دانلود فایل


مقاله ‌‌‌کاربرد شبکه های عصبی در حسابداری - دانلود فایلدانلود فایل مقاله ‌‌‌کاربردهای‌ شبکه های عصبی در حسابداری و امور مالی دراین مقاله پس از معرفی مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان شاخه ای از سیستم هو

دانلود فایل مقاله ‌‌‌کاربرد شبکه های عصبی در حسابداری چکیده
با توجه به گوناگونی و پراکندگی اطلاعات در زمینه حسابداری و امور مالی، برای انتخاب و ارائه بهترین اطلاعات مورد نیاز هر استفاده کننده جهت تصمیم گیری به سیستمی نیاز است که دارای خصوصیت هوشمندی باشد و همچنین بتواند اطلاعات مورد نیاز را پیش بینی نماید پیش بینی عنصری کلیدی برای تصمیم گیری های مدیریتی است ، چرا که بسیار تصمیمات مدیریت در تمام سطوح سازمان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حالتی از پیش بینی آینده بستگی دارد هدف از پیش بینی کاهش ریسک در یک تصمیم گیری است در حوزه حسابداری و امور مالی بسیاری از پیش بینی ازم دل های خطی ساده پیروی نمی کنند بلکه بر اساس سیستمی غیر خطی و آشوب گونه که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی، روانشناسی و امثالهم می باشد دچار تغییر می شوند بهترین روش جهت پیش بینی چنین مواردی بسیاری مورد توجه است می توان گفت مهمترین کاربرد سیستم های هوشمند در حسابداری، مدیریت و اقتصاد، پیش بینی متغیرهاست یکی ار سیستم هی مبتنی بر هوش مصنوعی جهت انتخاب بعنرین اطلاعات و اتخاذ تصمیم منطقی بر اساس اطلاعات انتخاب شده و همچنین برای انجام پیش بینی در شرایط پیچیده و غیر منطقی، شبکه های عصبی مصنوعی است . دراین مقاله پس از معرفی مفاهیم شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان شاخه ای از سیستم هوشمند، به برخی از کاربرد های آن در زمینه ی حسابداری اشاره خواهد شد.
واژگان کلیدی : سیستم های هوشمند ، شبکه های عصبی مصنوعی ، هوش مصنوعی ، یاد گیری ، پیش بینی ، حسابدرای
شـبکه هـای عـصبی :
عملکرد مغز و اعصاب با توجه به میلیون ها سال تکامل کـامل ترین و کـارآمدترین الگـو برای تشخیص وقایع پیرامون خود است. طی سال ها عصب شناسان و روان شناسان تلاش کردند که بـفهمند مـغز بـشر چگونه کار می کند . این تلاش منجر به ایجاد هوش مصنوعی گردید. تحقیقات و علاقه مـندی بـه شبکه های عصبی مصنوعی از زمانی شروع شد که مغز به عنوان یک سیستم دیـنامیکی بـا سـاختار موازی و پردازشگری کاملاً مغایر با پردازشگرهای متداول شناخته شد. نگرش نوین در مورد کارکرد مـغز نـتیجه تفکراتی بود که در اوایل قرن بیستم در مورد ساختار مغز به عنوان اجتماعی از اجـزای مـحاسباتی کـوچک به نام نرون شکل گرفت. مغز انسان دارای صد میلیارد نرون می باشد که بین آن ها 1014×6 ارتـباط تـصور می گردد، یعنی در واقع یک شبکه بسیار پیچیده ارتباطی وجود دارد که باعث مـی شود مـغز انـسان به صورت یک پردازشگر موازی عمل کند.
فرمت فایل word
تعداد صفحات 25
چکیده
مقدمه
شـبکه هـای عـصبی مصنوعی:
تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی
ویژگی ها و قابلیت های شبکه های عصبی مصنوعی
مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی
مدل ریاضی نرون
تابع محرک
ساختار شبکه های عصبی مصنوعی
الف- شبکه تک لایه:
ب- شـبکه چـند لایه:
شبکه های چند لایه پرسپترون (MLP )
فرآیند یادگیری در شبکه عصبی
روش های تخمین شبکه های عصبی
الگوریتم یادگیری پس انتشار خـطا (BP):
کاربرد شبکه های عصبی مـصنوعی در حـسابداری
پیش بینی ورشکستگی و درماندگی
پیش بینی شاخص صنعت
پیش بینی قیمت سهام
پیش بینی بازده سهام :
انتخاب پرتفوی
کشف تقلب در صورت های مالی
پیش بینی تورم
نتیجه گیری
مـنابع:شبکه های عصبی


سیستم های هوشمند


شبکه های عصبی مصنوعی


هوش مصنوعی


یاد گیری


پیش بینی


حسابدرای


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎري و

23 ا کتبر 2011 ... ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم. /. ﺷﻤﺎره. دﻫﻢ. /. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1390. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي
آﻣﺎري و ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن. اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده. 1. ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺪي ﭘﻮر. 2. آرش ﻣﺤﻤ
ﺪزاده. 3. ﭼﻜﻴﺪه. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ آب در ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻤﻚ ... ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻴـﺎﺗﻲ در
درﻳﺎﻓـﺖ. اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴـﻖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ...

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازدهی نقدی و ...

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازدهی نقدی و قیمت سهام.
مطالعات تجربی حسابداری مالی. مقاله 6، دوره 6، شماره 22، تابستان 1387، صفحه 119-
137 XML اصل مقاله (3242 K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. نویسندگان. محمود البرزی؛ احمد
یقوب نژاد؛ حسین مقصود. 1استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم ...

