دانلود فایل


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان

دانلود فایل پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می باشد
تعداد سوالات: 20
تعداد صفحات: 2
شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه
نوع فایل: WORD


پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دریافت رایگان پرسشنامه و آزمون [بایگانی] - انجمن روان بنیان

... دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان · دانلود رایگان پرسشنامه
بازداری خرس سفید(wbsi)/ اختصاصی گروه روان بنیان-تنها آیتم ها · دانلود رایگان
پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین/تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مدرسه -
گزارش معلم (sas-tr)-تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی/تنها آیتم ها ·
دانلود رایگان ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | مرکز دانش

3 نوامبر 2017 ... تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان،
مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها: خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی
نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی
) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word.

دریافت رایگان پرسشنامه و آزمون [بایگانی] - انجمن روان بنیان

... دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان · دانلود رایگان پرسشنامه
بازداری خرس سفید(wbsi)/ اختصاصی گروه روان بنیان-تنها آیتم ها · دانلود رایگان
پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین/تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مدرسه -
گزارش معلم (sas-tr)-تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی/تنها آیتم ها ·
دانلود رایگان ...

بررسی نیازهای آموزشی دختران 14-11 ساله درباره سلامت جنسی - مجله ...

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته، شامل 14 سوال دموگرافیک و 46 سوال در
چهار حیطه بلوغ، قاعدگی، روابط جنسی و تولیدمثل بود که بر اساس مقالات و منابع .....
تعداد فرزندان خانواده. 1-2. (2/31%)253. 3- 5. (1/54%)438. 6. (7/14%)119. رتبه تولد
. 1-2. (1/59%)479. 3- 5. (2/31%)253. 6. (6/9%)78. سن پدر (میانگین و انحراف معیار).

دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان|ee9313

پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی فرزندان,علل
انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه استاندارد,دانلود
پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,تست علل انحراف
جنسی فرزند.

ناآگاهی مردان، مهم‌ترین دلیل خیانت زنان - خبرآنلاین

26 ژانويه 2009 ... پوستری که شما در کنگره ارائه کرده‌اید، حاوی پیشنهادهایی هم است؛ از جمله این که برای
جلوگیری از گسترش انحرافات و بی‌بندوباری‌های جنسی در جامعه، آموزش جنسی تقویت
شود. معمولا خلاف این گفته می‌شود؛ این که آموزش به بی‌بندوباری دامن می‌زند... فکر
می‌کنم نتایج به اندازه کافی گویاست. همه 100 نفر نمونه‌های ما، قبل از ...

ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در دا

1 نوامبر 2013 ... ﺳﺮد ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد اﺳـﺖ. (. ﺻـﺎدﻗﻲ،. 1385 ... ﻫﺎي
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد در زﻧﺎن وﺟﻮد دارد . ﻋﻼوه ﺑﺮ راﺑﻄﻪ. اي ﻛﻪ ﺑﻴﻦ. ﺗﻌﺎﻣﻞ واﻟﺪ. -. ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﺮاﻳﺶ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﻴـﺎد وﺟـﻮد دارد، رواﺑـﻂ ﺿـﻌﻴﻒ ﻓﺮزﻧـﺪ ﺑـﺎ واﻟـﺪﻳﻦ،. رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه. آﻣﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻫﻢ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ..... ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺎد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ.

دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان|na11679

پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی فرزندان,علل
انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه استاندارد,دانلود
پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,تست علل انحراف
جنسی فرزند.

عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و جوانان ی س ررب - اداره کل زندانهای هرمزگان

همانگونه که مالحظه شد از دیدگاههای مختلف علل بزهکاری جوانان مورد بررسی قرار گرفته
است که ..... صورت، اعمال و کارهای ناشایست والدین موجب می شود که غریزه جنسی
فرزندان آن ها پیش از بلوغ تحریک شده و موجب. انحراف آنان شود . اعتیاد پدر یا مادر به
مواد مخدّر و الکل تبعات زیان بار ..... جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده گردیده
است.

تربیت جنسی کودک | بهروان

17 ژانويه 2018 ... آموزش زود هنگام این مسائل به کودکان و نوجوانان ممکن است باعث به وجود آمدن اضطراب و
دلهره در فرزندان شود و همینطور آموزش دیرهنگام و یا غیر واقعی و یا ناکافی نمی‌تواند
مفید واقع شود و اگر والدین نتوانند پاسخگوی سئوالات و کنجکاوی‌های فرندان‌شان
باشند، نمی‌توانند از انحراف فکری، سرکوب و پنهان‌کاری‌های جنسی ...

