دانلود فایل


دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه کربن فعال و وارد استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان

دانلود فایل دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان فرمت : word
تعداد صفحات : 94
چکیده:
کربن اکتیو به عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی می باشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولید می شود و تحت عملیات فعال سازی قرارمی گیرد. با توجه به نوع مواد خام مصرفی، کربن های فعال دارای اندازه منافذ و شکل های متفاوت هستند و از طرفی با توجه به توزیع اندازه منافذ، دارای کاربردهای گسترده و ویژه ای می باشند. در این پروژه در طی چهار فصل به بررسی مختصری از خصوصیات فیزیکی این ماده جاذب ، مراحل تولید آن و روشهای احیای آن در صنعت پرداخته شده و با گردآوری آزمایشات متعدد و معروف در این باب از منابع معتبر و ارائه نتایج حاصل از این آزمایشات، تحلیل نتایج و بسط آنها در ابعاد صنعتی صورت گرفته است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توجه ---------------------- توجه

برای انجام این پایان نامه و موضوعاتی ازاین قبیل و موضوعات دیگر، در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه با ما تماس بگیرید.
0917-154-2003
[email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
2-1- کربن اکتیو چیست 2
2-2- مواد خام 3
2-3- مراحل تولید 3
2-3-1- ساختار منافذ کربن 3
2-4- جذب به وسیله ی کربن فعال شده 4
2-5- کربنهای فعال پیشرفته 4
2-5-1- غربال کننده های مولکولی کربنی(CMS) 4
2-5-2- الیاف کربن فعال 4
2-6- ویژگیهای جذبی و فیزیکی 5
2-6-1- ویژگیهای جذبی 6
2-6-2- ویژگیهای فیزیکی 6
2-7- فیلتر کربن اکتیو 6
2-7-1- انواع فیلترهای کربن در دستگاههای تصفیهی آب 8
2-7-2- میزان خاصیت جذب سطحی فیلترهای کربن در دستگاه تصفیهی آب 8
فصل دوم: موارد استفاده از کربن فعال برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن
2-8- جذب کادمیم از محلولهای آبی توسط کربن اکتیو ساخته شده از ضایعات کشاورزی 10
2-8-1- روش صنعتی جذب کادمیم 11
2-8-2- عوامل مؤثر برجذب کادمیم 12
2-8-2-1- اثر غلظت اولیه. 12
2-8-2-2- اثر PH... 12
2-8-2-3- ایزوترم­های جذب.... 13
2-8-2-4- مدل Langmuir. 14
2-8-2-5- مدل Frendlinch.. 14
2-9- ارزيابي و مقايسهی عملكرد كربن فعال گرانول براي حذف MTBE از آب چاه های آلوده 15
2-9-1- نحوهی اندازه گیری غلظت MTBE 17
2-9-2- تجهيزات، مواد و روش كار شيوه آزمايشگاهي RSSCT 18
2-9-3- تجهيزات، مواد و روش كار در بررسي پايلوتي 19
2-9-4- نتايج و بحث 19
2-10- حذف نیترات از آب با استفاده از کنسرسیوم باکتری های دنیتریفایر تثبیت شده بر روي کربن فعال در یک راکتور بستر شناور 21
2-11- مواد و روشها 24
2-11-1- یافتهها 27
2-11-2- بحث و نتیجه گیری 32
فصل سوم: برخی از روشهای تولید کربن فعال
2-12- تولید کربن فعال نانوپروساز زائدات پوست گردو 37
2-12-1- فعال سازی 38
2-12-1-1- فعال سازی شیمیائی... 38
2-12-1-2- فعال سازی فیزیکی... 39
2-12-2- ساختار منافذ کربن 39
2-12-3- جذب به وسیله کربن فعال شده 40
2-12-4- کربن های فعال پیشرفته 40
2-12-5- غربال کنندههاي مولکولی کربنی(CMS) 40
2-12-6- الیاف کربن فعال 40
2-13- مواد اولیه 41
2-13-1- سنتز 42
2-13-1-1- روش اول.. 42
2-13-1-2- روش دوم. 43
2-13-2- نتایج 43
2-14- تهيهی كربن فعال از چوب درخت سرو و بررسي کارایی آن در حذف رنگ اسید رد 18 45
2-14-1- تهيه منحني استاندارد رنگ اسيد رد 18 46
2-14-2- آزمایش های سيستم ناپيوسته 46
2-14-3- تعيين ثابت تعادل 47
2-14-4- تعيين كينتيك واكنش 48
2-15- یافتهها 49
2-15-1- بررسی زمان تعادل 49
2-15-2- بررسي تأثير ميزان جاذب بر روی كارايي حذف رنگ 49
2-15-3- بررسي تأثيرpH اوليه محلول بروي كارايي حذف رنگ 50
2-15-4- ايزوترم هاي جذب و تعيين ثابت تعادل 51
2-15-5- تعيين كينتيك واكنش حذف رنگ اسيد رد 18 52
2-16- بحث 52
2-16-1- تأثير زمان تماس و نقطه تعادل 52
2-16-2- بررسي تأثير ميزان جاذب بر روی كارايي حذف رنگ 53
2-16-3- تأثير pH محلول بر روی کارایی حذف رنگ 53
2-16-4- تأثير افزايش غلظت اوليه رنگ بر وی کارایی حذف رنگ 54
