دانلود فایل


دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پایان نامه کربن فعال و وارد استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان

دانلود فایل دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان فرمت : word
تعداد صفحات : 94
چکیده:
کربن اکتیو به عنوان یک جاذب دارای کاربردهای مهم و حیاتی می باشد. این ماده از پیرولیز مواد گیاهی حاوی کربن تولید می شود و تحت عملیات فعال سازی قرارمی گیرد. با توجه به نوع مواد خام مصرفی، کربن های فعال دارای اندازه منافذ و شکل های متفاوت هستند و از طرفی با توجه به توزیع اندازه منافذ، دارای کاربردهای گسترده و ویژه ای می باشند. در این پروژه در طی چهار فصل به بررسی مختصری از خصوصیات فیزیکی این ماده جاذب ، مراحل تولید آن و روشهای احیای آن در صنعت پرداخته شده و با گردآوری آزمایشات متعدد و معروف در این باب از منابع معتبر و ارائه نتایج حاصل از این آزمایشات، تحلیل نتایج و بسط آنها در ابعاد صنعتی صورت گرفته است.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
توجه ---------------------- توجه

برای انجام این پایان نامه و موضوعاتی ازاین قبیل و موضوعات دیگر، در کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه با ما تماس بگیرید.
0917-154-2003
[email protected]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
2-1- کربن اکتیو چیست 2
2-2- مواد خام 3
2-3- مراحل تولید 3
2-3-1- ساختار منافذ کربن 3
2-4- جذب به وسیله ی کربن فعال شده 4
2-5- کربنهای فعال پیشرفته 4
2-5-1- غربال کننده های مولکولی کربنی(CMS) 4
2-5-2- الیاف کربن فعال 4
2-6- ویژگیهای جذبی و فیزیکی 5
2-6-1- ویژگیهای جذبی 6
2-6-2- ویژگیهای فیزیکی 6
2-7- فیلتر کربن اکتیو 6
2-7-1- انواع فیلترهای کربن در دستگاههای تصفیهی آب 8
2-7-2- میزان خاصیت جذب سطحی فیلترهای کربن در دستگاه تصفیهی آب 8
فصل دوم: موارد استفاده از کربن فعال برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن
2-8- جذب کادمیم از محلولهای آبی توسط کربن اکتیو ساخته شده از ضایعات کشاورزی 10
2-8-1- روش صنعتی جذب کادمیم 11
2-8-2- عوامل مؤثر برجذب کادمیم 12
2-8-2-1- اثر غلظت اولیه. 12
2-8-2-2- اثر PH... 12
2-8-2-3- ایزوترم­های جذب.... 13
2-8-2-4- مدل Langmuir. 14
2-8-2-5- مدل Frendlinch.. 14
2-9- ارزيابي و مقايسهی عملكرد كربن فعال گرانول براي حذف MTBE از آب چاه های آلوده 15
2-9-1- نحوهی اندازه گیری غلظت MTBE 17
2-9-2- تجهيزات، مواد و روش كار شيوه آزمايشگاهي RSSCT 18
2-9-3- تجهيزات، مواد و روش كار در بررسي پايلوتي 19
2-9-4- نتايج و بحث 19
2-10- حذف نیترات از آب با استفاده از کنسرسیوم باکتری های دنیتریفایر تثبیت شده بر روي کربن فعال در یک راکتور بستر شناور 21
2-11- مواد و روشها 24
2-11-1- یافتهها 27
2-11-2- بحث و نتیجه گیری 32
فصل سوم: برخی از روشهای تولید کربن فعال
2-12- تولید کربن فعال نانوپروساز زائدات پوست گردو 37
2-12-1- فعال سازی 38
2-12-1-1- فعال سازی شیمیائی... 38
2-12-1-2- فعال سازی فیزیکی... 39
2-12-2- ساختار منافذ کربن 39
2-12-3- جذب به وسیله کربن فعال شده 40
2-12-4- کربن های فعال پیشرفته 40
2-12-5- غربال کنندههاي مولکولی کربنی(CMS) 40
2-12-6- الیاف کربن فعال 40
2-13- مواد اولیه 41
2-13-1- سنتز 42
2-13-1-1- روش اول.. 42
2-13-1-2- روش دوم. 43
2-13-2- نتایج 43
2-14- تهيهی كربن فعال از چوب درخت سرو و بررسي کارایی آن در حذف رنگ اسید رد 18 45
2-14-1- تهيه منحني استاندارد رنگ اسيد رد 18 46
2-14-2- آزمایش های سيستم ناپيوسته 46
2-14-3- تعيين ثابت تعادل 47
2-14-4- تعيين كينتيك واكنش 48
2-15- یافتهها 49
2-15-1- بررسی زمان تعادل 49
2-15-2- بررسي تأثير ميزان جاذب بر روی كارايي حذف رنگ 49
2-15-3- بررسي تأثيرpH اوليه محلول بروي كارايي حذف رنگ 50
2-15-4- ايزوترم هاي جذب و تعيين ثابت تعادل 51
