دانلود فایل


دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه کربن فعال و وارد استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان

دانلود فایل دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان فرمت : word
تعداد صفحات : 94
چکیده:
کربن اکتیو به عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی می باشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولید می شود و تحت عملیات فعال سازی قرارمی گیرد. با توجه به نوع مواد خام مصرفی، کربن های فعال دارای اندازه منافذ و شکل های متفاوت هستند و از طرفی با توجه به توزیع اندازه منافذ، دارای کاربردهای گسترده و ویژه ای می باشند. در این پروژه در طی چهار فصل به بررسی مختصری از خصوصیات فیزیکی این ماده جاذب ، مراحل تولید آن و روشهای احیای آن در صنعت پرداخته شده و با گردآوری آزمایشات متعدد و معروف در این باب از منابع معتبر و ارائه نتایج حاصل از این آزمایشات، تحلیل نتایج و بسط آنها در ابعاد صنعتی صورت گرفته است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توجه ---------------------- توجه

برای انجام این پایان نامه و موضوعاتی ازاین قبیل و موضوعات دیگر، در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه با ما تماس بگیرید.
0917-154-2003
[email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
2-1- کربن اکتیو چیست 2
2-2- مواد خام 3
2-3- مراحل تولید 3
2-3-1- ساختار منافذ کربن 3
2-4- جذب به وسیله ی کربن فعال شده 4
2-5- کربنهای فعال پیشرفته 4
2-5-1- غربال کننده های مولکولی کربنی(CMS) 4
2-5-2- الیاف کربن فعال 4
2-6- ویژگیهای جذبی و فیزیکی 5
2-6-1- ویژگیهای جذبی 6
2-6-2- ویژگیهای فیزیکی 6
2-7- فیلتر کربن اکتیو 6
2-7-1- انواع فیلترهای کربن در دستگاههای تصفیهی آب 8
2-7-2- میزان خاصیت جذب سطحی فیلترهای کربن در دستگاه تصفیهی آب 8
فصل دوم: موارد استفاده از کربن فعال برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن
2-8- جذب کادمیم از محلولهای آبی توسط کربن اکتیو ساخته شده از ضایعات کشاورزی 10
2-8-1- روش صنعتی جذب کادمیم 11
2-8-2- عوامل مؤثر برجذب کادمیم 12
2-8-2-1- اثر غلظت اولیه. 12
2-8-2-2- اثر PH... 12
2-8-2-3- ایزوترم­های جذب.... 13
2-8-2-4- مدل Langmuir. 14
2-8-2-5- مدل Frendlinch.. 14
2-9- ارزيابي و مقايسهی عملكرد كربن فعال گرانول براي حذف MTBE از آب چاه های آلوده 15
2-9-1- نحوهی اندازه گیری غلظت MTBE 17
2-9-2- تجهيزات، مواد و روش كار شيوه آزمايشگاهي RSSCT 18
2-9-3- تجهيزات، مواد و روش كار در بررسي پايلوتي 19
2-9-4- نتايج و بحث 19
2-10- حذف نیترات از آب با استفاده از کنسرسیوم باکتری های دنیتریفایر تثبیت شده بر روي کربن فعال در یک راکتور بستر شناور 21
2-11- مواد و روشها 24
2-11-1- یافتهها 27
2-11-2- بحث و نتیجه گیری 32
فصل سوم: برخی از روشهای تولید کربن فعال
2-12- تولید کربن فعال نانوپروساز زائدات پوست گردو 37
2-12-1- فعال سازی 38
2-12-1-1- فعال سازی شیمیائی... 38
2-12-1-2- فعال سازی فیزیکی... 39
2-12-2- ساختار منافذ کربن 39
2-12-3- جذب به وسیله کربن فعال شده 40
2-12-4- کربن های فعال پیشرفته 40
2-12-5- غربال کنندههاي مولکولی کربنی(CMS) 40
2-12-6- الیاف کربن فعال 40
2-13- مواد اولیه 41
2-13-1- سنتز 42
2-13-1-1- روش اول.. 42
2-13-1-2- روش دوم. 43
2-13-2- نتایج 43
2-14- تهيهی كربن فعال از چوب درخت سرو و بررسي کارایی آن در حذف رنگ اسید رد 18 45
2-14-1- تهيه منحني استاندارد رنگ اسيد رد 18 46
2-14-2- آزمایش های سيستم ناپيوسته 46
2-14-3- تعيين ثابت تعادل 47
2-14-4- تعيين كينتيك واكنش 48
2-15- یافتهها 49
2-15-1- بررسی زمان تعادل 49
2-15-2- بررسي تأثير ميزان جاذب بر روی كارايي حذف رنگ 49
2-15-3- بررسي تأثيرpH اوليه محلول بروي كارايي حذف رنگ 50
2-15-4- ايزوترم هاي جذب و تعيين ثابت تعادل 51