۱۰ هزار «تن فروش» در تهران از متأهل تا کارمند/ارتباط جنسی برای عبور ...

11 ژوئن 2016 ... از آغاز فعالیت هایش در محله شهناز بندرعباس و چگونگی ارائه مشاوره به زنان آسیب
پذیر می گوید: مجوز طرح از سوی وزارت بهداشت با هدف اصلی کنترل اچ آی وی و
جلوگیری از گسترش آن از طریق رابطه جنسی بود چرا که سایر روش های انتقال بیماری
ایدز از جمله مادر به فرزند و سرنگ آلوده کنترل شده بود. وزارت بهداشت پروژه ای ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

20 فوریه 2014 ... Abstract. Background and purpose: Services of triangle centers in terms of
training are counseling, prevention, and treatment in the three areas of sexually
transmitted diseases, HIV / AIDS and drugs abuse. Healthcare providers of these
centers have little respect for women's reproductive health needs.

من در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و از اين بابت زجر مي كشم ...

4 ژانويه 2016 ... در واقع تجاوز جنسی نوعی انحراف جنسی است که شخص به این دلیل که نمی‌تواند از طرق
عادی و با ایجاد رابطه انسانی، مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف کند، با تمسک به
زور و جبر و خلاف میل طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض می‌کند. آنچه مشخص است
ریشه یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه ای است، امر ...

تربیت جنسی کودکان: راهنمای کامل والدین - یک‌فراکاو

13 نوامبر 2012 ... سی کودکان را نمی دانند، ثانیاً والدین نمی دانند حد و مرز پاسخ به سوالات جنسی کودکان
کجاست و تا چه اندازه باید فرزندشان را از موضوعات جنسی آگاه کنند و ثالثاً آیا دانستن
مسایل جنسی باعث آرامش فرزندشان خواهد شد یا اینکه موجب گمراهی و انحراف او. بدون
شک داشتن اطلاعات کافی و شناخت صحیح از رفتارهای طبیعی ...

دانلود پاورپوینت

... دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ( ناهاپیت و گوشال ، 1998) · دانلود
پرسشنامه استاندارد سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 ·
دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز · دانلود پرسشنامه
استاندارد اهمال کاری یا تعلل ورزی تاکمن · دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان
· دانلود ...

بچه - مسائل جنسی کودکان

اما اگر برخورد والدين با سركوب و ممنوعيت همراه شود، ممكن است اين كنجكاوي معمولي و
شناختي، جنبه جنسي پيدا كرده و نهايتاً زمينه هاي انحراف اخلاقي را در آنها به دنبال
داشته باشد. كودكان از آغاز تولد داراي نوعي كنجكاوي نسبت به مسائل محيط و از جمله
نسبت به بدن خود هستند، آگاهي و كنجكاوي شديد آنها نسبت به كاركردهاي بدنشان از
نوپايي آغاز ...

[DOC] 9

انواع آسیبهای اجتماعی و علل و عوامل پيدايش آسيب هاي اجتماعي و راه هاي پيشگيري از
آن. آسیب شناسی ..... عوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی سر منشأ بروز انواع
انحرافات جنسی هستند. .... کودکان خیابانی و دختران و زنانی که با بی خانمانی به
انحرافات جنسی نیز مبتلا هستند دو دسته دیگر را در بین افراد بی خانمان تشکیل می
دهند.

بهسا | آقای دکتر محمد آرش رمضانی

عنوان پایان نامه: مقایسه زوج درمانی هیجان مدار و درمان فراشناخت با درمان جنسی ماسترز
جانسون در درمان اختلال بی میلی جنسی در بیماران ایرانی. -دکترای .... ۱۹- رمضانی محمد
آرش، قائم مقامی آفاق، طلاکار مهرداد، سعادت سید حسن، زمانی الهام، شمس جمال، هادی سمیرا،
ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه چند وجهی خودپنداره جنسی در جمعیت ایران. مجله طب
...

بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر ...

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر
تهران. سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و
شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع
تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100
نفر از ...

آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنان - سایت فوق ...