2-15-5- تعيين كينتيك واكنش حذف رنگ اسيد رد 18 52
2-16- بحث 52
2-16-1- تأثير زمان تماس و نقطه تعادل 52
2-16-2- بررسي تأثير ميزان جاذب بر روی كارايي حذف رنگ 53
2-16-3- تأثير pH محلول بر روی کارایی حذف رنگ 53
2-16-4- تأثير افزايش غلظت اوليه رنگ بر وی کارایی حذف رنگ 54
2-17- مشخصه های رفتار ستون كربن فعال تولیدشده از مخروط كاج در جذب رنگ از محلول های آبي 55
2-18- مواد و روشها 56
2-18-1- تجهيزات مورداستفاده 56
2-18-2- مواد مورداستفاده 57
2-18-3- تهیه كربن فعال به روش شيميايي- گرمايي 57
2-18-4- مشخصات كربن فعال 58
2-18-5- اندازه گیری غلظت رنگ 59
2-18-6- انجام آزمایش های تعادلي در جذب رنگ توسط جاذب 59
2-18-7- انجام آزمايش حذف رنگ در ستون بستر ثابت با جريان بالارونده 60
2-18-8- مشخصه های رفتار ستون جذب و بررسي اثر ارتفاع 61
2-19- نتايج 64
2-19-1- زمان تعادل وايزوترم هاي جذب 64
2-19-2- مشخصه های رفتار ستون از نقطه شكست 2% تا نقطه تخليه 90% 66
2-20- بحث و نتیجه گیری 66
2-20-1- بررسي ايزوترم هاي جذب رنگ 66
2-20-2- مشخصه های رفتار ستون از نقطه شكست 2% تا نقطه تخليه 90% 67
2-20-3- سازوكار جذب رنگ 69
2-20-4- نتیجه گیری نهايي 70
فصل چهارم: احیاء کربن فعال
2-21- تأثیر ترکیب احیاگرهای شیمیایی بر سرعت احیای کربن اکتیو 72
2-22- روش های احيا كربن اکتیو 72
2-23- روند انجام آزمایش ها 73
2-24- محاسبه درصد احيا 74
2-25- احيا كربن اکتیو با استفاده از مواد شيميايي با خاصيت حلال شويي 74
2-26- مواد احياگر با خاصيت واكنش دهي 75
2-27- استفاده از مخلوط استن و سود به عنوان احياگر 76
2-28- استفاده از مخلوط متانول و سود به عنوان احياگر 77
2-29- بازیابی کربن اکتیو اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی 78
2-30- روند بازیابی کربن اکتیو اشباع از اتیل استات با دی فوق بحرانی اکسید کربن 80
2-30-1- روش انجام آزمایش 80
2-31- مدل تعادلی لانگمویر برای دفع اتیل استات از کربن اکتیو 81
________________________
با سلام
انجام انواع پایان نامه و پروژه : تیم ما در راستای جلب رضایت دانشجویان عزیز ارتباط مستقیم بین دانشجو و محقق ایجاد کرده تا دانشجویان در هر ساعت از روز بتوانند از مشاوره ی محقق در جهت انجام پایان نامه خود استفاده کرده و رضایت خاطر بیشتری داشته باشند.
انجام پایان نامه و پروژه توسط افراد مجرب : اعتقاد ما بر این است که دانشجویان باید با همکاری افراد کاملا مجرب پروژه و پایان نامه خود را انجام دهند ، در همین راستا تمامی افراد تیم ما از دانشجویان ممتاز دانشگاهای تراز اول ایران میباشند که کار سفارشات شما را به سرانجام میرسانند و طبیعتا پایان نامه شما از لحاظ علمی کاملا دقیق میباشد (بر خلاف اکثریت موسسات که پایان نامه ها توسط افراد مجرب انجام نمیشود
قیمت مناسب و معادل یک دوم سایر موسسات و سایت ها : ما همواره به این میندیشیم که همه ی دانشجویان با هر سطح مالی بتوانند از خدمات انجام پایان نامه ما استفاده کنند و با در نظر گرفتن تمهیداتی به سبک خودمان ، هزینه ها را برای شما به حداقل رسانده است به طوری که هزینه های ما معادل یک دوم سایر موسسات و سایت ها میباشد.
چگونه به سایت اطمینان پیدا کنم؟کلیه سایتهایی که دارای درگاه پرداخت آنلاین بانکی می باشند مورد اطمینان هستند چون سایتها برای دریافت درگاه آنلاین بانکی باید با ارائه مدارک با بانک مربوطه عقد قرارداد نمایند،لذا کلیه سایتهایی که دارای درگاه پرداخت آنلاین بانکی می باشند مورد اعتماد هستند.
سفارش انواع پروژه و پایان نامه : برای ثبت سفارشات خود با ایمیل و شماره تماس ما مکاتبه کنید . پروژه و پایان نامه های شما با بهترین کیفیتو کمترین قیمت تخصص ماست
___________________
Email : [email protected]
Tel:09171542003
مدیریت: محمودی
[در صورت وجود هرگونه مشکل در مورد فایل خریداری شده پاسخگوی شما هستیم . و در صورت نارضایتی وجه به حساب شما برگشت داده میشود]دانلود