2-15-5- تعيين كينتيك واكنش حذف رنگ اسيد رد 18 52
2-16- بحث 52
2-16-1- تأثير زمان تماس و نقطه تعادل 52
2-16-2- بررسي تأثير ميزان جاذب بر روی كارايي حذف رنگ 53
2-16-3- تأثير pH محلول بر روی کارایی حذف رنگ 53
2-16-4- تأثير افزايش غلظت اوليه رنگ بر وی کارایی حذف رنگ 54
2-17- مشخصه های رفتار ستون كربن فعال تولیدشده از مخروط كاج در جذب رنگ از محلول های آبي 55
2-18- مواد و روشها 56
2-18-1- تجهيزات مورداستفاده 56
2-18-2- مواد مورداستفاده 57
2-18-3- تهیه كربن فعال به روش شيميايي- گرمايي 57
2-18-4- مشخصات كربن فعال 58
2-18-5- اندازه گیری غلظت رنگ 59
2-18-6- انجام آزمایش های تعادلي در جذب رنگ توسط جاذب 59
2-18-7- انجام آزمايش حذف رنگ در ستون بستر ثابت با جريان بالارونده 60
2-18-8- مشخصه های رفتار ستون جذب و بررسي اثر ارتفاع 61
2-19- نتايج 64
2-19-1- زمان تعادل وايزوترم هاي جذب 64
2-19-2- مشخصه های رفتار ستون از نقطه شكست 2% تا نقطه تخليه 90% 66
2-20- بحث و نتیجه گیری 66
2-20-1- بررسي ايزوترم هاي جذب رنگ 66
2-20-2- مشخصه های رفتار ستون از نقطه شكست 2% تا نقطه تخليه 90% 67
2-20-3- سازوكار جذب رنگ 69
2-20-4- نتیجه گیری نهايي 70
فصل چهارم: احیاء کربن فعال
2-21- تأثیر ترکیب احیاگرهای شیمیایی بر سرعت احیای کربن اکتیو 72
2-22- روش های احيا كربن اکتیو 72
2-23- روند انجام آزمایش ها 73
2-24- محاسبه درصد احيا 74
2-25- احيا كربن اکتیو با استفاده از مواد شيميايي با خاصيت حلال شويي 74
2-26- مواد احياگر با خاصيت واكنش دهي 75
2-27- استفاده از مخلوط استن و سود به عنوان احياگر 76
2-28- استفاده از مخلوط متانول و سود به عنوان احياگر 77
2-29- بازیابی کربن اکتیو اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی 78
2-30- روند بازیابی کربن اکتیو اشباع از اتیل استات با دی فوق بحرانی اکسید کربن 80
2-30-1- روش انجام آزمایش 80
2-31- مدل تعادلی لانگمویر برای دفع اتیل استات از کربن اکتیو 81
________________________
با سلام
انجام انواع پایان نامه و پروژه : تیم ما در راستای جلب رضایت دانشجویان عزیز ارتباط مستقیم بین دانشجو و محقق ایجاد کرده تا دانشجویان در هر ساعت از روز بتوانند از مشاوره ی محقق در جهت انجام پایان نامه خود استفاده کرده و رضایت خاطر بیشتری داشته باشند.
انجام پایان نامه و پروژه توسط افراد مجرب : اعتقاد ما بر این است که دانشجویان باید با همکاری افراد کاملا مجرب پروژه و پایان نامه خود را انجام دهند ، در همین راستا تمامی افراد تیم ما از دانشجویان ممتاز دانشگاهای تراز اول ایران میباشند که کار سفارشات شما را به سرانجام میرسانند و طبیعتا پایان نامه شما از لحاظ علمی کاملا دقیق میباشد (بر خلاف اکثریت موسسات که پایان نامه ها توسط افراد مجرب انجام نمیشود
قیمت مناسب و معادل یک دوم سایر موسسات و سایت ها : ما همواره به این میندیشیم که همه ی دانشجویان با هر سطح مالی بتوانند از خدمات انجام پایان نامه ما استفاده کنند و با در نظر گرفتن تمهیداتی به سبک خودمان ، هزینه ها را برای شما به حداقل رسانده است به طوری که هزینه های ما معادل یک دوم سایر موسسات و سایت ها میباشد.
چگونه به سایت اطمینان پیدا کنم؟کلیه سایتهایی که دارای درگاه پرداخت آنلاین بانکی می باشند مورد اطمینان هستند چون سایتها برای دریافت درگاه آنلاین بانکی باید با ارائه مدارک با بانک مربوطه عقد قرارداد نمایند،لذا کلیه سایتهایی که دارای درگاه پرداخت آنلاین بانکی می باشند مورد اعتماد هستند.
سفارش انواع پروژه و پایان نامه : برای ثبت سفارشات خود با ایمیل و شماره تماس ما مکاتبه کنید . پروژه و پایان نامه های شما با بهترین کیفیتو کمترین قیمت تخصص ماست
___________________
Email : [email protected]
Tel:09171542003
مدیریت: محمودی
[در صورت وجود هرگونه مشکل در مورد فایل خریداری شده پاسخگوی شما هستیم . و در صورت نارضایتی وجه به حساب شما برگشت داده میشود]دانلود