2-17- مشخصه های رفتار ستون كربن فعال تولیدشده از مخروط كاج در جذب رنگ از محلول های آبي 55
2-18- مواد و روشها 56
2-18-1- تجهيزات مورداستفاده 56
2-18-2- مواد مورداستفاده 57
2-18-3- تهیه كربن فعال به روش شيميايي- گرمايي 57
2-18-4- مشخصات كربن فعال 58
2-18-5- اندازه گیری غلظت رنگ 59
2-18-6- انجام آزمایش های تعادلي در جذب رنگ توسط جاذب 59
2-18-7- انجام آزمايش حذف رنگ در ستون بستر ثابت با جريان بالارونده 60
2-18-8- مشخصه های رفتار ستون جذب و بررسي اثر ارتفاع 61
2-19- نتايج 64
2-19-1- زمان تعادل وايزوترم هاي جذب 64
2-19-2- مشخصه های رفتار ستون از نقطه شكست 2% تا نقطه تخليه 90% 66
2-20- بحث و نتیجه گیری 66
2-20-1- بررسي ايزوترم هاي جذب رنگ 66
2-20-2- مشخصه های رفتار ستون از نقطه شكست 2% تا نقطه تخليه 90% 67
2-20-3- سازوكار جذب رنگ 69
2-20-4- نتیجه گیری نهايي 70
فصل چهارم: احیاء کربن فعال
2-21- تأثیر ترکیب احیاگرهای شیمیایی بر سرعت احیای کربن اکتیو 72
2-22- روش های احيا كربن اکتیو 72
2-23- روند انجام آزمایش ها 73
2-24- محاسبه درصد احيا 74
2-25- احيا كربن اکتیو با استفاده از مواد شيميايي با خاصيت حلال شويي 74
2-26- مواد احياگر با خاصيت واكنش دهي 75
2-27- استفاده از مخلوط استن و سود به عنوان احياگر 76
2-28- استفاده از مخلوط متانول و سود به عنوان احياگر 77
2-29- بازیابی کربن اکتیو اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی 78
2-30- روند بازیابی کربن اکتیو اشباع از اتیل استات با دی فوق بحرانی اکسید کربن 80
2-30-1- روش انجام آزمایش 80
2-31- مدل تعادلی لانگمویر برای دفع اتیل استات از کربن اکتیو 81
________________________
با سلام
انجام انواع پایان نامه و پروژه : تیم ما در راستای جلب رضایت دانشجویان عزیز ارتباط مستقیم بین دانشجو و محقق ایجاد کرده تا دانشجویان در هر ساعت از روز بتوانند از مشاوره ی محقق در جهت انجام پایان نامه خود استفاده کرده و رضایت خاطر بیشتری داشته باشند.
انجام پایان نامه و پروژه توسط افراد مجرب : اعتقاد ما بر این است که دانشجویان باید با همکاری افراد کاملا مجرب پروژه و پایان نامه خود را انجام دهند ، در همین راستا تمامی افراد تیم ما از دانشجویان ممتاز دانشگاهای تراز اول ایران میباشند که کار سفارشات شما را به سرانجام میرسانند و طبیعتا پایان نامه شما از لحاظ علمی کاملا دقیق میباشد (بر خلاف اکثریت موسسات که پایان نامه ها توسط افراد مجرب انجام نمیشود
قیمت مناسب و معادل یک دوم سایر موسسات و سایت ها : ما همواره به این میندیشیم که همه ی دانشجویان با هر سطح مالی بتوانند از خدمات انجام پایان نامه ما استفاده کنند و با در نظر گرفتن تمهیداتی به سبک خودمان ، هزینه ها را برای شما به حداقل رسانده است به طوری که هزینه های ما معادل یک دوم سایر موسسات و سایت ها میباشد.
چگونه به سایت اطمینان پیدا کنم؟کلیه سایتهایی که دارای درگاه پرداخت آنلاین بانکی می باشند مورد اطمینان هستند چون سایتها برای دریافت درگاه آنلاین بانکی باید با ارائه مدارک با بانک مربوطه عقد قرارداد نمایند،لذا کلیه سایتهایی که دارای درگاه پرداخت آنلاین بانکی می باشند مورد اعتماد هستند.
سفارش انواع پروژه و پایان نامه : برای ثبت سفارشات خود با ایمیل و شماره تماس ما مکاتبه کنید . پروژه و پایان نامه های شما با بهترین کیفیتو کمترین قیمت تخصص ماست
___________________
Email : [email protected]
Tel:09171542003
مدیریت: محمودی
[در صورت وجود هرگونه مشکل در مورد فایل خریداری شده پاسخگوی شما هستیم . و در صورت نارضایتی وجه به حساب شما برگشت داده میشود]دانلود


پایان نامه


کربن فعال


موارد


استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی


عملکرد آن


و


احیا


ی ان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو | هزار و یک ...

كاربرد هاي وسيع اين عرصه و پيامد هاي اجتماعي سياسي و حقوقي آن، اين فناوري را به
عنوان ... آب با توجه به انواع آلودگي هاي نقاط مختلف ايران مورد ارزيابي قرار گرفته
است. ... توليد راديکال آزاد به وسيله C60 متراکم در آب، امکان تجزيه آلاينده‌ها را فراهم
مي‌کند. ..... با این حال روشهای جدیدتر تصفیه نظیر اسمز معکوس استفاده از کربن
فعال و ...