پایان نامه


کربن فعال


موارد


استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف آلایندهها از آب و ارزیابی


عملکرد آن


و


احیا


ی ان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)

استاندارد شماره 3434 - پودر خاموش کننده آتش - ویژگی ها و روش های آزمون ... ارزیابی
ریسک از دیدگاه ماکرو ارگونومی در جهت بهبودی صنایع با استفاده از ... اطلاق‌ مي‌شود كه‌
در آن‌ بخار آب‌ با فشار بيشتر از فشار هواي‌ خارج‌ توليد مي‌گردد. ... استاندارد شماره
2306 - آیین کاربرد حفاظت و نگهداری از درختان و فضای سبز .... آلاینده های شیمیایی
هوا

مطالب جدیدتر - بازرسی فنی (NDT - جوش - مقاله علمی ) - blogfa.com

13 ژوئن 2013 ... فصل سوم مقدمه ای بر روش های پیشگیری از خوردگی در صنعت نفت ... ۴ – این تستر
سالم بودن گیت ها را با علامت تیک و خرابی آن هارا با ... واکنش ذغال و چوب سبز در مس
منجر به احیای Cu2O به مس می‌شود. ... شرح مختصر : در این پایان نامه به بررسی در مورد
دو فیلتر دیجیتال .... برخی از کاربرد های داده کاوی در محیط واقعی.

وبلاگ تخصصي محيط زيست

حدود 110 گونه گياهي به عنوان گياهان مانگرو شناخته شده اند كه تنها تعدادي از آنها از ...
بر حفظ تنوع زیستی، روند استفاده از منابع طبیعی را بر اساس معیارهای اکولوژیک
متعادل کند. ... حفاظت از محیط زیست (IUCN Red List); همکاری و حمایت ارزیابی
اکوسیستم هزاره ... از روش های حذف طبیعی عناصر سنگین و به ویژه سرب در محیط های
دریایی ...

جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)

استاندارد شماره 3434 - پودر خاموش کننده آتش - ویژگی ها و روش های آزمون ... ارزیابی
ریسک از دیدگاه ماکرو ارگونومی در جهت بهبودی صنایع با استفاده از ... اطلاق‌ مي‌شود كه‌
در آن‌ بخار آب‌ با فشار بيشتر از فشار هواي‌ خارج‌ توليد مي‌گردد. ... استاندارد شماره
2306 - آیین کاربرد حفاظت و نگهداری از درختان و فضای سبز .... آلاینده های شیمیایی
هوا

انجمن راسخون - فناوری نانو

14 مارس 2013 ... در همه موارد فناوری نانو می تواند اثرگذار باشد و تغییرات چشم گیری ایجاد ... مهم ترین
مشکل سلول های خورشیدی بازده اندک آن ها است. ... دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی
..... دستگاه تصفیه آب؛ استفاده از نانوغشاهای پلیمری موجب حذف آلاینده‌های ..... وی در
پایان نامه دکتری خود شیوه نوینی برای ارزیابی خطر نانومواد ارائه ...

همه چیز درباره افزایش بازیابی نفت با باکتری ها و میکروبها MEOR ...

1- ارتقای کمی : نمونه بارز آن روش (microbial enhanced oil recovery) یا MEOR است.
... در طبیعت چاههای نفتی وجود دارد که به علت تزریق آب دیگر قادر به تولید نفت
نیستند ... یکی از روشهای جدید برای رفع این آلودگی ها استفاده از باکتریهای نفت
خوار است ... روش او شامل تزريق باكتري هاي فعال در يك مخزن نفتي بود و دستاورد او
حاصل ...

کتاب تصفیه آب دکتر امیری - احسان حسنانی

چکیده: کتاب اصول تصفیه آب تألیف دکتر محمد چالکش امیری مدت زیادیست به ... در
این کتاب یک ضمیمه اضافه شده که در آن روش جدیدی را برای کنترل عملکرد ... نگاه
کلی به آب، تعاریف، کاهش سختی آب با آهک و سودا، روش های حذف آهن و منگنز، .....
باکتری ها از مواد آلی به عنوان غذا استفاده نموده و کربن مواد آلی را به انرژی تبدیل می
کنند.

راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم

4 ا کتبر 2016 ... ۶.۱ روشهای تولید مواد اولیه پایه در ساخت مواد منفجره .... ۸.۵.۱ مثال 1) بمب نیترات اوره:
۸.۵.۲ مثال 2) بمب کربن تت ... منفجره درجه پایین و خرجهای میانی در زمان ساخت چاشنی
ها ی انفجاری به زبان ساده .... این عمل را بهتر است در مورد سلاحهایی که نیاز فوری به
استفاده از آنها ... فلزیابها این موارد را به سهولت شناسایی می کنند.

پایان نامه مهندسی شیمی -

پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده
ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان · پایان نامه ساخت میکرو راکتور برای بررسی ...

مهندسی فرآیند

ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان. ﺑﻪ. LNG. ،.
LPG ... اﺳﺘﻔﺎده را از آن ﻛﺮد وﻣﺎﻧﻊ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آن (ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻓﻠﺮﻫﺎ) ﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ...

مقاله همه چيز در مورد آب - تركيبات آب - سختي آب- آلودگي آب و ...