مقالات ISI شبکه های عصبی مصنوعی : 74 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

شبکه های عصبی مصنوعی تا حد زیادی ملهم از سیستم های یادگیر طبیعی است که در
آنها یک مجموعه پیچیده از نرونهای به هم متصل در کار یادگیری دخیل هستند. انواع
مختلفی از مدل های محاسباتی تحت عنوان کلی شبکه های عصبی مصنوعی معرفی شده
اند، که هر یک برای دسته ای از کاربردها قابل استفاده اند و در هر کدام، از وجه مشخصی از
قابلیت ...

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی معدن - نواندیشان

21 سپتامبر 2017 ... چکیده امروزه استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در رشته‌های مهندسی در حال افزایش
است به‌طوری که برای یک مهندس نحوه استفاده و عملکرد آن ضروری است. در این مقاله.

دانلود مقاله پایداری سیستمهای قدرت با استفاده از شبکه های عصبی ...

سرعت و زاويه ژنراتور سنكرون مهمترين فاكتورهای مرجع در ارزيابي و كنترل ديناميك
يك سيستم قدرت مي باشند. دراين مقاله روش بدست آورد سرعت و زاويه روتور ژنراتور
سنكرون با استفاده از اندازه گيري فازور مورد بررسي قرار گرفته و كاربرد شبكه هاي
عصبي مصنوعي در محاسبه سريعتر و دقيق تر پارامترهاي فوق تشريح مي شود و در
پايان ...

کاربرد شبکه های عصبی در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ... - مقالات

چکیده مقاله. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه های توزیع برق از اهمیت ویژه ای
برخوردار است زیرا خروج هر. یک از تجهیزات شبکه توزیع از مدار در اثر بروز عیب
باعث وارد آمدن خسارات جبران ناپذیری خواهد. شد. در همین راستا پیش بینی خرابی و
حوادث این تجهیزات جهت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری. یکی از مسائل مهم در صنعت
برق می ...

ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي د - فصلنامه مدیریت توسعه و ...

آﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه. اي اﯾﻔﺎ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ؛. ﻟﺬا ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي. ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ را. اﺑﺰاري ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ﻫﺎ. ي ﮐﻮﺗﺎه. ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد
..... ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ. 78. ﺣﺮﮐﺎت
ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽ. ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻫﺪف. واﯾﺖ از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد
ﮐﻪ ...

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت دانلود كتاب آموزش ...

1 فوریه 2014 ... امروزه استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در رشته‌های مهندسی در حال افزایش است
به‌طوری که برای یک مهندس نحوه استفاده و عملکرد آن ضروری است. در این مقاله ابتدا به
توضیح مختصری درباره شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌پردازد و در نهایت به برخی از
کاربردهای آن در مهندسی نفت اشاره می‌کنیم. شبکه‌های عصبی برای حل ...

ترجمه مقاله شبکه های عصبی |نمونه ترجمه

مدل شبکه های عصبی مصنوعی برای پیشگوئی ورشکستگی بیمه. نمونه ترجمه مقاله
شبکه های عصبی. چکیده. برخلاف نقش اولیه ی فراهم نمودن حمایت مالی برای دیگر
صنایع، صنعت بیمه هم چنین محیطی را برای تحرک سرمایه بکار می گیرد. برخلاف
محیط اقتصادی خشن در نیجریه، صنعت بیمه برای تکلیل برنامه های تجاری و ایجاد
سرمایه ...

Page 1 تهیه فایل WORD ایران مقاله به دسایت DaneshResan-Com ...

خوشه یابی، تخمین تابع، پیش بینی، بهنیه سازی، حافظهٔ انجمنی و کنترل در.
مدیریت به کار میرود. این مقاله برای دانشجویان و متخص مسان در حوزهٔ مدیریت، تهیه شده
و سعی. دارد معرفی مختصری از کاربرد شبکههای عصبی در همدیریت را ارائه نماید.
کلیدواژهها: شبکههای عصبی مصنوعی، تصمیم گیری، مدیریت، هوش مصنوعی، روشسهای
کیفی و.

مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی عمران : تی پی بین

بدنبال پردازش و حل سریع تر مسایل، شبکه عصبی مصنوعی، که یک سامانه پردازشی
داده‌هاست و از مغز انسان ایده گرفته شده مطرح شده است. در شبکه های ... : تی پی بین،
پایگاه داده های علمی تمام متن.

کارگاه شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در اقتصاد و مالی ...

8 نوامبر 2016 ... در این دوره تلاش خواهد شد تا با ارائه مثال‌های متنوع، کاربرد شبکه‌های عصبی در
رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری تشریح شود. ... و اقتصادی; پیاده سازی شبکه
های عصبی برای طبقه بندی و خوشه بندی داده ها; شیوه‌های نمایش گرافیکی نتایج به
دست آمده; مرور یک مقاله کاربردی و نحوه گزارش نتایج; جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...

مقاله ‌‌‌کاربرد شبکه های عصبی در حسابداری

جدیدترین خبر ها. دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی میزان تفکر ابداعی دانش آموزان
پایۀ سوم دبیرستان شهر تهران از دیدگاه دبیران · تحقیق - سيستم هاي نوين پوششي ·
رام تبلت مارشال مدل ME-719 · تحقیق در مورد اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد
به نفس 20 ص · دانلود تحقیق کامل درباره بلوغ جنسی 20ص · دانلود تحقیق بلوغ و ...

مدیریت آراد = مدیریت خوشبختی - شیکه های عصبی در مدیریت

کاربرد شبکه های عصبی در تصمیم گیری : برای درک مدلسازی و کاربرد شبکه های
عصبی مصنوعی در تصمیم گیری، بهتر است فرآیند نظامند تصمیم گیری "سایمون" را
دنبال کنیم. *آگاهی : فرآیند ... طراحي شبكه پيشنيازي پروژه ها با كمك شبكه عصبي :
يكي از مهمترين گامها در فرايند مديريت پروژه تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليت هاست.