پایان نامه


کربن فعال


موارد


استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی


عملکرد آن


و


احیا


ی ان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع تخصصی شيمي و نفت - آزمایشات فرآورده های نفتی

10 ژوئن 2016 ... سوخت هواپیما پیچیده ترین سوخت تولیدی پالایشگاه بوده که مشخصات و ... برای
ترکیبات دارویی و زیر مجموعه های ان ها روش کارهایی تحت عنوان ... اندازه گيري مقدار
روغن در آب با استفاده از دستگاه طیف سنجی مادون قرمز ( IR ) ... نقطه ریزش روغن های
نفتی ، مشخصه کمترین دمایی است که استفاده روغن را در کاربرد های معین ...

وب سایت تخصصی مهندس محمد علی زارع - ایمنی در صنایع نفت ، گاز و ...

معرفی روش های جدید حفاظت از خوردگی کف مخازن نفت و مایعات گازی ... نشست مخازن
بزرگ نفتی موجب آلودگی آب های زیرزمینی و وارد آمدن خسارت های ... این لوله ها در زیر
مخزن و در داخل فندانسیون بتنی کف قرار می گیرند. ... خطرهای الکتریسیته ساکن و
نکات ایمنی مربوط به آن به خصوص مخازن .... 3- چاه ارت باید دارای قابلیت احیاء باشد .

پیل سوختی و کاربردهای آن دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان ایران

شده است ولی تاریخچه آن به قرن نوزدهم و كار دانشمند انگلیسی سرویلیام گرو بر ...
گرمایش و تولید بخار آب استفاده نمود. ... راندمان بالا، حداقل نشر آلاینده های زیست
محیطی،امكان استفاده از ... فرمیك به عنوان سوخت برای فناوری پیل سوختی Tekion
تفاهم نامه ای امضا كردند. ... 2-1-3 تنظيم آب و عملكرد پيل‌هاي سوختي پليمري

مطالب جدیدتر - بازرسی فنی (NDT - جوش - مقاله علمی ) - blogfa.com

13 ژوئن 2013 ... فصل سوم مقدمه ای بر روش های پیشگیری از خوردگی در صنعت نفت ... ۴ – این تستر
سالم بودن گیت ها را با علامت تیک و خرابی آن هارا با ... واکنش ذغال و چوب سبز در مس
منجر به احیای Cu2O به مس می‌شود. ... شرح مختصر : در این پایان نامه به بررسی در مورد
دو فیلتر دیجیتال .... برخی از کاربرد های داده کاوی در محیط واقعی.

دانلود : cv_site_iran.pdf

15 آگوست 1977 ... ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ. ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﻲ ... ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ. ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﻲ
.... ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ.

تغذیه سالم،حیوانات و محیط زیست

او نتیجه‌گیری می‌کند، بنابراین در مورد گونه‌های در معرض نابودی ارزیابی ... همه ساله
بیش از 100 میلیون درخت به منظور تولید نامه های تبلیغاتی قطع می شود و بدتر از همه
... بعد از گرفتن آب میوه ها و سبزیجات ٬ از باقی مانده ها و تفاله های آن ها برای بارور ...
باید توجه کنیم که کامپیوتر و اینترنت نیز از عوامل آلاینده محیط زیست می باشند

اخبار علمی مركز پژوهش متالورژي رازي - مرکز پژوهش متالورژی رازی

آزمایشگاه ها ... عملکرد این دستکش به گونه ای است که پزشک اندام مورد نظر بیمار را
حرکت داده و ... با این حال آنها برای عملی کردن این روش جدید کارهای زیادی را باید انجام
دهند. ... در اصل باتری های همراه هستند و نیز باید از قبل شارژ شده تا در زمان نیاز مورد
استفاده ... فعال در عرصه فناوری دوستدار محیط زیست یا به اصطلاح سبز یک گلدان
تولید ...

ليست كامل مقالات، پروژه ها و پايان نامه ها - پایان نامه، مقالات و جزوات

ليست كامل مقالات، پروژه ها و پايان نامه ها,مرکز دانلود پروژه، پایان نامه، مقالات و جزوات.
... ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و احیای مناطق ساحلی با استفاده از تكنولوژی
ژئوتیوب .... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان مساله
زمانبندی و حل آن با ا. ... پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان روش‌های
تشخیص هویت ...