14 دسامبر 2009 ... روش‌های معلول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن ... متفاوتی از
نیترات می‌باشند، برای تعدیل این آلاینده استفاده نمود. ... در این موارد نیز عملکرد
فیلترهای RO بستگی مستقیم به کیفیت و فشار آب ورودی دارد و به‌دلیل قرار
گرفتن فیلتر کربن فعال در کنار فیلتر ...... مقالات و پایان نامه های نخبگان.

کاربردهای فناوری نانو در تصفیه آب - سایت نواندیشان

23 ا کتبر 2013 ... با توسعه روش‌های جدید و بسیار مؤثر برای تولید نانولوله‌های کربنی، ... نانوغربال‌های
مورد استفاده در Water stick توانایی حذف بیش از 99/99 ... علاوه بر این هنگامی که عمر
مفید این ***** به پایان می‌رسد، به طور ... کار تریج *****ها به ازای 20-200 *****،
وابسته به قطر آنها در حدود 37 ..... §حذف آلاینده ها با نانو ذرات آهن در محل

نانو مواد و تصفیه آب : فرصت ها و چالش ها

واژه های کلیدی : نانو مواد ، تصفیه آب ، جاذب های نانویی، نانوفیلتراسیون، ..... یکی
دیگر از کاربردهای بالقوه و سودمند استفاده خلاقانه از نانوذرات برای تصفیه فاضلاب
های ... جداکننده در تصفیه آب و برای حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب آلوده مورد استفاده
... همچنین آنها نشان دادندکه ظرفیت جذب یون های فلزی توسط نانولوله های کربنی چند ...

کتاب تصفیه آب دکتر امیری - احسان حسنانی

چکیده: کتاب اصول تصفیه آب تألیف دکتر محمد چالکش امیری مدت زیادیست به ... در
این کتاب یک ضمیمه اضافه شده که در آن روش جدیدی را برای کنترل عملکرد ... نگاه
کلی به آب، تعاریف، کاهش سختی آب با آهک و سودا، روش های حذف آهن و منگنز، .....
باکتری ها از مواد آلی به عنوان غذا استفاده نموده و کربن مواد آلی را به انرژی تبدیل می
کنند.

آموزش شنا،نجات غريق،هیدروتراپی،واترپلو

7 دسامبر 2015 ... کانال آموزش حرفه ای شنا،واترپلو نجات غریق و آب درمانی در تلگرام ... اما باید توجه
داشت كه در هنگام استفاده از تخته شنا و پا زدن با آن ، دست ها كشیده شود و .... **شنا
گراني كه نامه تائيد فعاليت از هيئت شهر خود و منجيان غريقي كه نامه تائيد .....
استفاده از روشهای صحیح تصفیه مانند بکاربردن کربن فعال و گند زدایی با ازن ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع محمد ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع ... اگر چه چندین
روش برای سنتز نانولوله های کربنی استفاده شده است، غشاهای ... از آن جا که نانولوله
های کربنی شدت جریان بالایی را نشان می دهند، فشار مورد نیاز ... این فیلتر، در طول
عمر مفیدش 200 تا300 لیتر آب تولید می کند؛ اگر چه این ..... پایان نامه کارشناسی
ارشد.

علم زندگی عشق - آبگرم معدنی

در کشور فرانسه که آب معدنی دارای اهمیتی خاص و سابقه ی استفاده ی طولانی دارد. آن را
از نظر حقوقی چنین تعریف می کنند؛ آب های معدنی و گازهای معدنی طبیعی، آب ها ... ها،
فعل و انفعالات شیمیایی، کربن ها، اکسیداسیون و احیاء، هیدرولیز و پدیده های .....
مطالعاتی در مورد ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های
آبگرم ...

73 - انجام مشاوره پایان نامه,پروپوزال،مقاله علمی پژوهشیisc،ISI،انتخاب ...

انجام پروژه و پایان نامه در تمامی رشته ها و در تمامی مقاطع در اسرع وقت پذیرفته می شود
... مدلسازی راکتور بستر ثابت برای اکسیداسیون کاتالیستی با استفاده از ... نحوه
ی عملکرد برج جذب دی اکسید کربن ... روشهای تولید بوتیل استات و کاربرد آن در
صنایع شیمیایی ... حذف ترکیبات آلی فرار از هوا با استفاده از غشاء های مایع تولید ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع محمد ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع ... اگر چه چندین
روش برای سنتز نانولوله های کربنی استفاده شده است، غشاهای ... از آن جا که نانولوله
های کربنی شدت جریان بالایی را نشان می دهند، فشار مورد نیاز ... این فیلتر، در طول
عمر مفیدش 200 تا300 لیتر آب تولید می کند؛ اگر چه این ..... پایان نامه کارشناسی
ارشد.

