دانلود فایل


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه
نوع فایل: WORD


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در دورﻩ ﺷﻴﺮدهﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮ - مجله علمی دانشگاه ...

ﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ. ﺩﺭ ﺩوﺭﻩ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ. 3(. 6 ﺗﺎ. ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ. ) ﻣﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ . ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. FSFI. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﯿـﮏ و ﺑـﺎﺭوﺭی ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ..... ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 203. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﯿﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ. ﺑ. ﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ. ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ. 86/4. ±. 91/24. ﺳﺎﻝ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ. ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ. 75/5.

جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر ش ی علل گرا ي بررس

4 آگوست 2009 ... علل گرا. ی. ش. جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر. محمد صالحی. ،1. محمد حاجی
زاد. 2. (1. گروه علوم تربیتی،. واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی،. ساری،ایران. (2. گروه
علوم تربیتی، ... پرسشنامه محقق ساخته وبسته پاسخ م. ی. باشد وبا روشها. ی ...
اجتماعی مانند:طالق،انحرافات جنسی واخالقی،نزاع های. خانوادگی وجرائمی چون ...

روز نوشته های یک جوان - مقاله. عوامل انحرافات جنسی و روحی جوانان ...

خانواده هایی که بافرزندانشان ارتباط صمیمی ندارند وبا شیوهای قدیمی با فرزندانشان
برخورد می کنند، بستری مناسب برای انحراف فرزندانشان آماده می کنند. بسیاری از
نوجوانان به دلیل کمبود توجه به روابط خیابانی کشیده می شوند، راهی که خود، که از آخر
وعاقبت آن بی خبرند. برسی دقیق عوامل مهم انحرافات جنسی:(علل انحرافات جنسی در ...

پرتال جامع علوم انسانی - شناسایی عوا مل مؤثر بر انحرافات جنسی زنان ...

انحرافات جنسی. طرح مسئله انسان در طول تاریخ همواره از انواع انحرافات و آسیبهای
اجتماعی رنج برده و همواره درجستجوی علل وعوارض آن و رهایی از این مسایل بوده است. ....
اما از آنجا که پرسشنامه استانداردی در این زمینه وجود نداشت از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد، این پرسشنامه شامل 46 سؤال بسته پاسخ از نوع مقیاس درجه بندی لیکرت
و یک ...

تاثیر شغل مردان بر رفتار جنسی آنها - تنظیم خانواده

بنا بر تحقیق گسترده گروه گلوبال استراتژی مردانی که در مشاغل ویژه ای مشغول
بکارند زندگی جنسی آنها متاثر از کار آنها شده و با سایر مردانی که صاحب حرفه های
کاری دیگر هستند متقاوت عمل میکنند. این تحقیق که بر روی 400 زن متاهل مورد آزمایش
قرار گرفته است از طریق پرسشنامه از آزمودنی ها خواسته شده تا علاوه بر تعیین شغل
همسر ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | مرکز دانش

3 نوامبر 2017 ... تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان،
مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها: خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی
نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی
) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word.

آنلاین فرم | پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

دانش آموز عزیز با سلام پرسشنامه ای که در دست شماست، برای بررسی نگرش شما در
مورد برخی از آ سیبهای اجتماعی مثل (سرقت پرخاشگری _ مواد مخدر _ مسائل جنسی _
خودکشی و فرار از خانه )است. لطفا هر سوال را با دقت بخوانید و موافقت و مخالفت خود را
با علامت زدن مشخص کنید. از همکاری شما تشکر و قدردانی میکنم. گزینه مورد نظر را
انتخاب ...

عوامل موثر در انحرافات جنسي زنان (1) - راسخون

هدف کلي اين پژوهش شناسايي عوامل مؤثر در انحرافات جنسي زنان از ديدگاه مردان و زنان
مي باشد. پژوهش کابردي است و در آن از روش توصيفي - پيمايشي استفاده شده است.
همچنين به منظور گرد آوري داده ها از پرسش نامه ي محقق ساخته استفاده گرديده است.
گفتني است ضريب پايايي پرسش نامه 35/94% برآورد شد. نمونه آماري مشتمل بر 132
نفر از ...