کنفرانس بین المللی مهندسی ، هنر ، محیط زیست-رایتمن

26 سپتامبر 2014 ... آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها – روش‌های عددی در مهندسی عمران – فناوری‌های ... و پایدار
کاربردهای نوین مصالح و قطعات سبک در مهندسی عمران- تولید و کاربرد ... های عمرانی
ارزیابی استفاده از مصالح نوین ساخت در پروژه ها – مهندسی ارزش در ... به ایمنی،
بهداشت و محیط زیست – کاربرد فناوری های نوین در ساختمان و اثرات آن ...

تغذیه سالم،حیوانات و محیط زیست

او نتیجه‌گیری می‌کند، بنابراین در مورد گونه‌های در معرض نابودی ارزیابی ... همه ساله
بیش از 100 میلیون درخت به منظور تولید نامه های تبلیغاتی قطع می شود و بدتر از همه
... بعد از گرفتن آب میوه ها و سبزیجات ٬ از باقی مانده ها و تفاله های آن ها برای بارور ...
باید توجه کنیم که کامپیوتر و اینترنت نیز از عوامل آلاینده محیط زیست می باشند

مشاهده مقاله | کاربرد فناوری نانو در پایدارسـازی آنزیم‌ها - آموزش فناوری نانو

سایر موارد ...... در پایان مهم‌ترین کاربردهای نانوساختارهای آنزیمی مانند کاربرد در
حسگرهای ... خالص، داروسازی، حسگر زیستی، حذف زیستی آلاینده‌ها، جداسازی زیستی،
فرایند .... فعال باشند، پیشرفت واکنش را می‌توان مستقیماً به‌وسیله‌ روش آمپرومتری
دنبال ... آن‌ها را دارند و محدودیت شرایط عملکرد آنزیم‌ها به‌دلیل ناپایداری معمول آن‌ها در
محیط ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما ... مدل سازی خواص
نانولوله های کربنی و کاربردهای آن. کنترل و ... چگونگی تولید و روش های کاهش
هارمونیک و تاثیرات آن ... سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها
.... دانلود پایان نامه کارشناسی در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی.

دو ماهنامه طلوع بهداشت، - Magiran

4 مه 2014 ... ویژه نامه بهداشت محیط. جذب بيولوژيكي سرب و روي از محلول هاي آبي سنتتيك بوسيله
پودر لجن ... بررسي مقايسه اي مقدار جذب كروم شش ظرفيتي فاضلاب با استفاده از دانه
.... بررسي اثر منعقدكننده ها در حذف CODوTSS شيرابه زباله كارخانه ..... هاي پسته
فرآوري شده شهرستان رفسنجان طي سال هاي90 تا91 و ارتباط آن با زمان ...

فیلم آموزشی و جزوه برق • چکیده پروژه های پژوهشی و دانشجویی شرکت ...

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا 1391 ... تصفيه پسا
بهاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد ترکيب رآكتورهاي بستر آکنده و ب يهوازي
...

وب سایت تخصصی مهندس محمد علی زارع - ایمنی در صنایع نفت ، گاز و ...

معرفی روش های جدید حفاظت از خوردگی کف مخازن نفت و مایعات گازی ... نشست مخازن
بزرگ نفتی موجب آلودگی آب های زیرزمینی و وارد آمدن خسارت های ... این لوله ها در زیر
مخزن و در داخل فندانسیون بتنی کف قرار می گیرند. ... خطرهای الکتریسیته ساکن و
نکات ایمنی مربوط به آن به خصوص مخازن .... 3- چاه ارت باید دارای قابلیت احیاء باشد .

دانلود پایان نامه سنتز زئولیت نوع A و بررسی میزان جذب دود سیگار ...

دانلود پایان نامه سنتز زئولیت نوع A و بررسی میزان جذب دود سیگار توسط زئولیت ...
۳-۱۱) بررسی کاربرد زئولیت سنتزی درجذب ترکیبات آلاینده آب وفاضلاب۵۹ ... دود
سیگار از مهمترین زمینه‌های تحقیقاتی می‌باشد که روش‌های مختلفی برای آن وجود دارد.
ازجمله استفاده از فیلترهای معمولی که شامل استات خالص، کربن دوتایی و فیلترهای
سه ...

مهندسی فرآیند

ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان. ﺑﻪ. LNG. ،.
LPG ... اﺳﺘﻔﺎده را از آن ﻛﺮد وﻣﺎﻧﻊ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آن (ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﻠﺮﻫﺎ) ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ...

اخبار علمی مركز پژوهش متالورژي رازي - مرکز پژوهش متالورژی رازی

آزمایشگاه ها ... عملکرد این دستکش به گونه ای است که پزشک اندام مورد نظر بیمار را
حرکت داده و ... با این حال آنها برای عملی کردن این روش جدید کارهای زیادی را باید انجام
دهند. ... در اصل باتری های همراه هستند و نیز باید از قبل شارژ شده تا در زمان نیاز مورد
استفاده ... فعال در عرصه فناوری دوستدار محیط زیست یا به اصطلاح سبز یک گلدان
تولید ...