25 جولای 2014 ... آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنانReviewed by مدیر ارشد دپارتمان
روانشناسی on Jul 25Rating: افزایش میل جنسی. هم جنس بازی دختران نسبت به هم جنس
بازی پسران (لواط)خیلی کم است. محیط خانواده و اجتماع نقش بسیار مهم در انحراف اطفال
و جوانان دارد. وقتی محیط خانواده ای متشنج و یا از هم گسیخته است ...

نگرش والدین کرمانی نسبت به آموزش جنسی در سال 1382

ﻛﺮﻣﺎن. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻚ واﻟﺪﻳﻦ. ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. -. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻛﻪ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ...
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻓﻜﺮ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را از اﻣﻮر ﺟﻨﺴﻲ دور ﻛﺮد. و". " آﻣﻮزش اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. "
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد . ﻫﻤﭽﻨﺎن. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر. ﻧﻤ. ﺮه ﻧﮕﺮش در ﻣﺮدان. 9/5. ±. 57/42.

دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان|ee9313

پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی فرزندان,علل
انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه استاندارد,دانلود
پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,تست علل انحراف
جنسی فرزند.

بررسي تأثير آموزش هاي جنسي مبتني بر آموزه هاي ديني بر سازگاري ...

هل مراجعه. کننده به دو. مرکز بهداشتی. -. درمانی. شهر مشهد. انجام. شد . واحدهای پژوهش. به
مدت. 2. هفته در کالس. های آموزشی. شرکت کردند . ابزار. گردآوری. داده ها در این مطالعه
شامل. : فرم مشخصات ف. ردی، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانير. و. مقياس. شاخص
عملکرد جنسی زنان .بود. تجزیه و تحليل داده ها. با استفاده از. نرم افزار. آماری. SPSS. )
نسخه.

انحرافات جنسی چیست ؟ (نابهنجاری های جنسی یا پارافیلیاها در DSM5 ...

انواع انحرافات جنسی از این قرار هستند: بچه بازی، عورت نمایی، تماشاگری جنسی،
مالش دوستی، آزارگری و آزارخواهی جنسی، یادگار خواهی با و بدون مبدل پوشی و انواع
دیگر .... ۴– یکی از علل انحرافات جنسی : جهالت و عدم دانش صحیح در رابطه با مسائل
جنسی است، تعداد زیادی از منحرفین جنسی از کسانی بودند که فهم روشن و درستی
ازمسائل ...

ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎي روان وﻳﮋﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮش و ﻃ - Iranian Journal of ...

ﻣــﻲ. ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﺮ ﺗﺤــﻮل ﺑﺎزﻧﻤــﺎﻳ. ﻲ. ﻫــﺎي ذﻫﻨــﻲ. 4. ﻓﺮزﻧــﺪان درﺑــﺎره. ﺧﻮدﺷﺎن اﺛﺮ. ﮔﺬاﺷﺘﻪ و. اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ.
ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻳﮕـﺮ رواﺑـﻂ. ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻓـﺮد ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺮ ارزﻳـﺎﺑﻲ. ﻫـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي او در. رواﺑﻂ ﺧﻮﻳﺶ در
ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ. ﮔﺬارد. ).5(. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮش. -. ﻃﺮد واﻟﺪﻳﻨﻲ. ، 1(. ، 2. ) 6. ﻳـﻚ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣﺒﺘﻨـﻲ. ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ
درﺑﺎره اﺟﺘﻤ. ﺎﻋﻲ ﺷﺪن و ﺗﺤﻮل در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﻮده. و ﻫــﺪف آن ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ و ﺗﺒﻴــﻴﻦ ﻋﻠــﻞ، ﭘﻴﺎﻣــﺪﻫﺎ و دﻳﮕــﺮ.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان|os8517

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان.

آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنان - سایت فوق ...

25 جولای 2014 ... آشنایی با تعریف انحرافات جنسی؛ هم جنس بازی زنانReviewed by مدیر ارشد دپارتمان
روانشناسی on Jul 25Rating: افزایش میل جنسی. هم جنس بازی دختران نسبت به هم جنس
بازی پسران (لواط)خیلی کم است. محیط خانواده و اجتماع نقش بسیار مهم در انحراف اطفال
و جوانان دارد. وقتی محیط خانواده ای متشنج و یا از هم گسیخته است ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