کنفرانس بین المللی مهندسی ، هنر ، محیط زیست-رایتمن

26 سپتامبر 2014 ... آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها – روش‌های عددی در مهندسی عمران – فناوری‌های ... و پایدار
کاربردهای نوین مصالح و قطعات سبک در مهندسی عمران- تولید و کاربرد ... های عمرانی
ارزیابی استفاده از مصالح نوین ساخت در پروژه ها – مهندسی ارزش در ... به ایمنی،
بهداشت و محیط زیست – کاربرد فناوری های نوین در ساختمان و اثرات آن ...

آذر ۱۳۸۹ - شیمی کاربردی*آلی،تجزيه،معدني،شيمي فيزيك*

4 دسامبر 2010 ... موارد استفاده به عنوان پایه رنگ در صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی، ... این نوع
تولید بستگی به تماس بین محلول فسفاته و سطح فلز و میزان درجه ... در این نوع
پوشش معمولاً نوع ریز و سفت آن بر نوع درشت و سست ترجیح ... علاوه بر اين روش،
عوامل و روشهاي ديگري نيز براي ريز کردن دانه ها وجود ..... آزمایش برای ارزیابی

راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم

4 ا کتبر 2016 ... ۶.۱ روشهای تولید مواد اولیه پایه در ساخت مواد منفجره .... ۸.۵.۱ مثال 1) بمب نیترات اوره:
۸.۵.۲ مثال 2) بمب کربن تت ... منفجره درجه پایین و خرجهای میانی در زمان ساخت چاشنی
ها ی انفجاری به زبان ساده .... این عمل را بهتر است در مورد سلاحهایی که نیاز فوری به
استفاده از آنها ... فلزیابها این موارد را به سهولت شناسایی می کنند.

امکان دریافت مقالات اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و ...

بررسي بهينه سازي توليد بيو پليمر(گاما-پلي گلوتاميك اسيد) در صنعت ...
استفاده از روش هاي كامپيوتري به منظور شناسايي مدل عملكردي miRNA-Mrna در ....
ارزيابي اثرات تغيير در بستر كشت بر عملكرد مارچوبه در شرايط آب و هوايي ...
بررسي باكتري كلستريديوم پرفينجنس و تقابل آن با انسان و ساير باكتري ها .....
آلاينده هاي خاك

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع محمد ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع ... اگر چه چندین
روش برای سنتز نانولوله های کربنی استفاده شده است، غشاهای ... از آن جا که نانولوله
های کربنی شدت جریان بالایی را نشان می دهند، فشار مورد نیاز ... این فیلتر، در طول
عمر مفیدش 200 تا300 لیتر آب تولید می کند؛ اگر چه این ..... پایان نامه کارشناسی
ارشد.

وبلاگ تخصصي محيط زيست

حدود 110 گونه گياهي به عنوان گياهان مانگرو شناخته شده اند كه تنها تعدادي از آنها از ...
بر حفظ تنوع زیستی، روند استفاده از منابع طبیعی را بر اساس معیارهای اکولوژیک
متعادل کند. ... حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List); همکاری و حمایت ارزیابی
اکوسیستم هزاره ... از روش های حذف طبیعی عناصر سنگین و به ویژه سرب در محیط های
دریایی ...

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

1 فوریه 2015 ... تصفیه فاضلاب پتروشیمی و بررسی کارآیی آن در حذف ... تصفیه فاضلاب نساجی
از طریق جذب سطحی کربن فعال و ضایعات گیاهی Fulltext ... تعیین پروفیل سطح آب
بر روی سرریز جانبی با استفاده از روش های حل عددی Fulltext ..... تولید نانو ذرات آهن
صفر و ارزیابی عملکرد آن در حذف آرسنات و آرسنیت از محیط های آبی ...

شیمی کاربردی - شیمی تجزیه

با افزایش تولید اشک بدن سعی می کند تا اسید سولفوریک را رقیق و از چشم ها
بشوید. ... 1- قرار دادن پیاز به مدت نیم ساعت در یخچال قبل از پوست کندن آن: کاهش دما
... همانند روش گراويمتري تيتراسيون نيز يكي از روشهاي قديمي در شيمي تجزيه مي
باشد . ..... ( Scrubber Solution ) با حذف تركيبات اسيدي سولفيد هيدروژن و دي اكسيد
كربن از ...