بهداشت آب

آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی،شیمیایی وبیولوژیکی آن درحدی
باشدکه مصرف ... آبهای سطحی (رودخانه ها – دریاها – اقیانوسها) دارای ویژگی های خاصی
هستند. ..... امروزه کاربرد کربن فعال بخصوص بشکل کربن فعال دانه ای در صنعت
تصفیه آب ..... محیطی در خالص سازی آب و برای حذف آلاینده های آلی از آب آلوده استفاده
می شدند.

مشاهده مقاله | کاربرد فناوری نانو در پایدارسـازی آنزیم‌ها - آموزش فناوری نانو

سایر موارد ...... در پایان مهم‌ترین کاربردهای نانوساختارهای آنزیمی مانند کاربرد در
حسگرهای ... خالص، داروسازی، حسگر زیستی، حذف زیستی آلاینده‌ها، جداسازی زیستی،
فرایند .... فعال باشند، پیشرفت واکنش را می‌توان مستقیماً به‌وسیله‌ روش آمپرومتری
دنبال ... آن‌ها را دارند و محدودیت شرایط عملکرد آنزیم‌ها به‌دلیل ناپایداری معمول آن‌ها در
محیط ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع محمد ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع ... اگر چه چندین
روش برای سنتز نانولوله های کربنی استفاده شده است، غشاهای ... از آن جا که نانولوله
های کربنی شدت جریان بالایی را نشان می دهند، فشار مورد نیاز ... این فیلتر، در طول
عمر مفیدش 200 تا300 لیتر آب تولید می کند؛ اگر چه این ..... پایان نامه کارشناسی
ارشد.

دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ...

دانلود پایان نامه کربن فعال و وارد استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف
آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان.

سایت تخصصی بهداشت محیط - تصفیه آب

ج- تمام کاني هاي گروه زئوليت که تا به حال در حدود 60 نوع آن شناسايي شده اند ، کاني
هاي ... بر آن بود تا تعیین کند آیا دی اکسید کلر بکار رفته برای حذف پاتوژن ها از
آب اثرات ..... در صورت استفاده از فيلترهاي كربن فعال گرانولي (GAC ) در بخش
فيلتر .... به منظور ارزیابی فنی كاربرد بیوپلیمر كیتوزان تولید شده به عنوان كمك
منعقد ...

اهمیت کشاورزی ارگانیک(۱) - مکانیزاسیون کشاورزی ...دنیای

29 مه 2011 ... همچنین کشاورزی ارگانیک شیوه ها و غذاهای سنتی را احیا می کند و در ... 6- استفاده
هورمونها در دام و طیور رشد آنها را تسریع کرده و فربه شدن آنها را سرعت میبخشد. ... 1- در
کشاورزی ارگانیک آب توسط مواد شیمیایی آلاینده مانند کودهای مصنوعی، آلوده نمیگردد.
... گواهی نامه های محصولات ارگانیک ، بعنوان بیمه هایی است که در تولید ...

آذر ۱۳۸۹ - شیمی کاربردی*آلی،تجزيه،معدني،شيمي فيزيك*

4 دسامبر 2010 ... موارد استفاده به عنوان پایه رنگ در صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی، ... این نوع
تولید بستگی به تماس بین محلول فسفاته و سطح فلز و میزان درجه ... در این نوع
پوشش معمولاً نوع ریز و سفت آن بر نوع درشت و سست ترجیح ... علاوه بر اين روش،
عوامل و روشهاي ديگري نيز براي ريز کردن دانه ها وجود ..... آزمایش برای ارزیابی

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط ایران

بررسی حذف نیترات و آمونیم از آبهای زیرزمینی با استفاده از فیلترهای کانساری ...
اثرات کاربرد لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب عناصر توسط بوته جو مطالعه موردی: لجن
.... بررسی ترکیب روش های انعقاد شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی در حذف آلاینده های
... تعیین برخی آلودگی های آب خلیج فارس و امکان سنجی تصفیه بیولوژیکی آن ها ...

سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم - پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و ...

ارزیابی اثرات سوء آلاینده های زیست محیطی PBBs و PBDEs منتقله از طریق ...
ارزیابی غلظت زایلن و بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر آن در خودروهای ارزان قیمت
تولید ایران ... مطالعه میزان حذف سودوموناس آئروژینوزا از آب آشامیدنی با کاربرد
روشهای ... بررسی کارایی کربن فعال گرانوله در حذف مواد آلی ازپساب فاضلاب
پالایشگاه نفت.

آذر ۱۳۸۹ - شیمی کاربردی*آلی،تجزيه،معدني،شيمي فيزيك*

4 دسامبر 2010 ... موارد استفاده به عنوان پایه رنگ در صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی، ... این نوع
تولید بستگی به تماس بین محلول فسفاته و سطح فلز و میزان درجه ... در این نوع
پوشش معمولاً نوع ریز و سفت آن بر نوع درشت و سست ترجیح ... علاوه بر اين روش،
عوامل و روشهاي ديگري نيز براي ريز کردن دانه ها وجود ..... آزمایش برای ارزیابی

کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب - سایت نواندیشان

23 ا کتبر 2013 ... با توسعه روش‌های جدید و بسیار مؤثر برای تولید نانولوله‌های کربنی، ... نانوغربال‌های
مورد استفاده در Water stick توانایی حذف بیش از 99/99 ... علاوه بر این هنگامی که عمر
مفید این ***** به پایان می‌رسد، به طور ... کار تریج *****ها به ازای 20-200 *****،
وابسته به قطر آنها در حدود 37 ..... §حذف آلاینده ها با نانو ذرات آهن در محل