20 فوریه 2014 ... Abstract. Background and purpose: Services of triangle centers in terms of
training are counseling, prevention, and treatment in the three areas of sexually
transmitted diseases, HIV / AIDS and drugs abuse. Healthcare providers of these
centers have little respect for women's reproductive health needs.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | صاپا ایران

2 نوامبر 2017 ... تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان،
مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها: خانواده - دوستان - مدرسه - رسانه معرفی آزمون: دارد.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | P30ARTICLE

18 ژانويه 2018 ... پرسشنامه انحراف جنسی,دانلود پرسشنامه علت انحراف جنسی,انحراف جنسی فرزندان,علل
انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان,پرسشنامه استاندارد,دانلود
پرسشنامه استاندارد انحراف جنسی,ابزار علل انحراف جنسی فرزندان,تست علل انحراف
جنسی فرزند – دانلود پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان.

رفتار پرخطر - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از پرسشنامه رفتارهای پرخطر (YRBSS)، ابزار سنجش خانواده (FAD)، مقیاس
تکانشگری بارات (BIS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده
از نرم افزار SPSS.17 و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون
گام به گام، تحلیل واریانس آنوا استفاده گرد ... نمایه ها: وادارندگی |. کژ‌رفتاری |.
انحراف جنسی |.

ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼ - دوفصلنامه علمی ...

5 دسامبر 2013 ...ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ. ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن. 9. (. CSRI. ) اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ. ﻣﻘﯿﺎس. ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻢ.
(. ﺑﻢ،. ) 1974. اﺳﺖ . ﺑﻢ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ. ارزﯾﺎﺑﯽ زﻧﺎﻧﮕﯽ وﻣﺮداﻧﮕﯽ. ﺑﻪ .... اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ. دادﻧﺪ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. ﺳﻨﯽ ﭘﺴﺮان. ﭘﮋوﻫﺶ. 56/10. ﺳﺎل ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 62/0. و
داﻣﻨﻪ. ﺳﻨﯽ آﻧﺎن. 12. . 10. ﺳﺎل و. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺳﻦ. دﺧﺘﺮان.

پرتال جامع علوم انسانی - شناسایی عوا مل مؤثر بر انحرافات جنسی زنان ...

انحرافات جنسی. طرح مسئله انسان در طول تاریخ همواره از انواع انحرافات و آسیبهای
اجتماعی رنج برده و همواره درجستجوی علل وعوارض آن و رهایی از این مسایل بوده است. ....
اما از آنجا که پرسشنامه استانداردی در این زمینه وجود نداشت از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد، این پرسشنامه شامل 46 سؤال بسته پاسخ از نوع مقیاس درجه بندی لیکرت
و یک ...

دریافت رایگان پرسشنامه و آزمون [بایگانی] - انجمن روان بنیان

... دانلود رایگان پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان · دانلود رایگان پرسشنامه
بازداری خرس سفید(wbsi)/ اختصاصی گروه روان بنیان-تنها آیتم ها · دانلود رایگان
پرسشنامه وضعیت زنجیره تامین/تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه اضطراب مدرسه -
گزارش معلم (sas-tr)-تنها آیتم ها · دانلود رایگان پرسشنامه هوش اخلاقی/تنها آیتم ها ·
دانلود رایگان ...

دانلود پرسشنامه جامعه شناسی - مرجع دانلود پرسشنامه و ابزار استاندارد در ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. شیوه نمره گذاری. این پرسشنامه دارای 20 سوال
بوده و هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و
رسانه) می باشد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای بوده که امتیازات
مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: ...

۱۰ هزار «تن فروش» در تهران از متأهل تا کارمند/ارتباط جنسی برای عبور ...

11 ژوئن 2016 ... از آغاز فعالیت هایش در محله شهناز بندرعباس و چگونگی ارائه مشاوره به زنان آسیب
پذیر می گوید: مجوز طرح از سوی وزارت بهداشت با هدف اصلی کنترل اچ آی وی و
جلوگیری از گسترش آن از طریق رابطه جنسی بود چرا که سایر روش های انتقال بیماری
ایدز از جمله مادر به فرزند و سرنگ آلوده کنترل شده بود. وزارت بهداشت پروژه ای ...

الگوی پيش بيني خشونت هاي خانگي عليه زنان بر اساس رگه هاي ...