یادداشت های اقتصادی - کاربرد شبکه های عصبی در اقتصاد

در این راستا، گروه اقتصادی‌ها مفتخر است تا برای اولین بار در کشور، کارگاه آموزشی
شبکه‌های عصبی مصنوعی مختص دانشجویان اقتصاد، مدیریت و حسابداری را برگزار
می‌کند. در این دوره تلاش خواهد شد تا با ارائه مثال‌های متنوع، کاربرد شبکه‌های عصبی در
رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری تشریح شود. در پایان این دوره انتظار می‌رود که ...

کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی: با نگاهی به آینده - آی هوش

برای تایید اظهارات دالال طی دو دهه اخیر، تلاش بی‌وقفه‌ای در زمینه توسعه سیستمهای
بسیار پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی (به شکل سیستمهای خبره و شبکه‌های عصبی)
برای کمک به حسابرسان در قضاوتهایشان صورت گرفته است (Abdolmohammadi &
Usoff, 2001). هدف این سیستمها، کمک‌رسانی به حسابرسان برای تصمیم‌گیری بهتر از
...

پیش بینی قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ...

"ارزیابی روشهای پیش بینی ترکیبی: با رویکرد شبکههای عصبی کلاسیک در
حوزه اقتصاد". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 63.##البرزی، محمود؛ یعقوب نژاد،
احمد و مقصود، حسین (1387). "کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی در پیشبینی شاخص
بازده نقدی و قیمت سهام". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 22.##بیل، آر
و ...

دانلود مقاله کاربرد شبکه های عصبی در کنترل - پروژه دات کام

22 نوامبر 2016 ... دانلود کاملا رایگان مقاله با عنوان کاربرد شبکه های عصبی در کنترل و لینک مستقیم
جهت استفاده دانشجویان و علاقه مندان - پروژه دات کام.

پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پزشکی - شاپ ایرانی

دانلود پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پزشکی. ... دسته بندی: پروژه ،
مقاله و تحقیق دانشگاهی » فنی و مهندسی. تعداد مشاهده: 4402 مشاهده ... 1-9عامل های
هوشمند13. 1-10مقایسه هوش‌ مصنوعي‌ و هوش‌ انساني13. فصل دوم : شبکه هایعصبی
مصنوعی. 2-1 شبکه عصبی چیست16. 2-2 مدل رياضي شبكه عصبي مصنوعي17. 2-3
نرون در ...

مقاله : شبکه های عصبی در هوش مصنوعی

این مقاله مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی است. گونه های مختلف شبکه های عصبی
توضیح و شرح داده شده است و کاربرد های شبکه های عصبی، نظیر ANN ها در پزشکی
بیان شده و همچنین سابقه ای تاریخی از آن به تفصیل آورده شده است. همچنین رابطه بین
چیزهای ساختگی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن توضیح داده شده است و ...

شبکه عصبی مصنوعی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شبکه‌های عصبی مصنوعی یا شبکه‌های عصبی صناعی (Artificial Neural Networks -
ANN) یا به زبان ساده‌تر شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوین برای
یادگیری ... گستره کاربرد این مدل‌های ریاضی بر گرفته از عملکرد مغز انسان، بسیار
وسیع می‌باشد که به عنوان چند نمونه کوچک می‌توان استفاده از این ابزار ریاضی در
پردازش ...

مقاله بررسی شبکه های مصنوعی عصبی در پروژه های عمرانی - نخبگان جوان

3 ا کتبر 2012 ... شناخت حروف توسط شبکه های عصبی (http://www.syavash.com/portal/users/...ral-
network-fa) و در آخر هم اصل مطلب، یکسری مقالات در باره کاربرد این شبکه عصبی در
مهندسی عمران: 01 - آنالیز و طراحی پی های گسترده با استفاده از شبکه عصبی مصنوع
(http://www.mediafire.com/download.php?537xc3pel7q9zx1)ی

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﭘ

ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﭼﺮﺧﻪ. ي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ آن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻼن آﺑﻲ، ﻃﺮاﺣـﻲ ﺳﻴـﺴﺘﻢ.
ﻫـﺎي آﺑﻴـﺎري. و. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺮاي دﺳﺖ. ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻘﺶ ﺑﻪ. ﺳﺰاﻳﻲ دارد .
ﺗﺒﺨﻴﺮ. و. ﺗﻌﺮق. ﺑﻪ ﻋ. ﻠﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و اﺛـﺮ. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ. دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه. ي
ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ . ﻳﻜﻲ از. ﻣﺮاﺣﻞ. ﭘﻴﭽﻴـﺪه. در ﻣـﺪ. ل. ﺳـﺎزي. ﺳﻴـﺴﺘﻢ. ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺧﻄـﻲ. ،. ﭘـﻴﺶ. ﭘـﺮدازش.

مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی عمران : تی پی بین

بدنبال پردازش و حل سریع تر مسایل، شبکه عصبی مصنوعی، که یک سامانه پردازشی
داده‌هاست و از مغز انسان ایده گرفته شده مطرح شده است. در شبکه های ... : تی پی بین،
پایگاه داده های علمی تمام متن.

دانلود رایگان مقاله شبکه های عصبی مصنوعی | کالج پروژه | دانلود ترجمه ...

دانلود رایگان مقاله شبکه های عصبی مصنوعی - رشته کامپیوتر بانک دانلود مقالات
انگلیسی با ترجمه فارسی. فهرست : مقدمه ای بر شبکه‌های عصبی مصنوعی تاریخچه
شبکه‌ها.