گزارش کار آز شیمی آلی 2 تهیه آسپرین - گزارش کار آز شیمی و فیزیک

استر ها به عنوان حلال کاربرد وسیعی داشته و از استر های فسفریک اسید به عنوان
حشره کش و ... 3) آسپرین در تولید قرص های APC مصرف می شود. ... جزء فعال پوست
بید ،سالیسین است که با هیدرولیز آن اسید سالیسیلیک بدست می‌‌آید. .... وجود آب در
محیط واکنش سبب حذف یکی از واکنشگرها ( استیک انیدرید) و تجزیه آن به استیک
اسید ...

الف - نقدی بر ادعاهای دکتر روازاده

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به
... جناب آقای دکتر «روازاده» معروف به «حکیم دکتر روازاده» از جمله این چهره های نام
آشناست که ...... سری به عناوین و رفرنس های پایان نامه های ارشد و دکتری بزنید. ......
برای من یکی که ثابت شده که طب سنتی بسیار ارزشمند تر و کاربردی تر از طب مدرن
هست ...

مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی پایان نامه پروژه کلاسی پروژه اخر ترم ...

مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی پایان نامه پروژه کلاسی پروژه اخر ترم پاورپوینت
دفاع - انجام doc pdf پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود پرسشنامه ... پایان نامه پروژه
کلاسی پروژه اخر ترم - معرفی تکنولوژی میکرواری و کاربردهای آن ... این مطلب در
وبسایت sites.google.com منتشر شده است و «مجله آفتاب» در قبال آن مسئولیتی
ندارد.

Untitled - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی

تصفيه پساب هاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد تركيب رآكتورهاي ... توليد
كشت شروع كننده جهت حذف هيدروكربن هاي آروماتيک چندحلقه اي موجود در پساب هاي نفتي
... مطالعه جامع كاربرد مواد بيولوژيک در تصفيه پساب پااليشگاه ها و تهيه بانک ....
ساخت كاتاليست هاي سه فلزي Nd- Rd- Pt و بررسي عملکرد آنها بر ريفرمينگ n-
هپتان.

وبلاگ تخصصي محيط زيست

حدود 110 گونه گياهي به عنوان گياهان مانگرو شناخته شده اند كه تنها تعدادي از آنها از ...
بر حفظ تنوع زیستی، روند استفاده از منابع طبیعی را بر اساس معیارهای اکولوژیک
متعادل کند. ... حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List); همکاری و حمایت ارزیابی
اکوسیستم هزاره ... از روش های حذف طبیعی عناصر سنگین و به ویژه سرب در محیط های
دریایی ...

مطالب جدیدتر - بازرسی فنی (NDT - جوش - مقاله علمی ) - blogfa.com

13 ژوئن 2013 ... فصل سوم مقدمه ای بر روش های پیشگیری از خوردگی در صنعت نفت ... ۴ – این تستر
سالم بودن گیت ها را با علامت تیک و خرابی آن هارا با ... واکنش ذغال و چوب سبز در مس
منجر به احیای Cu2O به مس می‌شود. ... شرح مختصر : در این پایان نامه به بررسی در مورد
دو فیلتر دیجیتال .... برخی از کاربرد های داده کاوی در محیط واقعی.

دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ...

دانلود پایان نامه کربن فعال و وارد استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف
آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان.

وبلاگ تخصصي محيط زيست

حدود 110 گونه گياهي به عنوان گياهان مانگرو شناخته شده اند كه تنها تعدادي از آنها از ...
بر حفظ تنوع زیستی، روند استفاده از منابع طبیعی را بر اساس معیارهای اکولوژیک
متعادل کند. ... حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List); همکاری و حمایت ارزیابی
اکوسیستم هزاره ... از روش های حذف طبیعی عناصر سنگین و به ویژه سرب در محیط های
دریایی ...

کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب - سایت نواندیشان

23 ا کتبر 2013 ... با توسعه روش‌های جدید و بسیار مؤثر برای تولید نانولوله‌های کربنی، ... نانوغربال‌های
مورد استفاده در Water stick توانایی حذف بیش از 99/99 ... علاوه بر این هنگامی که عمر
مفید این ***** به پایان می‌رسد، به طور ... کار تریج *****ها به ازای 20-200 *****،
وابسته به قطر آنها در حدود 37 ..... §حذف آلاینده ها با نانو ذرات آهن در محل

دو ماهنامه طلوع بهداشت، - Magiran

4 مه 2014 ... ویژه نامه بهداشت محیط. جذب بيولوژيكي سرب و روي از محلول هاي آبي سنتتيك بوسيله
پودر لجن ... بررسي مقايسه اي مقدار جذب كروم شش ظرفيتي فاضلاب با استفاده از دانه
.... بررسي اثر منعقدكننده ها در حذف CODوTSS شيرابه زباله كارخانه ..... هاي پسته
فرآوري شده شهرستان رفسنجان طي سال هاي90 تا91 و ارتباط آن با زمان ...