12 مارس 2017 ... پرسشــنامه خشــونت های خانگــی علیــه زنــان، پرسشــنامه رگه هــای شــخصیتی و
پرسشــنامه ســابقه کــودك آزاري جمــع. آوری گردیـدو .... آزار جنسـي. شـامل هـر نـوع
فعالیـت جنسـي بـا کـودك پیـش از سـني. کـه بتوانـد رضایـت قانونـي داشـته باشـد و
غفلت بـه معناي. بـرآورده نکـردن نیازهـاي اساسـي کـودك از جمله خـوراك،. پوشــاك، ...

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

20 فوریه 2014 ... Abstract. Background and purpose: Services of triangle centers in terms of
training are counseling, prevention, and treatment in the three areas of sexually
transmitted diseases, HIV / AIDS and drugs abuse. Healthcare providers of these
centers have little respect for women's reproductive health needs.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - مادسیج

1 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. (شامل پرسشنامه استاندارد،
امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و
هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می
باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل). نوع فایل: (word). پایایی ...

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - بای اینترنت - Buy Internet

17 ژانويه 2018 ... filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:
500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;
color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;
line-height:140% !important;border-radius:5px;} پرسشنامه عل ...

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین ... - دانشگاه الزهرا

فرازناشویی. زوجین. مراجعه. کننده. به. مراکز. مشاوره. مناطق. ) شرق. ،غرب،. مرکز. ، شمال،
جنوب،. (. شهر. تهران. است. روش: بدین منظور تعداد). 311. مرد و. 331. زن ( متأهل که به
دلیل داشتن روابط. فرازناشویی. به یکی از مراکز مشاوره فوق. ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧدٰاﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾ. دﻧد
. پژوهش. به. شیوه. ی. پیمایش. و. با. استفاده. از. پرسشنامه. محقق. ساخته. انجام. شده.
است.

رفتار پرخطر - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

از پرسشنامه رفتارهای پرخطر (YRBSS)، ابزار سنجش خانواده (FAD)، مقیاس
تکانشگری بارات (BIS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده
از نرم افزار SPSS.17 و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون
گام به گام، تحلیل واریانس آنوا استفاده گرد ... نمایه ها: وادارندگی |. کژ‌رفتاری |.
انحراف جنسی |.

بررسی نیازهای آموزشی دختران 14-11 ساله درباره سلامت جنسی - مجله ...

ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته، شامل 14 سوال دموگرافیک و 46 سوال در
چهار حیطه بلوغ، قاعدگی، روابط جنسی و تولیدمثل بود که بر اساس مقالات و منابع .....
تعداد فرزندان خانواده. 1-2. (2/31%)253. 3- 5. (1/54%)438. 6. (7/14%)119. رتبه تولد
. 1-2. (1/59%)479. 3- 5. (2/31%)253. 6. (6/9%)78. سن پدر (میانگین و انحراف معیار).

اختلالات جنسی و انحرافات جنسی و هیپنوتیزم درمانی - مرکز مشاوره باران

24 جولای 2017 ... بطور کلی علت همه اختلالات و انحرافات جنسی در صورتی که مشکل جسمانی و پزشکی
خاصی وجود نداشته باشد بر میگردد به عوامل روانی و تجربیات تلخ و یا شیرین .....
علل این انحراف یا بیماری جنسی بر می گردد به تجربیات گذشته فرد، مثلا” اولین
تجربه خوشایند حتی بدون لذت جنسی حتی با محارم و نزدیکان خود.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | مرکز دانش

3 نوامبر 2017 ... تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان،
مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها: خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی
نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی
) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان - مادسیج

1 آگوست 2015 ... دریافت پکیج پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان. (شامل پرسشنامه استاندارد،
امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه). این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و
هدف آن بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان، مدرسه و رسانه) می
باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل). نوع فایل: (word). پایایی ...

روانشناسی - انواع اختلالات روانی جنسی

انحرافات جنسی عبارتند از خیالات، تمایلات یا رفتارهای ناراحت کننده و تکرار شونده
جنسی. این مسائل باید برای مدت طولانی ادامه داشته باشند و یا با روابط جنسی سالم یا
عملکرد روزمره فرد تداخل پیدا بکنند که بتوان از آنها به عنوان انحرافات جنسی نام برد.
افرادی که دچار انحراف جنسی هستند، ممکن است متوجه باشند که کار درستی انجام ...

انحرافات جنسی چیست ؟ (نابهنجاری های جنسی یا پارافیلیاها در DSM5 ...