مشاهده مقاله | کاربرد فناوری نانو در پایدارسـازی آنزیم‌ها - آموزش فناوری نانو

سایر موارد ...... در پایان مهم‌ترین کاربردهای نانوساختارهای آنزیمی مانند کاربرد در
حسگرهای ... خالص، داروسازی، حسگر زیستی، حذف زیستی آلاینده‌ها، جداسازی زیستی،
فرایند .... فعال باشند، پیشرفت واکنش را می‌توان مستقیماً به‌وسیله‌ روش آمپرومتری
دنبال ... آن‌ها را دارند و محدودیت شرایط عملکرد آنزیم‌ها به‌دلیل ناپایداری معمول آن‌ها در
محیط ...

مرداد ۱۳۸۲ - ایمنی و بهداشت محیط زیست - blogfa.com

ایمنی و بهداشت محیط زیست - دانلود مقالات بهداشت محیط و آب و فاضلاب و زباله منابع
... استفاده از جوش شیرین در نان باعث بروز مواردی از جمله اختلال در جذب آهن و بروز کم
... 3) شن گیری یا حذف دانه : دانه یا grit شامل گونه ها و انواع مختلفی مانند جامدات معدنی
.... به علت ضعف در تحلیل عملکرد از دیدگاه تئوری های فیزیکی و شیمیایی نفوذ آن
در ...

سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم - پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و ...

ارزیابی اثرات سوء آلاینده های زیست محیطی PBBs و PBDEs منتقله از طریق ...
ارزیابی غلظت زایلن و بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر آن در خودروهای ارزان قیمت
تولید ایران ... مطالعه میزان حذف سودوموناس آئروژینوزا از آب آشامیدنی با کاربرد
روشهای ... بررسی کارایی کربن فعال گرانوله در حذف مواد آلی ازپساب فاضلاب
پالایشگاه نفت.

دانلود مقالات چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - یزد • همایش ...

همایش ها در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط تصفیه
آب تصفیه فاضلاب زباله آلودگی هوا بهداشت پرتوها بهداشت مواد غذایی. ... بررسي
مقايسه اي عملکرد حذف 2-کلروفنل و 4-کلروفنل توسط کربن فعال گرانوله و خاکستر
.... بررسی موردی وضعیت آلاینده های تولیدی شرکت داروسازی و ارائه روشهای حذف آنها.

انجام پایان نامه - بورس آگهی

انجام پایان نامه های کارشناسی تکتولوژی کاشی- سرامیک و چینی اطلاع رسانی روابط
عمومی و ... احياء روتيل توسط Al و مقايسه آن با Si جهت توليد كاربيد تيتانيم و
كامپوزيت هاي آن Fulltext ... ارزيابي اثر ريزدانه ها در روشهاي بررسي پتانسيل
روانگرايي Fulltext .... ارزيابي عملكرد پرمنگنات پتاسيم در حذف آرسنيك از آب شرب
با استفاده ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع محمد ...

کاربرد فناوری نانو لوله های کربنی در حذف آلاینده ها از زه آب مزارع ... اگر چه چندین
روش برای سنتز نانولوله های کربنی استفاده شده است، غشاهای ... از آن جا که نانولوله
های کربنی شدت جریان بالایی را نشان می دهند، فشار مورد نیاز ... این فیلتر، در طول
عمر مفیدش 200 تا300 لیتر آب تولید می کند؛ اگر چه این ..... پایان نامه کارشناسی
ارشد.

کشاورزی پایدار و ارگانیک - وبلاگ دانشجوی زراعت

از آنجایی که استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی رایج (Conventional ... مورد
استفاده قرار دارد میزان آلایندگی این نهاده ها باید به دقت مورد بررسی و تجزیه و .....
علف های هرز از دیر باز به عنوان رقیب و دشمن گیاهان زراعی در جهت کاهش تولید آنها مطرح
بوده اند. ... از آب نمی تواند در همه جا تحت مقررات قرار گیرد، شیوه های ارگانیک در موارد
زیر ...

علم زندگی عشق - آبگرم معدنی

در کشور فرانسه که آب معدنی دارای اهمیتی خاص و سابقه ی استفاده ی طولانی دارد. آن را
از نظر حقوقی چنین تعریف می کنند؛ آب های معدنی و گازهای معدنی طبیعی، آب ها ... ها،
فعل و انفعالات شیمیایی، کربن ها، اکسیداسیون و احیاء، هیدرولیز و پدیده های .....
مطالعاتی در مورد ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی چشمه های
آبگرم ...

حذف فنول از پساب های صنعتی با استفاده از فناوری نانو | هزار و یک ...

كاربرد هاي وسيع اين عرصه و پيامد هاي اجتماعي سياسي و حقوقي آن، اين فناوري را به
عنوان ... آب با توجه به انواع آلودگي هاي نقاط مختلف ايران مورد ارزيابي قرار گرفته
است. ... توليد راديکال آزاد به وسيله C60 متراکم در آب، امکان تجزيه آلاينده‌ها را فراهم
مي‌کند. ..... با این حال روشهای جدیدتر تصفیه نظیر اسمز معکوس استفاده از کربن
فعال و ...

