دانلود فایل


تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه - دانلود فایلدانلود فایل تاثیر فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه

دانلود فایل تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع عناصر سنگین در رشد گیاه چكيده:
فلزات سنگين از عوامل مهم آلاينده محيط زيست به شمار مي روندكه از طريق آبياري با فاضلاب در خاك و گياه تجمع مي يابند و مصرف اين گياهان آلوده توسط انسان و دام در نهايت به سلامت جوامع صدمه مي زند.هدف از اين تحقيق بررسي ميزان مس ، روي ،كادميوم و سرب در خاك و گياهان كشت شده با فاضلاب شهري مي باشد.

ضايعات و عناصر خطرناك كه حاصل فعاليت بشر در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي و تجارت می باشد در طول ساليان متمادي بدون توجه به اصول مهندسي و زيست محيطي در زمين يا آب هاي پذيرنده تخليه شده كه باعث آلودگي آب، خاك، مزارع كشاورزي و سلامت انسان و ديگر موجودات گرديده است. فلزات سنگین در یک مقیاس وسیع، از منابع طبیعی و انسان-ساخت وارد محیط زیست می شوند. میزان ورود این فلزات سنگین به داخل محیط زیست، بسیار فراتر از میزانی است که به وسیله فرایندهای طبیعی برداشت می شوند. بنابراین تجمع فلزات سنگین در محیط زیست قابل ملاحظه است. (1) اولین عامل اثرات آلودگی فلزات در یک اکوسیستم، وجود فلزات سنگین در بیومس یک منطقه آلوده است كه سلامت انسان را به مخاطره می اندازد. تجمع فلزات سنگین در آب، هوا و خاک، یک مشکل زیست محیطی بسيار مهم می باشد. يکي از اساس ترين مسئله در ارتباط با فلزات سنگين عدم متابوليزه شدن آنها در بدن مي باشد. در واقع فلزات سنگين پس از ورود به بدن ديگر از بدن دفع نشده بلکه در بافتهائي مثل چربي، عضلات، استخوانها و مفاصل رسوب کرده و انباشته مي گردندکه همين امر موجب بروز بيماريها و عوارض متعددي در بدن مي شود. به طور کلي اختلالات عصبي [پاركينسون، آلزايمر، افسردگي، اسكيزوفرني] - انواع سرطان ها - فقر مواد مغذي - بر هم خوردن تعادل هورمونها –و...از نتايج اثرات ورود فلزات سنگين به بدن انسان مي باشد.[2]


فهرست مطالب


چكيده: 1
مقدمه: 2
اثر آبیاری با فاضلاب شهری.. 6
انواع آلاینده های موجود در فاضلابهای شهری.. 9
اثرات بهداشتي استفاده مجدد از فاضلاب... 10
اثر آبیاری با پساب بر برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک.. 10
نمونه برداری و آنالیزشیمیایی و فیزیکی خاک.. 11
اثرات آلاينده ها بر گياهان. 18
فلزات سنگين به عنوان آلايندة محيط.. 19
اهداف مهم در ارتباط با استفاده از گياهان در زيست رديابي: 24
نكات لازم در تحقيقات زيست رديابي.. 25
تجزيه خاك.. 27
عناصر سنگين خاك.. 29
كادميوم (Cd) 30
تجزيه گياه 37
تأثير شستشوي برگ در حذف فلزات سنگين.. 41
عوامل آلوده كننده محيط زيست... 43
نتيجه گيري.. 49
بررسي ميزان فلزات سنگين در خاك كشاورزي وگياهان آبياري شده با فاضلاب شهري زابل.. 53
منابع. 58
این فایل در قالب word در 60 صفحه قابل ویرایش میباشدتاثیر فاضلاب شهری


تجمع عناصر سنگین


رشد گیاه


پساب شهری


عناصر سنگین در خاک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و جذب فلزات ...

اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و جذب فلزات سنگین در ... شده
شهری در کشاورزی افزایش عملکرد و از موانع اون، تجمع عناصر سنگین در گیاه هست. ...
آبیاری با آب معمولی و کاربرد کودهای NPK، 3- آبیاری با پساب در نیمه اول دوره رشد، 4-
...

تأثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و ...

غلظت فلزات سنگین در ساقه و برگ گیاه در تیمار W2 در مقایسه با تیمار W1
بیشتر بود ... تأثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و
برخی فلزات ... رشد روز افزون جمعیت جهان همگام با گسترش فعالیتهای کشاورزی و
صنعتی در جهت ... استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری می‌تواند به دلیل داشتن مواد
آلی و عناصر ...

بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات ...

به منظور بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین (آهن، ... شده
نه تنها منبع آبیاری بوده بلکه دارای عناصر غذائی است که باعث رشد گیاهان میشود.

ãÏíÑÊ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÝÇÖáÇÈ ÔåÑí ÏÑ ßÔÇæÑÒí - کمیته ملی آبیاری ...

آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ. ،. ﻓﺎﺿﻼب. ﻫﺎی. ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه. ﺷﻬﺮی ﻣﯽ. ﺑ. ﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از. آﻧ. ﻬﺎ در ﮐﺸﺎورزی. ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﻫﺎی ﺧﺎص دا ..... ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺮگ ﻫﺎی اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑ. ﻪ. ﺧﺎﻃﺮ
... ﻣﺪت اﻧﺴﺎن از ﮔﯿﺎﻫﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺪن ﻣﯽ. ﮔﺮدد . اﺛﺮ زﯾﺎن. آور اﯾﻦ.

بررسی گیاه‌پالایی وتیور و اکالیپتوس در جذب برخی فلزات سنگین ...

گیاهان فلزات سنگین را از آب و خاک جذب نموده و میزان تجمع این فلزات در گیاه معنادار
بود. ... بیشترین غلظت مس در اندام هوایی برای هر دو گیاه، در تیمار آبیاری با پساب
مشاهده ... استفاده از فاضلاب با کیفیت های متفاوت تاثیر بسیار خوبی بر رشد گیاه
داشته است ... بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفن گاه پسماندهای شهری
.

بررسی گیاه‌پالایی وتیور و اکالیپتوس در جذب برخی فلزات سنگین ...

گیاهان فلزات سنگین را از آب و خاک جذب نموده و میزان تجمع این فلزات در گیاه معنادار
بود. ... بیشترین غلظت مس در اندام هوایی برای هر دو گیاه، در تیمار آبیاری با پساب
مشاهده ... استفاده از فاضلاب با کیفیت های متفاوت تاثیر بسیار خوبی بر رشد گیاه
داشته است ... بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفن گاه پسماندهای شهری
.

اثر آبياری با فاضلاب شهری بر ويژگيهای شيميايی خاك و رشد زيتون ...

1 مارس 2009 ... اثر آبياری با فاضلاب شهری بر ويژگيهای شيميايی خاك و رشد زيتون در فضای سبز
تهران ... و Zn در فاضلاب شهری می‌توانند سبب آلودگی خاك، گیاه، آبهای زیرزمینی و ...
1ـ تعیین اثر آبیاری با پساب بر تجمع عناصر سنگین در اندام‌های ...

مقاله بررسی تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیر آبیاری با غلظت ...

سرفصل ارائه مقاله: استفاده از پسابهای شهری در کشاورزی ... اما مصرف فاضلاب
مخاطراتی از جمله آلودگی ناشی از تجمع فلزات سنگین در خاک و اثر آن ها بر رشد گیاه را
به همراه دارد . ... نشان دهنده جذب بیشتر این عناصر نسبت به ورود آن ها به خاک توسط
گیاه و شستشوی آن ها می باشد . ... منگنز و روی در اثر آبیاری با فاضلاب افزایش
یافته است .

( ) ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺑﺨﺶ ﻫﻮاﯾﯽ و رﯾﺸﻪ ﺗﺮﺑﭽﻪ Raphanus Sativus ﺷ

رﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺎك. ﻫﺎي اﺻﻼح. ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب. زﯾﻨﺐ ﻃﻮﻻﺑﯽ. 1،*. ﻗﺎﺳﻢ رﺣﯿﻤﯽ. 2. و ﺻﻔﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ. 3.
1. داﻧﺶ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه و ﺗﺠﻤﻊ روي، ﻣﺲ، ﮐﺎد. ﻣﯿﻮم و ﺳﺮب. در.
ﮔﯿﺎه. ﺗﺮﺑﭽﻪ ... و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ، رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﻦ .... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﯿﺎري ﺳﻄﺤﯽ، رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﮔﻠﺪان.

Curriculum Vitae (CV) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

بررسي تاثير آبياري با فاضلاب کارخانه قند اصفهان بر ويژگيهاي فيزيکي خاک
.... تخمين نياز آبي و تجمع ماده خشک در مراحل مهم رشد و اندامهاي مختلف گياهي گندم با
استفاده .... عناصر سنگين در گياه ذرت در شرايط استفاده از فاضلاب تصفيه شده
شهري.

اثر آبياری با فاضلاب شهری بر ويژگيهای شيميايی خاك و رشد زيتون ...

1 مارس 2009 ... اثر آبياری با فاضلاب شهری بر ويژگيهای شيميايی خاك و رشد زيتون در فضای سبز
تهران ... و Zn در فاضلاب شهری می‌توانند سبب آلودگی خاك، گیاه، آبهای زیرزمینی و ...
1ـ تعیین اثر آبیاری با پساب بر تجمع عناصر سنگین در اندام‌های ...

بررسی گیاه‌پالایی وتیور و اکالیپتوس در جذب برخی فلزات سنگین ...

گیاهان فلزات سنگین را از آب و خاک جذب نموده و میزان تجمع این فلزات در گیاه معنادار
بود. ... بیشترین غلظت مس در اندام هوایی برای هر دو گیاه، در تیمار آبیاری با پساب
مشاهده ... استفاده از فاضلاب با کیفیت های متفاوت تاثیر بسیار خوبی بر رشد گیاه
داشته است ... بررسی امکان استفاده از گیاه وتیور در پالایش دفن گاه پسماندهای شهری
.

بررسی تأثیر کاربرد فاضلاب خام خانگی بر تجمع عناصر سنگین در ...

این طرح به صورت بلوک های کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری قطره ای سطحی (DI)، ...
در تیمار (SDI15) میزان عنصر روی تجمع یافته در ریشه گیاه بیشتر از سایر تیمارها
بود. ... بررسی آلودگی های ناشی از کاربرد پساب های شهری و صنعتی در اراضی
کشاورزی ... اثر لجن فاضلاب صنعتی بر خاک در رشد گیاهان زراعی و صنعتی، پایان
نامه ...

بررسي توانايي جذب كادميوم از خاكهاي آلوده با استفاده از مقايسه دوگياه ...

نتايج اين آزمايش نشان داد كه اثر سطوح كادميوم برميزان كادميوم در گياه معنيدار بود به
... هر چند غلظت عناصر سنگين در پساب ممكن است كم و ناچيز باشد تجمع آنها در خاك ...
هاي حاوي فلز، فاضلاب هاي شهري،آفتکش ها، مواد رنگي وباتريها)و فرسايش طبيعي
سنگها .... پس از آماده سازي گلدانها كاشت بذور صورت گرفت وطي دوره رشد عمليات
آبياري ...

nashriye zeraat101 pdf 2 92-11-10.indd

نتایـج آزمایـش نشـان داد کـه اثـر تیمارهـا بـر تجمـع عناصـر سـرب و نیـکل و همچنیـن
عناصـر مـس و روی در گیـاه، بـه ترتیـب ... کلمات کلیدي: پساب شهري، ذرت علوفه اي،
فلزات سنگین، آبیاری، آلودگی ... بررسي تجمع فلزات سنگین در ذرت علوفه اي تحت
آبیاري با فاضالب ..... در غلظــت هــاي بــاال باعــث ســمیت و توقــف رشــد گیــاه خواهــد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک - Sid

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک .... ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ. ﻻی. ﻓﻠﺰات
ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮔﯿﺎه. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺑ. ﻪ. ﺟﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ. اﺳﺎﺳﯽ ﮔﯿﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب رﻗﺎﺑﺘﯽ .... ﻫﺎی ﺧﺎک و رﺷﺪ
.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک - Sid

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﺧﺎک .... ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ. ﻻی. ﻓﻠﺰات
ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﮔﯿﺎه. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺑ. ﻪ. ﺟﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻋﻨﺎﺻﺮ. اﺳﺎﺳﯽ ﮔﯿﺎه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب رﻗﺎﺑﺘﯽ .... ﻫﺎی ﺧﺎک و رﺷﺪ
.