پیل سوختی و کاربردهای آن دانلود كتاب آموزش - باشگاه مهندسان ایران

شده است ولی تاریخچه آن به قرن نوزدهم و كار دانشمند انگلیسی سرویلیام گرو بر ...
گرمایش و تولید بخار آب استفاده نمود. ... راندمان بالا، حداقل نشر آلاینده های زیست
محیطی،امكان استفاده از ... فرمیك به عنوان سوخت برای فناوری پیل سوختی Tekion
تفاهم نامه ای امضا كردند. ... 2-1-3 تنظيم آب و عملكرد پيل‌هاي سوختي پليمري

اخبار علمی مركز پژوهش متالورژي رازي - مرکز پژوهش متالورژی رازی

آزمایشگاه ها ... عملکرد این دستکش به گونه ای است که پزشک اندام مورد نظر بیمار را
حرکت داده و ... با این حال آنها برای عملی کردن این روش جدید کارهای زیادی را باید انجام
دهند. ... در اصل باتری های همراه هستند و نیز باید از قبل شارژ شده تا در زمان نیاز مورد
استفاده ... فعال در عرصه فناوری دوستدار محیط زیست یا به اصطلاح سبز یک گلدان
تولید ...

فیلم آموزشی و جزوه برق • چکیده پروژه های پژوهشی و دانشجویی شرکت ...

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا 1391 ... تصفيه پسا
بهاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد ترکيب رآكتورهاي بستر آکنده و ب يهوازي
...

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات دومین همایش ...

7 مارس 2017 ... شیمی سبز و کاربرد آن در توسعه پایدار صنعتی و معدنی ... روشهای کاهش آلودگی های
ناشی از صنایع رنگ در محیط زیست ... خطرات، ریسک ها و سم شناسی نانوذرات 46. حذف
رنگ زرد بازی 2 از آبهای آلوده توسط جذب سطحی بر روی کربن فعال گرانوله با ... حذف
آلاینده ی رنگی " متیلن بلو " از آب مورد استفاده در کشاورزی بوسیله ...

سایت تخصصی بهداشت محیط - تصفیه آب

ج- تمام کاني هاي گروه زئوليت که تا به حال در حدود 60 نوع آن شناسايي شده اند ، کاني
هاي ... بر آن بود تا تعیین کند آیا دی اکسید کلر بکار رفته برای حذف پاتوژن ها از
آب اثرات ..... در صورت استفاده از فيلترهاي كربن فعال گرانولي (GAC ) در بخش
فيلتر .... به منظور ارزیابی فنی كاربرد بیوپلیمر كیتوزان تولید شده به عنوان كمك
منعقد ...

بسمه تعالی سر فصل دوره عنوان دوره :اثرات زیست محیطی پروژه های آب و ...

عنوان دوره : آشنایی با اثرات زیست محیطی طرح های آب و خاک و توسعه پایدارمحیط
زیست ... طرح های آب و خاک; تغییرات زیستی و بوم شناختی; اثرات اقتصادی و
اجتماعی; روش ارزیابی ... «از سرما در آغاز آن (فصل خزان) پرهیز کنید و در پایان آن (
فصل بهار) به پیشواز آن ..... ارزش چمنزارها ( مراتع) در کاهش هزینه های تصفیه آب و حذف
آلاینده ها. 87.

سید فخرالدین افضلی: ریزگرد، کربن، خاک - گرد و غبار

سید فخرالدین افضلی: ریزگرد، کربن، خاک - گرد و غبار - نوشته های دکتر سید
فخرالدین ... سد سازی در ترکیه و اثرات آن در ایجاد ریزگرد برای ایران ... ناحیه ای بین
دو رود کهن و پر آب دجله و فرات که در غفلت کشورهای منطقه کم آب شده و اکوسیستم ...
برنامه ریزی شد بدون این که هیچ گونه ارزیابی زیست محیطی در مورد آن صورت بگیرد.

CLIMATOLOGY

13- کوچه : به گذرهائی گفته می‌شود که عرض آنها از 12 متر کمتر باشد. ... از فایل
تمرین آن (GIS LAYER) که در قسمت "دانلود جزوات" قرار داده شده است استفاده ... امتحان
عملی کاربرد آمار و GIS در برنامه ریزی شهری و روستایی. ... در پایش و حذف آلاینده های
آب; علل خشکسالی سال های اخیر; خشک شدن تالابها; روش های ..... توليد مواد و انرژي از
پسماند.

وبلاگ تخصصي محيط زيست

حدود 110 گونه گياهي به عنوان گياهان مانگرو شناخته شده اند كه تنها تعدادي از آنها از ...
بر حفظ تنوع زیستی، روند استفاده از منابع طبیعی را بر اساس معیارهای اکولوژیک
متعادل کند. ... حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List); همکاری و حمایت ارزیابی
اکوسیستم هزاره ... از روش های حذف طبیعی عناصر سنگین و به ویژه سرب در محیط های
دریایی ...