رادیواکتیو - رادیو ایزوتوپها و کاربردهای آن

23 ژانويه 2014 ... واژه نامه هسته اي ... البته تعداد کمی از آنها با استفاده از چشمه Pu/Be 239 یا Cf 252 که
ماده ای ... ارزیابی کارایی آنها و زیست پذیری در اکتشاف و تولید آنها است. .... در گروه
اول فرایندهای حاصل از اثر سیستم های رودخانه ای که منجر به رهاسازی آلایندهها ی ...
کربن-14 (با نیمه عمر 5730) بطور گسترده برای سالیابی نمونه های آب ...

الف - نقدی بر ادعاهای دکتر روازاده

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به
... جناب آقای دکتر «روازاده» معروف به «حکیم دکتر روازاده» از جمله این چهره های نام
آشناست که ...... سری به عناوین و رفرنس های پایان نامه های ارشد و دکتری بزنید. ......
برای من یکی که ثابت شده که طب سنتی بسیار ارزشمند تر و کاربردی تر از طب مدرن
هست ...

دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ...

23 ژوئن 2016 ... دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف
آلاینده ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان : ارجینال فایل ...

سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم - پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و ...

ارزیابی اثرات سوء آلاینده های زیست محیطی PBBs و PBDEs منتقله از طریق ...
ارزیابی غلظت زایلن و بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر آن در خودروهای ارزان قیمت
تولید ایران ... مطالعه میزان حذف سودوموناس آئروژینوزا از آب آشامیدنی با کاربرد
روشهای ... بررسی کارایی کربن فعال گرانوله در حذف مواد آلی ازپساب فاضلاب
پالایشگاه نفت.

استخراج نانو کره طلا از لجن آندی تولید شده در صنایع مس سرچشمه - شاپ ...

26 آوريل 2017 ... 1) استخراج نانو حفرات طلا از لجن آندی تولید شده در صنایع مس سرچشمه .... گردید تا
از كمكهای فنی آن شركت جهت استخراج معدن مس سرچشمه استفاده شود. ... بررسی و
ارزیابی نانو لوله های کربنی و اثر میدانی نانو لوله ها · درس مقدمات مهندسی . ... 43) دانلود
مقاله ، دانلود پایان نامه ، بهترین سایت - مقالات کاربردی فارسی .

دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ...

دانلود پایان نامه کربن فعال و وارد استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف
آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان.

انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال پاورپوینت و دانلود

1 فوریه 2015 ... تصفیه فاضلاب پتروشیمی و بررسی کارآیی آن در حذف ... تصفیه فاضلاب نساجی
از طریق جذب سطحی کربن فعال و ضایعات گیاهی Fulltext ... تعیین پروفیل سطح آب
بر روی سرریز جانبی با استفاده از روش های حل عددی Fulltext ..... تولید نانو ذرات آهن
صفر و ارزیابی عملکرد آن در حذف آرسنات و آرسنیت از محیط های آبی ...

جستجو در مطالب سايت مرجع متخصصان سلامت ايمني و محيط زيست (HSE)

استاندارد شماره 3434 - پودر خاموش کننده آتش - ویژگی ها و روش های آزمون ... ارزیابی
ریسک از دیدگاه ماکرو ارگونومی در جهت بهبودی صنایع با استفاده از ... اطلاق‌ مي‌شود كه‌
در آن‌ بخار آب‌ با فشار بيشتر از فشار هواي‌ خارج‌ توليد مي‌گردد. ... استاندارد شماره
2306 - آیین کاربرد حفاظت و نگهداری از درختان و فضای سبز .... آلاینده های شیمیایی
هوا

آموزش شنا،نجات غريق،هیدروتراپی،واترپلو

7 دسامبر 2015 ... کانال آموزش حرفه ای شنا،واترپلو نجات غریق و آب درمانی در تلگرام ... اما باید توجه
داشت كه در هنگام استفاده از تخته شنا و پا زدن با آن ، دست ها كشیده شود و .... **شنا
گراني كه نامه تائيد فعاليت از هيئت شهر خود و منجيان غريقي كه نامه تائيد .....
استفاده از روشهای صحیح تصفیه مانند بکاربردن کربن فعال و گند زدایی با ازن ...

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما ... مدل سازی خواص
نانولوله های کربنی و کاربردهای آن. کنترل و ... چگونگی تولید و روش های کاهش
هارمونیک و تاثیرات آن ... سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها
.... دانلود پایان نامه کارشناسی در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی.

پایان نامه مهندسی شیمی -

پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ان برای حذف آلاینده
ها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان · پایان نامه ساخت میکرو راکتور برای بررسی ...

پایان نامه پروژه

پایان نامه پروژه - ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی دانلود
رایگان ... همچنين در اغلب پايان نامه ها موارد زير (طبق آيين نامه نگارش پايان نامه ها ) آمده
است .... بررسي و شبيه سازي رله هاي حفاظتي ديجيتال و كاربرد هاي آن (12000 تومان-
دوازده هرار تومان) .... كنترل دماي گذرا در يك جسم دو بعدي با استفاده از روشهاي معكوس.

فیلم آموزشی و جزوه برق • چکیده پروژه های پژوهشی و دانشجویی شرکت ...

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران از 1380 تا 1391 ... تصفيه پسا
بهاي صنايع نفتي با استفاده از روش جديد ترکيب رآكتورهاي بستر آکنده و ب يهوازي
...