مقاله بررسی تجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیر آبیاری با غلظت ...

سرفصل ارائه مقاله: استفاده از پسابهای شهری در کشاورزی ... اما مصرف فاضلاب
مخاطراتی از جمله آلودگی ناشی از تجمع فلزات سنگین در خاک و اثر آن ها بر رشد گیاه را
به همراه دارد . ... نشان دهنده جذب بیشتر این عناصر نسبت به ورود آن ها به خاک توسط
گیاه و شستشوی آن ها می باشد . ... منگنز و روی در اثر آبیاری با فاضلاب افزایش
یافته است .

بررسی تأثیر کاربرد فاضلاب خام خانگی بر تجمع عناصر سنگین در ...

این طرح به صورت بلوک های کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری قطره ای سطحی (DI)، ...
در تیمار (SDI15) میزان عنصر روی تجمع یافته در ریشه گیاه بیشتر از سایر تیمارها
بود. ... بررسی آلودگی های ناشی از کاربرد پساب های شهری و صنعتی در اراضی
کشاورزی ... اثر لجن فاضلاب صنعتی بر خاک در رشد گیاهان زراعی و صنعتی، پایان
نامه ...

دانشنامه - فلزات سنگین - گروه آبیاری فاطر

بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در ...
کاربرد پساب صنعتی در آبیاری مزارع و اثر آن بر تجمع عناصر سنگین در خاک و
گیاه ...

بررسی تأثیر کاربرد فاضلاب خام خانگی بر تجمع عناصر سنگین در ...

این طرح به صورت بلوک های کاملا تصادفی با سه تیمار آبیاری قطره ای سطحی (DI)، ...
در تیمار (SDI15) میزان عنصر روی تجمع یافته در ریشه گیاه بیشتر از سایر تیمارها
بود. ... بررسی آلودگی های ناشی از کاربرد پساب های شهری و صنعتی در اراضی
کشاورزی ... اثر لجن فاضلاب صنعتی بر خاک در رشد گیاهان زراعی و صنعتی، پایان
نامه ...

دانشنامه - فلزات سنگین - گروه آبیاری فاطر

بررسی تاثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در ...
کاربرد پساب صنعتی در آبیاری مزارع و اثر آن بر تجمع عناصر سنگین در خاک و
گیاه ...

تاثیر سمیت کادمیم بر گیاه کاهو (s. Lactuca sativa) - پژوهشگاه علوم و ...

کادمیم اگرچه برای رشد گیاه ضروری نیست، اما به راحتی از طریق ریشه جذب می‌‌شود. ...
شهرها و یا نزدیک رودخانه ها و کارخانه های حاشیه ای می‌‌باشد و با فاضلاب حاوی این عناصر
سنگین آبیاری می‌‌شوند. .... ویژگی های خاک مانند ظرفیت تبادل کاتیونی خاک ، pHو
ماده آلی خاک بر تجمع کادمیم در گیاه، حلالیت و تحرک آن در خاک تأثیر می گذارند.

بررسی روش های رمزنگاری در شبکه اینترنت اشیاء

بررسی روش های رمزنگاری در شبکه اینترنت اشیاء

13نبوغ یک فروشنده موفقبررسی روش های رمزنگاری در شبکه اینترنت اشیاء

دانلود پاورپوینت انواع لباس درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان

دانلود پاورپوینت اعصاب حرکتی

نقد رمان چهره مرد هنرمند در جوانی؛اثر:جیمز جویس A Portrait of the Artist as a Young Man