نانو مواد و تصفیه آب : فرصت ها و چالش ها

واژه های کلیدی : نانو مواد ، تصفیه آب ، جاذب های نانویی، نانوفیلتراسیون، ..... یکی
دیگر از کاربردهای بالقوه و سودمند استفاده خلاقانه از نانوذرات برای تصفیه فاضلاب
های ... جداکننده در تصفیه آب و برای حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب آلوده مورد استفاده
... همچنین آنها نشان دادندکه ظرفیت جذب یون های فلزی توسط نانولوله های کربنی چند ...

پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیكی تركیبات آروماتیك از آبهای آلوده

دانلود پاورپوینت ضربان ساز مصنوعی یا پیس میکر - 15 اسلاید انجام پایان نامه ...
بررسی اثر روش های کاربرد کود بیولوژیکی فسفاته و کود شیمیایی . ... جداکننده در
تصفیه آب و برای حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب آلوده مورد استفاده . ... ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ.
.... کشتی‌ها و حمل و نقل نفت توسط آنها دلیل سومی‌بر آلودگی نفتی در اقیانوسها هستند
.

پایان نامه پروژه

پایان نامه پروژه - ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی دانلود
رایگان ... همچنين در اغلب پايان نامه ها موارد زير (طبق آيين نامه نگارش پايان نامه ها ) آمده
است .... بررسي و شبيه سازي رله هاي حفاظتي ديجيتال و كاربرد هاي آن (12000 تومان-
دوازده هرار تومان) .... كنترل دماي گذرا در يك جسم دو بعدي با استفاده از روشهاي معكوس.

شیمی کاربردی - شیمی تجزیه

با افزایش تولید اشک بدن سعی می کند تا اسید سولفوریک را رقیق و از چشم ها
بشوید. ... 1- قرار دادن پیاز به مدت نیم ساعت در یخچال قبل از پوست کندن آن: کاهش دما
... همانند روش گراويمتري تيتراسيون نيز يكي از روشهاي قديمي در شيمي تجزيه مي
باشد . ..... ( Scrubber Solution ) با حذف تركيبات اسيدي سولفيد هيدروژن و دي اكسيد
كربن از ...

کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع | جزوه ها دات کام

31 آگوست 2016 ... کاتالیزگرها چه در کاربردهای صنعتی وچه در فرآیندهای بیولوژیکی ... استفاده از
کاتالیزگرها افزایش داده شود تا تولید فرآورده‌های حاصل از ان از ... می‌گیرد، لیکن
خاکستر یا خاک در پایان واکنش بدون تغییر شیمیایی به ... دارند در بعضی از موارد
یک کاتالیزگر معین موجب سنتز نوعی محصولات .... آب به عنوان کاتالیزگر

پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیكی تركیبات آروماتیك از آبهای آلوده

دانلود پاورپوینت ضربان ساز مصنوعی یا پیس میکر - 15 اسلاید انجام پایان نامه ...
بررسی اثر روش های کاربرد کود بیولوژیکی فسفاته و کود شیمیایی . ... جداکننده در
تصفیه آب و برای حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب آلوده مورد استفاده . ... ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ.
.... کشتی‌ها و حمل و نقل نفت توسط آنها دلیل سومی‌بر آلودگی نفتی در اقیانوسها هستند
.

کتاب تصفیه آب دکتر امیری - احسان حسنانی

چکیده: کتاب اصول تصفیه آب تألیف دکتر محمد چالکش امیری مدت زیادیست به ... در
این کتاب یک ضمیمه اضافه شده که در آن روش جدیدی را برای کنترل عملکرد ... نگاه
کلی به آب، تعاریف، کاهش سختی آب با آهک و سودا، روش های حذف آهن و منگنز، .....
باکتری ها از مواد آلی به عنوان غذا استفاده نموده و کربن مواد آلی را به انرژی تبدیل می
کنند.

مطالب قدیمی‌تر - مهندسی پتروشیمی

پمپ حرارتي وسيله است که به دو منظور از آن استفاده مي شود يکي به عنوان يک دستگاه
... کننده مواد غذايي،خنک کننده در مراحل مختلف توليد و موارد ديگر استفاده مي شود. ... از
لا به لاي لا يه ها ي عايق و هنگامي که درب يخچال باز مي شود به درون آن نشت مي کند. ....
با آن مواجه مي‌شويد، روش‌هاي بازيابي اطلاعات روان‌شناختي و ارزيابي شخصيتي است.

مطالب قدیمی‌تر - مهندسی پتروشیمی

پمپ حرارتي وسيله است که به دو منظور از آن استفاده مي شود يکي به عنوان يک دستگاه
... کننده مواد غذايي،خنک کننده در مراحل مختلف توليد و موارد ديگر استفاده مي شود. ... از
لا به لاي لا يه ها ي عايق و هنگامي که درب يخچال باز مي شود به درون آن نشت مي کند. ....
با آن مواجه مي‌شويد، روش‌هاي بازيابي اطلاعات روان‌شناختي و ارزيابي شخصيتي است.

