر مجازات ... بررسی اصل قانونی بودن مجازات و جرائم…

وکالت آن لاین - نظریات مشورتی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392-شماره ...

25 آگوست 2014 ... سوال: با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر غیر .... و
536و 537 و538 و540 و539 در جعل و تزویر که طبق ماده 542 شروع به جرم آنها جرم ..... از
صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم ..... نیز
) باید بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده در حکم ...

PDF: بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی | Metered

ﻣﺸﺨﺼﺎت »ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺮم ﺟﻌﻞ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺛﺒﺘﯽ« را در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ: ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ « ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮدی:
rar q.

فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم، شماره 9 - Magiran

دستور العمل ارائه مقاله به فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم ص 4. پيشگيري چند
نهادي از جرايم شهري دكتر مصطفي السان ص 7 چکيده مشاهده متن [PDF 620KB] ... جرايم
ثبتي: علل و راهكارهاي پيشگيرانه (در پرتو تدابير دستگاه قضايي) .... لازم از مراجع
مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران
است.

ارائه – یاهو مارکت - یاهو مارکت – فروش و دانلود تحقیق،کارآموزی،پروژه ...

پروژه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. doc ... نوع فایل: word قابل
ویرایش 100 صفحه چکیده: جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل
نابسامانی ...

تحقیق بررسی اثر متقابل توزیع درآمد و رشد در اقتصاد ایران

... بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي · تاثير اسباب بازي در بهبود كودكان
پيش ... تحقیق بررسی اثر متقابل توزیع درآمد و رشد در اقتصاد ایران ... از آنجا که
توزیع ناعادلانه درآمد و کاهش رشد اقتصادی سبب ایجاد فقر و شکاف طبقاتی میشود، در
این مقاله، به شرح عوامل ایجاد کننده توزیع ناعادلانه درآمد وکاهش ... فرمت فایل دانلودی:.
doc.

دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه فقهي – حقوقي وضعيت و آثار بيع ... - گلبرگ

10 مارس 2017 ... عنوان پایان نامه : مطالعه فقهی – حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه با نگاهی به
رویه قضایی. .... دسته: فقه، حقوق، الهیات فرمت فایل: doc حجم فایل: 123 کیلوبایت
… .... دانلود پایان نامه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي

بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی | اِی‌اِم‌پی!

26 سپتامبر 2015 ... بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی. فرمت فایل دانلودی: .rar. فرمت فایل اصلی
: doc. تعداد صفحات: 103. حجم فایل: 129 کیلوبایت. پایان نامه ...

دانلود آنلاين پژوهش هاي داننشگاهي مقاله و تحقيق و پروژه

فرمت فايل, doc. حجم فايل, 220 كيلو .... دانلود مقاله انتقال عين مستأجر در حقوق ايران
(در اجاره ابنيه) ...... پايان نامه بررسي تحليلي جرم جعل در قوانين ثبتي. پايان نامه ...

خلاصه کتاب نظریه های انقلاب

سورس بازی هیجان انگیزپرتغال جمع کن

پاورپوینت ماشینکاری نوری – شیمیایی

پالس متر

درباره قيصر امين پور

Ultra low-power low-noise amplifier designs for 2.4 GHz ISM band applications

دانلود مقاله کامل درباره چاقی

کد کامل برنامه های آردينو DUE برای obsticle ovoidance, ادومتری , go to goal , حرکت رو مسير مثلث و کمان ربات متحرک پروژه درس مکاترونيک 2 با استفاده از سنسور های التراسونيک

فایل صوتی Subliminals برای پیدا کردن عشق وشریک زندگی

دانلود پاورپوینت اینشتین