مقاله : شبکه های عصبی در هوش مصنوعی

این مقاله مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی است. گونه های مختلف شبکه های عصبی
توضیح و شرح داده شده است و کاربرد های شبکه های عصبی، نظیر ANN ها در پزشکی
بیان شده و همچنین سابقه ای تاریخی از آن به تفصیل آورده شده است. همچنین رابطه بین
چیزهای ساختگی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن توضیح داده شده است و ...

پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پزشکی - شاپ ایرانی

دانلود پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پزشکی. ... دسته بندی: پروژه ،
مقاله و تحقیق دانشگاهی » فنی و مهندسی. تعداد مشاهده: 4402 مشاهده ... 1-9عامل های
هوشمند13. 1-10مقایسه هوش‌ مصنوعي‌ و هوش‌ انساني13. فصل دوم : شبکه هایعصبی
مصنوعی. 2-1 شبکه عصبی چیست16. 2-2 مدل رياضي شبكه عصبي مصنوعي17. 2-3
نرون در ...

پیش‌بینی قیمت سهام شرکت فرآورده های نفتی پارس با استفاده از ...

از آنجا که در این پژوهش کارایی مدل غیرخطی شبکه عصبی با مدل خطی ARIMA مقایسه
می‌گردد؛ لذا، در این مقاله نظریه‌های پویای غیرخطی برای فرآیند شبکه عصبی و نظریه
تحلیل‌گران تکنیکی به ... کاربرد شبکه‌های عصبی در مباحث اقتصادی از اواخر دهه
هشتاد با مطالعه وایت (1988) در بازارهای مالی و پیش‌بینی قیمت سهام شرکت IBM آغاز
شد.

مقاله : شبکه های عصبی در هوش مصنوعی

این مقاله مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی است. گونه های مختلف شبکه های عصبی
توضیح و شرح داده شده است و کاربرد های شبکه های عصبی، نظیر ANN ها در پزشکی
بیان شده و همچنین سابقه ای تاریخی از آن به تفصیل آورده شده است. همچنین رابطه بین
چیزهای ساختگی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن توضیح داده شده است و ...

دانلود رایگان مقاله شبکه های عصبی مصنوعی | کالج پروژه | دانلود ترجمه ...

دانلود رایگان مقاله شبکه های عصبی مصنوعی - رشته کامپیوتر بانک دانلود مقالات
انگلیسی با ترجمه فارسی. فهرست : مقدمه ای بر شبکه‌های عصبی مصنوعی تاریخچه
شبکه‌ها.

دانلود کدهای متلب - خانه متلب

دانلود رایگان کدهای آموزشی کاربرد های شبکه های عصبی مصنوعی کلیک کنید (+) ......
cck جعبه ابزار شبکه عصبی matlab سایت matlab هوم پیاده سازی مقاله شبکه
عصبی و فازی و ژنتیک و بهینه سازی در matlab کاربرد الگوریتم ژنتیک درپزشکی
کد دستور برنامه matlab در مورد خازن spss+ طراحی مدلی جهت مسيريابي موجودي ها در
زنجيره ...

موانع موجود در تعیین قیمت سهام به روش شبکه عصبی مصنوعی

افسر، امیر، (1384)، "مدل‌سازی پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی
فازی و روش‌های ترکیبی"، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تربیت
مدرس، ص 25-34. تهرانی، رضا و وحید عباسیون، (1387)، "کاربرد شبکه‌های عصبی
مصنوعی در زمان‌بندی معاملات سهام با رویکرد تحلیل تکنیکی"، فصلنامه پروژه‌های
اقتصادی، ...

ترجمه مقاله شبکه های عصبی |نمونه ترجمه

مدل شبکه های عصبی مصنوعی برای پیشگوئی ورشکستگی بیمه. نمونه ترجمه مقاله
شبکه های عصبی. چکیده. برخلاف نقش اولیه ی فراهم نمودن حمایت مالی برای دیگر
صنایع، صنعت بیمه هم چنین محیطی را برای تحرک سرمایه بکار می گیرد. برخلاف
محیط اقتصادی خشن در نیجریه، صنعت بیمه برای تکلیل برنامه های تجاری و ایجاد
سرمایه ...

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در حسابداری - پایگاه مجلات ... - نورمگز

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از
قسمت عضویت اقدام فرمایید. cloob. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. وبلاگ |
· قوانین و مقررات | · راهنما | · درباره پایگاه | · ارتباط با ما | · حریم خصوصی | · پایگاه
های ما. کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی محفوظ
است.

مقاله ‌‌‌کاربرد شبکه های عصبی در حسابداری

جدیدترین خبر ها. دانلودكنش پژوهي با موضوع بررسی میزان تفکر ابداعی دانش آموزان
پایۀ سوم دبیرستان شهر تهران از دیدگاه دبیران · تحقیق - سيستم هاي نوين پوششي ·
رام تبلت مارشال مدل ME-719 · تحقیق در مورد اضطراب و گام هایی جهت بالا بردن اعتماد
به نفس 20 ص · دانلود تحقیق کامل درباره بلوغ جنسی 20ص · دانلود تحقیق بلوغ و ...

پیش بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی...

شبکه با استفاده از اطلاعات سال های 1379 تا 1387 مورد آزمون و آموزش قرار گرفت و در
نهایت ساختار مطلوب با دقت 0.94 درصد در مرحله آموزش و 0.69 درصد در مرحله آزمون
انتخاب شد. کلیدواژه ها. 1. پیش بینی مدیریت سود 2. شبکه های عصبی مصنوعی 3.
اقلام تعهدی اختیاری. آمار. تعداد مشاهده مقاله: 3,410. تعداد دریافت فایل اصل مقاله:
1,566 ...

مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب : تی پی بین

واضح است که با توجه به گسترده زیاد مسائل مدیریتی خصوصاً در مورد منابع آب،
سیستم هایی با مشخصات مختلف می توانند طراحی شوند. گرچه هر یک از این سیستم ها
مشخصه ها و ویژگیهای خاص خود را دارند ولی در اصل دارای یک ساختار مشترک و
کارکردهای نظیر می باشند. بحث درباره این ساختار مشترک و کارکرد مولفه های آن اساس
این مقاله را ...

مقاله ترجمه شده درباره شبکه عصبی مصنوعی و موجک برای پیش بینی ...

3.1 شبکه های عصبی مصنوعی. 3.2تحلیل موج ضربه ای. 3.3 تحلیلی بازگشت چند
خطی (MLR) MLR یک تکنیک استفاده شده برای مدل سازی. 4.کاربرد مدل. 4.1 ارزیابی
مدل. 4.2 کاربرد مدل های WANN و ANN. 4.3 کاربرد مدل های SRC و MLR. 5- نتایج و
بحث. 5-1 – تحلیل پسماند مغناطیسی. 5.2 تخمین SSL متراکم. 6 خلاصه و نتیجه
گیری ...

گروه پژوهشی داده پردازان شریف - کاربرد شبکه هاي عصبی مصنوعی در ...

انجام پروژه های آماری , ارائه مقالات آماری و مشاوره پایان نامه.

کاربرد سیستم های هوشمند در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

2- شبکه های عصبی مصنوعی: مدل هایی از سیستم عصبی انسان هستند که می توانند
روش ارتباط و تعامل بین نرون ها ( سلول های عصبی ) را در پردازش داده ها و یادگیری از
تجارب قبلی ، شبیه سازی کنند . در واقع این شبکه ها به دنبال تقلید عملکرد مغز
انسان هستند ، نتیجه چنین رویکردی پردازش و بازیابی موازی و همزمان حجم زیادی از
اطلاعات و ...

مدیریت آراد = مدیریت خوشبختی - شیکه های عصبی در مدیریت

کاربرد شبکه های عصبی در تصمیم گیری : برای درک مدلسازی و کاربرد شبکه های
عصبی مصنوعی در تصمیم گیری، بهتر است فرآیند نظامند تصمیم گیری "سایمون" را
دنبال کنیم. *آگاهی : فرآیند ... طراحي شبكه پيشنيازي پروژه ها با كمك شبكه عصبي :
يكي از مهمترين گامها در فرايند مديريت پروژه تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليت هاست.

مقالات ISI شبکه های عصبی مصنوعی : 74 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

شبکه های عصبی مصنوعی تا حد زیادی ملهم از سیستم های یادگیر طبیعی است که در
آنها یک مجموعه پیچیده از نرونهای به هم متصل در کار یادگیری دخیل هستند. انواع
مختلفی از مدل های محاسباتی تحت عنوان کلی شبکه های عصبی مصنوعی معرفی شده
اند، که هر یک برای دسته ای از کاربردها قابل استفاده اند و در هر کدام، از وجه مشخصی از
قابلیت ...

شبکه های عصبی مصنوعی – از صفر تا صد | مرجع مهندسی و مدیریت ساخت

18 دسامبر 2017 ... چرا که کمتر رشته دانشگاهی است که نیازی به تحلیل، تصمیم گیری، تخمین، پیش
بینی، طراحی و ساخت داشته باشد، و در آن از موضوع شبکه های عصبی استفاده نشده
باشد. فهرستی که در ادامه آمده است، یک فهرست نه چندان کامل است، اما گستردگی
کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی را، تا حدود زیادی به تصویر می کشد.

مقاله کاربرد هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی عمران

نام مقاله: کاربرد هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی عمران. تعداد صفحات: ۱۲.
فرمت: ورد. چکیده: مشکلات مربوط به مهندسی عمران تکراری نمی باشد، بعنوان تعریف
مشکل می توان گفت مهندسی عمران تحت تاثیر عواملی مانند حالت های مالی، اهمیت
ساختار و شرایط مکان ساخت و … می باشد. اگرچه بیش از چهار دهه از استفاده از
کامپیوتر در ...

دانلودرایگان مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب

رمز فایل:www.jozveha.com. چکیده مقاله: درمقاله حاضر چارچوب کلی برای یک
سیستم هوشمند جهت تصمیم گیری درمورد مدیریت منابع آب ارائه می شود واضح است که
با توجه به گستره زیاد مسائل مدیریتی خصوصا در مورد منابع آب سیستمهایی با
مشخصات مختلف می توانند طراحی شوند .گرچه هریک ازاین سیستم ها مشخصه ها و
ویژگیهای خاص خود ...

ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺒﻜﻪ اي ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳ

ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﻳﭘﺮ. ﺴﺎ. ﺳﺎﻛﺘ. ﻲ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮ. ﻳ. ﺖ ﻓﻦّ. آوري ا. ﻃﻼﻋﺎت.
،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼ. ﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. : 25/2/. 1386. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :1/
11/. 1386. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ. اي ﺗـﻮان ﺷـﺒﻜﻪ. ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳـﺮي. ﻫـﺎي
زﻣـﺎﻧﻲ. ﺧﻮدﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺴﺘﺎي ﻧﺮخ ﺗﻮر م اﻳﺮان ﻣﻲ. ﭘﺮدازد . در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ. ،. ﺑـﺎ. اﺳـﺘﻔﺎده از. 37.

مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب : تی پی بین

واضح است که با توجه به گسترده زیاد مسائل مدیریتی خصوصاً در مورد منابع آب،
سیستم هایی با مشخصات مختلف می توانند طراحی شوند. گرچه هر یک از این سیستم ها
مشخصه ها و ویژگیهای خاص خود را دارند ولی در اصل دارای یک ساختار مشترک و
کارکردهای نظیر می باشند. بحث درباره این ساختار مشترک و کارکرد مولفه های آن اساس
این مقاله را ...