نانو مواد و تصفیه آب : فرصت ها و چالش ها

واژه های کلیدی : نانو مواد ، تصفیه آب ، جاذب های نانویی، نانوفیلتراسیون، ..... یکی
دیگر از کاربردهای بالقوه و سودمند استفاده خلاقانه از نانوذرات برای تصفیه فاضلاب
های ... جداکننده در تصفیه آب و برای حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب آلوده مورد استفاده
... همچنین آنها نشان دادندکه ظرفیت جذب یون های فلزی توسط نانولوله های کربنی چند ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع محمد ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع ... اگر چه چندین
روش برای سنتز نانولوله های کربنی استفاده شده است، غشاهای ... از آن جا که نانولوله
های کربنی شدت جریان بالایی را نشان می دهند، فشار مورد نیاز ... این فیلتر، در طول
عمر مفیدش 200 تا300 لیتر آب تولید می کند؛ اگر چه این ..... پایان نامه کارشناسی
ارشد.

آموزش شنا،نجات غريق،هیدروتراپی،واترپلو

7 دسامبر 2015 ... کانال آموزش حرفه ای شنا،واترپلو نجات غریق و آب درمانی در تلگرام ... اما باید توجه
داشت كه در هنگام استفاده از تخته شنا و پا زدن با آن ، دست ها كشیده شود و .... **شنا
گراني كه نامه تائيد فعاليت از هيئت شهر خود و منجيان غريقي كه نامه تائيد .....
استفاده از روشهای صحیح تصفیه مانند بکاربردن کربن فعال و گند زدایی با ازن ...

دانلود : cv_site_iran.pdf

15 آگوست 1977 ... ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ. ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﻲ ... ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ. ﻣﻬﻨﺪﺳ. ﻲ
.... ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ.

راهنمای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان در این سایتمرجع دانلود متن کامل ...

10 مه 2015 ... برای دسترسی به پایان نامه مورد نظر خودتان از منوی بالای سایت روی دسته بندی ...
پایان نامه دکترای پزشکی :شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن *** پایان نامه ....
پایان نامه رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش .... ارشد
برق – بینایی سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی ...

انجام پایان نامه - بورس آگهی

انجام پایان نامه های کارشناسی تکتولوژی کاشی- سرامیک و چینی اطلاع رسانی روابط
عمومی و ... احياء روتيل توسط Al و مقايسه آن با Si جهت توليد كاربيد تيتانيم و
كامپوزيت هاي آن Fulltext ... ارزيابي اثر ريزدانه ها در روشهاي بررسي پتانسيل
روانگرايي Fulltext .... ارزيابي عملكرد پرمنگنات پتاسيم در حذف آرسنيك از آب شرب
با استفاده ...

آموزش شنا،نجات غريق،هیدروتراپی،واترپلو

7 دسامبر 2015 ... کانال آموزش حرفه ای شنا،واترپلو نجات غریق و آب درمانی در تلگرام ... اما باید توجه
داشت كه در هنگام استفاده از تخته شنا و پا زدن با آن ، دست ها كشیده شود و .... **شنا
گراني كه نامه تائيد فعاليت از هيئت شهر خود و منجيان غريقي كه نامه تائيد .....
استفاده از روشهای صحیح تصفیه مانند بکاربردن کربن فعال و گند زدایی با ازن ...

دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ...

23 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف
آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان : ارجینال فایل ...

نانولوله های کربنی؛ خواص و کاربرد نانوکربوتیوب - صفحه اول

پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس در پایان افزود: درصد حذف برای غلظت 25، 50، 75 و
100 mg/l ... گذشته از آن در دهه 1930 برای اولین بار روشهای فرآوری بخار جهت تولید
نانو ذرات ... استفاده از نانولوله های کربنی در بافت ها، و نانوذرات روی یا اکسید
تیتانیم در .... وی افزود: آزمایش ها نشان داد ه است فرایند احیای نیترات با میزان ORP
آب ارتباط ...

ليست كامل مقالات، پروژه ها و پايان نامه ها - مرکز دانلود پروژه، پایان نامه ...

توضیحات دانلود · ارزیابی روش نوین ساخت دیوارها و احیای مناطق ساحلی با استفاده از
تكنولوژی ژئوتیوب .... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان
مساله زمانبندی و حل آن با ا. ... پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با عنوان روش‌های
تشخیص هویت بیومتریک به همراه . .... طرح توجیهی تولید كارتن، بسته بندی و چاپ
مقوا.

دانلود فایل های پایان نامه - 24

2 جولای 2016 ... با استفاده از این روش ضریب نفوذ گاز دی اکسید کربن در دمای 25، 45، 50 درجه ...
تولید از مخازن نفتی با روش تخلیه طبیعی تنها به برداشت کسر کوچکی از کل ...
اواخر دهه 80 و همزمان با گسترش کاربرد چاه های افقی روش جدیدی ابداع شد. ..... آن در
تجزیه و حذف آلاینده (آمونیاک) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و معرفی نوع ...

انجمن راسخون - فناوری نانو

14 مارس 2013 ... در همه موارد فناوری نانو می تواند اثرگذار باشد و تغییرات چشم گیری ایجاد ... مهم ترین
مشکل سلول های خورشیدی بازده اندک آن ها است. ... دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی
..... دستگاه تصفیه آب؛ استفاده از نانوغشاهای پلیمری موجب حذف آلاینده‌های ..... وی در
پایان نامه دکتری خود شیوه نوینی برای ارزیابی خطر نانومواد ارائه ...

مهندسی فرآیند

ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان. ﺑﻪ. LNG. ،.
LPG ... اﺳﺘﻔﺎده را از آن ﻛﺮد وﻣﺎﻧﻊ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آن (ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﻠﺮﻫﺎ) ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ...