براساس طرحواره های ناسازگار اولیه - فصلنامه خانواده پژوهی

در این تحقیق، براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز، از سه پرسشنامه سبک های دلبستگی،
طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های عملکرد جنسی استفاده شد. 1. ... در این پژوهش
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و جهت سوالات
تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد.
جدول 1 ...

برزخ نوجوانی و طوفان جنسی

در این راستا، نوشتار حاضر سعی خواهد نمود، ضمن رعایت چکیده گویی و با تاکید بر
حیات جنسی در دوران بلوغ، نکاتی را یادآوری نماید . بدیهی است ... به عنوان مثال، برخی
از انواع انحرافات جنسی سبب جامعه گریزی، انزوا یا شونت خواهد شد که در بحثهای آتی
به آن خواهیم پرداخت . .... از این رو، به مهم ترین علل اشاره کوتاهی خواهیم داشت: الف .

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در دورﻩ ﺷﻴﺮدهﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮ - مجله علمی دانشگاه ...

ﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ. ﺩﺭ ﺩوﺭﻩ ﺷﯿﺮﺩﻫﯽ. 3(. 6 ﺗﺎ. ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ. ) ﻣﻮﺭﺩ. ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ . ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ. ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ. FSFI. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﯿـﮏ و ﺑـﺎﺭوﺭی ﺩﺭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ. ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ..... ﺩﺭ
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 203. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﯿﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺟﻨﺴﯽ. ﺑ. ﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭی ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ. ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ. 86/4. ±. 91/24. ﺳﺎﻝ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ. ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ. 75/5.

بررسي عوامل فردي موثر بر گرايش به بزهکاري زنان

زنان در خانواده و جامعه نقشي مهم و اساسي دارند و لذا اگر اين طبقه از جامعه دچار تزلزل و
انحراف شوند، کل جامعه تهديد و ملتهب خواهد شد. ... خوردن مادر يا خواهر به دست پدر يا
برادر، احساس تبعيض بين فرزندان، تجاوز جنسي، اخراج از مدرسه) و شکست در زندگي
(احساس ناخشنودي در ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد همسر، زنداني شدن همسر، اعتياد همسر، کتک
خوردن ...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین ... - دانشگاه الزهرا

فرازناشویی. زوجین. مراجعه. کننده. به. مراکز. مشاوره. مناطق. ) شرق. ،غرب،. مرکز. ، شمال،
جنوب،. (. شهر. تهران. است. روش: بدین منظور تعداد). 311. مرد و. 331. زن ( متأهل که به
دلیل داشتن روابط. فرازناشویی. به یکی از مراکز مشاوره فوق. ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧدٰاﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾ. دﻧد
. پژوهش. به. شیوه. ی. پیمایش. و. با. استفاده. از. پرسشنامه. محقق. ساخته. انجام. شده.
است.

آنلاین فرم | پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

دانش آموز عزیز با سلام پرسشنامه ای که در دست شماست، برای بررسی نگرش شما در
مورد برخی از آ سیبهای اجتماعی مثل (سرقت پرخاشگری _ مواد مخدر _ مسائل جنسی _
خودکشی و فرار از خانه )است. لطفا هر سوال را با دقت بخوانید و موافقت و مخالفت خود را
با علامت زدن مشخص کنید. از همکاری شما تشکر و قدردانی میکنم. گزینه مورد نظر را
انتخاب ...

آنلاین فرم | پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

دانش آموز عزیز با سلام پرسشنامه ای که در دست شماست، برای بررسی نگرش شما در
مورد برخی از آ سیبهای اجتماعی مثل (سرقت پرخاشگری _ مواد مخدر _ مسائل جنسی _
خودکشی و فرار از خانه )است. لطفا هر سوال را با دقت بخوانید و موافقت و مخالفت خود را
با علامت زدن مشخص کنید. از همکاری شما تشکر و قدردانی میکنم. گزینه مورد نظر را
انتخاب ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | صاپا ایران

2 نوامبر 2017 ... تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان،
مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها: خانواده - دوستان - مدرسه - رسانه معرفی آزمون: دارد.

دانلود پرسشنامه جامعه شناسی - مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. شیوه نمره گذاری. این پرسشنامه دارای 20 سوال
بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و
رسانه) می باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات
مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي ...