ترجمه مقاله شبکه های عصبی |نمونه ترجمه

مدل شبکه های عصبی مصنوعی برای پیشگوئی ورشکستگی بیمه. نمونه ترجمه مقاله
شبکه های عصبی. چکیده. برخلاف نقش اولیه ی فراهم نمودن حمایت مالی برای دیگر
صنایع، صنعت بیمه هم چنین محیطی را برای تحرک سرمایه بکار می گیرد. برخلاف
محیط اقتصادی خشن در نیجریه، صنعت بیمه برای تکلیل برنامه های تجاری و ایجاد
سرمایه ...

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در حسابرسی - دانش حسابرسی

یافته های تازه در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات، حسابرسان را در نظارت و کنترل
عملیات شرکت صاحب کار یاری می رسانند از جمله امکاناتی که در این محیط جدید پیش
روی ایشان قرار دارد کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی است. در این مقاله موضوع
کاربرد شبکه های عصبی مطرح و معرفی شده و ادبیات کاربرد شبکه های عصبی در
حسابرسی ...

مقاله ‌‌‌کاربرد شبکه های عصبی در حسابداری

مقاله ‌‌‌کاربرد شبکه های عصبی در حسابداری. چکیده. با توجه به گوناگونی و
پراکندگی اطلاعات در زمینه حسابداری و امور مالی، برای انتخاب و ارائه بهترین اطلاعات
مورد نیاز هر استفاده کننده جهت تصمیم گیری به سیستمی نیاز است که دارای
خصوصیت هوشمندی باشد و همچنین بتواند اطلاعات مورد نیاز را پیش بینی نماید پیش
بینی عنصری ...

کاربرد هوش مصنوعی در حسابرسی: با نگاهی به آینده - آی هوش

برای تایید اظهارات دالال طی دو دهه اخیر، تلاش بی‌وقفه‌ای در زمینه توسعه سیستمهای
بسیار پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی (به شکل سیستمهای خبره و شبکه‌های عصبی)
برای کمک به حسابرسان در قضاوتهایشان صورت گرفته است (Abdolmohammadi &
Usoff, 2001). هدف این سیستمها، کمک‌رسانی به حسابرسان برای تصمیم‌گیری بهتر از
...

عمليات شبكه‌هاي عصبي - Neural Networks (قسمت دوم) | مرکز تحقیقات ...

در قسمت قبلی مقاله (ماهنامه شبکه - شماره51) با مفاهیم کلی شبکه‌های عصبی و اجزای آن
و نحوه پردازش در آن‌ها آشنا شدید. در این قسمت به مراحل طراحی یک ... بدين ترتيب، اين
واقعيات و محدوديت‌هاي فيزيكي تكنولوژي فعلي، دامنه كاربردهاي شبكه‌هاي عصبي
مبتني‌بر تكنولوژي سيليكوني را مشخص مي‌سازند. ساختار شبكه‌هاي عصبي امروزي،
از ...

عصبی احتمالی برای شناسایی نوع های استفاده از شبکه اظهارنظر حسابرس

زارش حسابرس. می. باشد. در ارتباط با ارزيابی اهمیت نسبی متغیرهای ورودی و همچنین
به منظور تحلیل نقش آنان در. فرايند حسابرسی از تجزيه و تحلیل حساسیت استفاده
شده است. واژه. های. کلیدی. : گزارش. حسابرس. مستقل،. داده. کاوی،. شبکه. های. عصبی.
مصنوعی،. شبکه. های. ع. صبی. احتمالی. 1. عضو. هیئت. علمی. گروه. حسابداری،.
دانشگاه.

مقاله : شبکه های عصبی در هوش مصنوعی

این مقاله مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی است. گونه های مختلف شبکه های عصبی
توضیح و شرح داده شده است و کاربرد های شبکه های عصبی، نظیر ANN ها در پزشکی
بیان شده و همچنین سابقه ای تاریخی از آن به تفصیل آورده شده است. همچنین رابطه بین
چیزهای ساختگی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن توضیح داده شده است و ...

مقاله بررسی شبکه های مصنوعی عصبی در پروژه های عمرانی - نخبگان جوان

3 ا کتبر 2012 ... شناخت حروف توسط شبکه های عصبی (http://www.syavash.com/portal/users/...ral-
network-fa) و در آخر هم اصل مطلب، یکسری مقالات در باره کاربرد این شبکه عصبی در
مهندسی عمران: 01 - آنالیز و طراحی پی های گسترده با استفاده از شبکه عصبی مصنوع
(http://www.mediafire.com/download.php?537xc3pel7q9zx1)ی

دانلود مقالات ترجمه شده : شبکه های عصبی::صفحه 1

دانلود مقاله شبکه های عصبی | دانلود مقاله isi شبکه های عصبی | دانلود مقاله ترجمه شده
تشبکه های عصبی | دانلود کتاب شبکه های عصبی | دانلود مقاله شبکه های عصبی با
ترجمه فارسی | دانلود مقاله isi شبکه های عصبی با ترجمه فارسی.

Page 1 تهیه فایل WORD ایران مقاله به دسایت DaneshResan-Com ...

خوشه یابی، تخمین تابع، پیش بینی، بهنیه سازی، حافظهٔ انجمنی و کنترل در.
مدیریت به کار میرود. این مقاله برای دانشجویان و متخص مسان در حوزهٔ مدیریت، تهیه شده
و سعی. دارد معرفی مختصری از کاربرد شبکههای عصبی در همدیریت را ارائه نماید.
کلیدواژهها: شبکههای عصبی مصنوعی، تصمیم گیری، مدیریت، هوش مصنوعی، روشسهای
کیفی و.

ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮي د - فصلنامه مدیریت توسعه و ...

آﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه. اي اﯾﻔﺎ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. ؛. ﻟﺬا ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي. ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و. ﻣﯽ. ﺗﻮان ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ را. اﺑﺰاري ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي. ﻫﺎ. ي ﮐﻮﺗﺎه. ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد
..... ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﯾﺎدﮔﯿﺮي درﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ. 78. ﺣﺮﮐﺎت
ﻗﯿﻤﺖ داراﯾﯽ. ﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻫﺪف. واﯾﺖ از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن. دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد
ﮐﻪ ...

مقاله : شبکه های عصبی در هوش مصنوعی

این مقاله مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی است. گونه های مختلف شبکه های عصبی
توضیح و شرح داده شده است و کاربرد های شبکه های عصبی، نظیر ANN ها در پزشکی
بیان شده و همچنین سابقه ای تاریخی از آن به تفصیل آورده شده است. همچنین رابطه بین
چیزهای ساختگی و واقعی مورد بررسی قرار گرفته و در مورد آن توضیح داده شده است و ...

مقاله ترجمه شده درباره شبکه عصبی مصنوعی و موجک برای پیش بینی ...

3.1 شبکه های عصبی مصنوعی. 3.2تحلیل موج ضربه ای. 3.3 تحلیلی بازگشت چند
خطی (MLR) MLR یک تکنیک استفاده شده برای مدل سازی. 4.کاربرد مدل. 4.1 ارزیابی
مدل. 4.2 کاربرد مدل های WANN و ANN. 4.3 کاربرد مدل های SRC و MLR. 5- نتایج و
بحث. 5-1 – تحلیل پسماند مغناطیسی. 5.2 تخمین SSL متراکم. 6 خلاصه و نتیجه
گیری ...

پیش بینی سطح مدیریت سود با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی...

شبکه با استفاده از اطلاعات سال های 1379 تا 1387 مورد آزمون و آموزش قرار گرفت و در
نهایت ساختار مطلوب با دقت 0.94 درصد در مرحله آموزش و 0.69 درصد در مرحله آزمون
انتخاب شد. کلیدواژه ها. 1. پیش بینی مدیریت سود 2. شبکه های عصبی مصنوعی 3.
اقلام تعهدی اختیاری. آمار. تعداد مشاهده مقاله: 3,410. تعداد دریافت فایل اصل مقاله:
1,566 ...

مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت منابع آب : تی پی بین

واضح است که با توجه به گسترده زیاد مسائل مدیریتی خصوصاً در مورد منابع آب،
سیستم هایی با مشخصات مختلف می توانند طراحی شوند. گرچه هر یک از این سیستم ها
مشخصه ها و ویژگیهای خاص خود را دارند ولی در اصل دارای یک ساختار مشترک و
کارکردهای نظیر می باشند. بحث درباره این ساختار مشترک و کارکرد مولفه های آن اساس
این مقاله را ...

اصل مقاله

10 ا کتبر 2009 ... ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ. ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ... 1 . ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در ﺑﺎزار ﺑﻮرس. اوراق ﺑﻬﺎدار. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ
. ي. ﻋﺼﺒﯽ ﻓﺎزي و. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮏ. و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي. آن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ. ي. ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ..... ﻧﻘﺶ روش. ﻫﺎي
ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ. ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و ﻣﺆﺛﺮ. اﺳﺖ . اﻣﺮوزه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ
ﺟﺎي ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن. روش. ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺳﺎزي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ و ...

مقاله کاربرد هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی عمران

نام مقاله: کاربرد هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی عمران. تعداد صفحات: ۱۲.
فرمت: ورد. چکیده: مشکلات مربوط به مهندسی عمران تکراری نمی باشد، بعنوان تعریف
مشکل می توان گفت مهندسی عمران تحت تاثیر عواملی مانند حالت های مالی، اهمیت
ساختار و شرایط مکان ساخت و … می باشد. اگرچه بیش از چهار دهه از استفاده از
کامپیوتر در ...

مدیریت آراد = مدیریت خوشبختی - شیکه های عصبی در مدیریت

کاربرد شبکه های عصبی در تصمیم گیری : برای درک مدلسازی و کاربرد شبکه های
عصبی مصنوعی در تصمیم گیری، بهتر است فرآیند نظامند تصمیم گیری "سایمون" را
دنبال کنیم. *آگاهی : فرآیند ... طراحي شبكه پيشنيازي پروژه ها با كمك شبكه عصبي :
يكي از مهمترين گامها در فرايند مديريت پروژه تعيين تقدم و تاخر انجام فعاليت هاست.

مقاله کاربرد هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی عمران

نام مقاله: کاربرد هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی عمران. تعداد صفحات: ۱۲.
فرمت: ورد. چکیده: مشکلات مربوط به مهندسی عمران تکراری نمی باشد، بعنوان تعریف
مشکل می توان گفت مهندسی عمران تحت تاثیر عواملی مانند حالت های مالی، اهمیت
ساختار و شرایط مکان ساخت و … می باشد. اگرچه بیش از چهار دهه از استفاده از
کامپیوتر در ...

کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری و امور مالی

با توجه به گسترده بودن این مباحث، چهار مورد از آن ها که نقش عمده تری در تشریح
کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری و امور مالی دارند، توضیح داده شده است: سیستم های
خبره، شبکه ی عصبی، الگوریتم ژنتیک، و منطق فازی. سیستم خبره. ریچارد باس
عنوان می دارد سیستم متخصص (خبره) یكی از شاخه های هوش مصنوعی است كه با گردآوری
دانش ...