گزارش کار آز شیمی آلی 2 تهیه آسپرین - گزارش کار آز شیمی و فیزیک

استر ها به عنوان حلال کاربرد وسیعی داشته و از استر های فسفریک اسید به عنوان
حشره کش و ... 3) آسپرین در تولید قرص های APC مصرف می شود. ... جزء فعال پوست
بید ،سالیسین است که با هیدرولیز آن اسید سالیسیلیک بدست می‌‌آید. .... وجود آب در
محیط واکنش سبب حذف یکی از واکنشگرها ( استیک انیدرید) و تجزیه آن به استیک
اسید ...

نانو مواد و تصفیه آب : فرصت ها و چالش ها

واژه های کلیدی : نانو مواد ، تصفیه آب ، جاذب های نانویی، نانوفیلتراسیون، ..... یکی
دیگر از کاربردهای بالقوه و سودمند استفاده خلاقانه از نانوذرات برای تصفیه فاضلاب
های ... جداکننده در تصفیه آب و برای حذف آلاینده های معدنی و آلی از آب آلوده مورد استفاده
... همچنین آنها نشان دادندکه ظرفیت جذب یون های فلزی توسط نانولوله های کربنی چند ...

مرجع تخصصی شيمي و نفت - آزمایشات فرآورده های نفتی

10 ژوئن 2016 ... سوخت هواپیما پیچیده ترین سوخت تولیدی پالایشگاه بوده که مشخصات و ... برای
ترکیبات دارویی و زیر مجموعه های ان ها روش کارهایی تحت عنوان ... اندازه گيري مقدار
روغن در آب با استفاده از دستگاه طیف سنجی مادون قرمز ( IR ) ... نقطه ریزش روغن های
نفتی ، مشخصه کمترین دمایی است که استفاده روغن را در کاربرد های معین ...

دانلود پایان نامه کربن فعال و موارد استفاده و روش های تولید ان و کاربرد ...

دانلود پایان نامه کربن فعال و وارد استفاده و روش های تولید ان و اربرد ان برای حذف
آلایندهها از آب و ارزیابی عملکرد آن و احیای ان.

ستاد زیست فناوری - اخبار > فراخوان حمایت از طرح های مرتبط با ...

15 دسامبر 2014 ... از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه محیط زیست که دارای سابقه فعالیت و ... بررسي
مطالعاتي كارايي مالچ هاي بيولوژيك واثرات آن بر فون خاك و محيط زيست ... تولید
سیستمهای صنعتی برای زیست پالایی آلاینده های هوا ... استفاده از روشهاي زيستي در
كاهش گازهاي گلخانه اي مانند ترسيب كربن ... پایش زیستی آلاینده‌ها.

آذر ۱۳۸۹ - شیمی کاربردی*آلی،تجزيه،معدني،شيمي فيزيك*

4 دسامبر 2010 ... موارد استفاده به عنوان پایه رنگ در صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی، ... این نوع
تولید بستگی به تماس بین محلول فسفاته و سطح فلز و میزان درجه ... در این نوع
پوشش معمولاً نوع ریز و سفت آن بر نوع درشت و سست ترجیح ... علاوه بر اين روش،
عوامل و روشهاي ديگري نيز براي ريز کردن دانه ها وجود ..... آزمایش برای ارزیابی

ارزیابی پروسه نم زدایی از گاز طبیعی و اثر پارامترهای مختلف بر روی ...

7 آوريل 2017 ... در این پایان نامه ارزیابی پروسه نم زدایی از گاز طبیعی و اثر ... آب آزاد همراه با گاز
طبیعی وجود دارد که بیشتر آن توسط روش‌های جداسازی ... در این سیستم نیز همانند
گلایکول در روش اول ماده خشک کننده جامد بعد از اشباع شدن از آب جهت احیاء و .... حذف
آمونیاک و جداسازی هیدروژن از گاز دورریز واحدآمونیاک با استفاده از راکتور …

سید فخرالدین افضلی: ریزگرد، کربن، خاک - گرد و غبار

سید فخرالدین افضلی: ریزگرد، کربن، خاک - گرد و غبار - نوشته های دکتر سید
فخرالدین ... سد سازی در ترکیه و اثرات آن در ایجاد ریزگرد برای ایران ... ناحیه ای بین
دو رود کهن و پر آب دجله و فرات که در غفلت کشورهای منطقه کم آب شده و اکوسیستم ...
برنامه ریزی شد بدون این که هیچ گونه ارزیابی زیست محیطی در مورد آن صورت بگیرد.

دانلود مقالات چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران - یزد • همایش ...

همایش ها در مورد بهداشت ایمنی محیط زیست بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط تصفیه
آب تصفیه فاضلاب زباله آلودگی هوا بهداشت پرتوها بهداشت مواد غذایی. ... بررسي
مقايسه اي عملکرد حذف 2-کلروفنل و 4-کلروفنل توسط کربن فعال گرانوله و خاکستر
.... بررسی موردی وضعیت آلاینده های تولیدی شرکت داروسازی و ارائه روشهای حذف آنها.