12 مارس 2017 ... پرسشــنامه خشــونت های خانگــی علیــه زنــان، پرسشــنامه رگه هــای شــخصیتی و
پرسشــنامه ســابقه کــودك آزاري جمــع. آوری گردیـدو .... آزار جنسـي. شـامل هـر نـوع
فعالیـت جنسـي بـا کـودك پیـش از سـني. کـه بتوانـد رضایـت قانونـي داشـته باشـد و
غفلت بـه معناي. بـرآورده نکـردن نیازهـاي اساسـي کـودك از جمله خـوراك،. پوشــاك، ...

وضعيت نگرش سیاسی- اجتماعی و سازگاري اجتماعي فرزندان جانبازان

پرسشنامه وضعیت جنسي گلومبوک. -. روست مورد آزمون قرار گرفتند. در تهیه پروتکل
درماني از اصول. درمان شناخت. ي رفتاري کاپالن ). 1974. ( و برنامه بازتواني عضالت
کف لگن گلیزر ). 1995. ( استفاده شد. چهارچوب جلسات درماني به طور مختصر به شرح
زیر است: جلسه اول: برقراري رابطه درماني، بررسي سابقه بیماري مراجع و علل احتمالي
...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | مرکز دانش

3 نوامبر 2017 ... تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان،
مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها: خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی
نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی
) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word.

انحرافات جنسی چیست ؟ (نابهنجاری های جنسی یا پارافیلیاها در DSM5 ...

انواع انحرافات جنسی از این قرار هستند: بچه بازی، عورت نمایی، تماشاگری جنسی،
مالش دوستی، آزارگری و آزارخواهی جنسی، یادگار خواهی با و بدون مبدل پوشی و انواع
دیگر .... ۴– یکی از علل انحرافات جنسی : جهالت و عدم دانش صحیح در رابطه با مسائل
جنسی است، تعداد زیادی از منحرفین جنسی از کسانی بودند که فهم روشن و درستی
ازمسائل ...

روایی و پایایی دو پرسشنامه - فصلنامه مددکاری اجتماعی

تهران که دارای فرزند سیزده تا شانزده ساله بودند به صورت نمونهگیری در دسترس. وارد
پژوهش شدند. دو پرسشنامه ”سنجش میزان احساس راحتی والدین در گفتگو. در مورد
موضوعات جنسی“ و ”سنجش میزان عالقه مندی والدین به گفتگو در مورد. موضوعات جنسی
در این پژوهش مورد سنجش روایی و پایایی قرار گرفت که روایی. صوری و محتوایی این
دو ...

سن بیداری جنسی در کودکان - مرکز طب پیشگیری و ارتقا سلامت رهایش

پسرها به طور معمول در پانزده سالگی به بلوغ جنسی می رسند و مادر باید مراقبت
بیشتری بکند زیرا فرزند در اوج غرایز است. اگر شما در دوره ای ... یکی از علل بلوغ
زودرس بچه ها همین مسئله است. اگر شما ... رعایت پوشش مناسب در خانواده کمک شایانی به
رشد طبیعی جنسی کودکان و پیشگیری از انحرافات اخلاقی در نوجوانی و جوانی خواهد
داشت.

اختلالات جنسی و انحرافات جنسی و هیپنوتیزم درمانی - مرکز مشاوره باران

24 جولای 2017 ... بطور کلی علت همه اختلالات و انحرافات جنسی در صورتی که مشکل جسمانی و پزشکی
خاصی وجود نداشته باشد بر میگردد به عوامل روانی و تجربیات تلخ و یا شیرین .....
علل این انحراف یا بیماری جنسی بر می گردد به تجربیات گذشته فرد، مثلا” اولین
تجربه خوشایند حتی بدون لذت جنسی حتی با محارم و نزدیکان خود.

جام جم سرا - تنوع طلبی جنسی در زنان و مردان

6 ژانويه 2014 ... تعداد مردانی که با وجود داشتن همسر اول تن به ازدواج دوم می‌دهند یا با دختران و زنان مجرد و
متاهل وارد رابطه می‌شوند کم نیستند و اغلب آن‌ها نداشتن رابطه جنسی لذت بخش .... این
روان‌شناس تاکید می‌کند یکی از علل کمبود محبت در زن می‌تواند به دلیل اختلالات
جنسی همسرش باشد که به مرور زمان برای برخی مردان به وجود می‌آید و سبب ...