شبکه های عصبی - پایگاه مقالات علمی مدیریت

2 ژوئن 2012 ... چکیده: موضوع ای که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته شبکه های عصبی است ، که
شامل موضوعاتی از قبیل اینکه : شبکه عصبی چیست ، چرا ازشبکه های ... از آنجا که
شبکه های عصبی نسل جدیدی از شبکه می باشد لذا دارای دنیای از اطلاعات جدید در زمینه
شبکه و علم آن است. .... کاربرد حسابداری، واژه پردازی، ریاضیات،.

عصبی احتمالی برای شناسایی نوع های استفاده از شبکه اظهارنظر حسابرس

زارش حسابرس. می. باشد. در ارتباط با ارزيابی اهمیت نسبی متغیرهای ورودی و همچنین
به منظور تحلیل نقش آنان در. فرايند حسابرسی از تجزيه و تحلیل حساسیت استفاده
شده است. واژه. های. کلیدی. : گزارش. حسابرس. مستقل،. داده. کاوی،. شبکه. های. عصبی.
مصنوعی،. شبکه. های. ع. صبی. احتمالی. 1. عضو. هیئت. علمی. گروه. حسابداری،.
دانشگاه.

مقاله پیش بینی قیمت سهام بانک صادرات با استفاده از شبکه عصبی ...

در این نوشتار سعی بر این است که به پیش بینی قیمت سهام روز بعد بانک صادرات در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه از شبکه های عصبی
مصنوعی بپردازیم و سعی می کنیم مدلی را انتخاب کنیم که میانگین مجموع مربعات
خطای آن(MSE) کمتر باشد. متغیرهای زیادی بر قیمت سهام تاثیر گذار هستند؛ اما از
بین آن ...

دانلود مقاله هوش مصنوعی پیرامون شبکه های عصبی - جزوه

17 ا کتبر 2012 ... این مقاله به خلاصه شامل عنوان های زیر می باشد: هوش مصنوعی و هوش انسانی. شبکه های
عصبی زیستی. تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی. نورن مصنوعی. ساختار شبکه های
عصبی. شبکه های عصبی درمقایسه با کامپیوترهای معمولی. تقسیم بندی شبکه های
عصبی. قابلیتها و کاربردهای شبکه های عصبی. انواع شبکه های ...

در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ. ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎی. ﻋﺼـﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ. (. ANNs. ) ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ،
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و. ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ راه. ﺣﻞ. ﻣﻤﮑﻦ و ﯾﮏ اﺑﺰار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺴ. ﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ. زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی. ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﺑﺮد. ANNs. در. ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : ﺑﺮرﺳـﯽ. اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑـﺎ
اﻫﻤﯿـﺖ. ،. ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ،. ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺧﺼﻮص. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪاوم. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ .
ANNs.

پایان نامه پیش بینی الگوی بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی ...

پایان نامه پیش بینی الگوی بازار سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
چندلایه پرسپترون پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت
سیستم های اطلاعاتی چکیده در دنیای امروز با توجه به تغییر سبک زندگی، مردم به
دنبال روشی برای بهبود و پ.

کارگاه شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در اقتصاد و مالی ...

8 نوامبر 2016 ... در این دوره تلاش خواهد شد تا با ارائه مثال‌های متنوع، کاربرد شبکه‌های عصبی در
رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری تشریح شود. ... و اقتصادی; پیاده سازی شبکه
های عصبی برای طبقه بندی و خوشه بندی داده ها; شیوه‌های نمایش گرافیکی نتایج به
دست آمده; مرور یک مقاله کاربردی و نحوه گزارش نتایج; جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...

یادداشت های اقتصادی - کاربرد شبکه های عصبی در اقتصاد

در این راستا، گروه اقتصادی‌ها مفتخر است تا برای اولین بار در کشور، کارگاه آموزشی
شبکه‌های عصبی مصنوعی مختص دانشجویان اقتصاد، مدیریت و حسابداری را برگزار
می‌کند. در این دوره تلاش خواهد شد تا با ارائه مثال‌های متنوع، کاربرد شبکه‌های عصبی در
رشته‌های اقتصاد، مدیریت و حسابداری تشریح شود. در پایان این دوره انتظار می‌رود که ...

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشگویی های بازار بورس

با ترجمه فارسی در بانک مقالات ای اس ای . همین الان امتحان کنید isi آسان ترین خرید
مقاله.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي آﻣﺎري و

23 ا کتبر 2011 ... ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم. /. ﺷﻤﺎره. دﻫﻢ. /. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1390. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي
آﻣﺎري و ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي. : ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن. اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪزاده. 1. ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺪي ﭘﻮر. 2. آرش ﻣﺤﻤ
ﺪزاده. 3. ﭼﻜﻴﺪه. ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻞ آب در ﺷﻬﺮداري اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻤﻚ ... ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻴـﺎﺗﻲ در
درﻳﺎﻓـﺖ. اﻋﺘﺒﺎرات و ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴـﻖ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ...

ارائه یک سیستم هوشمند در تشخیص بیماری عروق کرونری قلب با ...

مقدمه: انتخاب روش مناسب برای مدلسازی و تحلیل داده های سلامت و بهداشت، مبتنی بر
نوع داده های موجود، بسیار مهم و در مواردی بسیار حساس است. تحقیق حاضر با هدف بررسی
بسته بودن یا نبودن عروق کرونری قلب بر اساس شبکه عصبی احتمالی انجام شد.
نتایج این تحقیق نشان داد که در جامعه آماری مورد مطالعه، شبکه های عصبی احتمالی
بهتر و ...پاورپوینت : سیستم قالب عایق ماندگار(ICF)( سیستم سازه ای) - 34 اسلاید