دو ماهنامه طلوع بهداشت، - Magiran

4 مه 2014 ... ویژه نامه بهداشت محیط. جذب بيولوژيكي سرب و روي از محلول هاي آبي سنتتيك بوسيله
پودر لجن ... بررسي مقايسه اي مقدار جذب كروم شش ظرفيتي فاضلاب با استفاده از دانه
.... بررسي اثر منعقدكننده ها در حذف CODوTSS شيرابه زباله كارخانه ..... هاي پسته
فرآوري شده شهرستان رفسنجان طي سال هاي90 تا91 و ارتباط آن با زمان ...

ستاد زیست فناوری - اخبار > فراخوان حمایت از طرح های مرتبط با ...

15 دسامبر 2014 ... از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه محیط زیست که دارای سابقه فعالیت و ... بررسي
مطالعاتي كارايي مالچ هاي بيولوژيك واثرات آن بر فون خاك و محيط زيست ... تولید
سیستمهای صنعتی برای زیست پالایی آلاینده های هوا ... استفاده از روشهاي زيستي در
كاهش گازهاي گلخانه اي مانند ترسيب كربن ... پایش زیستی آلاینده‌ها.

CLIMATOLOGY

13- کوچه : به گذرهائی گفته می‌شود که عرض آنها از 12 متر کمتر باشد. ... از فایل
تمرین آن (GIS LAYER) که در قسمت "دانلود جزوات" قرار داده شده است استفاده ... امتحان
عملی کاربرد آمار و GIS در برنامه ریزی شهری و روستایی. ... در پایش و حذف آلاینده های
آب; علل خشکسالی سال های اخیر; خشک شدن تالابها; روش های ..... توليد مواد و انرژي از
پسماند.

همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

23, تفکر فازی و تاثیر گذاری های نمایشی آن, شایان افکاری, دانشکده هنر, نمايش,
1395-11-17 .... 62, تحليل و ارزيابی عملکرد شبکه های Temporal در تخمين رواناب,
سيد اميرعلی .... سطح آب های زیرزمینی جهت عملیات پایدارسازی گود بر ساختمان مجاور
به روش عددی ..... 230, استفاده از تکنولوژی پینچ جهت بهینه سازی مصرف انرژی واحد
تولید ...

سید فخرالدین افضلی: ریزگرد، کربن، خاک - گرد و غبار

سید فخرالدین افضلی: ریزگرد، کربن، خاک - گرد و غبار - نوشته های دکتر سید
فخرالدین ... سد سازی در ترکیه و اثرات آن در ایجاد ریزگرد برای ایران ... ناحیه ای بین
دو رود کهن و پر آب دجله و فرات که در غفلت کشورهای منطقه کم آب شده و اکوسیستم ...
برنامه ریزی شد بدون این که هیچ گونه ارزیابی زیست محیطی در مورد آن صورت بگیرد.

powerpoint - سیامک مقاله!

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:
ppt تعداد ... توضیح مختصر: پاورپوینت مدیریت، این فایل مربوط به یک پایان نامه ...
توضیح مختصر: دانلود پاورپوینت در مورد تک یاخته ژیاردیا، در قالب ppt و در 7 ... هدف
او در آن زمان توسعه مدل کارآمدتر برای توسعه فرآیند پردازش زبان های طبیعی بود.

انجام پایان نامه - بورس آگهی

انجام پایان نامه های کارشناسی تکتولوژی کاشی- سرامیک و چینی اطلاع رسانی روابط
عمومی و ... احياء روتيل توسط Al و مقايسه آن با Si جهت توليد كاربيد تيتانيم و
كامپوزيت هاي آن Fulltext ... ارزيابي اثر ريزدانه ها در روشهاي بررسي پتانسيل
روانگرايي Fulltext .... ارزيابي عملكرد پرمنگنات پتاسيم در حذف آرسنيك از آب شرب
با استفاده ...

پیل سوختی و کاربردهای آن دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان ایران

شده است ولی تاریخچه آن به قرن نوزدهم و كار دانشمند انگلیسی سرویلیام گرو بر ...
گرمایش و تولید بخار آب استفاده نمود. ... راندمان بالا، حداقل نشر آلاینده های زیست
محیطی،امكان استفاده از ... فرمیك به عنوان سوخت برای فناوری پیل سوختی Tekion
تفاهم نامه ای امضا كردند. ... 2-1-3 تنظيم آب و عملكرد پيل‌هاي سوختي پليمري

كاربرد فناوري نانو در تصفيه آب - فعالیت های بهداشت محیط و مهندسی ...