تحقیق بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان ...

داده های این تحقیق از طریق پژوهش پیمایشی به وسیله پرسش نامه در ترم اول سال ۱۳۸۶
جمع آوری گردیده است. واحد تحلیل ... انحرافات جنسی ۵۱ عوامل موثر و مرتبط با کج روی
اجتماعی ۵۲ رابطه جنسیت با انحراف ۵۲ تبیین جرم در گروه های سنی مختلف ۵۳ رابطه
سواد با انحراف ۵۴ آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا ۵۵ نقش معلم در ...

تحقیق بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان ...

داده های این تحقیق از طریق پژوهش پیمایشی به وسیله پرسش نامه در ترم اول سال ۱۳۸۶
جمع آوری گردیده است. واحد تحلیل ... انحرافات جنسی ۵۱ عوامل موثر و مرتبط با کج روی
اجتماعی ۵۲ رابطه جنسیت با انحراف ۵۲ تبیین جرم در گروه های سنی مختلف ۵۳ رابطه
سواد با انحراف ۵۴ آموزشگاه و مدرسه به عنوان نهادی آسیب زا و آسیب زدا ۵۵ نقش معلم در ...

بلوغ زودرس - شتاپ

یک دکترای روان‌شناسی کودک و نوجوان گفت: رعایت پوشش مناسب در خانواده کمک
شایانی به رشد طبیعی جنسی کودکان و پیشگیری از انحرافات اخلاقی در نوجوانی و ...
کرد: اگر شما در دوره‌ای پوشش و آرایش را جلوی فرزندان پسر رعایت نکنید، ممکن است
که بلوغ جنسی آن‌ها را جلو‌تر بیندازید زیرا یکی از علل بلوغ زودرس بچه‌ها همین مسئله
است.

میگنا - آسيب شناسي تكنولوژي روز در نوجوانان و جوانان

هیولای کلوچه جرائم جنسی • هرزه نگاری سایبر: انتشار متون/ تصاویر/ فیلمها و نقاشی
های مستهجن • دلالی فحشا • دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه نگاری سایبر .... علت
گرایشات جنسی ولذت طلبی چنانچه در دام افراد سودجو یا افراد بی هویتی که به منظور و
هدف انحرافات اخلاقی در چت رومها یا در سایتهای مختلف فعالیت میکنند ، قرار بگیرند
...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - مادسیج

1 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. (شامل پرسشنامه استاندارد،
امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و
هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می
باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل). نوع فایل: (word). پایایی ...

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر ...

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر
تهران. سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و
شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع
تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100
نفر از ...

دریافت رایگان پرسشنامه و آزمون [بایگانی] - انجمن روان بنیان

... دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان · دانلود رایگان پرسشنامه
بازداری خرس سفید(wbsi)/ اختصاصی گروه روان بنیان-تنها آیتم ها · دانلود رایگان
پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین/تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مدرسه -
گزارش معلم (sas-tr)-تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی/تنها آیتم ها ·
دانلود رایگان ...

روز نوشته های یک جوان - مقاله. عوامل انحرافات جنسی و روحی جوانان ...

خانواده هایی که بافرزندانشان ارتباط صمیمی ندارند وبا شیوهای قدیمی با فرزندانشان
برخورد می کنند، بستری مناسب برای انحراف فرزندانشان آماده می کنند. بسیاری از
نوجوانان به دلیل کمبود توجه به روابط خیابانی کشیده می شوند، راهی که خود، که از آخر
وعاقبت آن بی خبرند. برسی دقیق عوامل مهم انحرافات جنسی:(علل انحرافات جنسی در ...

دریافت رایگان پرسشنامه و آزمون [بایگانی] - انجمن روان بنیان

... دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان · دانلود رایگان پرسشنامه
بازداری خرس سفید(wbsi)/ اختصاصی گروه روان بنیان-تنها آیتم ها · دانلود رایگان
پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین/تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مدرسه -
گزارش معلم (sas-tr)-تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی/تنها آیتم ها ·
دانلود رایگان ...

بررسی نیازهای آموزشی دختران 14-11 ساله درباره سلامت جنسی - مجله ...