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

26 ژوئن 2015 ... لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما ... مدل سازی خواص
نانولوله های کربنی و کاربردهای آن. کنترل و ... چگونگی تولید و روش های کاهش
هارمونیک و تاثیرات آن ... سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها
.... دانلود پایان نامه کارشناسی در رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی.

مقاله همه چيز در مورد آب - تركيبات آب - سختي آب- آلودگي آب و ...

14 دسامبر 2009 ... روش‌های معلول تصفیه آب قادر به حذف آن نیستند از این رو نیاز به آن ... متفاوتی از
نیترات می‌باشند، برای تعدیل این آلاینده استفاده نمود. ... در این موارد نیز عملکرد
فیلترهای RO بستگی مستقیم به کیفیت و فشار آب ورودی دارد و به‌دلیل قرار
گرفتن فیلتر کربن فعال در کنار فیلتر ...... مقالات و پایان نامه های نخبگان.

بهداشت آب

آب آشامیدنی آب گوارایی است که عوامل فیزیکی،شیمیایی وبیولوژیکی آن درحدی
باشدکه مصرف ... آبهای سطحی (رودخانه ها – دریاها – اقیانوسها) دارای ویژگی های خاصی
هستند. ..... امروزه کاربرد کربن فعال بخصوص بشکل کربن فعال دانه ای در صنعت
تصفیه آب ..... محیطی در خالص سازی آب و برای حذف آلاینده های آلی از آب آلوده استفاده
می شدند.

امکان دریافت مقالات اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و ...

بررسي بهينه سازي توليد بيو پليمر(گاما-پلي گلوتاميك اسيد) در صنعت ...
استفاده از روش هاي كامپيوتري به منظور شناسايي مدل عملكردي miRNA-Mrna در ....
ارزيابي اثرات تغيير در بستر كشت بر عملكرد مارچوبه در شرايط آب و هوايي ...
بررسي باكتري كلستريديوم پرفينجنس و تقابل آن با انسان و ساير باكتري ها .....
آلاينده هاي خاك

راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم

4 ا کتبر 2016 ... ۶.۱ روشهای تولید مواد اولیه پایه در ساخت مواد منفجره .... ۸.۵.۱ مثال 1) بمب نیترات اوره:
۸.۵.۲ مثال 2) بمب کربن تت ... منفجره درجه پایین و خرجهای میانی در زمان ساخت چاشنی
ها ی انفجاری به زبان ساده .... این عمل را بهتر است در مورد سلاحهایی که نیاز فوری به
استفاده از آنها ... فلزیابها این موارد را به سهولت شناسایی می کنند.

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال - مجموعه مقالات دومین همایش ...

7 مارس 2017 ... شیمی سبز و کاربرد آن در توسعه پایدار صنعتی و معدنی ... روشهای کاهش آلودگی های
ناشی از صنایع رنگ در محیط زیست ... خطرات، ریسک ها و سم شناسی نانوذرات 46. حذف
رنگ زرد بازی 2 از آبهای آلوده توسط جذب سطحی بر روی کربن فعال گرانوله با ... حذف
آلاینده ی رنگی " متیلن بلو " از آب مورد استفاده در کشاورزی بوسیله ...

ستاد زیست فناوری - اخبار > فراخوان حمایت از طرح های مرتبط با ...

15 دسامبر 2014 ... از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه محیط زیست که دارای سابقه فعالیت و ... بررسي
مطالعاتي كارايي مالچ هاي بيولوژيك واثرات آن بر فون خاك و محيط زيست ... تولید
سیستمهای صنعتی برای زیست پالایی آلاینده های هوا ... استفاده از روشهاي زيستي در
كاهش گازهاي گلخانه اي مانند ترسيب كربن ... پایش زیستی آلاینده‌ها.

دو ماهنامه طلوع بهداشت، - Magiran

4 مه 2014 ... ویژه نامه بهداشت محیط. جذب بيولوژيكي سرب و روي از محلول هاي آبي سنتتيك بوسيله
پودر لجن ... بررسي مقايسه اي مقدار جذب كروم شش ظرفيتي فاضلاب با استفاده از دانه
.... بررسي اثر منعقدكننده ها در حذف CODوTSS شيرابه زباله كارخانه ..... هاي پسته
فرآوري شده شهرستان رفسنجان طي سال هاي90 تا91 و ارتباط آن با زمان ...

مطالب قدیمی‌تر - مهندسی پتروشیمی

پمپ حرارتي وسيله است که به دو منظور از آن استفاده مي شود يکي به عنوان يک دستگاه
... کننده مواد غذايي،خنک کننده در مراحل مختلف توليد و موارد ديگر استفاده مي شود. ... از
لا به لاي لا يه ها ي عايق و هنگامي که درب يخچال باز مي شود به درون آن نشت مي کند. ....
با آن مواجه مي‌شويد، روش‌هاي بازيابي اطلاعات روان‌شناختي و ارزيابي شخصيتي است.

آموزش تری دی مکسدانلود فایل QCN تبلت سامسونگ گلکسی تب 4 مدل Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE SM-T355 با لینک مستقیم

پاورپوینت مقایسه و تحلیل ویلا های E.1027 ، villa savoy