استفاده از فيلترهاي نانومتري به منظور افزايش بازيابي آب در سيستم هاي موجود و
کاربرد ... سريع و کامل آلودگي آب از مهم ترين موارد کاربرد نانو فناوري در صنعت آب و
فاضلاب است . ... با توسعه روش‌هاي جديد و بسيار مؤثر براي توليد نانولوله‌هاي کربني
، هزينه ... و مي‌توان براي تشکيل فيلترهاي شبه‌کاغذي، آنها را روي يک زيرلايه صاف و
يا ...

مقاله همه چيز در مورد آب - تركيبات آب - سختي آب- آلودگي آب و ...

14 دسامبر 2009 ... روش‌های معلول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن ... متفاوتی از
نیترات می‌باشند، برای تعدیل این آلاینده استفاده نمود. ... در این موارد نیز عملکرد
فیلترهای RO بستگی مستقیم به کیفیت و فشار آب ورودی دارد و به‌دلیل قرار
گرفتن فیلتر کربن فعال در کنار فیلتر ...... مقالات و پایان نامه های نخبگان.

پایان نامه پروژه

پایان نامه پروژه - ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی دانلود
رایگان ... همچنين در اغلب پايان نامه ها موارد زير (طبق آيين نامه نگارش پايان نامه ها ) آمده
است .... بررسي و شبيه سازي رله هاي حفاظتي ديجيتال و كاربرد هاي آن (12000 تومان-
دوازده هرار تومان) .... كنترل دماي گذرا در يك جسم دو بعدي با استفاده از روشهاي معكوس.

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و صنایع با عنوان ...

17 آوريل 2017 ... از آن جهت که امروزه پاکسازی و تصفیه فاضلاب‌ها و آبهای طبیعی از فلزات ... یكی از
كارشناسان محیط زیست، آلودگی محیط خصوصاً آب با فلزات سنگین ..... دانلود پایان
نامه و سمینار کارشناسی ارشد – همه رشته ها | دانلود پایان نامه … .... -2 حسني ,امير حسام “
كاربرد كربن فعال در حذف رنگ از پساب صنايع نساجي ” پايان نامه

سایت تخصصی بهداشت محیط - تصفیه آب

ج- تمام کاني هاي گروه زئوليت که تا به حال در حدود 60 نوع آن شناسايي شده اند ، کاني
هاي ... بر آن بود تا تعیین کند آیا دی اکسید کلر بکار رفته برای حذف پاتوژن ها از
آب اثرات ..... در صورت استفاده از فيلترهاي كربن فعال گرانولي (GAC ) در بخش
فيلتر .... به منظور ارزیابی فنی كاربرد بیوپلیمر كیتوزان تولید شده به عنوان كمك
منعقد ...

فیلم آموزشی و جزوه برق • چکیده پروژه های پژوهشی و دانشجویی شرکت ...

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا 1391 ... تصفيه پسا
بهاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد ترکيب رآكتورهاي بستر آکنده و ب يهوازي
...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات دومین همایش ...

7 مارس 2017 ... شیمی سبز و کاربرد آن در توسعه پایدار صنعتی و معدنی ... روشهای کاهش آلودگی های
ناشی از صنایع رنگ در محیط زیست ... خطرات، ریسک ها و سم شناسی نانوذرات 46. حذف
رنگ زرد بازی 2 از آبهای آلوده توسط جذب سطحی بر روی کربن فعال گرانوله با ... حذف
آلاینده ی رنگی " متیلن بلو " از آب مورد استفاده در کشاورزی بوسیله ...

مهندسی فرآیند

ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان. ﺑﻪ. LNG. ،.
LPG ... اﺳﺘﻔﺎده را از آن ﻛﺮد وﻣﺎﻧﻊ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آن (ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﻠﺮﻫﺎ) ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ...

انجمن راسخون - فناوری نانو

14 مارس 2013 ... در همه موارد فناوری نانو می تواند اثرگذار باشد و تغییرات چشم گیری ایجاد ... مهم ترین
مشکل سلول های خورشیدی بازده اندک آن ها است. ... دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی
..... دستگاه تصفیه آب؛ استفاده از نانوغشاهای پلیمری موجب حذف آلاینده‌های ..... وی در
پایان نامه دکتری خود شیوه نوینی برای ارزیابی خطر نانومواد ارائه ...

بهداشت آب

آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی،شیمیایی وبیولوژیکی آن درحدی
باشدکه مصرف ... آبهای سطحی (رودخانه ها – دریاها – اقیانوسها) دارای ویژگی های خاصی
هستند. ..... امروزه کاربرد کربن فعال بخصوص بشکل کربن فعال دانه ای در صنعت
تصفیه آب ..... محیطی در خالص سازی آب و برای حذف آلاینده های آلی از آب آلوده استفاده
می شدند.

همه چیز درباره افزایش بازیابی نفت با باکتری ها و میکروبها MEOR ...