انواع انحرافات جنسی از این قرار هستند: بچه بازی، عورت نمایی، تماشاگری جنسی،
مالش دوستی، آزارگری و آزارخواهی جنسی، یادگار خواهی با و بدون مبدل پوشی و انواع
دیگر .... ۴– یکی از علل انحرافات جنسی : جهالت و عدم دانش صحیح در رابطه با مسائل
جنسی است، تعداد زیادی از منحرفین جنسی از کسانی بودند که فهم روشن و درستی
ازمسائل ...

بررسی تأثیر آموزش جنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و احساس ...

گروه آزمایش، تحت آموزش تربیت جنسی کودک قرار گرفتند و به گروه کنترل هیچ
گونه آموزشی داده نشد. برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از آزمون محقق ساخته دانش
جنسی والدین و پرسشنامه احساس کفایت در پرورش کودک اوهان و جانستون استفاده شد.
از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده
شد.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین ... - دانشگاه الزهرا

فرازناشویی. زوجین. مراجعه. کننده. به. مراکز. مشاوره. مناطق. ) شرق. ،غرب،. مرکز. ، شمال،
جنوب،. (. شهر. تهران. است. روش: بدین منظور تعداد). 311. مرد و. 331. زن ( متأهل که به
دلیل داشتن روابط. فرازناشویی. به یکی از مراکز مشاوره فوق. ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧدٰاﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾ. دﻧد
. پژوهش. به. شیوه. ی. پیمایش. و. با. استفاده. از. پرسشنامه. محقق. ساخته. انجام. شده.
است.

نگرش والدین کرمانی نسبت به آموزش جنسی در سال 1382

ﻛﺮﻣﺎن. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ . در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺗﻚ واﻟﺪﻳﻦ. ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺷﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺬف ﻣﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮد آوري داده ﻫﺎ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ. -. ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻛﻪ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا و. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ...
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺪه ﻓﻜﺮ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را از اﻣﻮر ﺟﻨﺴﻲ دور ﻛﺮد. و". " آﻣﻮزش اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. "
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد . ﻫﻤﭽﻨﺎن. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر. ﻧﻤ. ﺮه ﻧﮕﺮش در ﻣﺮدان. 9/5. ±. 57/42.

پرسشنامه علل انحراف جنسی فرزندان | مرکز دانش

3 نوامبر 2017 ... تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی منابع دریافت اطلاعات جنسی فرزندان (خانواده، دوستان،
مدرسه و رسانه) زیر مقیاس ها: خانواده – دوستان – مدرسه – رسانه معرفی آزمون: دارد مبانی
نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی
) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word.

۱۰ هزار «تن فروش» در تهران از متأهل تا کارمند/ارتباط جنسی برای عبور ...

11 ژوئن 2016 ... از آغاز فعالیت هایش در محله شهناز بندرعباس و چگونگی ارائه مشاوره به زنان آسیب
پذیر می گوید: مجوز طرح از سوی وزارت بهداشت با هدف اصلی کنترل اچ آی وی و
جلوگیری از گسترش آن از طریق رابطه جنسی بود چرا که سایر روش های انتقال بیماری
ایدز از جمله مادر به فرزند و سرنگ آلوده کنترل شده بود. وزارت بهداشت پروژه ای ...

بررسی تأثیر آموزش جنسی بر افزایش دانش جنسی والدین و احساس ...

گروه آزمایش، تحت آموزش تربیت جنسی کودک قرار گرفتند و به گروه کنترل هیچ
گونه آموزشی داده نشد. برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق از آزمون محقق ساخته دانش
جنسی والدین و پرسشنامه احساس کفایت در پرورش کودک اوهان و جانستون استفاده شد.
از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده
شد.

میگنا - آسيب شناسي تكنولوژي روز در نوجوانان و جوانان

هیولای کلوچه جرائم جنسی • هرزه نگاری سایبر: انتشار متون/ تصاویر/ فیلمها و نقاشی
های مستهجن • دلالی فحشا • دسترسی کودکان و نوجوانان به هرزه نگاری سایبر .... علت
گرایشات جنسی ولذت طلبی چنانچه در دام افراد سودجو یا افراد بی هویتی که به منظور و
هدف انحرافات اخلاقی در چت رومها یا در سایتهای مختلف فعالیت میکنند ، قرار بگیرند
...

انحرافات جنسی علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن (تحقیق ...