انجام پایان نامه - بورس آگهی

انجام پایان نامه های کارشناسی تکتولوژی کاشی- سرامیک و چینی اطلاع رسانی روابط
عمومی و ... احياء روتيل توسط Al و مقايسه آن با Si جهت توليد كاربيد تيتانيم و
كامپوزيت هاي آن Fulltext ... ارزيابي اثر ريزدانه ها در روشهاي بررسي پتانسيل
روانگرايي Fulltext .... ارزيابي عملكرد پرمنگنات پتاسيم در حذف آرسنيك از آب شرب
با استفاده ...

مشاهده مقاله | کاربرد فناوری نانو در پایدارسـازی آنزیم‌ها - آموزش فناوری نانو

سایر موارد ...... در پایان مهم‌ترین کاربردهای نانوساختارهای آنزیمی مانند کاربرد در
حسگرهای ... خالص، داروسازی، حسگر زیستی، حذف زیستی آلاینده‌ها، جداسازی زیستی،
فرایند .... فعال باشند، پیشرفت واکنش را می‌توان مستقیماً به‌وسیله‌ روش آمپرومتری
دنبال ... آن‌ها را دارند و محدودیت شرایط عملکرد آنزیم‌ها به‌دلیل ناپایداری معمول آن‌ها در
محیط ...

دانلود مقالات چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - یزد • همایش ...

همایش ها در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط تصفیه
آب تصفیه فاضلاب زباله آلودگی هوا بهداشت پرتوها بهداشت مواد غذایی. ... بررسي
مقايسه اي عملکرد حذف 2-کلروفنل و 4-کلروفنل توسط کربن فعال گرانوله و خاکستر
.... بررسی موردی وضعیت آلاینده های تولیدی شرکت داروسازی و ارائه روشهای حذف آنها.

سید فخرالدین افضلی: ریزگرد، کربن، خاک - گرد و غبار

سید فخرالدین افضلی: ریزگرد، کربن، خاک - گرد و غبار - نوشته های دکتر سید
فخرالدین ... سد سازی در ترکیه و اثرات آن در ایجاد ریزگرد برای ایران ... ناحیه ای بین
دو رود کهن و پر آب دجله و فرات که در غفلت کشورهای منطقه کم آب شده و اکوسیستم ...
برنامه ریزی شد بدون این که هیچ گونه ارزیابی زیست محیطی در مورد آن صورت بگیرد.

پاورپوینت بررسی حذف بیولوژیكی تركیبات آروماتیك از آبهای آلوده

دانلود پاورپوینت ضربان ساز مصنوعی یا پیس میکر - 15 اسلاید انجام پایان نامه ...
بررسی اثر روش های کاربرد کود بیولوژیکی فسفاته و کود شیمیایی . ... جداکننده در
تصفیه آب و برای حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب آلوده مورد استفاده . ... ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ.
.... کشتی‌ها و حمل و نقل نفت توسط آنها دلیل سومی‌بر آلودگی نفتی در اقیانوسها هستند
.

کتاب تصفیه آب دکتر امیری - احسان حسنانی

چکیده: کتاب اصول تصفیه آب تألیف دکتر محمد چالکش امیری مدت زیادیست به ... در
این کتاب یک ضمیمه اضافه شده که در آن روش جدیدی را برای کنترل عملکرد ... نگاه
کلی به آب، تعاریف، کاهش سختی آب با آهک و سودا، روش های حذف آهن و منگنز، .....
باکتری ها از مواد آلی به عنوان غذا استفاده نموده و کربن مواد آلی را به انرژی تبدیل می
کنند.

کشاورزی پایدار و ارگانیک - وبلاگ دانشجوی زراعت

از آنجایی که استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی رایج (Conventional ... مورد
استفاده قرار دارد میزان آلایندگی این نهاده ها باید به دقت مورد بررسی و تجزیه و .....
علف های هرز از دیر باز به عنوان رقیب و دشمن گیاهان زراعی در جهت کاهش تولید آنها مطرح
بوده اند. ... از آب نمی تواند در همه جا تحت مقررات قرار گیرد، شیوه های ارگانیک در موارد
زیر ...

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو | هزار و یک ...

كاربرد هاي وسيع اين عرصه و پيامد هاي اجتماعي سياسي و حقوقي آن، اين فناوري را به
عنوان ... آب با توجه به انواع آلودگي هاي نقاط مختلف ايران مورد ارزيابي قرار گرفته
است. ... توليد راديکال آزاد به وسيله C60 متراکم در آب، امکان تجزيه آلاينده‌ها را فراهم
مي‌کند. ..... با این حال روشهای جدیدتر تصفیه نظیر اسمز معکوس استفاده از کربن
فعال و ...

دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد هوش عاطفی، هوش اخلاقی و کیفیت زندگی با فرمت ورد

مقاله : راهکارهای تقویت اعتماد بین دولت و ملت

مقاله : راهکارهای تقویت اعتماد بین دولت و ملت

دانلود صحنه افکت و نورهای رنگی متنوع بر روی لباس ( لبیک یا خامنه ای) ویژه تدوین گران انقلابدانلود شیپ فایل نقشه زمین شناسی استان هرمزگان

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" تعدد اسباب در مسئولیت مدنی»