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته، شامل 14 سوال دموگرافیک و 46 سوال در
چهار حیطه بلوغ، قاعدگی، روابط جنسی و تولیدمثل بود که بر اساس مقالات و منابع .....
تعداد فرزندان خانواده. 1-2. (2/31%)253. 3- 5. (1/54%)438. 6. (7/14%)119. رتبه تولد
. 1-2. (1/59%)479. 3- 5. (2/31%)253. 6. (6/9%)78. سن پدر (میانگین و انحراف معیار).

تربیت جنسی کودکان: راهنمای کامل والدین - یک‌فراکاو

13 نوامبر 2012 ... سی کودکان را نمی دانند، ثانیاً والدین نمی دانند حد و مرز پاسخ به سوالات جنسی کودکان
کجاست و تا چه اندازه باید فرزندشان را از موضوعات جنسی آگاه کنند و ثالثاً آیا دانستن
مسایل جنسی باعث آرامش فرزندشان خواهد شد یا اینکه موجب گمراهی و انحراف او. بدون
شک داشتن اطلاعات کافی و شناخت صحیح از رفتارهای طبیعی ...

نقش عزاداری محرم در خويشتن‌داری جنسی دانشجويان پسر دانشگاه های ...

6 ژانويه 2011 ... موسوي (1378) در تحقيق خود با عنوان «بررسي چگونگي و علل انحرافات اجتماعي و
زنان جوان (بين سنين 13 تا 28 ساله) در شهر مشهد» به اين نتيجه رسيد كه هر چه ميزان
پاي‌بندي فرد به شعائر مذهبي بيشتر باشد، احتمال انحراف وي كمتر است. ساماني و
لطيفيان (1380) در تحقيق خود با عنوان «بررسي تأثير اعتقاد به ارزش‌هاي ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | پرسش فایل

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. آبان ۱۳, ۱۳۹۶. تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی
منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها:
خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع:
دارد

فایل word پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - فایل ورد

10 آگوست 2017 ... برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word پرسشنامه علل انحراف جنسی
فرزندان دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده
پرینت یا چاپ است. فایل ورد پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان کاملا فرمت بندی و
تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده ...

دانلود پرسشنامه جامعه شناسی - مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. شیوه نمره گذاری. این پرسشنامه دارای 20 سوال
بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و
رسانه) می باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات
مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - مادسیج

1 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. (شامل پرسشنامه استاندارد،
امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و
هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می
باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل). نوع فایل: (word). پایایی ...

تاثیر شغل مردان بر رفتار جنسی آنها - تنظیم خانواده

بنا بر تحقیق گسترده گروه گلوبال استراتژی مردانی که در مشاغل ویژه ای مشغول
بکارند زندگی جنسی آنها متاثر از کار آنها شده و با سایر مردانی که صاحب حرفه های
کاری دیگر هستند متقاوت عمل میکنند. این تحقیق که بر روی 400 زن متاهل مورد آزمایش
قرار گرفته است از طریق پرسشنامه از آزمودنی ها خواسته شده تا علاوه بر تعیین شغل
همسر ...

ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼ - دوفصلنامه علمی ...

5 دسامبر 2013 ...ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ. ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن. 9. (. CSRI. ) اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ. ﻣﻘﯿﺎس. ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻢ.
(. ﺑﻢ،. ) 1974. اﺳﺖ . ﺑﻢ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎﻧﮕﯽ وﻣﺮداﻧﮕﯽ. ﺑﻪ .... اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ. دادﻧﺪ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﺳﻨﯽ ﭘﺴﺮان. ﭘﮋوﻫﺶ. 56/10. ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 62/0. و
داﻣﻨﻪ. ﺳﻨﯽ آﻧﺎن. 12. . 10. ﺳﺎل و. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﻦ. دﺧﺘﺮان.

دانلود پرسشنامه جامعه شناسی - مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. شیوه نمره گذاری. این پرسشنامه دارای 20 سوال
بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و
رسانه) می باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات
مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

میگنا - آسيب شناسي تكنولوژي روز در نوجوانان و جوانان

هیولای کلوچه جرائم جنسی • هرزه نگاری سایبر: انتشار متون/ تصاویر/ فیلمها و نقاشی
های مستهجن • دلالی فحشا • دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه نگاری سایبر .... علت
گرایشات جنسی ولذت طلبی چنانچه در دام افراد سودجو یا افراد بی هویتی که به منظور و
هدف انحرافات اخلاقی در چت رومها یا در سایتهای مختلف فعالیت میکنند ، قرار بگیرند
...

لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پرسش نامه بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحب مشاغل علمی تخصصی با
رشته تحصیلی خود آنها. پرسش نامه بررسی ... پرسش نامه بررسی علل و عوامل موثر در
آمدن یا سپردن سالمندان به آسایشگاه سالمندی پرسش نامه بررسی ... پرسش نامه بررسی
عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران اسیب دیده و در معرض آسیب پرسش نامه ...

میگنا - آسيب شناسي تكنولوژي روز در نوجوانان و جوانان

هیولای کلوچه جرائم جنسی • هرزه نگاری سایبر: انتشار متون/ تصاویر/ فیلمها و نقاشی
های مستهجن • دلالی فحشا • دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه نگاری سایبر .... علت
گرایشات جنسی ولذت طلبی چنانچه در دام افراد سودجو یا افراد بی هویتی که به منظور و
هدف انحرافات اخلاقی در چت رومها یا در سایتهای مختلف فعالیت میکنند ، قرار بگیرند
...

دریافت رایگان پرسشنامه و آزمون [بایگانی] - انجمن روان بنیان

... دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان · دانلود رایگان پرسشنامه
بازداری خرس سفید(wbsi)/ اختصاصی گروه روان بنیان-تنها آیتم ها · دانلود رایگان
پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین/تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مدرسه -
گزارش معلم (sas-tr)-تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی/تنها آیتم ها ·
دانلود رایگان ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | P30ARTICLE

18 ژانويه 2018 ... پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی فرزندان,علل
انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه استاندارد,دانلود
پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,تست علل انحراف
جنسی فرزند – دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان.

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر ...

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر
تهران. سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و
شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع
تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100
نفر از ...

دانلود پرسشنامه جامعه شناسی - مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. شیوه نمره گذاری. این پرسشنامه دارای 20 سوال
بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و
رسانه) می باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات
مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

بررسی تأثیر آموزش جنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و احساس ...

گروه آزمایش، تحت آموزش تربیت جنسی کودک قرار گرفتند و به گروه کنترل هیچ
گونه آموزشی داده نشد. برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از آزمون محقق ساخته دانش
جنسی والدین و پرسشنامه احساس کفایت در پرورش کودک اوهان و جانستون استفاده شد.
از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده
شد.

الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي ...

12 مارس 2017 ... پرسشــنامه خشــونت های خانگــی علیــه زنــان، پرسشــنامه رگه هــای شــخصیتی و
پرسشــنامه ســابقه کــودك آزاري جمــع. آوری گردیـدو .... آزار جنسـي. شـامل هـر نـوع
فعالیـت جنسـي بـا کـودك پیـش از سـني. کـه بتوانـد رضایـت قانونـي داشـته باشـد و
غفلت بـه معناي. بـرآورده نکـردن نیازهـاي اساسـي کـودك از جمله خـوراك،. پوشــاك، ...

بررسی نیازهای آموزشی دوران بلوغ در دانش آموزان پسر - مجله ایرانی آموزش ...

اي، ﺧﻮﺷﻪ. اي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ. اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮده. ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺑﺨﺶ. ﺑﻌﺪي آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ . ﺗﺠﺰﻳﻪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم. اﻓﺰار آﻣﺎري. SPSS. و آزﻣﻮن. ANOVA. و ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن. ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ. : ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دوران ﺑﻠﻮغ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ. در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ. –. ﺟﻨﺴﻲ در. /8.
59.

پلان های مختلف سوله 1200 متری

پیشینه تحقیق قلب و ورزش

بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران

دانلود پاورپوینت احکام نماز درس هفتم پیام های آسمان پایه نهم

دانلودمقاله بررسي کامل جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی فرمتdoc

دانلود کتاب تکامل موجودات زنده -دکتر اصغر نیشابوری-پیام نور

دانلود جزوه اصول مقاله نویسی