تاثیر محبت و اهمیت دادن والدین به فرزندان در انحرافات جنسی. فصل سوم. انحرافات
جنسی. طبقه بندی انحرافات ... در پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی، خانوادگی-
اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه 200 نفری از دانشجویان و یا استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. دراین مدل چنین فرض شده است که عوامل
...

ﻫﻮﻳﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ

رواﻳﻲ ﻣﻼﻛﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻧﻴﺰ. از دو آزﻣﻮن. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ. ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺎﻻت ﻫﻮﻳﺖ. (. ﺑﻨﻴﻮن و آداﻣﺰ. و ). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ.
ﻧﻘـﺶ. ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻢ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . ﺿﺮﻳﺐ. اﻋﺘﺒﺎر. ﺳﭘﺮ. ﺸﻨﺎﻣﻪ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. روش آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﻛـﻞ.
ﺳـﺆاﻻت. و. ﻣﻘﻴﺎس ... ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. و. ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﻨﺴﻲ . ﺳﺎﻧﺪرا ﺑـﻢ. و دارل ﺑـﻢ. 8. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ. ،. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﻲ.
ﻛﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ را اﻣﺮي زﻳﺴﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ. داﻧﻨـﺪ، اﺣﺘﻤـ. ﺎﻻ ﻫﻮﻳـﺖ ﺟﻨﺴـﻴﺘﻲ. اﺳﺘﻮارﺗﺮي. (. اﺣﺴﺎس ﻋﻤﻴﻖ زن ﻳﺎ
ﻣﺮد ﺑﻮدن. ).

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین ... - دانشگاه الزهرا

فرازناشویی. زوجین. مراجعه. کننده. به. مراکز. مشاوره. مناطق. ) شرق. ،غرب،. مرکز. ، شمال،
جنوب،. (. شهر. تهران. است. روش: بدین منظور تعداد). 311. مرد و. 331. زن ( متأهل که به
دلیل داشتن روابط. فرازناشویی. به یکی از مراکز مشاوره فوق. ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردﻧدٰاﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾ. دﻧد
. پژوهش. به. شیوه. ی. پیمایش. و. با. استفاده. از. پرسشنامه. محقق. ساخته. انجام. شده.
است.

بررسي عوامل فردي موثر بر گرايش به بزهکاري زنان

زنان در خانواده و جامعه نقشي مهم و اساسي دارند و لذا اگر اين طبقه از جامعه دچار تزلزل و
انحراف شوند، کل جامعه تهديد و ملتهب خواهد شد. ... خوردن مادر يا خواهر به دست پدر يا
برادر، احساس تبعيض بين فرزندان، تجاوز جنسي، اخراج از مدرسه) و شکست در زندگي
(احساس ناخشنودي در ازدواج، طلاق، ازدواج مجدد همسر، زنداني شدن همسر، اعتياد همسر، کتک
خوردن ...

جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر ش ی علل گرا ي بررس

4 آگوست 2009 ... علل گرا. ی. ش. جوانان به مصرف مواد مخدردرشهرستان بهشهر. محمد صالحی. ،1. محمد حاجی
زاد. 2. (1. گروه علوم تربیتی،. واحد ساری، دانشگاه آزاد اسالمی،. ساری،ایران. (2. گروه
علوم تربیتی، ... پرسشنامه محقق ساخته وبسته پاسخ م. ی. باشد وبا روشها. ی ...
اجتماعی مانند:طالق،انحرافات جنسی واخالقی،نزاع های. خانوادگی وجرائمی چون ...

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت. ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ روي. 375 ... واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺪرﻓﺘﺎري
واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان، ﺗﻀﺎد واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ، داﺷﺘﻦ دوﺳﺘﺎن ﺑﺰﻫﻜ ... ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﻲ. : ﻋﺒﺎرت از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻳﺎ ﺑﭽﻪ.
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﻚ ﻛﻮد. ك ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ، ﻛـﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﻳﺎ ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ
. اﺷﻜﺎل ﺗﻤﺎس ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻤﺲ ﻛﺮدن ﺟﻨﺴﻲ ﻳﻚ ﻛﻮدك ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮدن از ﻛﻮدك ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﺑﺰرﮔـﺴﺎل را ﺑـﻪ. ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﺴﻲ ...Pneumocystis carinii پنوموسیستیس کارینی

تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی با رشنال رز

پاورپوینت مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ( رشته مهندسی کامپیوتر ) -330 اسلاید

فایل فلش x-bq n9200s mt6580