1- ارتقای کمی : نمونه بارز آن روش (microbial enhanced oil recovery) یا MEOR است.
... در طبیعت چاههای نفتی وجود دارد که به علت تزریق آب دیگر قادر به تولید نفت
نیستند ... یکی از روشهای جدید برای رفع این آلودگی ها استفاده از باکتریهای نفت
خوار است ... روش او شامل تزريق باكتري هاي فعال در يك مخزن نفتي بود و دستاورد او
حاصل ...

اسلاید پارپوینت! - سمینارهای دانشگاهی در فرمت پاورپوینت (فایل ...

برچسب‌ها: پاورپوینت پوست، پاورپوینت دانشگاهی، دانلود ppt عملکرد ... نوآوری ها، در
قالب پاورپوینت و در 7 اسلاید، شامل معرفی ابزار دقیق بدنه سد، روش .... که در صنعت
موارد استفاده زیادی دارند بیشترین مصرف آنها در ماشینهای بالابر ...... سمینار حذف
آلاینده های نفتی از آب—134 ..... دانلود قالب پاورپوینت برای ارائه پایان نامه—169

دانلود تحقیق در مورد تيتانيم : دانلود تحقیق و مقاله

4 آگوست 2016 ... براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد ... دانلود پایان نامه در
مورد بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و … ... ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ، ﻣ. ...
پروژه تحقیق در مورد تیتانیوم و کاربرد های آن به زبان pdf – ویر تودات کام ... فایل
ورد (word), دانلود پروژه تحقیق در مورد مولوکول ها و بررسی حالت و رنگ ...

سایت تخصصی بهداشت محیط - تصفیه آب

ج- تمام کاني هاي گروه زئوليت که تا به حال در حدود 60 نوع آن شناسايي شده اند ، کاني
هاي ... بر آن بود تا تعیین کند آیا دی اکسید کلر بکار رفته برای حذف پاتوژن ها از
آب اثرات ..... در صورت استفاده از فيلترهاي كربن فعال گرانولي (GAC ) در بخش
فيلتر .... به منظور ارزیابی فنی كاربرد بیوپلیمر كیتوزان تولید شده به عنوان كمك
منعقد ...

کافی نت دانشجویان - شیرین سازی گاز طبیعی با استفاده از فرایند ...

کافی نت دانشجویان - شیرین سازی گاز طبیعی با استفاده از فرایند غشا (رشته مواد)
- ... اين قبيل سيستم‌ها حذف دریک فاز گاز و جاذب مايع در جريان متقابل در آن طرف غشاء
... از كربن فعال شده دانه دانه (GAC)[8] میتوان به عنوان ماده حمايت كننده برای جذب گاز ....
ذرات مايع ( آب + هيدروکربور ) همراه گاز درون المنت ها به يکديگر چسبيده و قطرات ...

جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)

استاندارد شماره 3434 - پودر خاموش کننده آتش - ویژگی ها و روش های آزمون ... ارزیابی
ریسک از دیدگاه ماکرو ارگونومی در جهت بهبودی صنایع با استفاده از ... اطلاق‌ مي‌شود كه‌
در آن‌ بخار آب‌ با فشار بيشتر از فشار هواي‌ خارج‌ توليد مي‌گردد. ... استاندارد شماره
2306 - آیین کاربرد حفاظت و نگهداری از درختان و فضای سبز .... آلاینده های شیمیایی
هوا

مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی پایان نامه پروژه کلاسی پروژه اخر ترم ...

مقاله علمی پژوهشی کنفرانسی پایان نامه پروژه کلاسی پروژه اخر ترم پاورپوینت
دفاع - انجام doc pdf پایان نامه پروپوزال مقاله دانلود پرسشنامه ... پایان نامه پروژه
کلاسی پروژه اخر ترم - معرفی تکنولوژی میکرواری و کاربردهای آن ... این مطلب در
وبسایت sites.google.com منتشر شده است و «مجله آفتاب» در قبال آن مسئولیتی
ندارد.

نانو مواد و تصفیه آب : فرصت ها و چالش ها

واژه های کلیدی : نانو مواد ، تصفیه آب ، جاذب های نانویی، نانوفیلتراسیون، ..... یکی
دیگر از کاربردهای بالقوه و سودمند استفاده خلاقانه از نانوذرات برای تصفیه فاضلاب
های ... جداکننده در تصفیه آب و برای حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب آلوده مورد استفاده
... همچنین آنها نشان دادندکه ظرفیت جذب یون های فلزی توسط نانولوله های کربنی چند ...تحقیق مفهوم تروریسم در نظام حقوق بین الملل

پروژه طراحي و محاسبه سردخانه جهت نگهداري گوشت و ميوه جات در نيشابور